про твої права

Призов до української армії: терміни призову і проходження військової служби, призовний вік, відстрочка і звільнення від служби, контрактна служба

Захист Вітчизни, її незалежності і територіальної цілісності є конституційним обов'язком українського громадянина. Для підготовки громадян до захисту своєї держави встановлюється військовий обов'язок, який серед іншого включає проходження строкової військової служби. Prostopravo розповість, кого призвуть на строкову військову службу, а хто може бути звільнений від її проходження або отримає відстрочку.

Короткий зміст і посилання по темі

 1. Терміни проведення призову
 2. Хто буде призваний на військову службу?
 3. Терміни проходження військової служби
 4. Відстрочка від призову на строкову військову службу
 5. Відстрочка за сімейними обставинами
 6. Відстрочка за станом здоров'я
 7. Відстрочка для продовження навчання
 8. Відстрочка для продовження професійної діяльності
 9. Звільнення від призову на строкову військову службу
 10. Ухилення від призову
 11. Українська армія: звання
 12. Вступив в силу Закон, що зрівнює в правах чоловіків і жінок під час проходження військової служби
Loading...

Терміни проведення призову

Терміни проведення призову на строкову військову службу встановлюються Указом Президента, який публікується в ЗМІ не пізніше, ніж за місяць до закінчення року перед призовом.Як правило, весняний призов проводиться з квітня по травень, осінній: з жовтня по грудень.

Хто буде призваний на військову службу?

На строкову військову службу призиваються придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, і які не досягли 27-річного віку, які не мають при цьому права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Терміни проходження військової служби

Строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:

 • для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців;
 • для осіб, які на момент призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, - до 12 місяців.

Відстрочка від призову на строкову військову службу

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.

У випадках, не передбачених Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних і Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Відстрочка за сімейними обставинами

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

 1. непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 2. неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 3. самотнього батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
 4. дитину у віці до трьох років або дитину старше трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
 5. двох і більше дітей;
 6. дитину-інваліда;
 7. дружину-інваліда;
 8. вагітну дружину.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може істотно погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

Відстрочка за станом здоров'я

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка для продовження навчання

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

 • в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання.У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
 • у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, в тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
 • в середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
 • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються в навчальних закладах інших держав.

Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які відновлені в закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад з вказаною формою навчання, право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

Відстрочка для продовження професійної діяльності

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

 • педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді - на весь період їх роботи за спеціальністю;
 • медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді - на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості;
 • священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя;
 • сільським, селищним, міським головам - на термін виконання ними цих повноважень;
 • особам, які мають вчений ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 • резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
 • поліцейським - на весь період їх служби.

Звільнення від призову на строкову військову службу

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

 • які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
 • які до дня відправки на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 • які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом термінів першого та другого контрактів;
 • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних.Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його використовувати;
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Ухилення від призову

За ухилення від призову на строкову військову службу встановлена ​​кримінальна відповідальність статтею 335 Кримінального Кодексу України.Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років (ст.336 КК).

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відновного періоду) або в разі проведення цільової мобілізації - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років (ст.336-1 КК).

Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (або перевірочних) або спеціальних зборів - карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців (ст.337 КК).

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст.211-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Так, неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці - тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Українська армія: звання

Військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані в українській армії поділяються на рядовий склад, сержантський і старшинський склад та офіцерський склад.

Встановлюються такі військові звання:

Армійські

Корабельні

Рядовий склад

солдат

матрос

старший солдат

старший матрос

Сержантський і старшинський склад

молодший сержант

старшина 2 статті

сержант

старшина 1 статті

старший сержант

головний старшина

старшина

головний корабельний старшина

прапорщик

мічман

старший прапорщик

старший мічман

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант

молодший лейтенант

лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

старший лейтенант

капітан

капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

майор

капітан 3 рангу

підполковник

капітан 2 рангу

полковник

капітан 1 рангу

Вищий офіцерський склад

генерал-майор

контр-адмірал

генерал-лейтенант

віце-адмірал

генерал-полковник

адмірал

генерал арміі України

 

До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб Збройних Сил України та інших військових формувань, а також спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, додаються слова "медичної служби" і "юстиції".

До військових звань громадян України, які перебувають у запасі або у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у відставці" або "резерву".

Присвоєння військових звань, пониження та поновлення у військовому званні військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, переатестація осіб, які мають спеціальні звання або класні чини, здійснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження військової служби, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.Військові звання присвоюються довічно.

На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

 • особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період, резервісти, військовозобов'язані, які не мають військових звань сержантського, старшинського та офіцерського складу, віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, вищу або середню освіту, але не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
 • військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, резервісти, військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, віком від 18 років, які мають вищу, професійно -технічну або повну загальну середню освіту, але не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
 • особи, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту у віці від 17 років до 30 років, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу, - на військову службу ( навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, в тому числі тих, які здійснюють підготовку осіб на посади сержантського і старшинського складу;
 • військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів та яким присвоєно військове звання офіцерського складу, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
 • особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли (в разі необхідності) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу, - на військову службу за контрактом осіб офіцерськогоого складу;
 • офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
 • особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
 • особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, службу у військовому резерві та військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
 • громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого, вищого начальницького складу або класні чини і які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань в порядку переатестації.

Іноземці та особи без громадянства можуть бути прийняті на військову службу до Збройних Сил України за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу.На військову службу за контрактом приймаються раніше не судимі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та відповідають таким вимогам проходження військової служби:

 • мають вік, відповідний граничному терміну перебування на військовій службі;
 • придатні до військової служби за станом здоров'я;
 • пройшли професійно-психологічний відбір;
 • мають достатній рівень фізичної підготовки.

Для прийняття на військову службу іноземці та особи без громадянства звертаються до військового комісаріату за місцем їх проживання.

Для прийнятих на військову службу за контрактом іноземців та осіб без громадянства встановлюється випробувальний термін два місяці.

Доступ іноземців та осіб без громадянства до державної таємниці здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

Отримання іноземцями та особами без громадянства офіцерських військових звань Збройних Сил України можливо тільки після отримання громадянства України в установленому законом порядку.

Грошове забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в Збройних Силах України, визначається на рівні, встановленому для військовослужбовців - громадян України, які проходять службу за контрактом.

Вступив в силу Закон, що зрівнює в правах чоловіків і жінок під час проходження військової служби

27 жовтня 2018 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях". Законом скасовано деякі обмеження при проходженні військової служби жінками.

Зокрема, законопроектом внесено зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».Статтею 1 цього Закону визначено, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах з чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства і дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає в себе прийняття в добровільному порядку (за контрактом ) і призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі і дотримання правил військового обліку.

Згідно з останніми змінами, на військову службу за контрактом приймаються:

 • особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період, резервісти, військовозобов'язані, які не мають військових звань сержантського, старшинського та офіцерського складу, віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, вищу або середню освіту, але не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
 • військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, резервісти, військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, але не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в Службу безпеки України, розвідувальні органи України, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України та Управління державної охорони України приймаються також громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності і які не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу з числа віськовослужбовців строкової служби, які прослужили не менше шести місяців, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, а також жінки, які не досягли граничного терміну перебування на військовій службі військовослужбовців офіцерського складу.

Нагадаємо, що раніше на військову службу за контрактом приймалися жінки у віці від 18 до 40 років.

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

 1. для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;
 2. для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;
 3. для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років;полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;
 4. для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років;
 5. для військовозобов'язаних і резервістів, призваних на військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період, і військовослужбовців, що проходять військову службу в особливий період - до досягнення граничного віку перебування в запасі і у військовому резерві.

Особи не можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, якщо час, що залишився їм до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, менше терміну, визначеного частиною другою статті 23 цього Закону, а саме:

 • для осіб рядового складу - 3 роки;
 • для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років;
 • для осіб офіцерського складу - від 1 до 5 років.

Законом також скасовано обмеження при призначенні військовослужбовців-жінок в добовий наряд, відправлення у відрядження і звільнення від проходження зборів, крім звільнення від проходження зборів вагітних військовозобов'язаних-жінок.

Скасовано також віднесення військовозобов'язаних-жінок до другої категорії запасу.

 

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Дмитрий Гутгарц

адвокат

Регистрация ФОП в Киеве

Стоимость - от 800 грн.

Срок - 2 рабочих дня

Корисні статті з даної тематики

Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
© 2006—2019

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес: 02100, г. Киев, ул. Георгия Тороповского, 2, оф. 19

Телефон: +38 063 075 70 92

Email: info@prostobank.com