Права виборців та їх захист на виборах народних депутатів України 07.10.2014

26 жовтня 2014 року відбудуться позачергові вибори народних депутатів України. Подія досить важлива для кожного з громадян нашої країни. Тому актуальним стає питання про те, якими правами володіє кожен з нас, а головне, як ці права захистити, якщо вони порушені. В цих питаннях розбирався Prostopravo.com.ua // 07.10.2014

Списки виборців: перевірка та уточнення

Відразу скажемо, що правом обирати наділений кожен громадянин України, якому на день проведення виборів виповнилося 18 років. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці. Тому максимально уважно слід поставитися до питання перевірки наявності виборця у відповідному списку. У попередній список виборців для звичайної виборчої дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які відносяться за виборчою адресою до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса виборця відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборці включаються до списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою проживання були розміщені поруч. Список має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Зверніть увагу, що попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, повинна бути зроблена відповідна відмітка у графі «Примітки».

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців, а це відбувається не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення виборів, надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення надсилається або доставляється не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців з приводу зазначених вище обставин. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості. Зверніть увагу, що заява може бути подана не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

За результатами розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про його передачу до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої вона стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

Уточнити список виборців можна і в судовому порядку. Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії.

Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніше ніж за два дні до дня голосування. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Суд приймає рішення по адміністративних справах щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше, ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду. Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно.

Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніше, ніж за п'ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії, а пізніше цього строку - безпосередньо в дільничну виборчу комісію.

У разі неправильного написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання і якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування, голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

Організація процесу голосування

Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. На одній виборчій дільниці облаштовується лише одне приміщення для голосування.

Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці (з кількістю виборців до 500 осіб ) повинно мати площу не менше 50 кв. м, середньої (з чисельністю виборців від 500 до 1500 осіб) - не менше 75 кв. м, великої (з чисельністю виборців понад 1500 осіб) - не менше 90 кв. м. У разі відсутності в межах звичайної виборчої дільниці приміщення з відповідною площею, може бути використане приміщення з меншою площею, але у будь-якому випадку, таке приміщення має відповідати нормативам, встановленим Центральною виборчою комісією. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та спостерігачів.

Для голосування повинні використовуватися виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. На маленькому виборчій дільниці має бути не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середньому - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, великому - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, а також виборчі списки від кожної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, списки кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному одномандатному окрузі. Списки політичних партій і кандидатів у депутати розміщуються в порядку розташування партій, кандидатів у депутати у виборчих бюлетенях для голосування.

Голосування проводиться в день голосування з 8-00 до 20-00 годин без перерви. Зверніть увагу на те, що перебування працівників органів внутрішніх справ у приміщенні для голосування забороняється, крім випадків вчинення правопорушень на виборчій дільниці, коли за запрошенням голови або заступника голови дільничної виборчої комісії представники органів внутрішніх справ вживають відповідних заходів щодо недопущення таких правопорушень. Але і в цьому випадку, виконавши свої функції, представники правоохоронних органів зобов'язані залишити приміщення виборчої дільниці.

При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії після пред'явлення виборцем паспорта громадянина України (у випадках, передбачених статтею 2 Закону України «Про вибори народних депутатів України», можуть бути пред'явлені інші, передбачені цим Законом, документи), та наявності виборця у списку виборців, надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчих бюлетенів у списку виборців та на визначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів. Тільки після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчих бюлетенів контрольні талони та видає виборцю по одному виборчому бюлетеню для голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

Виборець може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабінці для таємного голосування інших осіб.

Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.

Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчих бюлетенів від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.

У виборчому бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу у квадраті проти назви партії, за кандидатів у депутати від якої він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії. Аналогічно відбувається голосування у виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі, де проводяться вибори кандидатів у депутати.

Проголосувати можна тільки за одну партію і лише за одного кандидата у депутати. Виборець особисто опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу скриньку. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.

У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень для голосування. Член виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень описаному вище порядку і тільки в обмін на невірно заповнений виборчий бюлетень, про що уповноважений член дільничної виборчої комісії робить відповідну позначку в списку виборців навпроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом. Невірно заповнений виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу виборчого бюлетеня, та виборцем, який невірно заповнив виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців.

За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на цей момент прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з законом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів депутатів

Виборець, чиї особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, в тому числі на участь у роботі виборчої комісії чи на здійснення спостереження, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу. Оскарженню підлягають рішення, дії чи бездіяльності виборчої комісії, члена виборчої комісії; політичної партії - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів від партій, кандидатів у депутати.

Виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів оскарження, зазначених у частині другій цієї статті, якщо ці дії чи бездіяльність порушують виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі його особисто.

Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію.

Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено в суді. Скарга щодо бездіяльності окружної виборчої комісії може бути подана також у Центральну виборчу комісію.

Скарга до виборчої комісії може бути подана суб'єктом звернення зі скаргою протягом п'яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб'єктом оскарження. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана у строк, не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування.

Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі і повинна містити:

  1. назву виборчої комісії, до якої вона подається;
  2. прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
  3. прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
  4. суть порушеного питання;
  5. виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звернення обґрунтовує свої вимоги;
  6. чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії;
  7. перелік документів і матеріалів, що додаються;
  8. зазначення зацікавлених осіб, яких суб'єкт звернення вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;
  9. підпис суб'єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його представляє із зазначенням дати підписання.

До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

Скарга розглядається відповідною виборчою комісією на своєму засіданні не пізніш як на другий день з дня її отримання. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування.

Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних виборах) може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, якщо таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі.

Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Усі інші рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії оскаржуються в Київському апеляційному адміністративному суді.

Суд вирішує адміністративні справи, у дводенний строк після надходження позовної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви.


Пошук юридичних послуг в сімейному праві
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

460,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

2 200,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

3 960,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

5 750,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 875,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

6 500,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 200,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 050,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

1 400,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

10 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах