про твої права

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи, зарплату фізичних осіб, пенсію працюючих пенсіонерів: розмір ставки, пільги, порядок утримання і терміни сплати ПДФО в Україні


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Перелік доходів, які не обкладаються податком на доходи фізичних осіб:
 2. Ставки ПДФО на зарплату, пенсію, дивіденди та інші види доходів
 3. Оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців (крім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування)
 4. Хто має право на пільгу при сплаті податку?
 5. Термін сплати ПДФО
 6. Оподаткування деяких видів доходів

  6.1 Оподаткування доходів від оренди

  6.2 Оподаткування доходу від продажу транспортного засобу

  6.3 Оподаткування спадщини і подарунків

 7. Калькулятор ПДФО

Перелік доходів, які не обкладаються податком на доходи фізичних осіб:

 • сума коштів, яка надається платнику податку міжнародною фінансовою організацією в межах своєї офіційної діяльності в Україні у зв'язку із здійсненням заходів з енергоефективності та енергозбереження в рамках реалізації в Україні проектів міжнародної фінансової організації (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, передбаченим відповідним проектом такої міжнародної фінансової організації);
 • сума коштів, яка надається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, платнику податків іншої фінансової організацією або фондом, які займаються фінансуванням програм розвитку, в зв'язку із здійсненням заходів з енергоефективності та енергозбереження в рамках реалізації в Україні проектів такої організації або фонду (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, передбаченим відповідним проектом такої організації або фонду);
 • сума, прощена (анульована) кредитором в порядку, передбаченому Законом України «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)»;
 • пенсії та щомісячне довічне грошове утримання, що отримується платником податку з Пенсійного фонду України;
 • інші доходи, зазначені в п. 165.1 ст. 165 ПКУ .

Ставки ПДФО на зарплату, пенсію, дивіденди та інші види доходів

Основна ставка податку складе 18 відсотків бази оподаткування.Така ставка застосовується, зокрема, до доходів у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, нарахованих платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Пенсії не підлягають оподаткуванню, незалежно від їх розміру. Положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 НАКУ втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду № 1-р / 2018 від 27.02.2018

Ставки податку на пасивні доходи встановлюються в таких розмірах:

5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів за акціями і корпоративними правами, нарахованими резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування);

9 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів за акціями і / або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нарахованими нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток;

18 відсотків - для інших пасивних доходів;

Оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців (крім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування)

Доходи фізичних осіб-підприємців (НЕ спрощенців) оподатковуються за ставкою 18%.

При цьому, авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно відповідно до фактичних даних, зазначених у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу, та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня).Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується і не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від'ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується.

Хто має право на пільгу при сплаті податку?

Податкова соціальна пільга встановлюється в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року, для будь-якого платника податку.На цю суму платник податку має право на зменшення загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого у вигляді заробітної плати від одного роботодавця.

Інші податкові соціальні пільги:

 • в розмірі, що дорівнює 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи - для платника податків, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину;
 • в розмірі, що дорівнює 75 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, - для платника податків, який:

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

д) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства;

е) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

ж) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;

 • в розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи - для платника податків, який є:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованим;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували в стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944

Зразок заяви на податкову соціальну пільгу

Термін сплати ПДФО

Дохід у вигляді заробітної плати обкладається прибутковим податком при її виплаті.Доходи, які підлягають включенню до річної податкової декларації, повинні бути перераховані платником податків до бюджету до 1 серпня року, що настає за звітним.

Оподаткування деяких видів доходів

Оподаткування доходів від оренди

Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець.

При цьому:

а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого в протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації;

б) у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за місцем податкової адреси платника податку - орендодавця за формою та у спосіб, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду (емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

Ставка податку становить 18% від вартості оренди.

Оподаткування доходу від продажу транспортного засобу

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку ).

Як виняток, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та / або мотоцикла, і / або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох і більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та / або мотоцикла, і / або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Оподаткування спадщини і подарунків

Об'єкти спадщини і подарунки обкладаються:

за ставкою 0%:

а) об'єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступеня споріднення;

б) вартість власності, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, що успадковуються дитиною-інвалідом;

в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього УкрДержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося;

за ставкою 18% для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента;

за ставкою 5% - в інших випадках.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадок об'єкти , що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини.

У такому ж порядку оподатковується подарунки.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики