Які порушення допускають податкові органи при проведенні перевірок? - 02.02.2018

Підприємці найчастіше оскаржують результат проведеної перевірки, а саме: податкове повідомлення-рішення про донарахування податків, зборів та штрафних санкцій. Але в багатьох випадках податковими органами допускаються порушення ще в процесі проведення перевірки або навіть до її фактичного початку - при винесенні наказу про призначення перевірки суб'єкта підприємництва. В такому випадку, при грамотному оскарженні, можна взагалі не допустити проведення перевірки. Про найпоширеніші порушення при проведенні податкових перевірок підприємців розповість Prostopravo // 02.02.2018

Раніше prostopravo вже писав про те, які види перевірок проводяться податковими органами і чим вони відрізняються один від одного.

Порушення при проведенні камеральних перевірок

Камеральна перевірка проводиться без винесення податковими органами наказу про її проведення, в приміщенні податкового органу і без присутності самого платника податків. Однак при її проведенні податкові органи також допускають порушення. Найчастіше порушення пов'язані з предметом такої перевірки. Так, камеральна перевірка проводиться виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість, а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального. Вимагати для проведення камеральної перевірки додаткові документи (договори, акти, фінансові та банківські документи) податковий інспектор не має права.

Якщо у підприємця вимагають надати будь-які додаткові документи або дані для проведення камеральної перевірки, йому слід відмовити і вимагати направити офіційний письмовий запит. Швидше за все такого запиту не буде, тому що представники податкових органів прекрасно розуміють, що таким чином порушують чинне законодавства. Якщо ж запит надійде, підприємець має всі підстави звернутися зі скаргою на дії посадової особи податкового органу в вищестоящий податковий орган, суд або навіть із заявою в прокуратуру.

Порушення при проведенні планових документальних перевірок

Найчастіше податкові органи допускають порушення при проведенні документальних (як планових, так і позапланових) перевірок.

Перш за все, платник податків повинен знати, що податкові органи мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки тільки після пред'явлення:

  1. направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид, підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, скріпленого печаткою контролюючого органу;
  2. копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта і при проведенні перевірки в іншому місці - адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид, підстави для проведення перевірки, визначені Податковим Кодексом, дата початку та тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу і скріплення печаткою контролюючого органу;
  3. службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Якщо вищезгадані документи не були пред'явлені або відправлені платнику податків або оформлені з порушенням встановлених вимог, у підприємця є всі підстави для недопущення посадових осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної перевірки. В такому випадку слід зробити на титульній стороні наказу про проведення перевірок позначку про недопущення співробітника податкового органу до її проведення, із зазначенням причин.

Також зверніть увагу, що документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок. План-графік документальних планових перевірок на поточний рік публікується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік. Критерії віднесення платника податків до тієї чи іншої категорії за ступенем ризику встановлені Наказом Міністерства фінансів від 02.06.2015 № 524.

Якщо платник податків включається до Плану-графіка планових перевірок частіше, ніж це передбачено законодавством, у нього є всі підстави для оскарження Наказу про проведення такої перевірки.

Наказ податкового органу про проведення перевірки оскаржується в адміністративний суд. До позовної заяви слід додати клопотання про забезпечення позову з вимогою заборонити податковим органам проводити перевірку.

Крім того, забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати митних платежів, податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам, податку з доходів фізичних осіб та зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

Також слід пам'ятати, що право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або спрямовано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Порушення при проведенні позапланових документальних перевірок

Перш за все, слід пам'ятати, що позапланові документальні перевірки проводяться лише з підстав, передбачених пп.78.1.1. - 78.1.19 п.78 ст. 78 Податкового Кодексу.

Але навіть посилаючись в наказі про проведення позапланової документальної перевірки платника податків на підстави, передбачені Податковим Кодексом, податкові органи допускають порушення.

Так, відповідно до пп. 78.1.1 ПКУ позапланова документальна перевірка проводиться, якщо отримана податкова інформація, яка свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому вказуються ці порушення, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем ​​отримання запиту. Таким чином, якщо платник податків протягом 15 робочих днів надав податковим органам письмову відповідь (відправляти її слід рекомендованим листом з повідомленням про вручення), то підстави для проведення позапланової документальної перевірки відсутні. Якщо ж перевірка все одно буде призначена, наказ про її проведення слід оскаржити в адміністративному суді.

Ще однією підставою, до якого часто звертаються податкові органи для призначення позапланової перевірки, є пп.78.1.11 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, згідно з яким позапланова документальна перевірка проводиться за рішенням суду (слідчого судді). Зверніть увагу, що ні постанова слідчого, ні прокурора не може служити підставою для проведення позапланової перевірки згідно пп.78.1.11 ПКУ. Також, адміністративні суди не мають права розглядати заяви податкових органів про призначення перевірок.

Крім того, контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Податкового Кодексу, в разі, якщо питання, які є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків .

Порушення при проведенні фактичних перевірок

Вимоги до документів, які повинен пред'явити перевіряючий перед проведенням документальної перевірки, в рівній мірі стосуються і фактичних перевірок.

Крім того, фактична перевірка може проводитися тільки на підставах, передбачених пп.80.2.1 - 80.2.7 п.80.2 ст. 80 ПКУ. Призначення фактичної перевірки з інших підстав є незаконним, такий наказ може і повинен бути оскаржений до адміністративного суду.Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах