Верховна Рада ухвалила Закон про гральний бізнес 15.07.2020

В Україні гральний бізнес може легально запрацювати вже найближчим часом. 14 липня 2020 року парламент прийняв в цілому Закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (проєкт №2285-д). Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор. // 15.07.2020

Відповідно до Закону, азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

На території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

 1. організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
 2. організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
 3. організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
 4. організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
 5. організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитись виключно за наявності у суб’єкта господарювання відповідних ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

З метою забезпечення публічного доступу до інформації щодо організаторів азартних ігор в Україні діятимуть такі реєстри:

 • Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино;
 • Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет;
 • Реєстр організаторів букмекерської діяльності;
 • Реєстр організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів;
 • Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет;
 • Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Комісія є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання у сфері азартних ігор та лотерей, утворюється, спрямовується і координується  Кабінетом Міністрів України. Діятиме як колегіальний орган у складі Голови та шести членів, що призначаються на посади Кабінетом Міністрів України на підставі конкурсу.

Вимоги до організаторів азартних ігор

Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа – резидент України:

 1. яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;
 2. статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;
 3. статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;
 4. керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та (або) визнаної державою-агресором по відношенню до України;
 5. яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до реєстру неприбуткових організацій та установ;
 6. яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та (або) державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;
 7. кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та (або) державою-агресором по відношенню до України;
 8. учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та (або) державою-агресором по відношенню до України;
 9. яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та (або) державою-агресором по відношенню до України;
 10. не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у країнах, внесених FATF до переліку країн, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 11. яка відповідає іншим встановленим Законом вимогам.

Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Працівниками організаторів азартних ігор не можуть бути фізичні особи молодше 21 року.

Вимоги до гравців

Гравцем може бути виключно фізична особа, якій на дату участі у грі виповнився 21 рік. Організаторам азартних ігор заборонено приймати ставки та виплачувати (видавати) виграші (призи) в азартній грі особам молодше 21 року.

Гравцями не можуть бути:

 1. недієздатні та обмежено дієздатні особи;
 2. особи, які не досягли 21 року;
 3. особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;
 4. особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;
 5. особи визнані адміністрацією закладу небажаними;
 6. особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та (або) участь в азартних іграх.

Фізична особа може самостійно обмежити себе у відвідуваннях гральних закладів та в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або в Комісію письмової заяви (заява про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує його особу. Відкликання заяви про самообмеження не допускається. Обмеження участі в азартних іграх можуть також бути застосовані на підставі заяви родича першого ступеня споріднення (на строк до 6 місяців) або за рішенням суду.

Умови розміщення казино та залів гральних автоматів

Територією спеціальної гральної зони для гральних закладів казино вважаються:

 1. територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «п’ять зірок», з номерним фондом не менше 150 (ста п’ятдесяти) номерів для міста Києва;
 2. територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 100 (ста) номерів для інших населених пунктів;
 3. територія заміського комплексу відпочинку - об’єкта нерухомого майна, що розташований за межами міста та складається з двох або більше будівель та споруд, загальною площею не менше 10 тисяч квадратних метрів, з обов’язковим оснащенням готелем категорії «пять зірок»;
 4. територія спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України.

Мінімальна площа приміщення для розташування грального закладу казино складає не менше як 500 квадратних метрів. Територія для розміщення грального закладу казино має бути відокремлена таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід відвідувачів без їх ідентифікації.

Територією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважаються:

 1. територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 50 (п’ятдесяти) номерів для міста Києва;
 2. територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п’яти) номерів для інших населених пунктів.

Зал гральних автоматів повинен мати загальну площу не менше 300 (трьохсот) метрів квадратних.

Розміри плати за ліцензії

Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, для міста Києва становить суму, еквівалентну 60 000 мінімальних заробітних плат, для інших населених пунктів (крім міста Києва) та за межами населених пунктів  -  суму, еквівалентну 30 000 мінімальних заробітних плат.

Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний стіл становить:

 1. суму, еквівалентну 175 мінімальним заробітним платам за один гральний стіл з кільцем рулетки;
 2. суму, еквівалентну 90 мінімальним заробітним платам за один гральний стіл, що не є гральним столом з кільцем рулетки.

Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить суму, еквівалентну 6 мінімальним заробітним платам за один гральний автомат у гральному закладі казино.

Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет становить суму, еквівалентну 6 500  мінімальним заробітним платам. Ліцензія видається на 5 років.

Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів становить суму еквіваленту 7500 мінімальних заробітних плат. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить суму, еквівалентну 6 мінімальним заробітним платам за один гральний автомат.

Відповідальність організаторів азартних ігор

До організаторів азартних ігор, які допустили внесення непередбачених документами виробника змін у конструкцію грального обладнання або змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання, застосовуються стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 1000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат, за кожну одиницю грального обладнання.

У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та (або) участь в азартних іграх, або осіб, які не досягли 21 року, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.

У разі порушення процедури ідентифікації гравців, у результаті чого відбулося допущення до участі в азартній грі особи, яка не досягла 21 року, або особи, яка включена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та (або) участь в азартних іграх, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.

У разі прийняття ставки за допомогою:

 1. грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, на яке відсутні відповідні документи з інформацією про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого грального обладнання,
 2. грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкову сертифікацію, на яке відсутні відповідні документи з інформацією про проходження сертифікації,
 3. грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про підключення до Державної системи онлайн-моніторингу, що не підключене до Державної системи онлайн-моніторингу, -

до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 1 000 (одній тисячі) мінімальних заробітних плат.

До організатора азартних ігор, який провадить букмекерську діяльність у букмекерському пункті, на який таким організатором азартних ігор не отримано ліцензії на букмекерський пункт, застосується штраф у розмірі, еквівалентному 160 мінімальним заробітним платам, за кожний випадок здійснення букмекерської діяльності в букмекерському пункті, на який не отримано ліцензії.

До організатора азартних ігор, який використовує гральне обладнання (гральний автомат, гральний стіл, у тому числі гральний стіл з кільцем рулетки), на яке не було отримано ліцензії, застосовується штраф у розмірі:

 • еквівалентному 700 мінімальних заробітних плат, за кожний випадок використання грального столу з кільцем рулетки для проведення азартної гри;
 • еквівалентному 350 мінімальних заробітних плат, за кожний випадок використання грального столу (крім грального столу з кільцем рулетки) для проведення азартної гри. У разі якщо такий гральний стіл має два чи більше робочих місць для працівників організатора азартних ігор, розмір штрафу збільшується у відповідну кількість разів.
 • еквівалентному 24 мінімальним заробітним платам за кожний випадок використання грального автомата для проведення азартної гри.

Пошук юридичних послуг з реєстрації бізнесу
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

24

кількість пропозицій

середня ціна, грн

17

кількість пропозицій

середня ціна, грн

16

кількість пропозицій

середня ціна, грн

14

кількість пропозицій

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

середня ціна, грн

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Реєстрація підприємства в Україні

Порядок державної реєстрації юридичної особи, приватного підприємця, ФОП, ПП, СПД в Україні. Процедура, документи і вартість реєстрації бізнесу онлайн. Дізнайтеся, як правильно створити власну справу і відкрити фірму, компанію або організацію.

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах