про твої права

Стипендії в Україні. Види, умови отримання і розміри

Порядок призначення і виплати стипендій затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 12.07.2004 р. №882.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Хто має право на стипендію?
 2. Які види стипендій виплачуються в Україні?
 3. Який розмір академічної стипендії - 2019?
 4. Кому виплачується соціальна стипендія?
 5. В якому розмірі виплачуються соціальні стипендії?
 6. Бізнес для студентів та школярів: п'ять актуальних ідей

Хто має право на стипендію?

Право на стипендію мають особи, які навчаються в навчальних закладах або наукових установах за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (місцевого) бюджету, а саме:

 1. Учні денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів, крім учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань;
 1. Студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань "державне управління" або спеціальності "публічне управління і адміністрування" на замовлення Нацдержслужби;
 2. курсанти денної форми навчання не військові вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту (далі - курсанти не військові вищих навчальних закладів). Перелік не військових вищих навчальних закладів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка курсантів, затверджуються в установленому порядку;
 3. учні VIII-XII класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів);
 4. учні I-II курсів училищ фізичної культури, студенти I-II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;
 5. слухачі підготовчих відділень музичних вузів і студій підготовки акторських кадрів;
 6. клінічні ординатори;
 7. асистенти-стажисти та докторанти, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва);
 8. курсанти, слухачі та ад'юнкти вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання) і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

 

Які види стипендій виплачуються в Україні?

Академічні стипендії - виплачуються вище перелічених категорій за успіхи в навчанні.

Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі розробляються відповідно до Порядку, затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією тих, хто навчається, а також публікуються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Соціальні стипендії - виплачуються на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян.

Академічні стипендії діляться на:

 • стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (в тому числі іменні), які призначаються учням, студентам, курсантам не військові вищих навчальних закладів, аспірантам, а також курсантам, слухачам і ад'юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем. Розміри і порядок їх призначення визначаються окремими нормативно-правовими актами.
 • ординарні (звичайні) академічні стипендії;
 • стипендії в підвищеному розмірі:
 • учням, студентам, курсантам не військові вищих навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у навчанні;
 • студентам, курсантам не військові вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), певним переліком спеціальностей і галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій.

Розмір академічних стипендій визначається виходячи з встановленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.

Який розмір академічної стипендії - 2019?

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії становить:

 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 490 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", крім які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, - 980 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр" за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, - 1250 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", крім які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, - 1300 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, - 1660 гривень на місяць.

Вищі навчальні заклади в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам не військові вищих навчальних закладів згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі об'єктивних і прозорих характеристик, прямих вимірювань навчальних досягнень претендентів вищої освіти з кожного навчального предмету (дисципліни) і в який включаються всі студенти, курсанти не військові вищого навчального закладу, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідним курсом і спеціальністю (напряму підготовки). Перед підбиттям підсумків вчена рада навчального закладу визначає ліміт студентів, яким буде призначено стипендію (у відсотках, від 40 до 45% від загальної кількості по кожній спеціальності). Студентам першого курсу стипендія призначається на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступу.

Розмір академічної стипендії Президента України:

 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 1420 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 2130 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 2720 гривень на місяць.

Розмір іменних і академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:

 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 1180 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 1900 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 2480 гривень на місяць.

Розмір стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів:

 • учасникам - 2600 гривень на місяць;
 • призерам - 2950 гривень на місяць.
Розмір стипендії Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук - 2600 гривень на місяць.

Розмір стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури - 2360 гривень на місяць.

Розмір стипендії імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів - 2720 гривень на місяць.

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:
·       для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів - 1420 гривень на місяць;
·       для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 1770 гривень на місяць;
·       для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 2600 гривень на місяць.

Кому виплачується соціальна стипендія?

На виплату соціальної стипендії мають право:

 1. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 2. особи, які відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" мають пільги при призначенні стипендії;
 3. особи, які відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" мають право на призначення соціальних стипендій;
 4. особи, яким Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій і їхніх дітей, дітей, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для отримання професійно-технічної та вищої освіти" гарантується призначення соціальної стипендії.

В якому розмірі виплачуються соціальні стипендії?

 

Розмір соціальної стипендії для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 1180 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ - 2360 гривень на місяць.

Розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлено державні пільги і гарантії для окремих категорій:

 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 450 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 890 гривень на місяць;
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 1180 гривень на місяць.
Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики