про твої права

РРО. Хто повинен, а хто може не застосовувати реєстратори розрахункових операцій при продажу товару

Постановою Кабінету Міністрів України №1336 Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг встановлений граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій, при перевищенні якого застосування РРО є обов'язковим (в тому числі і для ФОП- єдинників), а також перелік форм і умов проведення розрахункових операцій, при яких РРО не застосовується. Детальніше розповість prostopravo.

Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке PPO
 2. Реєстр PPO
 3. Порядок реєстрації PPO
 4. Граничні межі
 5. Форми і види діяльності, при яких РРО не застосовується
Відео по темі

Loading...

Що таке PPO

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та / або реєстрації кількості проданих товарів(наданих послуг), операції з приймання готівки для подальшого переказу.

До реєстраторів розрахункових операцій належать: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електроннийконтрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) та ін.

Реєстр PPO

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів і стандартів відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності", а також відповідають вимогам нормативних актів України, і такі реєстратори розрахункових операцій дозволені для застосування в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Порядок реєстрації PPO

При реєстрації в контролюючих органах РРО присвоюється фіскальний номер.

Фіскальний номер РРО становить 10-розрядний числовий порядковий номер реєстраційного запису в автоматизованій інформаційній системі реєстрації РРО ДФС, алгоритм формування якого встановлює ДФС.

Фіскальний номер РРО автоматично формується в інформаційній системі ДФС при резервуванні фіскального номера, є єдиним для всього інформаційного простору України, не змінюється при перереєстрації РРО і зберігається за РРО до дати скасування його реєстрації.

Після скасування реєстрації РРО фіскальний номер закривається і в подальшому не використовується.

При фіскалізації до фіскальної пам'яті РРО заносяться фіскальний номер РРО та дата внесення фіскального номера в пам'ять РРО.

Фіскалізація проводиться один раз за весь період експлуатації РРО підприємством.При цьому РРО повинен виключити подальший вихід з фіскального режиму роботи.

Фіскальний номер РРО зазначається у всіх розрахункових документах, чеках, всіх звітах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які відповідно до вимог законодавства повинні застосовувати РРО, зобов'язані зареєструвати РРО, виконати його персоналізацію, опломбувати і перевести у фіскальний режим роботи.

Реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що термін служби, встановлений у технічній документації на РРО, не закінчився, а також з урахуванням термінів первинної реєстрації, встановлених Державним реєстром РРО .

Реєстрація РРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку підприємства як платника податків.

Суб'єкт господарювання, який є платником податку на прибуток, може реєструвати РРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, розташованих на території іншої, ніж такий суб'єкт, територіальної громади.

Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання або представник підприємства подає до контролюючого органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій у формі , затвердженій Міністерством фінансів України.

Представник підприємства може зареєструвати РРО при наявності документів, що засвідчують його особу і підтверджують надані йому повноваження.

Реєстраційна заява має бути підписана керівником підприємства або фізичною особою - підприємцем або представником підприємства при наявності документів, що засвідчують його особу і підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог по електронній ідентифікації в разі подачі заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання.Всі розділи реєстраційної заяви підлягають обов'язковому заповненню.

Суб'єкти господарювання, включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви в електронній формі засобами електронного зв'язку з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.

Порядок і строки розгляду контролюючим органом реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими ж, як і для реєстраційних заяв, поданих в паперовому вигляді.

У разі подання заяви в електронному вигляді суб'єкт господарювання може отримати копію реєстраційного посвідчення засобами електронного зв'язку на адресу своєї електронної пошти.Для цього в реєстраційній заяві суб'єкт господарювання зазначає спосіб отримання цього документа (в електронному вигляді на електронну пошту, адреса якої вказана в заяві, або безпосередньо в контролюючому органі).

У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше одного робочого дня з дня надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує і резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС.

Протягом трьох днів з дати направлення в ЦСО довідки про резервування фіскального номера суб'єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи (внесення фіскального номера до фіскальної пам'яті РРО, персоналізація і опломбування РРО в Центрі сервісного обслуговування (ЦСО)).

Завершення процедури реєстрації РРО здійснюється на підставі довідки про опломбування РРО та акту введення в експлуатацію РРО, екземпляри яких в день введення в експлуатацію ЦСО направляє до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО.

Після отримання належним чином оформлених документів посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС і надає (надсилає) суб'єкту господарювання реєстраційне посвідчення.

Граничні межі

Граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні котрого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим, становить 500 тис. гривень на один суб'єкт господарювання, і 250 тис. гривень - на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів або надання послуг).

Також встановлено, що платники єдиного податку другої та третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1 млн. гривень, обов'язково застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України.

Форми і види діяльності, при яких РРО не застосовується

До переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, включені наступні позиції:

 • Роздрібна торгівля продовольчими товарами (крім підакцизних товарів), яка здійснюється фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок;
 • Продаж талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю в кіосках та салонах транспортних засобів для проїзду в електротранспорті, на морських і річкових суднах;
 • Надання побутових послуг з ремонту та встановлення побутових машин і приладів, радіоелектронної апаратури, телеантен, ремонту і складання меблів, прибирання квартир, догляду за дітьми, хворими та людьми похилого віку, фотографування, ремонт квартир, приготування їжі, прання білизни, хімічна чистка, ремонт взуття, швейних і трикотажних виробів, виробів текстильної та шкіряної галантереї, металевих виробів фізичними особами - підприємцями, які здійснюють господарську діяльність (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування операцій) і не використовують працю найманих осіб;
 • Продаж товарів з розносок і ручних візків, надання послуг в салонах на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України за поданням Мінінфраструктури.
 • Видача дозволів на право здійснення любительського і спортивного рибальства на основі спеціального використання водних живих ресурсів та на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка).

Нагадаємо, що згідно з п. 296.10 ст.296 Податкового Кодексу України, реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

 • Першої групи;
 • другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень.

У разі перевищення в календарному році обсягу доходу більше 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим.Застосування реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, і триває в наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Однак норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Корисні статті з даної тематики© 2006–2020

ТОВ «Простобанк Консалтінг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адреса та телефон «Простобанк Консалтінг»

Email: info@prostobank.com