Порядок подання відомостей про кінцевих бенефіціарів знов можуть змінити 23.11.2021

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти - №6320 та №6321, подані Президентом України. Запропоновано внести зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення)" щодо порядку підтвердження інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи. // 23.11.2021

Так, державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи  та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, обов'язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян, крім відомостей, перевірка яких здійснюється автоматизовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, крім осіб, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податку, вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі поданих заявником документів без їх перевірки.

Копія документа, що посвідчує особу КБВ, має бути засвідчена нотаріально або за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Засвідчення (нотаріальне або із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису) копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, має бути здійснене не раніше, ніж за три місяці до дати подання документа для проведення державної реєстрації.

Відповідно до статті 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення)", юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності.

Юридичні особи зобов'язані подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності для  внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

Юридичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їх діяльність, зобов'язані надавати на запити юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи.

Форрма та зміст структури власності юридичної особи встановлюються положенням, яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України.

Методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами обговорення з громадськістю.

Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника   оприлюднюються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Юридичні особи зобов'язані підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше поданих державному реєстратору відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа зобов'язана не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення подати державному реєстратору відкориговані відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридична особа зобов'язана повідомляти про це державного реєстратора при проведенні державної реєстрації створення юридичної особи, державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

Щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів юридичні особи зобов'язані подавати державному реєстратору заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Подання документів, що підтверджують відомості, зазначені у заяві, не вимагається. Перевірка заяви, поданої в електронній формі, здійснюється автоматизовано з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

Такі вимоги не поширюються на політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об'єднання, адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації, торгово-промислові палати, пенсійні фонди, житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи, садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання".

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, подають інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.

У разі виявлення юридичною особою після набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, неповноти або неточностей чи помилок у раніше поданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності такими нормативно-правовими актами повторно подає відкориговані відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Законопроєктом №6321 запропоновано внести зміни до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Розмір штрафу при цьому залишається незмінним - від 1000 до 3000 нмдг  (від 17 000 до 51 000 грн.) за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність.


Вартість юридичної допомоги в захисті бізнесу від перевірок і штрафів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

2 260,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

466,67

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

8 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах