про твої права

4 кроки до організації туристичного бізнесу в Україні

Prostopravo розповість про те, як створити туристичну фірму в Україні з нуля. Яку організаційно-правову форму і систему оподаткування вибрати при відкритті компанії, в яких випадках потрібна ліцензія на туристичну діяльність та як її оформити.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Крок 1. Реєстрація підприємницької діяльності
 2. Крок 2. Вибір форми оподаткування
 3. Крок 3. Гарантія банку
 4. Крок 4. Ліцензування туристичної діяльності
 5. Вимоги до договору на туристичне обслуговування

Крок 1. Реєстрація підприємницької діяльності

Організація туристичного бізнесу, як і будь-якого іншого, починається з реєстрації підприємницької діяльності.А реєстрація підприємницької діяльності, в свою чергу, - з вибору організаційно-правової форми її здійснення.Для сфери туризму вибір організаційно-правової форми буде прямо залежати від того, яку діяльність Ви збираєтеся здійснювати: турагентську або туроператорську.

Для туристичних операторів виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг.

У той же час, туристичні агенти здійснюють тільки посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.

Якщо турагент може здійснювати свою діяльність в будь-якій формі: як фізичної особи-підприємця, так і юридичної особи, то туроператор може бути виключно юридичною особою.

Нагадаємо, що для реєстрації в якості фізичної особи-підприємця (ФОП) достатньо заповнити реєстраційну форму, пред'явити державному реєстратору паспорт і довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН).Реєстрація здійснюється не пізніше наступного робочого дня.Однак суттєвим недоліком такої форми підприємницької діяльності є те, що підприємець несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

Для реєстрації юридичної особи потрібно буде ще докласти рішення засновників про створення юридичної особи (оригінал або копію), а також два примірники установчих документів.У той же час для реєстрації, наприклад, товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) можна використовувати Модельний статут, що дозволяє скоротити як витрати, так і кількість документів, які подаються для реєстрації.Реєстрація зараз здійснюється в день подачі документів.

Крок 2. Вибір форми оподаткування

Для суб'єктів підприємництва, які займаються туристичною діяльністю, можливий вибір як загальної, так і спрощеної системи оподаткування.

На загальній системі оподаткування доходи фізичної особи підприємця будуть обкладатися податком на доходи фізичних осіб, а прибуток юридичної особи - податком на прибуток.Крім цього, вони будуть платити всі податки і збори, передбачені законодавством в залежності від наявності об'єктів оподаткування.

Основною перевагою загальної системи оподаткування є те, що податок сплачується не з усієї виручки, а з доходів (прибутку), зменшених на суму витрат, понесених у звітному періоді, мати необмежену кількість найманих працівників і необмежений обсяг прибутку.Мінусом же є громіздкість ведення податкового і бухгалтерського обліку.

Для фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування ставка податку становить 18%.Податковим (звітним) періодом є календарний рік.Розмір середньомісячного річного доходу, що підлягає оподаткуванню, розраховується як сума місячних доходів, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких такі доходи були отримані в звітному році.При цьому об'єктом оподаткування є чистий дохід, а саме різниця між доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Юридичні особи на загальній системі оподаткування є платниками податку на прибуток.Базою оподаткування податку на прибуток підприємства є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.Ставка податку становить 18% бази оподаткування.

Туристичні агентства можуть бути платниками єдиного податку 2 або 3 групи, тоді як туроператори - 3 групи.

До другої групи належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та / або населенню, виробництво та / або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Ставка податку становить до 20% розміру мінімальної заробітної плати.

До третьої групи належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена і юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 50000000 гривень.

Ставка податку становить 3% доходу в разі реєстрації платником ПДВ або 5% - для неплатників ПДВ.

Крок 3. Гарантія банку

З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян - споживачів туристичних послуг туроператор і турагент зобов'язані здійснити фінансове забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами.

Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше 20000 євро.Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менше ніж 10000 євро.Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента має становити суму, еквівалентну не менше ніж 2000 євро.

Відшкодування збитків, заподіяних туристу в разі виникнення обставин неплатоспроможності туроператора (турагента) або в результаті початку процесу про визнання його банкрутом, здійснюється відповідною кредитною установою на підставі заяви туриста, договору на туристичне обслуговування (ваучера) та документів, що підтверджують невиконання туроператором (турагентом) договірних зобов’язань.

Крок 4. Ліцензування

Як вже було зазначено вище ліцензія потрібна для здійснення туроператорської діяльності, діяльність турагентів на сьогоднішній день в Україні не ліцензується.

Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності затверджені Постановою Кабінету Міністрів від 11 листопада 2015р. № 991.Зокрема, документом встановлено вимоги до приміщення (офісу) туроператора, кваліфікаційні вимоги до керівника і персоналу туроператора, фінансового забезпечення та страхування туристів.

Для отримання ліцензії туроператора необхідні наступні документи:

 • завірена керівником здобувача ліцензії (уповноваженим або довіреною особою) копія документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) в розмірі, визначеному статтею 15 Закону України "Про туризм";
 • відомості про місця здійснення туроператорської діяльності;
 • завірені керівником здобувача ліцензії (уповноваженим або довіреною особою) копії документів (їх витягів), що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника здобувача ліцензії, необхідний для здійснення туроператорської діяльності;
 • завірена керівником здобувача ліцензії (уповноваженим або довіреною особою) копія договору, укладеного зі страховою компанією, про обов'язкове (медичне і від нещасного випадку) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі;
 • опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках.

Вимоги до договору на туристичне обслуговування

Туроператор повинен укласти з туристом договір на туристичне обслуговування або видати ваучер.

Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій або електронній формі відповідно до закону.У договорі на туристичне обслуговування вказуються такі істотні умови:

 1. термін перебування в місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;
 2. характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорія, а також дата, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного продукту);
 3. готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, а також термін і порядок оплати готельного обслуговування;
 4. види і способи забезпечення харчування;
 5. мінімальна кількість туристів в групі (в разі необхідності) і в зв'язку з цим триденний строк інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи;
 6. програма туристичного обслуговування;
 7. види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені у вартість туристичного продукту;
 8. інші суб'єкти туристичної діяльності (їх місцезнаходження та реквізити), які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту;
 9. страховик, який здійснює обов'язкове та / або добровільне страхування туристів за бажанням туриста, інших ризиків, пов'язаних з наданням туристичних послуг;
 10. правила в'їзду в країну (місце) тимчасового перебування і перебування там;
 11. вартість туристичного обслуговування і порядок оплати;
 12. форма розрахунку.

У договорі на туристичне обслуговування, укладеному шляхом видачі ваучера, мають міститися такі дані:

 • найменування та місцезнаходження суб'єкта туристичної діяльності, номер ліцензії на відповідний вид діяльності, юридична адреса;
 • прізвище, ім'я (по батькові) туриста (при груповій поїздці прізвища, імена (по батькові) членів групи);
 • терміни надання і види туристичних послуг, їх загальна вартість;
 • назва, адреса і номер телефону об'єкта розміщення, його тип і категорія, режим харчування;
 • розмір фінансового забезпечення відповідальності туроператора (турагента) або межі відповідальності суб'єкта туристичної діяльності за договором агентування;
 • інші дані, обумовлені характером угоди, складом групи тощо;
 • дата видачі ваучера.

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики