про твої права

Як отримати сертифікат Торгово-промислової палати про дії форс-мажорних обставин?

Суб'єкт не несе відповідальності за неможливість виконання зобов'язання в силу дії форс-мажорних обставин. Доказом існування таких обставин буде служити сертифікат (довідка, підтвердження) Торгово-промислової палати України (ТПП). Про те, що таке ТПП, чим вона займається, як отримати сертифікат ТПП і уникнути штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань розповість Prostopravo


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Що таке форс-мажор?
  2. Що таке ТПП? Cайт Торгово-промислової палати України
  3. Порядок звернення

Що таке форс-мажор?

Перш за все, варто нагадати платникам податків, що згідно п.101.2.4.ст.101 Податкового Кодексу України податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) підлягає списанню як безнадійний.

Також згідно ст.617 Цивільного Кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності перед контрагентом за порушення, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) являються надзвичайні і невідворотні обставини, які зробили об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди і т.д.), обов'язків щодо законодавчих та інших нормативних актів, а саме: загроза війни, озброєний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, блокади, військове ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, діїсуспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту / імпорту і т.д., а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток , портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув, інші стихійні лиха і т.п.(п.3.1. Регламенту ТПП).

Крім того, форс-мажорними можуть бути визнані обставини, не зазначені в наведеному вище переліку, проте такі що відповідають критеріям форс-мажорних згідно з Регламентом ТПП, що не суперечать законодавству України та узгоджені сторонами в договорі, контракті, угоді як такі, щозвільняють їх від цивільно-правової відповідальності.

При цьому, не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного і комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недотримання / порушення своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів і т.п.

Для того, щоб уникнути відповідальності в силу дії обставин непереборної сили, необхідно отримати документ, що підтверджує факт і період дії таких обставин у Торгово-промисловій палаті України або регіональних ТПП.

Що таке ТПП? Cайт Торгово-промислової палати України

Сайт Торгово-промислової палати України знаходиться за адресою: https://ucci.org.ua/

Компетенція Торгово-промислової палати України відповідно до ст.14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» поширюється на запевнення форс-мажорних обставин з усіх питань договірних відносин, інших питань, а також зобов'язань / обов'язків, передбачених законодавчими, відомчими нормативними актами та актами органів місцевого самоврядування, крім договірних відносин, в яких сторонами уповноваженим органом за посвідченням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) визначено безпосередньо регіональну ТПП.

Регіональні ТПП можуть засвідчувати форс-мажорні обставини з усіх питань, що належать до компетенції ТПП України, за винятком посвідчення форс-мажорних обставин, які стосуються зобов'язань за:

  • умовами зовнішньоторговельних операцій і міжнародних договорів України;
  • умовами зовнішньоекономічних договорів, контрактів, типових договорів, угод, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України;
  • умовами договорів, контрактів, типових договорів, угод між резидентами України, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

Таким чином, в першу чергу потрібно зрозуміти, куди звертатися: в ТПП України або регіональну ТПП.Якщо тільки договором (контрактом) не віднесено виконання функції підтвердження форс-мажорних обставин безпосередньо і виключно до ТПП України, можна сміливо звертатися в регіональну ТПП.

Порядок звернення

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб за кожним окремим договором, окремому податковому та / або іншому зобов'язанню, виконання яких настало відповідно до умов договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів.

Заява подається за встановленою ТПП України формою про посвідчення форс-мажорних обставин за підписом керівника підприємства, організації і з печаткою підприємства, або за його дорученням - довіреною особою.Заява фізичної особи подається з її підписом особисто або за її дорученням - довіреною особою.

У заяві, зокрема, вказується, які саме зобов'язання за договором, контрактом, угодою та / або законом, нормативним актом не можуть бути виконані у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин, форс-мажорні обставини з посиланням і наданням доказів про такі обставини , початком їх виникнення і терміном їх дії, які, на думку заявника унеможливили виконання цих зобов'язань у встановлений термін.У заяві зазначаються також номери для зв'язку, адреса, спосіб отримання сертифіката (особисто, через уповноважену особу, кур'єрською або звичайною поштою і т.п.).

Для підтвердження несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних систем (кібератаки) рекомендується спочатку звернутися до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а потім, вже з документом про внесення відомостей до Єдиного державного реєстр розслідувань - в ТПП.

Сертифікат про форс-мажорні обставини надсилається заявнику за поштовою адресою, вказаною в заяві, або видається представнику заявника, уповноваженій особі, особисто (при наявності належним чином оформленого доручення з повноваженнями на отримання сертифіката та підписання акту виконаних робіт) після надходження підтвердження про оплату послуги з посвідчення форс-мажорних обставин і підписання акту наданих послуг.

Зверніть увагу, що тягар доведення настання форс-мажорних обставин покладено на заявника.Заявник несе відповідальність за повне і належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених їм копій згідно з чинним законодавством України.

Неналежне і неповне оформлення встановленої форми заяви і \ або ненадання документів, передбачених в заяві, є підставою для залишення заяви без розгляду з повідомленням про це заявника письмово.

Заява підлягає розгляду в залежності від складності та обсягу документів протягом семи робочих днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності і протягом двадцяти одного дня - з дня звернення фізичної особи.

При цьому, уповноважена особа ТПП України / регіональної ТПП має право:

  • вимагати від заявника подання оригіналів документів для огляду, додаткових даних, документів, пояснень, доказів настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) і т.д.;
  • відкласти розгляд заяви на два календарних тижні для надання заявником додаткових документів, пояснень і т.п., повідомивши йому про це письмово;
  • подовжити за клопотанням заявника встановлений термін для надання додаткових пояснень, документів, доказів;
  • залишити без розгляду заяву, в разі невиконання вимог про надання додаткових пояснень, документів, доказів у встановлений термін, з повідомленням про це заявника письмово.

Вартість послуг ТПП і самого сертифіката залежить від характеру зобов'язань, виконання яких стало неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин, необхідності видачі сертифіката на іноземній мові і термінів розгляду (в терміновому порядку - в 2 рази дорожче).При цьому, суб'єкти малого підприємництва отримують сам сертифікат безкоштовно і платять тільки за послуги з розгляду заяви.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики