Права та їх обмеження для громадян України , які проживають в Криму і переселенців 17.04.2014

15 квітня 2014 Верховна Рада України нарешті ухвалила Закон Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Закон набуде чинності вже наступного дня після його публікації в офіційних джерелах. Які права та їх обмеження для громадян України, які проживають у Криму, а також переселенців встановлює новий закон дізнавався Prostopravo.com.ua // 17.04.2014

Соціальне забезпечення

Для громадян України , які перебувають на тимчасово окупованій території і переселилися з неї , гарантується дотримання низки соціальних прав . А саме:

1 . Виплата пенсій громадянам України , які проживають на окупованій території і не отримують пенсій та інших виплат від уповноважених органів Російської Федерації здійснюється у порядку , затвердженому Кабінетом Міністрів України .

2 . Соціальні послуги для громадян похилого віку , осіб з інвалідністю , дітей- інвалідів та інших громадян України , які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають на тимчасово окупованій території , надаються відповідно до українського законодавства .

3 . Бездомні особи , які перебувають на окупованій території , мають право на соціальний захист відповідно до законодавства України .

4 . Громадяни України , які звільнилися з роботи ( припинили інший вид зайнятості ) і переселилися з тимчасово окупованої території , за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення ( припинення зайнятості ) , періоди трудової діяльності та страхового стажу , реєструються як безробітні і отримують виплати у зв'язку з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття на підставі персоніфікованих даних Пенсійного фонду України в порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України .

Громадянам України , які переселилися з тимчасово окупованої території і не мають документів , необхідних для надання статусу безробітного (паспорт громадянина України , облікова картка платника податків та ін ) , статус безробітного може надаватися за умови пред'явлення тимчасового посвідчення , що підтверджує особу громадянина України .

До отримання документів і відомостей про періоди трудової діяльності , заробітну плату (дохід ) , страховий стаж, державна соціальна допомога відповідно до законодавства України цим особам призначається в мінімальному розмірі , встановленому правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

5 . Громадяни України , які переселилися з тимчасово окупованої території , мають право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації і послугами з реабілітації відповідно до законодавства за фактичним місцем проживання, перебування .

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації і послугами з реабілітації здійснюється за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці послуги та засоби , а в разі їх відсутності - на підставі даних персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України , Централізованого банку даних з проблем інвалідності ( для осіб , які звертаються повторно) та індивідуальної програми реабілітації інваліда , дитини- інваліда в порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України .

Особливості в'їзду

Тимчасово окупована територія тепер є зоною з обмеженим доступом в'їзду та виїзду . В'їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї здійснюється через контрольні пункти в'їзду - виїзду , в порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України .

В'їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї здійснюється :

 • Громадянами України , які постійно проживають на тимчасово окупованій території або постійно проживали на тимчасово окупованій території станом на 1 березня 2014 року - за наявності паспорта громадянина України , в якому зазначено відомості про його місце проживання відповідно до чинного законодавства без спеціального дозволу;
 • Громадянами України , які не проживають постійно на тимчасово окупованій території , іноземцями та особами без громадянства - за паспортним документом і спеціальним дозволом ;

Громадяни України , іноземці та особи без громадянства при в'їзді на тимчасово окуповану територію і виїзді з неї через контрольні пункти в'їзду - виїзду проходять прикордонний , митний та інші види контролю відповідно до законодавства України .

Форма спеціального дозволу затверджується в порядку , визначеному Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України , і видається Державною міграційною службою .

Право власності

На тимчасово окупованій території забороняється укладення будь-яких угод щодо нерухомого майна , у тому числі земельних ділянок, що перебувають у приватній власності фізичних осіб , які тимчасово вибули з тимчасово окупованої території або тимчасово відсутні на цій території незалежно від набуття ними статусу біженця або іншого спеціального правового статусу.

Придбання і припинення права власності на нерухоме майно на тимчасово окупованій території здійснюється відповідно до законів України . У разі неможливості здійснення державним реєстратором повноважень щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно на тимчасово окупованій території орган державної реєстрації визначається Кабінетом Міністрів України .

Набуття права власності на нерухоме майно , у тому числі на земельні ділянки , на тимчасово окупованій території допускається у разі спадкування за законом або заповітом , якщо спадкоємці відносяться до однієї з черг спадкоємців відповідно до законодавства України

На тимчасово окупованій території будь-яка угода щодо нерухомого майна , в тому числі щодо земельних ділянок , укладена з порушенням вимог цього Закону , інших законів України , вважається нікчемною з моменту укладення і не тягне за собою правових наслідків , крім тих , які пов'язані з її недійсністю.

Судовий захист

У зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях , вирішено було змінити територіальну підсудність цих судових справ і забезпечити розгляд :

 • Цивільних справ - місцевими загальними судами міста Києва , які визначаються Апеляційним судом міста Києва;
 • Адміністративних справ - місцевими загальними судами міста Києва , які визначаються Київським апеляційним адміністративним судом.
 • Цивільних справ, підсудних загальним апеляційним судам , розташованим на території Автономної республіки Крим та міста Севастополя - Апеляційним судом міста Києва;
 • Адміністративних справ Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим - Київським окружним адміністративним судом , адміністративних справ Окружного адміністративного суду міста Севастополя - Окружним адміністративним судом міста Києва відповідно; Севастопольського апеляційного адміністративного суду - Київським апеляційним адміністративним судом.
 • Господарських справ Господарського суду Автономної республіки Крим - Господарським судом Київської області , а господарських справ Господарського суду міста Севастополя - господарським судом міста Києва. Господарських справ Севастопольського апеляційного господарського суду - Київським апеляційним господарським судом відповідно.
 • Кримінальних проваджень , підсудних місцевим судам - одним з районних судів м. Київ , визначених рішенням Апеляційного суду міста Києва.
 • Кримінальних справ, підсудних Апеляційному суду Автономної Республіки Крим та міста Севастополя - Апеляційним судом міста Києва.

Питання, що належать до повноважень судді - слідчого , в кримінальних процесах , що знаходяться на стадії досудового розслідування , розглядаються слідчими- суддями районних судів м. Києва , Апеляційним судом міста Києва

Справи , що знаходяться у провадженні судів , розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і розгляд яких не завершено передаються за підсудністю протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності або з дня встановлення такої підсудності

Підслідність кримінальних правопорушень , вчинених на тимчасово окупованій території України , визначається Генеральною прокуратурою України . Матеріали досудового розслідування по злочинах мають бути передані органам слідства встановленими Генеральною прокуратурою України .

Українським суддям , що працювали в Криму і висловили бажання переїхати в зв'язку з окупацією , гарантується право на переведення на роботу на посаду судді до іншого суду.

Особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території

На тимчасово окупованій території забороняється :

 • а ) будь-яка господарська діяльність (підприємницька і некомерційна господарська діяльність) , до якої державою застосовуються такі засоби регулюючого впливу , як ліцензування , патентування та квотування , видача дозвільних документів , сертифікація та стандартизація , надання інвестиційних , податкових та інших пільг , надання дотацій , компенсацій , цільових інновацій та субсидій ;
 • б) ввезення і / або вивезення товарів військового призначення та подвійного використання;
 • в) організація залізничних , автомобільних , морських , річкових , поромних , повітряних сполучень ;
 • г) користування державними ресурсами;
 • д) організація та здійснення переказу коштів ;
 • е ) фінансування названої вище діяльності або сприяння їй іншим способом.

Така діяльність дозволяється тільки з дозволу КМУ , а стосовно банків - Національного банку України .

Оформлення документів, що підтверджують громадянство

Оформлення документів, що підтверджують громадянство України , посвідчують особу або її спеціальний статус , громадянам , які переселилися з тимчасово окупованої території , здійснює Державна міграційна служба .

На цей же орган покладаються повноваження з оформлення документів громадянам , які проживають на окупованій території , в порядку , передбаченому Кабінетом Міністрів України .

Для внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування громадян , які зареєстровані на тимчасово окупованій території або переселилися з неї , може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Виборчі права громадян

Під час проведення виборів Президента України , народних депутатів України , всеукраїнського референдуму голосування громадян України на тимчасово окупованій території не організовує і не проводиться .

Громадяни України , які проживають на окупованій території , мають право реалізувати своє право голосу на наступних виборах або всеукраїнському референдумі шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України " Про Державний реєстр виборців".

Права військовослужбовців

Військовослужбовці Збройних Сил України , які прибули з тимчасово окупованої території України і виявили бажання звільнитися з військової служби , звільняються з військової служби за наявності підстав , а за їх відсутності - у зв'язку із скороченням штатів .

Військовослужбовці Збройних Сил України , які не прибули у встановлений Міністерством оборони України термін у визначені ним пункти , вважаються такими , що залишили військові частини , і зараховуються в розпорядження відповідних посадових осіб , виключаються зі списків особового складу військових частин. Відповідна інформація щодо їх розшуку направляється до правоохоронних органів.

Військовослужбовці Збройних Сил України , щодо яких отримано документальне підтвердження про їх перехід в збройні сили Російської Федерації , виключаються зі списків особового складу військових частин , а контракт вважається припиненим з моменту зарахування їх у збройні сили РФ .


Пошук юридичних послуг в сфері кримінального права
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Кримінальне право і процес. Злочини, їх види

Ознаки, об'єкти і суб'єкти кримінального злочину. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення неповнолітніх. Поняття кримінального процесу в Україні

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах