про твої права

РРО. Хто повинен, а хто може не застосовувати реєстратори розрахункових операцій при продажу товару

20 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила два Закони: "Про внесення змін до Закону України« Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг »щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг », якими суттєво змінила порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій малим бізнесом в Україні. Детальніше розповість prostopravo.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке PPO
 2. Реєстр PPO
 3. Порядок розрахунків із застосуванням РРО
 4. Порядок реєстрації PPO
 5. Коли РРО не застосовується?
 6. Відповідальність за порушення законодавства про застосування РРО
 7. «Кешбек» або компенсація для споживачів
 8. Зміни в порядку застосування РРО через дію карантину
 9. Звіт PPO

Що таке PPO

Класичний реєстратор розрахункових операцій (РРО) - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та / або реєстрації кількості проданих товарів ( наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

До реєстраторів розрахункових операцій належать: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) та ін.

Програмний реєстратор розрахункових операцій - програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного рішення, в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу, і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та / або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

Реєстр PPO

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів і стандартів відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності", а також відповідають вимогам нормативних актів України, і такі реєстратори розрахункових операцій дозволені для застосування в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Реєстр програмних реєстраторів розрахункових операцій - реєстр, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в який включаються програмні реєстратори розрахункових операцій у момент присвоєння їм фіскального номера фіскальним сервером контролюючого органу, а також дані про суб'єкта господарювання та дані кваліфікованого електронного підпису фізичних осіб (касирів), якщо розрахункові операції здійснюються з їх участю, і підрозділи, де застосовується програмний реєстратор розрахункових операцій.

Порядок розрахунків із застосуванням РРО

Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та / або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням в паперовій та / або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або із застосуванням зареєстрованих в установленому порядку розрахункових книжок;

2) надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та / або електронній формі (в тому числі, але не виключно, з відтворенням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій або дисплеї пристрою, на якому встановлено програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування і ідентифікацію з розрахунковим документом по структурі даних, що в ньому містяться, і / або відправкою електронного розрахункового документа на наданий такою особою номер телефону або адресу електронної пошти);

3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та / або програмні реєстратори розрахункових операцій з додержанням встановленого порядку їх застосування;

4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

5) проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються в режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення в разі їх використання;

7) подавати до контролюючих органів звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку.

Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі), повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстраторів розрахункових операцій або в па м'яті модемів, що до них приєднані.

Суб'єкти господарювання, які використовують такі реєстратори розрахункових операцій, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та / або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, що містяться у фіскальній пам'яті зазначених реєстраторів розрахункових операцій.

Суб'єкти господарювання, які використовують програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні фіскальні звіти і електронні фіскальні звітні чеки.

Порядок передачі інформації в центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, по дротових або бездротових каналах зв'язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику на базі технології, розробленої Національним банком України, або з використанням кваліфікованого електронного підпису і електронної відмітки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчих послуги » або інших, дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством.

8) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу) в грошовій одиниці України;

9) щодня створювати в паперовій та / або електронній формі реєстраторами розрахункових операцій (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг)) або програмними реєстраторами розрахункових операцій фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;

10) створювати в паперовій та / або електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг)) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років

11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та / або через програмні реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;

12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та / або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), які відображені в такому обліку.

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку і не зареєстровані платниками податку на додану вартість;

13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій та / або програмного реєстратора розрахункових операцій, а в разі використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше скоєного належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

15) надавати в паперовій та / або електронній формі покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший розрахунковий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену зазначеним законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування;

16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлені дефекти або пошкодження, письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей або пошкодження письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити про це до контролюючого органу, в якому суб'єкт господарювання зареєстрований платником податків.

У разі виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій протягом дня, в якому виявлена ​​несправність, за допомогою засобів електронного зв'язку повідомити про це до контролюючого органу, виробнику програмного реєстратора розрахункових операцій та / або центр сервісного обслуговування (при наявності) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

У разі проведення розрахункових операцій в період відсутності зв'язку між програмним реєстратором розрахункових операцій і фіскальним сервером контролюючого органу, протягом години після відновлення такого зв'язку повідомити контролюючий орган засобами електронного зв'язку про час і дату початку і завершення проведення розрахункових операцій в цей період за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

У разі проведення розрахункових операцій в період відсутності зв'язку між програмним реєстратором розрахункових операцій і фіскальним сервером контролюючого органу вказувати в розрахунковому документі про проведення розрахункової операції в режимі оф-лайн.

На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

На період виходу з ладу програмного реєстратора розрахункових операцій проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.

