про твої права

Як проголосувати на виборах Президента України - 2019 не за місцем своєї реєстрації і українцям, які проживають в Росії?

31 березня 2019 року відбудуться чергові вибори Президента України. І якщо для одних громадян України найважливішим питанням є вибір гідного кандидата, інші стурбовані тим, як віддати свій голос за лідера. Справа в тому, що багато українців постійно проживають, працюють, вчаться не в тому населеному пункті, а іноді і не в тій області України, де зареєстровано їхнє місце проживання, і який є їх виборчою адресою згідно з Реєстром виборців. Також можливо, що в день проведення голосування громадянин буде знаходиться за межами України. Як змінити свою виборчу дільницю і проголосувати за місцем перебування, як подати заяву для голосування за місцем перебування на президентських виборах в 2019 році? - розповість Prostopravo


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Виборча адреса і місце голосування
 2. Куди звертатися для зміни місця голосування?
 3. Порядок і строки розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування
 4. Як проголосувати українцям, які проживають в Росії?

Виборча адреса і місце голосування

Як правило, виборчою адресою громадянина є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Винятки:

 1. Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням з центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб чи соціальною службою, в складі якої створено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця.
 2. Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування).
 3. Виборчою адресою виборця, який відбуває покарання у вигляді арешту, позбавлення або обмеження волі, є адреса установи виконання покарань.
 4. Виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса в країні проживання (перебування).

Якщо в день проведення виборів виборець не буде знаходитися за своєю виборчою адресою, він може подати заяву про зміну свого місця голосування, без зміни виборчої адреси.

Куди звертатися для зміни місця голосування?

Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця приймається органом ведення Реєстру виборців (місцевою державною адміністрацією):

 • за вказаним в заяві місцем перебування виборця в день виборів чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування;
 • за виборчою адресою заявника.

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, і який буде знаходитися в день виборів Президента України на території України, приймається органом ведення Реєстру за зазначеним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування , або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява виборця, який проживає чи перебуває в Україні, і буде перебувати в день виборів Президента України за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах Президента України на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

У заяві зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу: прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові, дата, місце народження і унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності такої інформації в пред'явленому документі, що посвідчує особу та підтверджують громадянство України), його виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він буде перебувати в день виборів, або номер виборчої ділянки (ділянки для голосування), яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).

До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси (довідка з місця навчання або роботи, договір оренди житла, витяг з Реєстру прав на нерухоме майно і т.д.). У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.

Виняток становлять (не потрібно пред'являти документи, що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування):

 • Виборці, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можуть не додавати до заяви документи, що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.
 • Виборці, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях районів, міст, селищ і сіл, їх частин в Донецькій і Луганській областях, кордони і перелік яких визначаються Президентом України в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях ", можуть не додавати до заяви документи, що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

Зразок заяви про зміну місця голосування:

____________________________________

(найменування органу ведення Державного реєстру виборців)

____________________________________

____________________________________

(прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові заявника)

____________________________________

____________________________________

(виборча адреса заявника)

____________________________________

 

З А Я В А

 

Прошу тимчасово змінити місце мого голосування на ______________________

 

__________________________________________________________________________

(вид, назва виборів (повторне голосування) або назва референдуму та дата їх (його) проведення)

 

на виборчу дільницю (дільницю для голосування), в межах якої знаходиться адреса: _________________________________________________________________________,

      (адреса, де громадянин перебуватиме в день виборів (повторного голосування) або референдуму)

 

або на виборчу дільницю (дільницю для голосування) __________________________________________________________________________

(номер виборчої дільниці із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності) чи

 

__________________________________________________________________________

номер дільниці для голосування із зазначенням назви населеного пункту)

 

у зв’язку з_________________________________________________________________

(мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування)

____________________________________________________________________.

 

Мої ідентифікаційні персональні дані:

 

Дата народження

(число, місяць, рік)

 

Місце

народження

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності такої інформації в пред’явленому документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України)

 

До заяви додаю такі документи (копії документів):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

 

"____" _________________ 20___ року                                               _____________________

   (підпис)

Недотримання зразка заяви не є підставою для відмови в її прийнятті.

При поданні заяви громадянин пред'являє документ, що засвідчує особу і підтверджує громадянство України, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Для громадян України - військовослужбовців документом, який пред'являється органу ведення Реєстру, також може бути посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

Порядок і строки розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування

Заява розглядається органом ведення Реєстру невідкладно, але не раніше дня початку відповідного виборчого процесу і не пізніше, ніж за п'ять днів до дня голосування.

Таким чином, подати заяву про зміну місця голосування можна не пізніше, ніж за 5 днів до виборів (до 25 березня 2019 року включно). Заява, подана пізніше, не буде розглянута.

При розгляді заяви орган ведення Реєстру перевіряє, чи включений заявник до Державного реєстру виборців та встановлює, чи має він право голосу на відповідних виборах. Для встановлення наявності у заявника права голосу на виборах Президента України, орган ведення Реєстру перевіряє:

 • належність до громадянства України;
 • досягнення вісімнадцяти років;
 • відсутність запису про визнання заявника недієздатним.

Якщо за результатами розгляду заяви встановлено його обґрунтованість і наявність підтвердних документів, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця, проект якого формується програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців". Наказ може створюватися в паперовій або електронній формі.

Тимчасова зміна місця голосування забезпечує включення виборця до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці (дільниці для голосування), утвореному на відповідних виборах.

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

Крім того, про тимчасову зміну місця голосування виборця видається посвідчення за встановленою формою. Посвідчення, яке підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, підписується керівником органу ведення Реєстру, який його видав, та засвідчується печаткою цього органу. Про отримання посвідчення виборець розписується в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця.

 • Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування з таких підстав:
 • якщо заяву подано раніше утворення виборчих дільниць (дільниць для голосування) або пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування;
 • якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах або референдумі;
 • якщо заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця визнано необґрунтованою;
 • якщо до заяви виборцем не додано документи (копії документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

Особі, якій відмовлено в задоволенні заяви, повідомляється про це в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.

Як проголосувати українцям, які проживають в Росії?

Постановою ЦВК від 31.12.2018 року №274 внесено зміни до переліку закордонних виборчих дільниць, а саме: ліквідовані п'ять виборчих дільниць на території Російської Федерації. У той же час змінені межі виборчих дільниць в Грузії, Казахстані та Фінляндії, таким чином, щоб українці, які проживають в РФ змогли проголосувати там:

Грузія (Грузія; Російська Федерація (Республіка Адигея (Адигея), Республіка Дагестан, Республіка Інгушетія, Кабардино-Балкарська Республіка, Республіка Калмикія, Карачаєво-Черкеська Республіка, Республіка Північна Осетія-Аланія, Чеченська Республіка, Краснодарський край, Ставропольський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область)

Адреса: Приміщення Посольства України в Грузії, 0162, Тбілісі, просп.Іллі Чавчавадзе, буд.76Г

Казахстан (Республіка Казахстан; Російська Федерація (Курганська область, Свердловська область, Тюменська область, Челябінська область, Ханти-Мансійський автономний округ - Югра, Ямало-Ненецький автономний округ, Республіка Алтай, Республіка Бурятія, Республіка Саха (Якутія), Республіка Тива, Республіка Хакасія, Алтайський край, Забайкальський край, Камчатський край, Красноярський край, Приморський край, Хабаровський край, Амурська область, Іркутська область, Кемеровська область, Магаданська область, Новосибірська область, Омська область, Саханська область, Томська область, Єврейська автономна область, Чукотський автономний округ)

Адреса: Приміщення Посольства України в Республіці Казахстан, 010000, Республіка Казахстан, Астана, вул.Кенесари, буд.41.

Фінляндія (Фінляндська Республіка; Російська Федерація (Москва, Республіка Башкортостан, Республіка Марій Ел, Республіка Мордовія, Республіка Татарстан (Татарстан), Удмуртська Республіка, Чуваська Республіка-Чувашія, Пермський край, Білгородська область, Брянська область, Володимирська область, Воронезька область, Іванівська область, Калузька область, Кіровська область, Костромська область, Курська область, Липецька область, Московська область, Нижегородська область, Оренбурзька область, Орловська область, Пензенська область, Рязанська область, Самарська область, Саратовська область, Смоленська область, Тамбовська область, Тверська область, Тульська область, Ульяновська область, Ярославська область, Санкт-Петербург, Республіка Карелія, Республіка Комі, Архангельська область, Вологодська область, Калінінградська область, Ленінградська область, Мурманська область, Новгородська область, Псковська область, Ненецький автономний округ)

Адреса: приміщення Посольства України у Фінляндській Республіці, Ваханіітунтіе 9, 00570, м Гельсінкі, Фінляндія

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики