В Україні створять центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям 12.08.2019

Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 р. № 675 та вступило в силу з 2 серпня 2019 року. Центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям є спеціалізованими закладами охорони здоров’я, що утворюється з метою задоволення потреб дітей у такій допомозі. // 12.08.2019

Центр є юридичною особою, яка діє на підставі статуту, що затверджується засновником, ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та інших документів дозвільного характеру.

Засновниками центрів комунальної форми власності є органи місцевого самоврядування, центрів приватної форми власності - юридичні та/або фізичні особи.

У центрі надається допомога:

 1. дітям, які згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю потребують медичної реабілітації чи яким загрожує зниження рівня функціонування, що може призвести до інвалідності;
 2. дітям, які потребують паліативної допомоги та мають невиліковні прогресуючі захворювання, що обмежують життєдіяльність;
 3. дітям з інвалідністю на період отримання їх законними представниками соціальної послуги з тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;
 4. дітям, які мають вроджені вади розвитку, після виписки з перинатального центру або пологового будинку в разі потреби в отриманні послуг з медичної реабілітації або паліативній допомозі.

Основними завданнями центру є:

 • надання послуг з медичної реабілітації;
 • надання паліативної допомоги;
 • організація амбулаторного лікування дитини, яка отримує послуги з медичної реабілітації або паліативну допомогу у центрі (у разі потреби);
 • організація консультування дитини, яка отримує послуги з медичної реабілітації або паліативну допомогу у центрі, лікарями відповідної спеціалізації (у разі потреби);
 • організація освітнього процесу для дитини, яка отримує послуги з медичної реабілітації або паліативну допомогу у центрі;
 • впровадження сучасних, клінічно доведених програм і методик фізичної, медичної, соціальної, психологічної реабілітації та корекції;
 • надання цілодобової медичної допомоги дитині, яка перебуває у центрі;
 • створення умов для медичної реабілітації дітей відповідно до їх віку та стану здоров’я;
 • навчання законних представників дитини та осіб, що беруть участь у догляді за дитиною, навичок догляду за дитиною з урахуванням її стану здоров’я, фізичного та психічного розвитку;
 • надання консультативної, соціально-психологічної, інформаційної та амбулаторно-консультативної допомоги щодо діагностики, медичної реабілітації та паліативної допомоги законним представникам дитини та особам, що беруть участь у догляді за дитиною, дітям з інвалідністю, дітям з порушеннями розвитку, дітям, які мають невиліковні прогресуючі захворювання, що обмежують життєдіяльність;
 • організація раціонального (у разі потреби - для спеціальних медичних цілей, зокрема зондового, парентерального, дієтичного) харчування дітей з урахуванням їх віку та стану здоров’я;
 • організація харчування законних представників дітей, які супроводжують їх у центрі;
 • забезпечення інвентарем, постільною білизною, столовим посудом, засобами догляду та особистої гігієни відповідно до примірного табеля матеріально-технічного оснащення центру, затвердженого МОЗ, необхідними навчально-методичними посібниками, іграшками відповідно до віку, психомоторного та фізичного розвитку дітей;
 • забезпечення медичними виробами, лікарськими засобами, реабілітаційним і корекційним обладнанням відповідно до призначень лікарів;
 • придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення психотропних речовин та прекурсорів;
 • ведення медичної документації, дотримання встановленого порядку звітування, подання інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики.

Основними структурними підрозділами центру є: приймально-діагностичне відділення; відділення медичної реабілітації; відділення паліативної допомоги.

Для надання послуг з медичної реабілітації в центрі утворюються профільні відділення (неврологічне, сенсорне, опорно-рухове, фізіотерапевтичне та інші).

Для надання паліативної допомоги в центрі утворюються мобільні служби паліативної допомоги, служби респіраторної підтримки, консультативні служби, денний стаціонар (хоспіс) тощо.

У центрі створюються умови для індивідуальної та групової роботи із законними представниками дітей або особами, що беруть участь у догляді за дитиною, та облаштовується окремий кабінет для організації освітнього процесу для дітей.

Центр забезпечує перебування в одній кімнаті не більш як двох дітей для проходження медичної реабілітації та однієї дитини для отримання паліативної допомоги, із законними представником дитини або особою, що бере участь у догляді за дитиною (при облаштуванні приміщень має бути враховано вік, стать, стан здоров’я та потреби дітей і їх сімей).

У відділення медичної реабілітації на цілодобове перебування можуть бути влаштовані діти віком до 14 років лише у супроводі одного із законних представників дитини або осіб, що беруть участь у догляді за дитиною.

Індивідуальний план комплексної реабілітації (абілітації) у центрі розробляється та супроводжується мультидисциплінарною командою за участю законних представників дитини або осіб, що беруть участь у догляді за дитиною, та з обов’язковим урахуванням думки дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Строк перебування дитини, яка потребує медичної реабілітації, у центрі визначається з урахуванням запланованого комплексу реабілітаційних заходів і встановлюється для кожної дитини згідно з індивідуальним планом комплексної реабілітації (абілітації) тривалістю не більше 45 календарних днів. Зазначений індивідуальний план може складатися з кількох курсів. У разі потреби визначаються реабілітаційні заходи, що будуть здійснюватися за місцем проживання дитини.

У разі коли дитина отримує послуги з медичної реабілітації у центрі, курс медичної реабілітації може бути поєднаний з наданням соціальної послуги з тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, шляхом тимчасового влаштування дитини до стаціонарного відділення цілодобового перебування без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють.

Для оформлення дитини до центру законний представник дитини подає такі документи:

 • заяву законного представника дитини;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію паспорта громадянина України законного представника дитини;
 • направлення сімейного лікаря або педіатра;
 • виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), висновок лікарсько-консультативної комісії (за наявності), карту профілактичних щеплень за формами, встановленими МОЗ.

Центр забезпечує медичне обслуговування дітей віком до 18 років.

Протипоказаннями для влаштування дитини до центру є:

 • хвороба у стані, що потребує стаціонарного чи спеціалізованого лікування в інших закладах охорони здоров’я;
 • гостре інфекційне захворювання;
 • активна форма туберкульозу.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які потребують медичної реабілітації чи паліативної допомоги, влаштовуються до центру за направленням сімейного лікаря або педіатра та зверненням законного представника дитини або за рішенням органу опіки та піклування.

У разі коли до центру влаштовуються діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, за зверненням опікуна чи піклувальника, одного з прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, до звернення додається копія рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини у відповідну сім’ю.

За направленням служби у справах дітей до центру можуть влаштовуватися діти, які залишилися без батьківського піклування, не мають законних представників і потребують медичної реабілітації або паліативної допомоги, на строк надання медичної допомоги.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у таких формах влаштування, як опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, перебувають у центрі у супроводі законного представника або особи, що бере участь у догляді за дитиною, для тих дітей, які не перебувають у зазначених формах влаштування, призначається працівник центру, який супроводжує та доглядає дитину протягом усього періоду її перебування у центрі.

Центр розміщується в будівлях і приміщеннях, що облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил, відповідають санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки.

Будівлі, що мають більше ніж два поверхи, мають бути оснащені ліфтами для переміщення дитини.

Територія центру повинна бути огородженою та озелененою, може мати споруди для сну дітей на свіжому повітрі, бути обладнана майданчиками для організації прогулянок дітей та ігор.

Центр забезпечується спеціалізованим санітарним транспортом.

Оцінка якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у центрі здійснюється відповідно до вимог, затверджених МОЗ.

Контроль за діяльністю центру здійснюється відповідно до законодавства з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері охорони здоров’я, соціального захисту дітей тощо.

У центрі можуть проводитися перевірки (інспектування/аудит) з питань, пов’язаних з його фінансово-господарською діяльністю, відповідно до законодавства.

Пошук юридичних послуг в сімейному праві
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

25

кількість пропозицій

430,00

середня ціна, грн

13

кількість пропозицій

3 484,62

середня ціна, грн

13

кількість пропозицій

746,15

середня ціна, грн

13

кількість пропозицій

2 223,08

середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

6 958,33

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

3 409,09

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

2 245,45

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

977,78

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

3 500,00

середня ціна, грнГорячие предложения

YOUTUBE канал "Адвокат МОСКАЛЕНКО А.В."

Подписывайтесь и получайте консультации адвоката онлайн бесплатно, полезные каждому!

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2019

ТОВ «Простобанк Консалтінг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адреса та телефон «Простобанк Консалтінг»

Email: info@prostobank.com