На період відсутності зв'язку між програмним реєстратором розрахункових операцій і фіскальним сервером контролюючого органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офф-лайн, який може тривати не більше 36 годин із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери з виданого контролюючим органом суб'єкту господарювання діапазону фіскальних номерів .

Порядок реєстрації PPO

При реєстрації в контролюючих органах РРО присвоюється фіскальний номер.

Фіскальний номер РРО становить 10-розрядний числовий порядковий номер реєстраційного запису в автоматизованій інформаційній системі реєстрації РРО УКРІНФОРМ, алгоритм формування якого встановлює УКРІНФОРМ.

Фіскальний номер РРО автоматично формується в інформаційній системі УКРІНФОРМ при резервування фіскального номера, є єдиним для всього інформаційного простору України, не змінюється при перереєстрації РРО і зберігається за РРО до дати скасування його реєстрації.

Після скасування реєстрації РРО фіскальний номер закривається і в подальшому не використовується.

При фіскалізації до фіскальної пам'яті РРО заносяться фіскальний номер РРО та дата внесення фіскального номера в пам'ять РРО.

Фіскалізація проводиться один раз за весь період експлуатації РРО підприємством. При цьому РРО повинен виключити подальший вихід з фіскального режиму роботи.

Фіскальний номер РРО зазначається у всіх розрахункових документах, чеках, всіх звітах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які відповідно до вимог законодавства повинні застосовувати РРО, зобов'язані зареєструвати РРО, виконати його персоналізацію, опломбувати і перевести у фіскальний режим роботи.

Реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що термін служби, встановлений у технічній документації на РРО, не закінчився, а також з урахуванням термінів первинної реєстрації, встановлених Державним реєстром РРО .

Реєстрація РРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку підприємства як платника податків.

Суб'єкт господарювання, який є платником податку на прибуток, може реєструвати РРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, розташованих на території іншої, ніж такий суб'єкт, територіальної громади.

Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання або представник підприємства подає до контролюючого органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою, затвердженою Міністерством фінансів України.

Представник підприємства може зареєструвати РРО при наявності документів, що засвідчують його особу і підтверджують надані йому повноваження.

Реєстраційна заява має бути підписана керівником підприємства або фізичною особою - підприємцем або представником підприємства при наявності документів, що засвідчують його особу і підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог по електронній ідентифікації в разі подачі заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Всі розділи реєстраційної заяви підлягають обов'язковому заповненню.

Суб'єкти господарювання, включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви в електронній формі засобами електронного зв'язку з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.

Порядок і строки розгляду контролюючим органом реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими ж, як і для реєстраційних заяв, поданих в паперовому вигляді.

У разі подання заяви в електронному вигляді суб'єкт господарювання може отримати копію реєстраційного посвідчення засобами електронного зв'язку на адресу своєї електронної пошти. Для цього в реєстраційній заяві суб'єкт господарювання зазначає спосіб отримання цього документа (в електронному вигляді на електронну пошту, адреса якої вказана в заяві, або безпосередньо в контролюючому органі).

У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше одного робочого дня з дня надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує і резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі УКРІНФОРМ.

Протягом трьох днів з дати направлення в ЦСО довідки про резервування фіскального номера суб'єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи (внесення фіскального номера до фіскальної пам'яті РРО, персоналізація і опломбування РРО в Центрі сервісного обслуговування (ЦСО)).

Завершення процедури реєстрації РРО здійснюється на підставі довідки про опломбування РРО та акту введення в експлуатацію РРО, екземпляри яких в день введення в експлуатацію ЦСО направляє до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО.

Після отримання належним чином оформлених документів посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ГФС і надає (надсилає) суб'єкту господарювання реєстраційне посвідчення.

Реєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій - привласнення програмним забезпеченням фіскального сервера контролюючого органу фіскального номера програмного реєстратору розрахункових операцій, з внесенням даних до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій та збереженням даних про зареєстрованих програмних реєстраторів розрахункових операцій у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Коли РРО не застосовується?

Реєстратори розрахункових операцій та / або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.

До 1 жовтня 2020 реєстратори розрахункових операцій та / або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, що здійснюють:

 • реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я.

З 1 жовтня 2020 до 1 січня 2021 реєстратори розрахункових операцій та / або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
 • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 • роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД)
 • діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
 • діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
 • діяльність готелів та подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
 • реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У разі перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1000000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцій та / або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та / або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, і триває у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку

Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту; лікарських засобів, виробів медичного призначення; ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і орга низаций і з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб'єкта господарювання;

2) при виконанні банківських операцій, крім:

операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах уповноважених банків;

операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дозволяють користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів;

Використання програмно-технічних комплексів самообслуговування з прийому готівки для подальшого її переказу, що не переведені у фіскальний режим (не обладнаних переведеними у фіскальний режим реєстраторами розрахункових операцій та / або програмними реєстраторами розрахункових операцій), забороняється.

4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю;

5) при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (фізичними особами - підприємцями), що не застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Податкового кодексу України;

6) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту; лікарських засобів, виробів медичного призначення; ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; уживаних товарів ) за готівкові кошти на ринках;

7) при продажу в кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу підакцизних товарів і технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

8) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок і бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу;

9) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (склади, місця зберігання товарів, оптова торгівля і т.д.).

До переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, включені наступні позиції:

 • Роздрібна торгівля продовольчими товарами (крім подакцізнихтоваров), яка здійснюється фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок;
 • Продаж талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю в кіосках та салонах транспортних засобів для проїзду в електротранспорті, на морських і річкових суднах;
 • Надання побутових послуг з ремонту та встановлення побутових машин і приладів, радіоелектронної апаратури, телеантен, ремонту і складання меблів, прибирання квартир, догляду за дітьми, хворими та людьми похилого віку, фотографування, ремонт квартир, приготування їжі, прання білизни, хімічна чистка, ремонт взуття , швейних і трикотажних виробів, виробів текстильної та шкіряної галантереї, металевих виробів фізичними особами - підприємцями, які здійснюють господарську діяльність (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) і не використовують працю найманих осіб;
 • Продаж товарів з розносок і ручних візків, надання послуг в салонах на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України за поданням Мінінфраструктури.
 • Видача дозволів на право здійснення любительського і спортивного рибальства на основі спеціального використання водних живих ресурсів та на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка).

Без застосування РРО здійснюються:

1) Надання побутових послуг:

     на території села;

     з ремонту та встановлення побутових машин і приладів, радіоелектронної апаратури, телеантен, ремонту і складання меблів, прибирання квартир, догляд за дітьми, хворими та людьми похилого віку, фотографування, ремонт квартир, приготування їжі, прання білизни, хімічна чистка, ремонт взуття, швейних і трикотажних виробів, виробів текстильної та шкіряної галантереї, металевих виробів фізичними особами - підприємцями, які здійснюють господарську діяльність (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) і не використовують працю найманих осіб .

2) Надання послуг бібліотеками.

3) Продаж предметів релігійно-обрядової атрибутики та надання обрядових послуг релігійними організаціями.

4) Продаж товарів з розносок і ручних візків, надання послуг у салонах на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України за поданням Мінінфраструктури.

5) Роздрібна торгівля насінням у кіосках на території сіл і селищ міського типу.

6) Прийом від населення вторинної сировини (крім металобрухту).

7) Страхування майнових та особистих ризиків фізичних осіб, яке проводиться страховими агентами за межами приміщення страховика, крім обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за додатковими договорами ( "Зелена карта").

8) Надання ритуальних послуг за умови проведення розрахунків вдома у замовника.

9) Здійснення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб'єктами підприємницької діяльності на території сіл і селищ міського типу, яким відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірських.

10) Надання медичних послуг виїзними бригадами та медичне обслуговування вдома у замовника.

11) Організація прийому та обслуговування туристів в Україні, розрахунки за які проводяться у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків), а також надання туристичних та екскурсійних послуг за умови проведення розрахунків за межами стаціонарних приміщень суб'єктів туристичної та екскурсійної діяльності.

12) Надання послуг:

з видачі дозволів на право здійснення любительського і спортивного рибальства на основі спеціального використання водних живих ресурсів та на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка);

з газопостачання, водопостачання, водовідведення і теплопостачання в селах за умови проведення розрахунків вдома у споживача.

13) Продаж булочних, кондитерських і порційних кулінарних виробів, морозива, безалкогольних напоїв, сувенірів, іграшок і надувних кульок з розносок і ручних візків у театрально-видовищних та спортивних закладах.

14) Прийом від населення та реалізація через бджільницькі торговельно-заготівельні пункти продуктів бджільництва, обладнання та інвентарю для пасічників.

