З 1 липня 2019 року в Україні збільшується розмір прожиткового мінімуму 01.07.2019

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік» з 1 липня прожитковий мінімум складає 1936 гривень. Відповідно для основних демографічних та соціальних груп прожитковий мінімум з 1 липня 2019 року складатиме: для дітей до 6 років – 1699 грн., для дітей від 6 до 18 років – 2118 грн., працездатних осіб – 2007 грн., осіб, які втратили працездатність – 1564 грн. Як зміниться розмір соціальних виплат у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму? – розповість Prostopravo // 01.07.2019

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами (декретні)

Нагадаємо, що право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Жінки, які застраховані на випадок тимчасової втрати працездатності, отримують виплати у розмірі свого середнього заробітку.

Розмір допомоги складає не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів). Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Таким чином, розмір допомоги з 1 липня 2019 року складатиме:

 • за 120 календарних днів – 2007 грн.;
 • за 140 календарних днів – 2341 грн.;
 • за 180 календарних днів – 3010 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування. Така допомога вважається власністю дитини.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

З 1 липня 2019 року максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку або піклування становитиме:

 • Для дітей до 6 років – 3 398 грн.;
 • Для дітей від 6 до 18 років – 4 236 грн.

Допомога на дітей одиноким матерям

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Таким чином, максимальний розмір допомоги одиноким матерям 3 1 липня 2019 року становитиме:

 • на дітей до 6 років – 1699 грн.;
 • на дітей від 6 до 18 років – 2118 грн.

Допомога на важко хворих дітей, яким не встановлена інвалідність

Право на допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, мають один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Допомога виплачується щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня 2019 року розмір допомоги складатиме 1564 грн.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Цей вид державної соціальної допомоги призначається у таких розмірах:

 • особам з  інвалідністю  з  дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 липня 2019 – 1564 грн.);
 • особам з  інвалідністю  з  дитинства II групи - 80 відсотків  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 липня 2019 – 1 251 грн.);
 • особам з  інвалідністю  з дитинства III групи - 60 відсотків  прожиткового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили  працездатність (з 1 липня 2019 - 938 грн.);
 • на дітей  з  інвалідністю  віком  до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 липня 2019 – 1095 грн.).

Особам  з  інвалідністю  з  дитинства  I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:

 • особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I  групи, - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили  працездатність (з 1 липня 2019 – 1 173 грн.);
 • Особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 липня 2019 – 782 грн.).Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за        висновком        лікарсько-консультативної       комісії  лікувально-профілактичного     закладу    потребують    постійного стороннього  догляду,  встановлюється надбавка на догляд за ними в
  розмірі  15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 липня 2019 – 235 грн.).Надбавка  на  догляд  за  дитиною  з  інвалідністю підгрупи А встановлюється в розмірі:
 • на  дитину  з  інвалідністю  підгрупи  А  віком  до 6 років - прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (1699 грн.);
 • на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років - прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років (2118 грн.). Надбавка   на   догляд   за   іншою  дитиною  з  інвалідністю встановлюється в розмірі:
 • на  дитину  з  інвалідністю  віком  до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (849, 50 грн.);
 • на  дитину  з  інвалідністю  віком  від  6  до  18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років (1059 грн.).

Державна соціальна допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

 • особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня", на одну дитину померлого годувальника - 100 відсотків (1564 грн.), на двох дітей - 120 відсотків (1877 грн.), на трьох і більше дітей - 150 відсотків (2 346 грн.);
 • особам з інвалідністю II групи - 80 відсотків (1251 грн.);
 • особам з інвалідністю III групи - 60 відсотків (938 грн.);
 • священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше десяти років до введення в дію Закону "Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи, - 50 відсотків (782 грн.);
 • особам, які досягли пенсійного віку, - 30 відсотків (469 грн.).

 Мінімальний розмір пенсії за віком

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. З 1 липня 2019 року мінімальний розмір пенсії за віком становитиме 1564 гривні.

Мінімальний розмір аліментів

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. З 1 липня мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

 • для дітей до 6 років – 849, 50 грн.;
 • для дітей з 6 до 18 років – 1059 грн.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів:

 • Для дітей до 6 років – 1699 грн.;
 • Для дітей з 6 до 18 років – 2118 грн.

Допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти

Ця тимчасова державна допомога  призначається дітям,  батьки яких ухиляються від сплати аліментів,  не мають  можливості   утримувати   дитину   або   місце   проживання (перебування) їх невідоме. Розмір  тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50  відсотками  прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та  середньомісячним  сукупним  доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Таким чином, з 1 липня 2019 року максимальний розмір допомоги становитиме:

 • на дітей до 6 років – 849, 50 грн.;
 • на дітей від 6 до 18 років – 1059 грн.

Пошук юридичних послуг в сімейному праві
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

19

кількість пропозицій

428,95

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

2 544,44

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

4 600,00

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

712,50

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

3 428,57

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

7 500,00

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

2 200,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 200,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

5 500,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com