ДФС оприлюднила проект порядку застосування штрафів за порушення валютного законодавства 23.07.2019

Порядок визначатиме механізм застосування контролюючими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій, передбачених статтями 14, 15Закону України «Про валюту і валютні операції» і має бути затверджений постановою Кабінету Міністрів. // 23.07.2019

Контролюючі органи здійснюють валютний нагляд в Україні з метою встановлення відповідності здійснюваних юридичними особами (крім уповноважених установ) валютних операцій валютному законодавству України.

Контролюючі органи здійснюють валютний нагляд за юридичними особами (крім уповноважених установ) шляхом проведення документальних перевірок у порядку, визначеному Податковим кодексом України та нормативно-правовими актами, що регламентують проведення таких перевірок, та застосовують до них у разі виявлення порушень валютного законодавства заходи впливу, адекватні цим порушенням.

Контролюючі органи застосовують до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства заходи впливу, визначені у пункті 3 частини першої статті 14 Закону «Про валюту та валютні операції», протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення. Днем виявлення порушення вимог валютного законодавства є дата складання акта документальної перевірки юридичної особи.

Розмір заходу впливу визначається з урахуванням характеру та кількості виявлених порушень.

Рішення (податкове повідомлення-рішення) про застосування заходів впливу до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства приймається контролюючими органами за результатами документальних перевірок у порядку,визначеному Податковим кодексом України та нормативно-правовими актами, що регламентують форму та порядок надіслання (вручення) контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

Рішення (податкове повідомлення-рішення), прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів здійснюється в порядку, визначеному Податковим кодексом України та нормативно-правовими актами, що регламентують процедуру оскарження.

Штрафи, що застосовуються контролюючими органами

Контролюючі органи мають право застосовувати до юридичних осіб (крім уповноважених установ) захід впливу у вигляді штрафних санкцій за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, а саме за порушення вимог:

  1. статті 5 Закону з питань порядку проведення розрахунків за валютними операціями на території України;
  2. статті 6 Закону з питань порядку торгівлі валютними цінностями;
  3. статті 7 Закону з питань порядку проведення транскордонного переказу валютних цінностей;
  4. статті 8 Закону з питань порядку транскордонного переміщення валютних цінностей;
  5. статті 12 Закону з питань порядку здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту (крім порушення встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів).

Контролюючі органи за такі порушення застосовують до юридичних осіб (крім уповноважених установ) штрафні санкції у розмірі 25 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, перерахованої у валюту України за офіційним курсом Національного банку України на день здійснення такої операції, за кожен випадок порушення.

Ті самі дії,вчинені юридичною особою (крім уповноважених установ), до якої протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладання штрафу (штрафної санкції) у розмірі 50 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, перерахованої у валюту України за офіційним курсом Національного банку України на день здійснення такої операції, за кожен випадок порушення.

Штрафні санкції не застосовуються контролюючими органами, якщо сума операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, перерахованої у валюту України за офіційним курсом Національного банку України на день здійснення такої операції, є меншою ніж розмір, що установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (до 150 тис. грн..), та якщо проведення таких операцій не спричинило зменшення об’єкта оподаткування у періоді, в якому допущено порушення.

Суми штрафних санкцій спрямовуються до державного бюджету.

Вартість юридичної допомоги в захисті бізнесу від перевірок і штрафів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

1 322,22

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

2 757,14

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

8 000,00

середня ціна, грнГорячие предложения

YOUTUBE канал "Адвокат МОСКАЛЕНКО А.В."

Подписывайтесь и получайте консультации адвоката онлайн бесплатно, полезные каждому!

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2019

ТОВ «Простобанк Консалтінг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адреса та телефон «Простобанк Консалтінг»

Email: info@prostobank.com