про твої права

Податок на нерухомість

Як платити податок на нерухомість в Україні з житлової нерухомості, квартири, будинку фізичним особам (в тому числі пенсіонерам): нове в системі оподаткування нерухомого майна, порядок і терміни сплати.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Платники податку на нерухомість
 2. Об'єкти оподаткування
 3. База оподаткування нерухомості
 4. Пільги зі сплати податку на нерухомість
 5. Ставка податку на нерухомість
 6. Ставки податку на нерухомість у 2020 році
 7. Порядок сплати податку на нерухомість
 8. Терміни сплати податку на нерухомість

Платники податку на нерухомість

Платниками податку на нерухоме майно є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової або нежитлової нерухомості.

Якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є один з таких співвласників, за їхньою згодою, якщо інше не встановлено судом.

У разі якщо об'єкт житлової або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Об'єкти оподаткування

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об'єктом оподаткування:

 • об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, які повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими;
 • об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
 • будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 • гуртожитки;
 • житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади;
 • об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які визначені відповідно до закону, дітям-інвалідам, що виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 • об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, які здійснюють свою діяльність в малих архітектурних формах і на ринках;
 • об'єкти нерухомості, що знаходяться у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, і використовуються виключно для забезпечення їх статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями благодійні заклади (притулки, інтернати, лікарні і т .п.), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та / або господарська діяльність;
 • будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, які використовуються для надання освітніх послуг;
 • об'єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих санаторно-курортних установ і закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних установ і закладів оздоровлення та відпочинку дітей, які перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податків протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • об'єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, які є неприбутковими і включені вРеєстр неприбуткових установ та організацій.У разі виключення таких установ і організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податків протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки.Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, в яких виховується п'ять і більше дітей.

Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території і / або території населених пунктів на лінії зіткнення, які знаходяться у власності фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в період з 14 квітня 2014 з 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції.

База оподаткування нерухомості

Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та / або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, в тому числі документів на право власності.

Пільги зі сплати податку на нерухомість

База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податків, зменшується:

а) для квартири / квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв.метрів;

б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв.метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податків квартири / квартир та житлового будинку / будинків, в тому числі їх частин) - на 180 кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожен базовий податковий (звітний) період (рік).

Крім того, сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової та / або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб (в тому числі пенсіонерів).

Пільги по податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.Пільги по податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, що є об'єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта житлової або нежитлової нерухомості рішення за ставками та наданих пільгах за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Пільги по податку для фізичних осіб не застосовуються до:

 • об'єктів оподаткування, якщо площа перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 ст.266 ПКУ;
 • об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою отримання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Ставка податку на нерухомість

Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад в залежності від місця розташування (зональності) і типів таких об'єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

При наявності у власності платника податків об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що знаходяться у власності фізичної або юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) і / або 500 квадратних метрів (для будинку) , сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частину).

Ставки податку на нерухомість у 2020 році

Ставка податку на нерухомість встановлюються рішенням органів місцевого самоврядування в залежності від місця розташування та типу нерухомого майна. Розмір такої ставки не може перевищувати 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

У 2020 році мінімальна заробітна плата складатиме 4723 грн., а максимальний розмір ставки податку на нерухомість – 70,85 грн. за квадратний метр.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно. Якщо ставки податку на нерухомість не встановлені місцевими радами, платники податку не зобов’язані сплачувати податок на нерухомість.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості.

Порядок сплати податку на нерухомість

Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку і відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та / або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податків контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Для нововведеного об'єкта житлової та/ чи нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податків у 10-денний термін інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та / або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та / або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податків мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 • об'єктів нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 • розміру загальної площі об'єктів нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 • права на користування пільгою щодо сплати податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів і даними, підтвердженими платником податків на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податків здійснює перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально в 15-денний термін після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам інформацію, необхідну для розрахунку і справляння податку за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він придбав право власності.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад за квитанцією про прийняття податків.

Терміни сплати податку на нерухомість

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку на нерухомість сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

У разі якщо контролюючий орган не направив (не вручив) податкове повідомлення-рішення у встановлені терміни, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання. Податкове зобов'язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків позовної давності.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики