Зареєстровано законопроєкт про працевлаштування осіб з інвалідністю 15.04.2021

У парламенті зареєстровано проєкт Закону №5344 «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю». Документом передбачені гарантії для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема, за умови роботи вдома (дистанційно). За невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю юридичні особи та фізичні особи-підприємці сплачують цільові фінансові санкції. // 15.04.2021

З метою реалізації особами з інвалідністю права на працю держава створює умови для їх зайнятості з урахуванням висновку медико-соціальної експертної комісії. Підприємства, установи та організації, фізичні особи — підприємці повинні створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснюючи для цього заходи із розумного пристосування, у тому числі за рахунок власних коштів та/або коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільненні за ініціативою адміністрації, переведенні особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди за ознакою інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан її здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує здоров’ю особи з інвалідністю.

Забезпечення прав осіб з інвалідністю на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі за умови виконання роботи вдома (дистанційно), здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців або до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Підбір робочого місця для особи з інвалідністю проводиться переважно на підприємстві, установі та організації, у фізичної особи — підприємця, де працювала особа до настання інвалідності, з урахуванням висновку медико-соціальної експертної комісії, її побажань до умов праці, а також наявних у неї професійних знань і навичок.

Підприємства, установи та організації, фізичні особи — підприємці зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, створювати для них належні умови праці з урахуванням висновку медико-соціальної експертної комісії і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, надавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю.

Особам з інвалідністю, які за станом здоров’я не мають змоги працювати на підприємствах, установах та організаціях, у фізичних осіб — підприємців, центри зайнятості сприяють працевлаштуванню за умови виконання роботи вдома (дистанційно).

Особи з інвалідністю можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.

Особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованою в центрі зайнятості як безробітна відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”.

Центр зайнятості проводить пошук підходящої роботи з урахуванням висновку медико-соціальної експертної комісії, наявних в особи з інвалідністю знань і кваліфікації та з урахуванням її побажань до умов праці.

Підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам — підприємцям за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю надаються дотації на створення робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зареєстрованих у як безробітні або такі, що шукають роботу.

Для осіб з інвалідністю, зареєстрованих у центрах зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю проводиться професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам — підприємцям за працевлаштування осіб з інвалідністю за направленням центрів зайнятості населення та трудової міграції, надаються компенсації, визначені Законом України “Про зайнятість населення”.

Нормативи робочих місць для осіб з інвалідністю

Для підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Підприємства, установи та організації, фізичні особи — підприємці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу. Під час розрахунків кількість робочих місць округлюється до цілого значення.

Підприємства, установи та організації, фізичні особи — підприємці самостійно проводять працевлаштування осіб з інвалідністю у рахунок зазначеного нормативу робочих місць.

У межах зазначеного нормативу робочих місць здійснюється також працевлаштування осіб з інвалідністю, які страждають на психічні розлади (відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”).

Виконанням зазначеного нормативу робочих місць вважається працевлаштування підприємством, установою та організацією, фізичною особою — підприємцем відповідної кількості осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним.

До виконання підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами — підприємцями нормативу робочих місць, зараховується визначена кількість осіб з інвалідністю, які забезпечені роботою на підприємствах, в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю, шляхом укладення договорів (контрактів) на виробництво (закупівлю) товарів, виконання робіт і надання (закупівлю) послуг, що виготовляються (надаються) безпосередньо особами з інвалідністю.

До виконання підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами — підприємцями нормативу робочих місць зараховується забезпечення роботою осіб з інвалідністю І групи та осіб з інвалідністю ІІ групи з порушенням зору або інтелектуальними чи психічними порушеннями, які працюють не менш як 20 годин на тиждень за основним місцем роботи на (в) таких підприємствах, установах та організаціях, у таких фізичних осіб — підприємців як одна працююча особа з інвалідністю за двох штатних працівників.

Підприємства, установи та організації, фізичні особи — підприємці, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, зобов’язані реєструватися у відповідних територіальних відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за своїм місцезнаходженням і щороку подавати цим відділенням звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю. Реєстрація у територіальних відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та подання цим відділенням звіту про працевлаштування осіб з інвалідністю здійснюється в електронній формі.

За незабезпечення реєстрації у територіальних відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, неподання до цих відділень звітів про працевлаштування осіб з інвалідністю керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи — підприємці несуть відповідальність в установленому законом порядку.

Фінансові санкції за невиконання нормативів

Підприємства, установи та організації, фізичні особи — підприємці, у яких середньооблікова кількість працюючих осіб з інвалідністю є меншою від установленої нормативом, зобов’язані щороку сплачувати відповідним територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю цільові фінансові санкції.

Цільові фінансові санкції — це обов’язковий платіж, сума якого визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на підприємстві, установі та організації, у фізичної особи — підприємця за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю. Для підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців із кількістю працівників від 8 до 15 осіб розмір цільових фінансових санкцій за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на підприємстві, установі та організації, у фізичної особи — підприємця.

Цільові фінансові санкції сплачуються до 15 квітня року, що настає за роком, у якому відбулося порушення нормативу. У разі несплати цільових фінансових санкцій у визначений строк їх сума сплачується у подвійному розмірі.

У разі несплати цільових фінансових санкцій чи неможливості їх сплати за рішенням суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно підприємства, установи та організації, фізичної особи — підприємця в порядку, передбаченому законом.


Вартість юридичної допомоги в захисті бізнесу від перевірок і штрафів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

середня ціна, грн

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах