Відповідальність за розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі або чому в Україні не потрібен закон про антисемітизм 07.06.2021

3 червня 2021 року Верховна Рада України у першому читанні підтримала проєкт Закону №5109 «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні». Не дивлячись на проголошену шляхетну мету, сам законопроєкт, на думку редакції prostopravo, є абсолютно беззмістовним і не потрібним. // 07.06.2021

За текстом законопроєкту,  антисемітизмом в Україні визнається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.

Стаття 3 проєкту «Заборона антисемітизму, його проявів» містить лише одне речення: «антисемітизм, його прояви в Україні забороняються.»

Щодо відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм, то законопроєкт містить відсильну норму, яка передбачає, що особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть цивільну-правову, кримінальну відповідальність згідно із законом. Особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй унаслідок антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України.

Проявами антисемітизму, на думку авторів законопроєкту, є:

 • заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
 • заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
 • висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
 • публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
 • заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
 • виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
 • умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
 • умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;
 • прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;
 • заклики до антисемітизму.

Відповідно до статті 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Кримінальним Кодексом України ( ККУ) передбачена кримінальна відповідальність за розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі:

«Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -

 • караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -

 • караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -

 • караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.»

Відповідно до частини третьої статті 67 ККУ вчинення кримінального правопорушення на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності є обставиною, що обтяжує покарання за вчинення такого кримінального правопорушення.

Крім того, вчинення злочину з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості є кваліфікуючими ознаками для таких складів кримінальних правопорушень, як: умисне вбивство (ст.115 ККУ); умисне тяжке тілесне ушкодження (ст.121 ККУ); умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.122 ККУ); побої і мордування (ст126 ККУ) тощо. Отже, при вчиненні зазначених злочинів з мотивів расової, національної чи релігійної ненависті, кваліфікація вчиненого буде відбуватися за частинами 2,3 відповідної статті з призначенням більш суворого покарання.

Все вищезазначене свідчить про достатню врегульованість та відсутність необхідності прийняття окремих законів про заборону того чи іншого виду дискримінації, чи то за релігійною, чи то за етнічною, чи то за расовою ознакою, незалежно від того, якої етнічної, національної чи конфесійної групи вони могли б стосуватися. Тим більше, що ухвалений у першому читанні проєкт Закону «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» не встановлює ані окремого виду відповідальності, ані окремих видів правопорушень, ані окремих покарань за будь-які прояви антисемітизму. Більш того, таке виокремлення одного з видів дискримінації за етнічним походженням може викликати негативне ставлення інших етнічних чи релігійних груп саме щодо «осіб єврейського походження» та, навпаки, сприятиме підвищенню рівня антисемітизму в країні.

Сам термін «особи єврейського походження» також потребує перегляду, оскільки не дає чіткого розуміння, хто саме підпадає під захист закону, за яким принципом має визначатися «єврейське походження». Проєкт Закону містить і інші терміни, які є неоднозначними з точки зору правової визначеності та потребують окремого тлумачення, як-то: «певне ставлення», «радикально-ідеологічні переконання», «екстремістські релігійні погляди», «стереотипні заяви» тощо.

Отже, на нашу думку, прийнятий у першому читанні проєкт закону відзначається низькою якістю законотворчої техніки та поверховістю авторів у підходах до вирішення проблеми антисемітизму в Україні. Крім того, авторам проєкту закону слід було б звернути увагу і на інші види прояву ксенофобії та нетерпимості до різних релігійних та етнічних груп в Україні.


Пошук юридичних послуг в сфері кримінального права
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

середня ціна, грн

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Кримінальне право і процес. Злочини, їх види

Ознаки, об'єкти і суб'єкти кримінального злочину. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення неповнолітніх. Поняття кримінального процесу в Україні

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах