про твої права

Публічна кадастрова карта України і земельний кадастр

Кадастрову карту земель всіх областей України можна знайти відразу за двома адресами http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta і http://www.map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta. При цьому карти абсолютно однакові, оскільки обидва посилання ведуть на офіційний сайт, створений Державним агентством земельних ресурсів України. Prostopravo.com.ua розповість, як знайти земельну ділянку по кадастровому номеру, що таке земельний кадастр, як отримати кадастровий номер.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке публічна кадастрова карта
 2. Що таке державний земельний кадастр
 3. Що таке кадастровий номер земельної ділянки
 4. Як отримати кадастровий номер
 5. Як знайти земельну ділянку по кадастровому номеру
 6. Іпотека на 15 років
 7. Іпотека на 20 років

Що таке публічна кадастрова карта

З 1 січня 2013 року всі відомості про земельні ділянки, внесені до Державного земельного кадастру, є публічними і відкритими, їх можна знайти на Публічній кадастровій карті, розміщеній в мережі Інтернет.Публічна кадастрова карта - це електронна інформаційна система, що містить повні і достовірні відомості Державного земельного кадастру.

За допомогою Публічної кадастрової карти України можна:

 • перевірити наявність земельної ділянки у Державному земельному кадастрі України і відсутність помилок і невідповідностей в її відображенні;
 • направити електронну заяву про відсутність ділянки або помилки і невідповідності в її відображенні.

За допомогою української Публічної кадастрової карти покупець може перевірити відомості про земельну ділянку перед її покупкою.

Кадастрова карта доступна в режимі онлайн для всіх міст України: Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова і т.д.

Що таке державний земельний кадастр

Державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державної границі України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл земель між власниками та землекористувачами.

Таким чином, метою створення єдиного Державного земельного кадастру України було ніщо інше, як упорядкування відомостей про земельні ділянки і їх реєстрація.Тобто, ситуація, коли на одну земельну ділянку видається два держакти на різних власників теоретично стає неможливою.Та й самі держакти на право власності на земельну ділянку вже не видаються.

Причому кадастр ведеться як на електронних, так і на паперовому носії.І в випадку невідповідності відомостей, пріоритет мають паперові носії.

Держателем Державного земельного кадастру виступає центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів (Держкомзем).

Кожній ділянці присвоюєтьсякадастровий номер - індивідуальна, що не повторюється на всій території України послідовність цифр і знаків, яка присвоюється при реєстрації земельної ділянки і зберігається протягом усього часу її існування.

Відомості Державного земельного кадастру

Безпосереднє заповнення відомостей в Державному земельному кадастрі здійснює державний кадастровий реєстратор - держслужбовець територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Потрібно відзначити, що в Кадастр заносяться відомості не тільки про земельні ділянки, але і про державний кордон України і адміністративно-територіальні одиниці.

Що ж стосується земельних ділянок, то в Кадастр заносяться такі відомості:

 • кадастровий номер;
 • місце розташування;
 • опис меж;
 • площа;
 • міри ліній по периметру;
 • координати поворотних точок меж;
 • дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі;
 • дані про якісний стан земель і бонітування ґрунтів;
 • відомості про інші об'єкти, до складу яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;
 • цільове призначення (категорія, вид використання) земель;
 • обмеження у використанні земельної ділянки
 • відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди;
 • інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель та інші документи, на підставі яких внесені відомості про земельну ділянку
 • відомості про власників (землекористувачів), зареєстровані речові права.

Доступ до відомостей Державного Земельного кадастру

Закон «Про Державний Земельний кадастр» говорить, що на офіційному сайті Держкомзему доступні в режимі відкритого доступу відомості Державного земельного кадастру про:

 • межі адміністративно-територіальних одиниць;
 • кадастрові номери земельних ділянок;
 • межі земельних ділянок;
 • цільове призначення земельних ділянок;
 • розподіл земель між власниками та землекористувачами;
 • обмеження у використанні земель;
 • узагальнені дані кількісного і якісного обліку земель;
 • нормативну грошову оцінку земель;
 • земельні угіддя;
 • частини земельної ділянки, на які поширюється  дія сервітута, договору суборенди земельної ділянки;
 • координати поворотних точок меж об'єктів кадастру;
 • бонітування ґрунтів.

Крім того, відомості кадастру представляються реєстраторами у формі:

 • витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;
 • довідок, які містять узагальнену інформацію про землі;
 • викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

При вчиненні нотаріальних дій видача витягів здійснюється також нотаріусами.Отримання витягу з кадастру при здійсненні операцій є обов'язковим.

Витяг з кадастру містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги.Складовою частиною витягу з кадастру є кадастровий план.

На отримання цих відомостей Державного земельного кадастру про земельну участь мають право:

 • власники, землекористувачі або уповноважені ними особи;
 • спадкоємці (правонаступники) власників і користувачів земельних ділянок і уповноважені ними особи;
 • особи, в інтересах яких встановлено обмеження;
 • органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою та землеоціночні роботи.

Що таке кадастровий номер земельної ділянки

Кадастровий номер ділянки - це спеціальний унікальний номер (послідовність цифр), який присвоюється кожній земельній ділянці на території України і не змінюється протягом усього існування такої земельної ділянки.Кадастрові номери земельних ділянок не повторюються.Зміна власника не тягне зміни кадастрового номера ділянки.Кадастровий номер може бути змінений при об'єднанні або розділі земель, а також в разі зміни адміністративно-територіальних меж.

Кадастровий номер присвоюється ділянці, щоб уберегти її власника від можливих махінацій з землею, гарантує збереження її кордонів.Без присвоєння кадастрового номера неможливо провести жодної угоди із земельною ділянкою: продати, подарувати, обміняти, оформити на неї спадок.

Як отримати кадастровий номер

Для отримання кадастрового номера земельної ділянки, в першу чергу, слід замовити технічну документацію у землевпорядної організації, яка має відповідну ліцензію і сертифікат.За формою власності такі організації бувають як державними, так і приватними.

З землевпорядною організацією укладається договір на розробку технічної документації.До істотних умов такого договору відносяться: опис послуг, вартість і терміни виготовлення конкретного переліку документів.Далі представники землевпорядної організації виходять на територію, визначають координати землі, встановлюють межі ділянки і погоджують їх із суміжними землекористувачами.Пізніше державні кадастрові реєстратори, які працюють в районних відділах земельних ресурсів, на підставі виготовленої технічної документації присвоюють кадастровий номер і реєструють ділянку в держземкадастр.Далі потрібно звернутися в Державну реєстраційну службу і зареєструвати своє право власності на нерухоме майно.

Документи необхідні для присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку:

 • нотаріально завірена копія правовстановлюючого документа на земельну ділянку (державний акт, договір оренди тощо);
 • нотаріально завірені копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно та звичайні копії матеріалів технічної інвентаризації (при їх наявності);
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • для юридичних осіб: завірені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 • для орендарів і користувачів земельних ділянок необхідна згода власника земельної ділянки, а для земель державної та комунальної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на відновлення меж земельної ділянки користувачем (стосується тільки користувачів земельних ділянок, а не власників).

Вартість присвоєння кадастрового номера залежить від вартості послуг конкретної землевпорядної організації.В середньому, вартість присвоєння кадастрового номера з проектом землеустрою та технічної документації становить близько 5 тис. грн.

Як знайти земельну ділянку по кадастровому номеру

Знайти земельну ділянку на публічній кадастровій карті по кадастровому номеру досить просто. Досить ввести номер в рядок пошуку на сайті Публічної кадастрової карти України http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta

Загальний вигляд ресурсу наступний:

Пошук на Публічній кадастровій карті України можна здійснювати, головним чином по кадастровому номеру земельної ділянки.Для цього необхідно в рядку пошуку ввести кадастровий номер ділянки:

Окремо можна організувати пошук по області, регіону і населеному пункту, скориставшись сервісом зліва від карти кадастрових ділянок:

На самій карті передбачені сервіси, завдяки яким можна збільшити масштаб карти до конкретної земельної ділянки (кнопка «+») або зменшити масштаб карти (кнопка «-»), вирахувати відстань між об'єктами, обраними користувачем на карті, а також обчислити площу виділеної користувачем території .

При наведенні курсора на певну ділянку і натисканні кнопки «довідка», на екран виводиться інформація про дану земельну ділянку.

Зовнішній вигляд карти можна змінювати за допомогою кнопки «Шари»:

 

Пошук юридичних послуг з операцій з нерухомістю

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики