про твої права

Перевірки Держпродспоживслужби по-новому: щорічні плани перевірок з урахуванням ризику, складання акту контролю, підвищені штрафи

4 квітня 2018 року набрав чинності Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я і благополуччя тварин». Відповідно до нового Закону органи Держпродспоживслужби перевіряють підприємців відповідно до ступенів ризику, із застосуванням акту державного контролю, а штрафи за порушення в сфері захисту прав споживача значно зростуть. Детальніше розповість Prostopravo


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Акт державного контролю
 2. Заходи державного контролю
 3. Планування державного контролю
 4. Відповідальність за порушення законодавства про харчові продукти
 5. Тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів

Дія Закону поширюється на операторів ринку, які здійснюють виробництво або обіг харчових продуктів, кормів, в тому числі їх ввезення (пересилання) на митну територію України.

Державний контроль здійснюється органами Держпродспоживслужби.Державний контроль повинен бути ризик-орієнтованим і здійснюватися з достатньою періодичністю.

Заходи державного контролю здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю.

Аудит проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочих дні до здійснення такого заходу.Повідомлення надсилається рекомендованим поштовим відправленням з місцезнаходженням (місцем проживання) оператора ринку, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, і / або відправкою електронної пошти на відповідну адресу оператора ринку, або вручається особисто під розписку керівнику або представнику оператора ринку.

Заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово в разі виявлення невідповідності або появи обгрунтованої підозри щодо невідповідності, а також в інших встановлених законом випадках.

Державний контроль здійснюється на будь-якій стадії виробництва та обігу харчових продуктів і кормів.Періодичність здійснення планових заходів державного контролю кожної потужності визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу і повинна враховувати:

 1. певні ризики, пов'язані з тваринами, харчовими продуктами, кормами, операторами ринку, використанням харчових продуктів або кормів, процесів, матеріалів, речовин, здійсненням діяльності або операцій, які можуть мати негативний вплив на безпеку харчових продуктів і / або кормів, здоров'я та благополуччя тварин;
 2. результати здійснення попередніх заходів державного контролю;
 3. ефективність процедур, які застосовуються оператором ринку з метою дотримання законодавства про харчові продукти і корми, здоров'я і благополуччя тварин;
 4. інформацію, яка може свідчити про невідповідність.

Державний контроль харчових продуктів та кормів, що ввозяться на митну територію України, повинен бути еквівалентним державному контролю харчових продуктів і кормів, виробництво і/чи обіг яких здійснюється на митній території України.

Акт державного контролю

Державний контроль в формах інспектування та аудиту здійснюється із застосуванням актів державного контролю.Акт державного контролю повинен містити вичерпний перелік питань для перевірки дотримання оператором ринку законодавства.Кожне таке питання повинно містити посилання на вимогу нормативно-правового акту (стаття, частина, пункт, підпункт, абзац і т.д.), який підлягає дотриманню оператором ринку.Якщо за результатами інспектування або аудиту виявлено невідповідність, в акті державного контролю наводиться детальний опис відповідних порушень законодавства.Акт державного контролю складається в двох примірниках, один з яких вручається оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його складання.

При здійсненні інспектування та аудиту забороняється перевіряти питання, які:

 • відсутні в акті державного контролю;
 • не містять посилань на вимоги законодавства України (в тому числі на відповідну статтю, її частину, пункт, підпункт, абзац і т.д.), яка підлягає дотриманню оператором ринку.

Здійснення інспектування та аудиту без застосування акту державного контролю, а відбору зразків - без застосування акту відбору зразків забороняється.

Державні інспектори, державні ветеринарні інспектори, інші особи, які здійснюють заходи державного контролю, а також оператори ринку мають право фіксувати процес здійснення державного контролю засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню відповідних заходів.

Заходи державного контролю

Заходи державного контролю здійснюються в формі аудиту, інспектування, передзабійного і післязабійного огляду, відбору зразків, лабораторного дослідження (випробування), документальної перевірки, перевірки відповідності, фізичної перевірки.В рамках заходів державного контролю здійснюється державний моніторинг.

Державний моніторинг передбачає збір, системний аналіз і оцінку:

 • інформації про безпеку харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин, зокрема щодо виявлення у харчових продуктах та кормах залишків ветеринарних препаратів, пестицидів та забруднюючих речовин, а також формування відповідних баз даних;
 • звернень фізичних та юридичних осіб про порушення законодавства про харчові продукти і корми, здоров'я і благополуччя тварин;
 • іншої необхідної інформації.

Щорічний план державного моніторингу повинен грунтуватися на ризик-орієнтованому підході і визначати кількість відборів зразків різних видів харчових продуктів та кормів і їх лабораторних досліджень (випробувань) за певними показниками відповідно до методик, встановлених довгостроковим планом державного контролю.

Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР та постійно діючих процедур, розроблених оператором ринку з метою дотримання гігієнічних вимог, повинен передбачати перевірку безперервності і ефективності їх застосування, в тому числі:

 1. документації;
 2. ведення записів;
 3. процесів, що впливають на безпеку харчових продуктів і / або кормів;
 4. системи внутрішнього контролю оператора ринку;
 5. коригувальних дій, прийнятих оператором ринку внаслідок аналізу виявлених невідповідностей;
 6. кваліфікації персоналу.

Результати аудиту обов'язково враховуються при визначенні ступеня ризику діяльності оператора ринку (потужності) і періодичності здійснення планових заходів державного контролю.

Інспектування передбачає перевірку дотримання операторами ринку законодавства про корми, здоров'я та благополуччя тварин і відповідності їх діяльності вимогам:

 1. гігієни
 2. плану коригувальних дій, розробленого і впровадженого оператором ринку за результатами попередніх перевірок;
 3. інцидентів, пов'язаних з безпекою харчових продуктів і / або кормів.

Інспекція може включати в себе перевірку потужностей, прилеглої території, приміщень, обладнання та інвентарю, транспортних засобів, а також харчових продуктів і кормів;сировини, інгредієнтів, допоміжних матеріалів для переробки, які використовуються для приготування і виробництва харчових продуктів та кормів, напівфабрикатів;предметів і матеріалів, що контактують з харчовими продуктами;засобів і процесів збирання та догляду, а також пестицидів;маркування, зовнішнього вигляду і реклами.

Особа, яка здійснює контроль або аудит, має право проводити прості дослідження (випробування) в разі появи у неї обґрунтованої підозри про невідповідність або якщо такі дослідження передбачені щорічним планом державного контролю.

Планування державного контролю

Компетентний орган розробляє і організовує виконання довгострокового плану державного контролю.Виконання довгострокового плану державного контролю забезпечується шляхом складання, затвердження та виконання щорічних планів державного контролю, оцінки їх виконання, а також шляхом планування і здійснення заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Планові заходи державного контролю здійснюються відповідно до щорічного плану державного контролю.

Щорічний план державного контролю на наступний рік розробляється і затверджується компетентним органом до 1 грудня поточного року.

Щорічний план державного контролю повинен відповідати довгостроковим планам державного контролю, грунтуватися на ризик-орієнтованому підході і визначати кількість відборів зразків різних видів харчових продуктів та кормів і їх лабораторних досліджень (випробувань) за певними показниками.

Щорічний план державного контролю переглядається одночасно з довгостроковим планом.

Відповідальність за порушення законодавства про харчові продукти

Оператори ринку несуть відповідальність за такі правопорушення:

 1. порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до виробництва та / або обігу харчових продуктів або кормів, якщо це створює загрозу для життя і / або здоров'я людини або тварини, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі десяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - в розмірі шести мінімальних заробітних плат;
 2. виробництво та / або обіг харчових продуктів або кормів з використанням незареєстрованої потужності, якщо обов'язковість її державної реєстрації встановлена ​​законом, - тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі одинадцяти мінімальних заробітних плат ;
 3. виробництво, зберігання харчових продуктів або кормів без отримання експлуатаційного дозволу на відповідну потужність, якщо обов'язковість його отримання встановлена ​​законом, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат ;
 4. невиконання визначеного законом обов'язку по впровадженню на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п'ятнадцяти мінімальних заробітних плат;
 5. реалізація харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це створює загрозу для життя і / або здоров'я людини або тварини, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат;
 6. порушення вимог щодо забезпечення простежуваності, передбачених законодавством про харчові продукти і корми, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат;
 7. невиконання обов'язків по відкликанню або вилученню з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі тридцяти п'яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 8. використання, реалізація незареєстрованих об'єктів санітарних заходів або кормових добавок, якщо обов'язковість їх державної реєстрації встановлено законом, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі дванадцяти мінімальних заробітних плат;
 9. пропозиції до реалізації або реалізація непридатних харчових продуктів або кормів - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі двадцяти п'яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі сімнадцяти мінімальних заробітних плат;
 10. пропозиція до реалізації або реалізація продуктів харчування чи кормів, які є шкідливими для здоров'я людини або тварини, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі двадцяти п'яти мінімальних заробітних плат;
 11. пропозиція до реалізації або реалізація швидкопсувних харчових продуктів або кормів, терміни зберігання яких минули, якщо в результаті цього продукти харчування або корму не стали шкідливими для здоров'я людини або тварини, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі дванадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі восьми мінімальних заробітних плат;
 12. пропозиція до реалізації або реалізація продуктів харчування чи кормів, які не є швидкопсувними, мінімальні терміни зберігання яких минули, якщо в результаті цього продукти харчування або корму не стали шкідливими для здоров'я людини або тварини, -тягне накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі п'яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат;
 13. порушення значень параметрів безпеки об'єктів санітарних заходів або кормів, встановлених законодавством про харчові продукти і корми, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі десяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат;
 14. невиконання рішення посадової особи компетентного органу, його територіального органу про знищення небезпечного харчового продукту, допоміжних матеріалів для переробки, небезпечних кормів або кормових добавок - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат;
 15. реалізація товарів, які ввезені (переслані) на митну територію України як торгові (виставкові) зразки або об'єкти наукових досліджень, порушення вимог щодо їх знищення або вивезення (пересилання) за межі України або інших встановлених законодавством правил поводження з ними - тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п'ятнадцяти мінімальних заробітних плат;
 16. неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної інформації на вимогу посадової особи компетентного органу або його територіального органу - тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі п'яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат;
 17. відмова в допуску посадової особи компетентного органу або його територіального органу до здійснення державного контролю на підставах, не передбачених законом, або іншу перешкоду його законній діяльності - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі десяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі семи мінімальних заробітних плат;
 18. невиконання, несвоєчасне виконання рішення головного державного інспектора (головного державного ветеринарного інспектора) про тимчасове припинення виробництва та / або обігу харчових продуктів і / або кормів - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі п'ятдесяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі сорока мінімальних заробітних плат;
 19. невиконання, несвоєчасне виконання законних вимог (приписів) посадової особи компетентного органу, його територіального органу щодо усунення порушень цього Закону, законодавства про харчові продукти і корми - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - в розмірі п'яти мінімальних заробітних плат.

У разі вчинення оператором ринку будь-якого з правопорушень, передбачених пунктами 2-4, 6, 8, 9, 11, 12, вперше за останні три роки, що передують вчиненню такого правопорушення, державний інспектор (державний ветеринарний інспектор) видає оператору ринку припис щодо усунення порушень без оформлення відповідного протоколу.

Штраф за порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти і корми може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена в адміністративному або судовому порядку.

Штраф підлягає сплаті протягом п'ятнадцяти днів після набрання законної сили постанови про накладення штрафу. Сплата штрафу не звільняє особу, щодо якої винесено постанову по справі, від обов'язку усунення допущеного правопорушення, а також від обов'язку відшкодування пов'язаної з ним шкоди (завданих збитків).

Якщо штраф не сплачено у строк, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження". Суми штрафів зараховуються до державного бюджету.

Тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів

Не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення порушення законодавства про харчові продукти і корми головний державний інспектор (головний державний ветеринарний інспектор) приймає рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів і /чи кормів, якщо воно становлять загрозу для життя чи здоров'я людини або тварин.

Таке рішення набуває чинності з моменту його вручення оператору ринку та оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та діє протягом визначеного таким рішенням терміну, але не більше 10 робочих днів.

Якщо для усунення оператором ринку порушення законодавства необхідно припинити виробництво на час, що перевищує граничний термін, головний державний інспектор (головний державний ветеринарний інспектор) звертається в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, до суду з позовом про зобов'язання оператора ринку тимчасово припинити виробництво або обіг харчових продуктів або кормів.

Оператор ринку має право відновити виробництво або обіг харчових продуктів або кормів, якщо:

 1. відсутня постанова суду, що вступила в законну силу, про зобов'язання оператора ринку тимчасово припинити виробництво і закінчився термін тимчасового припинення виробництва, визначений у рішенні головного державного інспектора (головного державного ветеринарного інспектора);
 2. суд скасував рішення головного державного інспектора (головного державного ветеринарного інспектора) про тимчасове припинення виробництва та / або обігу харчових продуктів і / або кормів;
 3. суд, який прийняв рішення про зобов'язання оператора ринку тимчасово припинити виробництво та / або обіг харчових продуктів і / або кормів, виніс постанову про його скасування на підставі усунення або припинення існування обставин, що стали підставою для його прийняття;
 4. головний державний інспектор (головний державний ветеринарний інспектор) скасував винесене ним рішення про тимчасове припинення виробництва та / або обігу харчових продуктів і / або кормів на підставі усунення або припинення існування обставин, що стали підставою для його винесення.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Корисні статті з даної тематики