Відповідальність за порушення законодавства про застосування РРО

За порушення вимог до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

1) у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та / або програмні реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, яка зазначена в денному звіті, більш ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями , виданими з початку робочого дня; невидача (в паперовому вигляді та / або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання:

150 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг), але не менше п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення, вчинене вперше;

250 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг), але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за кожне наступне вчинене порушення;

2) п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.) - у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання або використання з порушенням встановленого порядку книг обліку розрахункових операцій, або незбереження книг обліку розрахункових операцій або розрахункових книжок протягом встановленого терміну;

3) п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.) - у разі якщо контрольну стрічку не надрукували або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій та / або програмних реєстраторах розрахункових операцій або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операцій, інформація про яких міститься на такий контрольній стрічці;

4) п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.) - у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та / або програмні реєстратори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування кожного товару (послуги) (із зазначенням коду товарної підкатегорії УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товару (послуги) та обліку їх кількості;

5) двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) - у разі порушення встановленого порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку, або в разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;

6) п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.) - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій та / або програмних реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника;

9) п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.) - у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій та / або програмних реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв'язку, в разі обов'язковості її подання.

«Кешбек» або компенсація для споживачів

Якщо фінансові санкції застосовані до суб'єктів господарювання відповідно до рішень контролюючих органів, прийнятих за результатами перевірки, проведеної на підставі скарги покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, такому покупцеві (споживачеві) із застосованих штрафних (фінансових) санкцій компенсується 100 відсотків вартості придбаних товарів (робіт, послуг), зазначених у його скарзі.

Компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій здійснюється при дотриманні наступних умов:

1) в зверненні покупця зазначений номер його рахунку і банківську установу, де такий рахунок відкритий;

2) сума штрафних (фінансових) санкцій зарахована до державного бюджету в повному обсязі;

3) до скарги додано електронні копії або копії паперових документів, виготовлені шляхом сканування, отримані разом із придбаним товаром (роботою, послугою) про які йдеться в скарзі, покупцем від продавця товарів (робіт, послуг);

4) вартість товарів (робіт, послуг) в межах однієї розрахункової операції, щодо яких подано звернення покупця, складає більше 100 гривень в день їх отримання покупцем (споживачем).

Інформація про проведену компенсації обов'язково доводиться до відома покупця (споживача) через Електронний кабінет платника податків.

Скарги покупців (споживачів) про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, які претендують на отримання компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій повинні містити такі реквізити:

- прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер засобу зв'язку;

- дату придбання товарів (робіт, послуг), що є предметом скарги

- найменування та вартість придбаних покупцем товарів (робіт, послуг), найменування та / або податковий номер продавця товарів (робіт, послуг), адреса господарської одиниці продавця, в якій було придбано товари (роботи, послуги), а в разі якщо зазначені реквізити продавця неможливо встановити за отриманими документами - вказівка ​​адреси місця придбання товарів; в разі придбання товарів (робіт, послуг) за допомогою мережі Інтернет - також вказівку Інтернет-сайту (або іншого способу подання інформації в мережі Інтернет), на якому було здійснено замовлення товару (роботи, послуги) та / або приведена інформація про товар (роботу, послузі) або про продавця;

- перелік документів, отриманих покупцем (споживачем) від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою);

- інформацію по отриманому в паперовій та / або електронній формі від продавця товарів (робіт, послуг) розрахунковому документу;

- номер банківського рахунку покупця (споживача), на який може бути віднесена компенсація визначеної законодавством частини суми штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючим органом за результатами перевірки за скаргою, поданою покупцем (споживачем).

До скарги обов'язково додаються електронні копії документів або копії документів, отримані шляхом сканування отриманих покупцем від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою), про які йдеться в скарзі.

До скарги можуть бути додані інші докази замовлення, оплати та отримання товару (роботи, послуги).

Скарги на порушення платником податків вимог законодавства щодо здійснення розрахункових операцій можуть також подаватися покупцями (споживачами) в інших передбачених законодавством формах.

Зміни в порядку застосування РРО через дію карантину

До 1 серпня 2020 року перенесено введення в дію норм законодавства щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій, як альтернативу класичним РРО. Також, до 1 серпня 2020 року продовжено можливість не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/ або програмні реєстратори розрахункових операцій платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує ліміт у 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацю технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалзацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.

При цьому надання платних послуг у сфер охорони здоров'я, виключено з зазначеного переліку. Так послуги можна буде надавати в межах зазначеного ліміту до 1 січня 2021 року.

З 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року продовжено можливість не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, як здійснюють:

 • реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
 • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфер охорони здоров'я;
 • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 • роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
 • діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування;
 • діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
 • діяльність готелів, подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
 • реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках);
 • реалізацію деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

До 1 січня 2021 року продовжено період, протягом якого санкції, визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфер торгівлі, громадського харчування та послуг», будуть застосовуватися у зменшених розмірах, а саме:

 • 10% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
 • 50% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Також на 1 січня 2021 року перенесено запровадження процедури «КЕШБЕК».

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики