про твої права

Про що варто пам'ятати під час вибору юридичної адреси підприємства

Юридична та фактична адреса підприємств в Україні: що це таке, порядок реєстрації, надання та зміни адреси ТОВ


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Що таке юридична адреса?
  2. Чи потрібно вказувати юридичну адресу в статуті (установчих документах)?
  3. Порядок зміни юридичної адреси (місцезнаходження юридичної особи)

Що таке юридична адреса?

Українське законодавство не містить понять «юридична адреса» або «фактична адреса» юридичної особи.Ці терміни вживаються суто в повсякденному спілкуванні і іноді - в діловому листуванні.Замість цього законодавець вживає термін «місцезнаходження юридичної особи».

Так, згідно зі статтею 93 Цивільного Кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

У податковому законодавстві використовується термін «податкова адреса».Згідно ст.45 ПКУ податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про яке містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Крім того, Податковий Кодекс розрізняє поняття «податкова адреса суб'єкта господарювання» та «місце здійснення господарської діяльності» для осіб, які обрали спрощену систему оподаткування та звітності.

Чи потрібно вказувати юридичну адресу в статуті (установчих документах)?

Відомості про місцезнаходження юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.У той же час, подавати для реєстрації документи, що підтверджують правомірність знаходження юридичної особи за тією або іншою адресою (договір оренди, документ про право власності на об'єкт нерухомого майна) немає необхідності.

Як правило, немає необхідності вказувати юридичну адресу (місцезнаходження юридичної особи) і в установчих документах.

Так, відповідно до ст.11 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в статуті товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенції, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу і виходу з товариства.

Відповідно до ст.13 ЗУ «Про акціонерні товариства» статут акціонерного товариства повинен містити такі відомості:

1) повне та скорочене найменування товариства українською мовою;

2) тип товариства;

3) розмір статутного капіталу;

4) розмір резервного капіталу у разі його формування;

5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій у разі розміщення привілейованих акцій;

6) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством;

7) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі розміщення привілейованих акцій;

8) права акціонерів - власників привілейованих акцій кожного класу у разі розміщення привілейованих акцій;

9) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації або відсутність такого права;

10) порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;

11) порядок скликання та проведення загальних зборів;

12) компетенцію загальних зборів;

13) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному загальних зборів;

14) склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції;

15) порядок внесення змін до статуту;

16) порядок припинення товариства.

Установчі документи командитного і повного товариства, згідно зі статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування, розмір і порядок утворення статутного капіталу, порядок розподілу прибутку і збитків, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок підписання установчих документів, порядок внесення змін до установчих документів, порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Звичайно, установчі документи господарського товариства можуть містити й інші відомості, в тому числі і відомості про його місцезнаходження, але в такому випадку, при зміні юридичної адреси доведеться вносити зміни до статуту, що більш клопітно і витратно, ніж просто внесення зміні до відомостей в Єдиному державному реєстрі.

Порядок зміни юридичної адреси (місцезнаходження юридичної особи)

Державна реєстрація юридичних осіб, а також змін до ЄДР здійснюється державними реєстраторами (громадянин України, який має вищу освіту, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України та знаходиться в трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації) або нотаріусами.

Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної або фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, яка проводиться незалежно від місця знаходження юридичної або фізичної особи в межах України.

За рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих в паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.

Для зміни відомостей про місцезнаходження юридичної особи потрібно звернутися до державного реєстратора в Центр надання адміністративних послуг за місцем знаходження юридичної особи або до нотаріуса і надати наступні документи:

1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни (в разі, якщо місцезнаходження юридичної особи зазначене в її установчих документах);

3) документ про сплату адміністративного збору - в розмірі 0,3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

4) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

Термін внесення відомостей до Єдиного державного реєстру - протягом 24 годин з моменту отримання документів реєстратором.

Документи для державної реєстрації можуть подаватися в паперовій або електронній формі.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, відповідно до закону засвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів https://kap.minjust.gov.ua/ в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

 

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики