про твої права

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів: звітність, терміни подачі, штрафи

Prostopravo розповідає, що означає слово бенефіціар, який порядок розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Хто такі бенефіціари
 2. Яка інформація про кінцевих бенефіціарів вноситься до Реєстру?
 3. Хто може не надавати інформацію?
 4. Відповідальність за неподання інформації
 5. Новий порядок розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів 3 28.04.2020 року

  5,1 Хто є бенефіціаром згідно з новим Законом?

  5,2 Яка інформація про кінцевого бенефіціара вноситься в Реєстр?

  5,3 Хто може не подавати державному реєстратору відомості про кінцевих бенефіціарів?

  5,4 Як часто потрібно оновлювати відомості про кінцевого бенефіціара?

  5,5 Відповідальність за неподання відомостей про кінцевих бенефіціарів

Хто такі бенефіціари

Відповідно до Закону України «Про протидію і запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами або їх значною часткою, правом вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також укладання угод, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління або яке має можливість впливати шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну або юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та / або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25 або більше відсотків статутного капіталу або права голосу в юридичній особі.

Яка інформація про кінцевих бенефіціарів вноситься до Реєстру?

До Єдиного державного реєстру вноситься така інформація про кінцевих бенефіціарів:

 • перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія і номер паспорта громадянина України або паспортний документ іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо засновник - фізична особа;найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа;
 • інформація про кінцевого вигодонабувача юридичної особи, в тому числі кінцевого бенефіціара її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія і номер паспорта громадянина України або паспортний документ іноземця, місце проживання , реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія і номер паспорта громадянина України або паспортний документ іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

У разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається

Хто може не надавати інформацію?

 1. Політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об'єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації;
 2. Юридичні особи, засновниками (учасниками) яких являються виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками).В такому випадку засновники (учасники) - фізичні особи являються бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

При зміні кінцевих вигодонабувачів або власників істотної участі юридичної особи, в тому числі кінцевих вигодонабувачів та / або власників істотної участі його засновника, якщо засновник - юридична особа, вносяться зміни і до Єдиного державного реєстру.Для цього представник юридичної особи повинен подати або надіслати поштою заповнену реєстраційну форму.

Відповідальність за неподання інформації

У разі ненадання інформації про кінцевих бенефіціарів у встановлений термін, посадові особи юридичної особи будуть притягуватися до адміністративної відповідальності за ст.166-11 Кодексу законів про адміністративні правопорушення:

«Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.» (від 5100 до 8500 грн.).

Новий порядок розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів 3 28.04.2020 року

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набуде чинності з 28.04.2020 року, юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Хто є бенефіціаром згідно з новим Законом?

Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Яка інформація про кінцевого бенефіціара вноситься в Реєстр?

В Єдиний державний реєстр (ЄДР) вносяться такі відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності),
 • дата народження,
 • країна громадянства,
 • серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця,
 • місце проживання,
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),
 • повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
 • характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності.

Хто може не подавати державному реєстратору відомості про кінцевих бенефіціарів?

Не зобов’язані подавати інформацію про кінцевого бенефіціара:

 • політичні партії, структурні утворення політичних партій,
 • професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднань,
 • творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок,
 • організації роботодавців, їх об’єднання,
 • адвокатські об’єднання,
 • торгово-промислові палати,
 • об’єднання співвласників багатоквартирних будинків,
 • релігійні організації,
 • державні органи,
 • органи місцевого самоврядування, їх асоціації,
 • державні та комунальні підприємства, установи, організації.

Як часто потрібно оновлювати відомості про кінцевого бенефіціара?

Юридичні особи будуть зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Крім того, щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів потрібно підтверджувати інформацію про кінцевих бенефіціарів і подавати такі документи:

1) заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

3) витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

4) нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи – резидента.

Відповідальність за неподання відомостей про кінцевих бенефіціарів

З квітня 2020 року збільшаться штрафи за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

Так, відповідно до нової редакції статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи -

потягне за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 51 000 грн.)

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Корисні статті з даної тематики