Порядок визнання фізичної особи обмежено дієздатною і недієздатною 22.04.2013

Повна цивільна дієздатність настає з 18 років, а в деяких випадках навіть із 16-ти. Але іноді трапляється, що повнолітня людина внаслідок певних обставин (захворювання або згубної звички) не може контролювати свої дії і відповідати за них. Щоб вона не завдала шкоди собі, своїй родині і майну, родичі звертаються до суду для визнання такої людини обмежено дієздатною чи недієздатною. Який порядок визнання фізичної особи недієздатною та обмежено дієздатною, дізнавався Prostopravo.com.ua // 22.04.2013

Обмежена цивільна дієздатність і її правові наслідки

Підставами для обмеження цивільної дієздатності фізичної особи згідно зі ст. 36 ЦКУ можуть бути: психічний розлад, що істотно впливає на здатність усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними; а також зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми, якщо при цьому людина ставить себе і свою сім'ю в скрутне матеріальне становище.

Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюють піклування.

Така людина може самостійно здійснювати лише дрібні побутові угоди. Угоди щодо розпорядження майном та інші угоди, які виходять за межі дрібних побутових, здійснюють лише за згоди піклувальника. Грубо кажучи, купити хліб у магазині людина, чия цивільна дієздатність обмежена, може самостійно, а щоб узяти кредит або продати квартиру, їй необхідна згода піклувальника.

Водночас відмова піклувальника дати згоду на укладання угод, які виходять за межі дрібних побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, в органі опіки та піклування або в суді.

Отримання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, і розпорядження ними здійснює також піклувальник. Однак піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно отримувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи і розпоряджатися ними.

Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, і за шкоду, завдану нею іншій особі.

Недієздатність і її правові наслідки

Недієздатною може бути визнана людина, яка внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними (ст. 39 ЦКУ).

Зазвичай фізичну особу визнають недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду про це.

Однак якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншої угоди, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого людину визнають недієздатною.

Над недієздатною фізичною особою встановлюють опіку.

Недієздатна фізична особа не має права здійснювати жодних угод. Всі угоди від імені недієздатної фізичної особи і в її інтересах здійснює опікун. Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, також несе опікун.

Куди звертатися

Заяву про обмеження цивільної дієздатності або визнання фізичної особи недієздатною подають до суду за місцем її проживання, а якщо людина перебуває на лікуванні в наркологічному або психіатричному закладі — за місцем розташування цього закладу.

Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, визначають за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду України.

Хто має право звертатися

Заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи можуть подати члени її сім'ї, орган опіки та піклування, наркологічний або психіатричний заклад.

Із заявою про визнання фізичної особи недієздатною може звернутися будь-який член сім'ї, близький родич, незалежно від їх спільного проживання, орган опіки і піклування, а також психіатричний заклад.

Зміст заяви

У заяві про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи повинні бути викладені обставини, що свідчать про психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, або обставини, що підтверджують дії, внаслідок яких фізична особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо, ставить себе або свою родину, а також інших осіб, яких за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

У заяві про визнання фізичної особи недієздатною викладають обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок якого людина не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними.

Призначення експертизи

Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров’я фізичної особи призначає для визначення психічного стану судово-психіатричну експертизу.

Коли особа, щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною, ухиляється від проходження експертизи, суд на засіданні за участі лікаря-психіатра може затвердити ухвалу про примусове проходження судово-психіатричної експертизи.

Розгляд справи

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною розглядають суди в порядку окремого провадження відповідно до Глави 2 Розділу IV ЦПК України.

Суд розглядає справу за участі заявника і представника органу опіки та піклування. Питання про виклик самої фізичної особи, щодо якої розглядають справу про визнання недієздатною, вирішує суд з урахуванням стану її здоров'я.

Судові витрати, пов'язані з провадженням у справі про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності, відносять на рахунок держави. Але якщо суд встановить, що заявник діяв несумлінно, без достатніх підстав для цього, всі судові витрати стягнуть з нього, а фізична особа, щодо якої було подано заяву, отримає право вимагати від заявника відшкодування моральної шкоди.

Суд, ухвалюючи рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або про визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею відповідно піклування або опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй опікуна або піклувальника.

Поновлення цивільної дієздатності

Поновлення повної цивільної дієздатності також відбувається за рішенням суду, якщо людина видужала або її стан покращився настільки, що вона може усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними, а також припинила зловживати спиртними напоями, наркотичними речовинами, азартними іграми тощо. З моменту набуття чинності рішення суду про поновлення цивільної дієздатності опіка або піклування припиняються.


Пошук юридичних послуг в сімейному праві
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

460,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

2 200,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

3 960,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

5 750,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 875,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

6 500,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 200,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 050,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

1 400,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

10 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах