про твої права

Технічний паспорт на квартиру, будинок

Prostopravo.com.ua розповідає про технічну інвентаризацію та процедуру оформлення техпаспорта на квартиру, будинок.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке технічний паспорт на об’єкт нерухомості?
 2. Технічна інвентаризація, коли і як проводять?
 3. Інформація, що міститься у техпаспорті
 4. Документи для виготовлення технічного паспорта
 5. Зразок технічного паспорта на квартиру

Що таке технічний паспорт на об’єкт нерухомості?

Технічний паспорт - документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна, містить основні відомості про нього (місцезнаходження (адреса), склад, технічні характеристики, план та опис об'єкта, ім'я/найменування власника/замовника, відомості щодо права власності на об'єкт нерухомого майна, відомості щодо суб'єкта господарювання, який виготовив технічний паспорт тощо) та видається замовнику.

Технічний паспорт має бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом керівника суб'єкта господарювання, який проводив інвентаризацію, а також підписом виконавця робіт і контролера із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

Технічна інвентаризація, коли і як проводять?

Технічна інвентаризація - комплекс робіт з обмірювання об'єкта нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану та/або з визначенням змін зазначених характеристик за певний період часу (у разі наявності попередньої інвентаризаційної справи) із виготовленням необхідних документів (матеріалів технічної інвентаризації, технічного паспорта) та обов'язковим внесенням відомостей про об'єкт нерухомого майна до Реєстру об'єктів нерухомого майна.

Технічну інвентаризацію проводять у таких випадках:

1) перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, у тому числі після проведення реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення, реставрації, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;

2) перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва, щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт;

3) перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу, об'єднання або виділення частки шляхом реконструкції завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію;

4) перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, зазначених у пункті 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника.

Технічний паспорт є документом, на підставі якого проводиться реєстрація права власності на нерухоме майно. Тому його виготовлення є необхідним:

 • при відчуженні об’єкта нерухомого майна;
 • при оформленні спадщини на нерухоме майно;
 • при легалізації об’єкта самочинного будівництва.

За результатами проведення технічної інвентаризації складаються інвентаризаційна справа, у тому числі матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти та обов'язково вносяться відомості про об'єкт нерухомого майна до Реєстру об'єктів нерухомого майна (після створення цього Реєстру).

Технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна здійснюють за ініціативою замовника або його довіреної особи на підставі оформленого договору із суб'єктом господарювання.

Строк виконання робіт, розмір та порядок оплати робіт із технічної інвентаризації визначаються у договорі за домовленістю сторін.

Технічну інвентаризацію може бути проведено на підставі рішення суду в межах забезпечення позову.

До об'єктів, що підлягають технічній інвентаризації та на які складаються інвентаризаційні справи і технічні паспорти, належать (завершені та незавершені будівництвом):

1) будинки квартирного типу різної поверховості, гуртожитки та їх секції;

2) квартири;

3) житлові кімнати, житлові блоки у гуртожитках;

4) будинки садибного типу;

5) будинки і споруди громадського та виробничого (в тому числі сільськогосподарського) призначення та їх комплекси;

6) нежитлові приміщення (групи нежитлових приміщень);

7) садові та дачні будинки;

8) гаражі та паркінги з машино-місцями (які не належать до господарських будівель: багатоповерхові, підземні, одноповерхові, блокові);

9) захисні споруди цивільного захисту (ДБН В 2.2.5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони", ДБН А 3.1-9-2000 "Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання") (далі - захисні споруди). Класифікацію захисних споруд цивільного захисту наведено у додатку 19 до цієї Інструкції;

10) багатофункціональні будинки для тримання засуджених та осіб, узятих під варту (блочного, казарменого та камерного типу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів);

11) об'єкти незавершеного будівництва;

12) багатофункціональні будинки та комплекси, що включають приміщення різного призначення (технічний паспорт виготовляється за формою за переважною площею).

Технічній інвентаризації підлягають об'єкти всіх форм власності, розташовані на земельних ділянках або територіях за окремими адресами.

Під час технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна оглядаються основні конструктивні елементи будинків: фундаменти, стіни, перегородки, міжповерхові та горищні перекриття, підлога, вікна, двері, покрівля, а також внутрішнє і зовнішнє опорядження; системи опалення та вентиляції, водопровідно-каналізаційне обладнання, газове і електрообладнання, ліфти, сміттєпроводи тощо.

Для житлових будинків садибного типу, садових і дачних будинків з відповідними господарськими будівлями та спорудами фізичний знос будинків (їх окремих елементів) визначається тільки у процесі огляду та оцінювання технічного стану конструкцій з врахуванням якості виконання будівельних робіт, атмосферного впливу, експлуатаційних та інших чинників. Під заповненою за результатами огляду таблицею про технічний опис (характеристику) або опис конструктивних елементів зазначаються прізвище, ініціали працівника суб'єкта господарювання (для юридичних осіб), який безпосередньо проводив огляд та оцінювання технічного стану конструкцій.

Роботи з технічної інвентаризації повністю або частково повинен здійснювати відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, з можливістю залучення до виконання інших співробітників суб'єкта господарювання (техніка, інженера та інших), фахівця, залученого на підставі цивільно-правового договору, за обов'язковою участю замовника (замовників) або його представника, у присутності якого (яких) проводиться огляд, що фіксується в абрисі чи ескізі, з підписанням ним (ними) цих документів.

Якщо будинок складається із житлових та нежитлових (громадських) приміщень різного призначення, а також коли на одній земельній ділянці (за однією адресою) розташовано будівлі різного призначення, технічний паспорт складають за формою того типу будівель (приміщень), площа яких переважає, враховуючи цільове призначення земельної ділянки.

Черговість робіт при технічній інвентаризації:

1) вивчення документів щодо інвентаризації;

2) складання схематичних креслень території (у разі відсутності кадастрового плану земельної ділянки), будинків, господарських будівель і споруд;

3) формування інвентаризаційної справи (внесення змін), виготовлення технічного паспорта;

4) внесення відомостей про об'єкт нерухомого майна до Реєстру об'єктів нерухомого майна (після створення цього Реєстру).

Під час проведення технічної інвентаризації об'єкта незавершеного будівництва, щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт, здійснюється огляд наявних конструктивних елементів, проводяться проміри зовнішніх конструкцій та робиться ескіз з технічним описом. Матеріали технічної інвентаризації підшиваються до інвентаризаційної справи та на підставі них складається технічний паспорт на об'єкт незавершеного будівництва, в якому зазначається місцезнаходження (адреса) об'єкта, дата проведення інвентаризації, опис наявних конструктивних елементів.

 Відсоток готовності конструктивного елемента - показник наявної кількості конструктивного елемента збудованого об'єкта нерухомого майна відносно кількості цього конструктивного елемента за проектом, відображений у відсотках (наприклад, передбачено будівництво триповерхового будинку. Фактично збудовано стіни лише першого поверху, тобто третину від усіх стін. Отож відсоток готовності стін складатиме 33 %. Аналогічно визначається відсоток готовності й інших конструктивних елементів). Відсоток готовності конструктивних елементів визначається за бажанням замовника.

Проведення технічної інвентаризації зупиняється:

 • у разі незабезпечення доступу виконавцям до всіх приміщень об'єкта нерухомого майна або перешкоджання їх роботі іншим чином;
 • у разі незабезпечення виконавцям безпечних умов праці замовником безпосередньо на об'єкті нерухомого майна;
 • за заявою замовника або його довіреної особи про зупинення здійснення технічної інвентаризації на об'єкті нерухомого майна;
 • за ініціативою суб'єкта господарювання у разі невиконання замовником умов договору в порядку та згідно з умовами зазначеного договору.

Проведення технічної інвентаризації може бути зупинено також з інших підстав, передбачених законом або договором.

Про зупинення проведення технічної інвентаризації суб'єкт господарювання невідкладно або в інший строк, передбачений у договорі, повідомляє замовника або його довірену особу.

Проведення технічної інвентаризації зупиняється на період до усунення обставин, які стали підставою для зупинення, або до надходження заяви замовника або його довіреної особи про відновлення робіт з технічної інвентаризації, якщо зупинення відбулося з його ініціативи.

Технічна інвентаризація не проводиться:

 • якщо із заявою про проведення технічної інвентаризації звернулася неналежна особа;
 • якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами;
 • у разі повторного незабезпечення доступу фахівцям з технічної інвентаризації до всіх приміщень об'єкта нерухомого майна або неодноразового перешкоджання їх роботі іншим чином;
 • з інших правових підстав, передбачених законодавством або договором.

Інформація, що міститься у техпаспорті

У технічному паспорті на квартиру повинна міститися інформація про:

 • власників (ПІБ);
 • кількість кімнат, а також їх розмір і висота стель;
 • графічний план квартири;
 • адреса, де знаходиться житло;
 • дата зведення та останнього ремонту будівлі;
 • кількість поверхів у будинку, де розташована нерухомість;
 • тип опалення та інженерних мереж;
 • номер об’єкта (реєстраційний тощо);
 • лоджії або балкони, якщо вони є в квартирі;
 • вартість квартири згідно інвентаризації.

Документи для виготовлення технічного паспорта

Документи, необхідні для виготовлення технічного паспорта на будинок, квартиру:

 • заява власника;
 • паспорт, довідка ІНН;
 • правовстановлюючі документи на нерухомість;
 • старий технічний паспорт (за наявності);
 • документи, що встановлюють право власності або користування земельною ділянкою;
 • договір доручення або довіреність (якщо документи подає представник);
 • установчі документи юридичної особи (якщо заявником є юридична особа).

Зразок технічного паспорта на квартиру

Додаток 4
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
(пункт 14 розділу I)

 

_____________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, контактна інформація (телефон, e mail))

Інвентаризаційна справа № ____________

 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) № ____ у будинку квартирного типу (гуртожитку)

(необхідне підкреслити)

Вулиця (провулок, площа) ___________________________, № ______,
місто (селище, село) __________________________,
район ____________________________,
область __________________________

 

Замовник технічної інвентаризації або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)

 

 

Паспорт виготовлено станом на

"___" ____________ 20__ року

 

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

Виконав

_______
(підпис)

_________________________________________
(П. І. Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Перевірив

_______
(підпис)

_________________________________________
(П. І. Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Примітка. Технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) є додатком до технічного паспорта на житловий будинок квартирного типу (гуртожиток).

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КВАРТИРИ
(КІМНАТИ, ЖИЛОГО БЛОКУ, СЕКЦІЇ) У БУДИНКУ КВАРТИРНОГО ТИПУ (ГУРТОЖИТКУ)

 

ПЛАН
квартири (кімнати, жилого блоку, секції) № ____ у будинку квартирного типу (гуртожитку)

(вказати необхідне)

Вулиця (провулок, площа) _____________________________________, № _______,
місто (селище, село) _______________________________________________,
район _______________________, область _________________________

Масштаб 1: ____

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень квартири (кімнати, жилого блоку, секції, посімейного, спільного заселення) № _____

(вказати необхідне)

Вулиця (провулок, площа) ______________, № ____,
місто (селище, село) __________________________,
район ___________________, область ___________________

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 {Додаток 4 в редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 186 від 26.07.2018}

 

 

Пошук юридичних послуг з операцій з нерухомістю

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики