Президент підписав Указ про доступ до електронних послуг - 31.07.2019

З метою забезпечення належного функціонування та захисту даних у національних електронних інформаційних ресурсах, доступності та зручності електронних послуг для фізичних та юридичних осіб, а також запобігання корупції під час надання таких послуг Президент України 29 липня 2019 року підписав відповідний Указ №558/2019. У документі, зокрема, йдеться про аудит всіх Державних реєстрів,електронний перепис населення та он-лайн голосування на виборах. // 31.07.2019

Ініціатива Президента передбачає:

 1. проведення у тримісячний строк із залученням міжнародної технічної допомоги аудиту функціонування національних електронних інформаційних ресурсів, у тому числі аналіз нормативного та фінансового забезпечення функціонування таких інформаційних ресурсів, їх технічного стану та рівня захищеності, а також забезпечення достовірності, актуальності, повноти та ненадмірності даних, що оброблюються;
 2. за результатами аудиту функціонування національних електронних інформаційних ресурсів:
  • уніфікацію нормативних засад функціонування національних електронних інформаційних ресурсів, в тому числі запровадження єдиного термінологічного апарату та єдиних вимог до створення, ведення, функціонування та захисту таких ресурсів;
  • належне функціонування та захист національних електронних інформаційних ресурсів, упорядкування відповідних даних, забезпечення актуальності, повноти і достовірності таких даних та уникнення їх надлишковості;
  • використання єдиного унікального ідентифікатора фізичної особи;
  • активізацію наповнення Єдиного державного демографічного реєстру;
  • забезпечення належної електронної взаємодії національних електронних інформаційних ресурсів, що мінімізує необхідність звернень фізичних та юридичних осіб до суб’єктів владних повноважень для отримання публічних послуг та усуває необхідність подання заявниками документів у паперовій формі, зокрема документів, які підтверджують зареєстроване місце проживання особи;
  • створення єдиного реєстру адрес вулиць та інших поіменованих об'єктів;
 3. проведення у шестимісячний строк верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах, насамперед у Єдиному державному демографічному реєстрі, Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, Єдиній державній електронній базі з питань освіти, електронній системі охорони здоров’я, а також спільно з Центральною виборчою комісією - у Державному реєстрі виборців, та за результатами такої роботи опрацювати питання щодо можливості запровадження електронного перепису населення;
 4. забезпечення доступності для громадян надійних, безпечних, альтернативних для одного рівня довіри, сучасних засобів електронної ідентифікації за принципом технологічної нейтральності;
 5. створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, на якому, в тому числі з використанням смартфона або планшета, забезпечуватиметься:
  • можливість створення фізичними та юридичними особами електронних кабінетів;
  • отримання особою інформації про себе з національних електронних інформаційних ресурсів, а також можливість перевірки достовірності інформації, наданої іншою особою щодо її зареєстрованого місця проживання;
  • надання електронних, в тому числі адміністративних, послуг;
  • доступ до каталогу електронних послуг, що класифіковані за типовими ситуаціями;
  • можливість сплати адміністративного збору за надання адміністративних послуг, штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, інших платежів з автоматичним заповненням відомостей, необхідних для їх здійснення, та надсиланням відповідним суб’єктам інформації про сплату;
  • подання звернень, зокрема до державних органів та органів місцевого самоврядування, в тому числі із забезпеченням автоматичного пересилання за належністю відповідному органу чи посадовій особі, та отримання інформації про хід і результати розгляду звернень;
  • опитування щодо ініціатив, проектів у різних сферах суспільного життя;
 6. переведення в електронну форму протягом 2019 року послуг, пов’язаних із народженням дитини, реєстрацією місця проживання дитини, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час оформлення паспорта громадянина України вперше, та протягом 2020 - 2021 років - інших пріоритетних публічних послуг;
 7. започаткування механізму тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси шляхом подання виборцем відповідної заяви в електронній формі, можливості запровадження електронного голосування під час виборів, референдуму;
 8. належне функціонування електронної системи охорони здоров'я з наданням пацієнтам можливості використання її електронних сервісів, у тому числі щодо запису на прийом до лікаря з обранням часу прийому, отримання медичної інформації про себе (інформації про пацієнта, законним представником якого є така особа);
 9. запровадження можливості перевірки наявності у водія документів, передбачених Правилами дорожнього руху, шляхом використання відомостей, що містяться у національних електронних інформаційних ресурсах;
 10. систематичне розміщення інформації, що оприлюднюється згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
 11. забезпечення можливості подання суб’єктами господарювання передбаченої законодавством звітності в електронній формі.
Вартість юридичних послуг із захисту прав споживачів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

15

кількість пропозицій

306,67

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

933,33

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

2 333,33

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

425,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

4 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

3 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

2 000,00

середня ціна, грн


Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Дмитрий Гутгарц

адвокат

Регистрация ФОП в Киеве

Стоимость - от 800 грн.

Срок - 2 рабочих дня

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах