про твої права

Реєстрація місця проживання (прописка) і виписка з квартири

Prostopravo розповість про те, що змінилося в процедурі реєстрації місця проживання (прописки) і виписки з квартири в Україні.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Порядок реєстрації місця проживання
 2. Документи для реєстрації місця проживання (прописки)
 3. Реєстрація місця проживання дитини
 4. Порядок реєстрації місця проживання
 5. Зняття з реєстрації місця проживання (виписка)
 6. Довідка про реєстрацію місця проживання (форма 13)

Порядок реєстрації місця проживання

Всім громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, встановлених законом.Реєстрація місця проживання або місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Разом з тим, стаття 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» встановлює обов'язок кожного громадянина України, а також іноземця або особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зареєструвати своє місце проживання протягом тридцяти календарних днів після прибуття на нове місце проживання.Батьки або інші законні представники зобов'язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.Недотримання цих термінів тягне за собою адміністративну відповідальність (ст.197 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Реєстрація місця проживання здійснюється в день подачі документів.Одночасно з реєстрацією може бути проведено зняття з попереднього місця проживання.

У разі якщо особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням його законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

Документи для реєстрації місця проживання (прописки)

Для реєстрації місця проживання потрібно звернутися до органу реєстрації (в тому числі через центр надання адміністративних послуг) і подати такі документи:

 • письмову заяву;
 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт).Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
 • квитанцію про сплату адміністративного збору;
 • документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованому соціальному закладі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Реєстрація місця проживання за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання інших документів.

Реєстрація місця проживання дитини

Реєстрація місця проживання дитини здійснюється за згодою обох батьків.

За бажанням батьків або одного з них перераховані вище документи можуть бути представлені органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини.Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, які зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, в заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

Порядок реєстрації місця проживання

Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою.У разі якщо людина проживає в двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором.За адресою зареєстрованого місця проживання ведеться офіційне листування і вручення офіційної кореспонденції.

У разі якщо нове місце проживання знаходиться в іншій адміністративно-територіальній одиниці, орган реєстрації після реєстрації такого місця проживання посилає повідомлення про зняття особи з реєстрації до відповідного органу реєстрації за попереднім місцем проживання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, зі збереженням попередніх даних, з подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.Зазначені відомості за бажанням особи вносяться в документи, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування.Такі відомості вносяться безкоштовно.

Особи, які не проживають за адресою, зареєстрованою як місце їх проживання, більше одного місяця і які мають невиконані майнові зобов'язання, накладені в адміністративному порядку чи за рішенням суду, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь в судовому процесі в будь-якій якості, зобов'язані письмово повідомити орган реєстрації про своє місцезнаходження.

Реєстрація та продовження реєстрації тимчасового перебування іноземців, осіб без громадянства здійснюються відповідно до законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Зняття з реєстрації місця проживання (виписка)

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:

 • заяви особи або її представника, що подається до органу реєстрації;
 • судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 • свідоцтва про смерть;
 • паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
 • інших документів, які свідчать про припинення: підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;підстав для проживання або перебування особи в спеціалізованому соціальному закладі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;підстав на право користування житловим приміщенням.

Зняття з реєстрації здійснюється в день звернення особи.За заявою особи зняття з реєстрації може бути здійснено одночасно з реєстрацією нового місця проживання.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

Разом із заявою особа подає:

 • документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання.Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника (законного представника).

Зняття з реєстрації місця проживання за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Пошук юридичних послуг з операцій з нерухомістю

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики