про твої права

Ноу-хау в Україні: поняття та захист

Ноу-хау в малому бізнесі, у виробництві: поняття, оцінка та захист нових винаходів ноу-хау в Україні


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке ноу-хау?
 2. Передача ноу-хау
 3. Захист ноу-хау

Що таке ноу-хау?

Ноу-хау - технічна, організаційна або комерційна інформація, отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка:

 • не є загальновідомою або легкодоступною;
 • є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва контрактних товарів, технологічного процесу і / або надання послуг;
 • є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можна було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості і суттєвості.

Ноу-хау - це інформація, яка не була запатентована і взагалі не підпадає під визначення жодного іншого об'єкта інтелектуальної власності.При цьому, інформація ноу-хау часто тісно пов'язана і існує поряд з патентами, торговими марками і авторським правом.

До характерних ознак "ноу-хау" відносять:

 • науково-технічну та економічну цінність;
 • можливість практичного застосування;
 • відсутність прямого захисту у вигляді промислового (патентного) захисту;
 • повну або часткову конфіденційність.

Залежно від виду виконуваної роботи, і в результаті якої отримана інформація "ноу-хау", її поділяють на такі підвиди:

 • науково-дослідну і дослідно-конструкторську;
 • розрахункову, отриману в результаті створення системи розрахунків;
 • технологічну і виробничу;
 • проектну;
 • будівельну;
 • монтажну;
 • експлуатаційну тощо.

Передача ноу-хау

Передача ноу-хау може здійснюватися на підставі ліцензійних договорів , договорів комерційної концесії ( франчайзингу ) або договорів про трансфер технологій.

Істотними умовами укладання договорів про трансфер технологій є:

1) перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх функціональних властивостей та гарантованих показників);

2) ціна технологій чи розмір плати за їх використання;

3) терміни, місце і спосіб передачі технологій і / або їх складових;

4) умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та забезпечення функціонування обладнання, придбання або оренди, монтажу і використання машин, обладнання, комплектуючих частин і матеріалів;

5) розмір, порядок і умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі - паушальні, періодичні відрахування - роялті або інші види виплат);

6) відповідальність сторін за порушення умов договору;

7) порядок вирішення спірних питань щодо виконання умов договору.

Договори про трансфер технологій повинні включати також умови для:

1) ліцензії та її умови на використання технологій та їх складових;

2) територіальних обмежень (заборона використовувати передану за договором технологію, її складових на території, не передбаченій у договорі)

3) обмежень області застосування технологій та їх складових;

4) порядок надання субліцензій на складові технології третім особам (у разі необхідності включення третіх осіб у технологічний процес виробництва продукції), крім випадків передачі прав на використання знаків для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменувань, з визначенням обмежень права на використання технології та її складових, включаючи обмеження кола осіб, яким дозволено використовувати складові технологій і мати доступ до інформації про них;

5) передачі прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про технології та їх складові, необхідні для ефективного їх використання, включаючи обмеження, пов'язані з умовами конфіденційності інформації про технології та їх складові при їх використанні;

6) проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення;

7) надання консультацій та послуг з проектування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, і управлінського персоналу особи, якій передаються права на технологію та її складові;

8) страхування технологій та їх складових;

9) порядок компенсації витрат, пов'язаних з трансфером технологій, включаючи пристосування технологій та їх складових до умов підприємства, наукової установи, організації та вищого навчального закладу, де вони будуть використовуватися, навчання персоналу;

10) обмежень, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення терміну дії договору, його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

При передачі (трансфері) технологій укладаються договори, визначені Цивільним кодексом України, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Разом з договором про трансфер технологій можуть укладатися договори про:

1) гарантії осіб, які передають технології та їх складові, стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва продукції із застосуванням цих технологій та складових;

2) гарантії осіб, які передають технології та їх складові, щодо конфіденційності і нерозголошення інформації третім особам;

3) проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій та їх складових;

4) обслуговування обладнання.

Захист ноу-хау

Труднощі правового захисту ноу-хау полягають у тому, що на ноу-хау неможливо отримати патент, як на винахід або корисну модель, або ж свідоцтво, як на торговельну марку.Більш того, така процедура б повністю нівелювала суть ноу-хау, оскільки будь-яка реєстрація в державному відомстві передбачає розкриття сутності технологічного рішення як об'єкта права інтелектуальної власності.

Організаційно-правові заходи, які може застосувати власник або керівник підприємства для захисту ноу-хау:

1) Строгий контроль за доступом співробітників підприємства до секретів виробництва.Відомості про них повідомляються обмеженому числу осіб під розпис із зобов'язанням про нерозголошення зазначених відомостей.Як правило, в цьому документі вказуються паспортні дані обізнаної особи або може полягати окремий додатковий договір про режим таємності об'єкта техніки.

2) При прийомі на роботу бажано в трудовій угоді, зафіксувати режим доступу і володіння секретами виробництва, а також зобов'язати працівника підписати зобов'язання про нерозголошення.Інакше, після відходу з роботи і при переході на іншу роботу, працівник може «віднести» із собою секрети виробництва.

3) Один із способів фіксування ноу-хау - проставлення на кожнім листі технічної документації, призначеної для внутрішнього користування, штампа з фразою «Об'єкт інтелектуальної власності».

4) У деяких випадках документи, що описують технічний секрет, укладають в пакет, роблять наклейку на конверт: «Розкрити тільки за рішенням суду», що одночасно з підписанням зобов'язання про нерозголошення цього секрету дозволяє створити ефективний організаційно-юридичний механізм охорони секретів виробництва.Ведеться облік осіб і їхніх паспортних даних, що мають доступ до охоронюваної інформації.

5) Поширеним прийомом передпродажної тактики є висновок опціонних угод, тобто попередніх угод, що надають час для ухвалення рішення про покупку технології.В рамках опціону можуть частково передаватися відомості про об'єкт техніки для його експериментальної оцінки на підприємстві ліцензіата.У разі опціону слід строго дотримуватися режиму таємності у відношенні переданих ноу-хау, так як за опціоном потенційний покупець може усвідомити для себе сутність нової технології і далі відмовитися від її покупки.Тому зазвичай опціонні угоди бувають оплачуваними й укладаються з додатком списку присвячених осіб, що включає не тільки фахівців підприємства-ліцензіата, але і технічний персонал, тобто абсолютно всіх людей, що мають доступ до ноу-хау.

6) умова про нерозголошення і відповідальність в разі його порушення обов'язково повинні включатися в договір про передачу ноу-хау або технологій, складовою частиною яких є ноу-хау.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики