про твої права

Права автора або авторське право в Україні

Авторське право в Україні на фото, музику, знак авторського права: порядок реєстрації, захисту об'єктів авторських прав в разі їх порушення. Дізнайтеся, як зареєструвати авторське право на твір згідно законодавства.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке авторське право
 2. Знак авторського права
 3. Як зареєструвати авторське право на твір

  3.1 Об'єкти авторського права

  3.2 Презумпція авторства

  3.3 Порядок реєстрації авторського права на твір

 4. Реєстрація авторського права на музику, фото
 5. Захист і порушення авторських прав
 6. Як боротися з порушеннями авторського права в Інтернеті?

  6.1 Права на які твори можна захистити?

  6.2 Як скласти заяву про порушення авторських прав в Інтернеті?

  6.3 Кому слід направити заяву про порушення авторського права в Інтернет?

  6.4 Що робити власнику веб-сайту в разі отримання такої заяви?

  6.5 Що якщо власник сайту не є власником сторінки, на якій розміщена інформація?

  6.6 У яких випадках особа, авторське право якої порушено, може звернутися безпосередньо до постачальника хостингу?

  6.7 Відповідальність власника сайту і веб-сторінки

Що таке авторське право

Авторське право - одна з галузей права інтелектуальної власності. Авторське право являє собою набір виняткових прав автора літературного, художнього, наукового твору, які дозволяють отримувати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.

Авторські права діляться на особисті немайнові і майнові.

Автору належать такі особисті немайнові права:

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення творів;

2) публічне виконання і публічне повідомлення творів;

3) публічну демонстрацію і публічний показ;

4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

5) переклади творів;

6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;

7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором;

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер;

11) імпорт примірників творів.

Цей перелік не є вичерпним

Знак авторського права

Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:

 • латинська літера "c", обведена колом;
 • ім'я особи, яка має авторське право;
 • рік першої публікації твору.

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору.

Як зареєструвати авторське право на твір

Чимало зусиль потрібно докласти до того, щоб створити твір і отримати авторське право на нього: будь то книга, музика, живопис, фільм або комп'ютерна програма. Але коли все позаду і результат творчого натхнення зафіксований на папері, плівці або іншому носії, у автора виникає інший головний біль: як захистити своє право авторства на створене твір? Відповідь на це питання шукав Prostopravo.com.ua.

Об'єкти авторського права

Перш за все, хочеться відзначити, що вичерпного переліку творів, які охороняються авторським правом, Ви в законодавстві не знайдете. До таких творів належать і літературні твори, і художні, і аудіовізуальні, і драматичні, а також фотографії, бази даних, комп'ютерні програми, і багато іншого.

Слід зазначити, що охороні підлягають всі твори, незалежно від того, були вони оприлюднені чи ні, закінчені або не закінчені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети і т.д.

У той же час правова охорона не поширюється на ідеї, теорії, принципи, концепції, методи і т. п., навіть якщо вони описані в творі.

Крім того, об'єктами авторського права не є:

 • повідомлення про новини або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;
 • фольклор;
 • офіційні документи органів влади (закони, укази, постанови, рішення і т. п.);
 • державні символи, нагороди;
 • грошові знаки;
 • розклади руху транспортних засобів, розклад телепередач, телефонні довідники та аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності.

Презумпція авторства

Презумпція авторства полягає в тому, що за відсутності доказів іншого роду, автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору.

При цьому, авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і для його здійснення не потрібно ні реєстрація твору, ні будь-яке його спеціальне оформлення або дотримання інших формальностей.

Автор (або особа, якій авторське майнове право передано самим автором) для оповіщення про своє право може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак, як відомо, складається з латинської літери С, обведеної кругом, імені особи, якій належить авторське право і року першої публікації твору.

Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом, який не дає можливості ідентифікувати автора, права автора має право захищати видавець.

Але що робити, якщо автор не збирається оприлюднити свій твір або поки не має можливості це зробити? В такому випадку, для засвідчення авторства на твір автор може скористатися правом реєстрації свого авторства в державному реєстрі. Така реєстрація здійснюється Міністерством економічного розвитку відповідно до Постанови КМУ від 27 грудня 2001 року №1756.

Порядок реєстрації авторського права на твір

Для реєстрації авторського права на твір необхідно подати:

 • заяву за формою, затвердженою Державною службою інтелектуальної власності;
 • примірник твору у матеріальній формі відповідно до вимог законодавства;
 • документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (якщо твір було оприлюднено);
 • документ, що підтверджує оплату збору за підготовку до реєстрації авторського права;
 • документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва учасника (подається після прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір)
 • довіреність, якщо заявка від імені автора подається його повіреним;
 • документ, що підтверджує перехід у спадщину майнового права авторства (якщо заявку подає спадкоємець автора).

Якщо подається заявка на реєстрацію авторського договору про передачу майнового права на твір або передачу права на використання твору подається також примірник договору.

До заяви про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму додається установка про використання програми. Установка про використання бази даних і опис цієї бази додається до заяви про реєстрацію бази даних. Якщо реєстрації підлягає твір архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва до заяви має додаватися анотація, що повинна містити назву твору, місцезнаходження, архітектурні характеристики, час і місце створення.

Залежно від того, який об'єкт подається для реєстрації права авторства, його матеріальна форма повинна відповідати вимогам Постанови. Так, літературний твір має бути подано в друкованому вигляді на паперовому або електронному носії мовою оригіналу. Комп'ютерна програма - у вигляді вихідного тексту програми в обсязі, необхідному для ідентифікації. Музичні твори подаються у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст - в друкованому вигляді на паперовому або електронному носії. Твори образотворчого мистецтва подаються у вигляді фотографій розміром не менше 9х12, слайдів, на електронному носії, або ж у вигляді копії на паперовому носії.

Розгляд документів та прийняття рішення про видачу свідоцтва здійснюється протягом місяця після подачі документів. При прийнятті рішення Мінекономрозвитку не проводить експертизу творів і не встановлює факт виникнення авторства. Тобто якщо подані документи відповідають вимогам законодавства і оплачений збір, свідоцтво автору видадуть.

Розмір збору за підготовку до реєстрації авторського права для фізичних осіб становить 55, 25 грн., для юридичних - 161,50 грн. За підготовку до державної реєстрації договорів збір складає 72, 25 грн. для фізичних осіб і 195,50 грн. - для юридичних. Збір за оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію права авторства становить 8,50 грн. для фізичних осіб і 25, 50 грн. - для юридичних.

Реєстрація авторського права на музику, фото

Авторське право на музику, аудіовізуальні твори, твори образотворчого мистецтва, фотографії реєструється в такому ж порядку, що і авторське право на інші об'єкти в Мінекономрозвитку.

Для реєстрації подається примірник твору в такій матеріальній формі:

1) музичні твори з текстом і без тексту - у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;

2) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, а також сценічні обробки літературних письмових творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу - у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді на мові оригіналу на паперовому або електронному носії;

3) аудіовізуальні твори - подається довідка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" про передані на зберігання оригінали творів (вихідні матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці або відеоносіях), що вимагають спеціальних умов зберігання;

4) твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності - у вигляді фотографій (при необхідності - кольорових) розміром не менше 9 х 12 сантиметрів або слайдів або на електронному носії чи у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та / або фотографії подаються в окремому конверті.

Захист і порушення авторських прав

Порушенням авторського права є:

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і їх майнові права, з урахуванням умов використання об'єктів авторського права, передбачених законом, а також зловживання посадовими особами організації колективного управління службовим становищем, що призвело до невиплати або неналежного розподілу і виплати винагороди правовласникам;

б) піратство у сфері авторського права - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, камкордінг , кардшейрінг, а також Інтернет-піратство;

в) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;

д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права;

е) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;

ж) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права або особи, яка здійснює таке управління;

з) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права, з яких без дозволу суб'єктів авторського права вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі;

і) камкордінг, кардшейрінг.

За захистом свого авторського права суб'єкти мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.

При порушеннях будь-якою особою авторського права, недотримання передбачених договором умов використання творів і (або) об'єктів суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права суб'єкти авторського права мають право:

а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, в тому числі забороняти дії, що порушують авторське право або створюють загрозу їх порушення;

б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

в) подавати позови в суд про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

г) подавати позови в суд про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права, або виплату компенсацій;

д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права, в тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;

е) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов'язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

ж) вимагати, в тому числі в судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і судові рішення щодо цих порушень;

з) вимагати від осіб, які порушують авторське право позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;

з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом авторського права;

і) здійснювати захист авторського права в мережі Інтернет.

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права, з визначенням розміру відшкодування;

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;

в) стягнення із порушника авторського права доходу, отриманого внаслідок порушення;

г) виплату компенсації, яка визначається судом як паушальний платіж на базі таких елементів, як подвоєна, а в разі умисного порушення - як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

д) заборону опублікування творів, їх реалізацій чи постановок, випуск примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікації в пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що становлять загрозу порушення цих прав;

е) вимагати від осіб, які порушують авторське право, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об'єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про канали розповсюдження.

При визначенні розмірів збитків, що мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової та моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.

При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків або стягнення доходу, суд зобов'язаний у встановлених межах визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу в розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту.

За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп'ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб'єктом авторського права і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України.

Як боротися з порушеннями авторського права в Інтернеті?

З прийняттям в березні 2017 року Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" відбулися зміни правил блокування піратського контенту в мережі Інтернет. Якщо порушено авторське право на кінематографічний, музичний твір або комп'ютерну програму, доступ можна заблокувати протягом 48 годин за допомогою однієї заяви, поданої за допомогою адвоката власнику веб-сайту. Як припинити порушення авторського права в мережі Інтернет? - розповість Prostopavo

Згідно ст.52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» при порушенні будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, скоєне з використанням мережі Інтернет, суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав вправі звернутися до власника сайту і (або) веб-сторінки, на якому (якій) розміщена або іншим чином використана відповідна електронна (цифрова) інформація, із заявою про припинення порушення.

Права на які твори можна захистити?

Такий порядок захисту авторського права і (або) суміжних прав застосовується до відносин, пов'язаних з використанням аудіовізуальних творів, музичних творів, комп'ютерних програм, відеограм, фонограм, передач (програм) організацій мовлення.

На жаль, поза увагою законодавця виявилися літературні твори, права на які також часто порушуються в мережі Інтернет.

Як скласти заяву про порушення авторських прав в Інтернеті?

Заява про припинення порушення повинна містити:

 • відомості про заявника, необхідні для його ідентифікації: ім'я (найменування) місце проживання (перебування) або місцезнаходження, адресу електронної пошти або поштову адресу, за якою власник сайту або інші особи повинні будуть направляти інформацію; для заявників - юридичних осіб - ідентифікаційні дані про реєстрацію юридичної особи в країні місцезнаходження, зокрема в торговому, банківському, судовому або державному реєстрі, в тому числі реквізити реєстру, реєстраційний номер;
 • вид і назву об'єкта авторського права або суміжних прав, про порушення права на які йдеться в заяві;
 • мотивоване твердження про наявність у заявника майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт авторського права і (або) суміжних прав, зазначених у заяві, з посиланням на підстави виникнення таких прав і термін їх дії;
 • посилання на електронну (цифрову) інформацію, розміщену або іншим чином використану на сайті;
 • вимогу про неможливість доступу до електронної (цифрової) інформації на сайті;
 • відомості про постачальника послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту, а саме: найменування; адресу електронної пошти або поштову адресу, за якою власник сайту або інші особи повинні направляти інформацію;
 • твердження заявника, що наведена в заяві інформація є достовірною, а наявність у заявника прав, про порушення яких заявлено, перевірено адвокатом, по представництву (за допомогою) якого подається заява.

Заявник звертається з заявою про припинення порушення виключно через адвоката.

Адвокат направляє відповідну заяву, за умови ідентифікації заявника, встановлення його контактних даних та підтвердження наданих заявником документами факту наявності у заявника прав, про припинення порушення яких висувається вимога.

До заяви додається копія одного з документів, що відповідно до законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність засвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги заявникові.

Заявник (посадова особа заявника) несе відповідальність за надання завідомо недостовірної інформації про наявність у нього майнових прав інтелектуальної власності, про порушення яких йдеться в заяві.

Заява викладається письмово в паперовій і (або) електронній формі. Заява в електронній формі оформляється відповідно до вимог законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу з обов'язковим використанням технічних засобів посвідчення електронного цифрового підпису адвоката, який надає правову допомогу заявнику. Заява в паперовій формі оформляється з обов'язковим власноручним підписом адвоката і надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Датою та часом отримання заяви вважаються: а) в разі направлення по електронній пошті - дата і час відправлення засобами електронного зв'язку; б) у разі надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення - дата і час, зазначені в повідомленні про вручення.

Кому слід направити заяву про порушення авторського права в Інтернет?

Заявник направляє заяву про припинення порушень власнику сайту з одночасним направленням його копії постачальнику послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного сайту.

Що робити власнику веб-сайту в разі отримання такої заяви?

Власник сайту невідкладно, не пізніше 48 годин з моменту отримання заяви про припинення порушення, зобов'язаний виключити доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву, і надати заявнику і постачальнику послуг хостингу інформацію про вжиті заходи.

Відмовити в задоволенні заяви можна в разі, якщо:

 • особа, до якої заявник звернувся із заявою про припинення порушення, має право на використання зазначеної в заяві електронної (цифрової) інформації щодо використання якої направлено заяву, за умови надання нею повідомлення про відмову у відповідності до вимог, встановлених законодавством;
 • особа, якій направлено заяву про припинення порушення, не є власником сайту, зазначеного в цій заяві;
 • заяву про припинення порушення оформлено з порушенням вимог, за умови що особа, котра його отримала, інформує заявника про це відповідно до встановлених вимог.

Повідомлення про відмову повинно містити наступну інформацію:

 • відомості про власника сайту в обсязі, достатньому для пред'явлення позовної заяви: ім'я (найменування) власника веб-сайту; місце проживання (перебування) або місцезнаходження, адресу електронної пошти або поштову адресу; якщо власник сайту є юридичною особою - ідентифікаційні дані про реєстрацію юридичної особи в країні місцезнаходження, зокрема в торговому, банківському, судовому або державному реєстрі, в тому числі реквізити реєстру, реєстраційний номер;
 • вказівку ​​на електронну (цифрову) інформацію, у запобіганні доступу до якої відмовлено;
 • вказівку ​​відповідного положення частини четвертої статті 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», на підставі якого власник сайту відмовив в задоволенні заяви про припинення порушення.

Що якщо власник сайту не є власником сторінки, на якій розміщена інформація?

У такому випадку власник сайту протягом 24 годин з моменту отримання заяви про припинення порушення зобов'язаний направити її копію по електронній пошті (або іншою прийнятою на відповідному сайті системою відправки повідомлень) власнику веб-сторінки. Заява подається за контактними даними, які власник веб-сторінки повідомив власнику сайту.

Власник сайту одночасно з направленням заяви про припинення порушення власнику веб-сторінки направляє заявнику повідомлення, в якому інформує, що він не є власником веб-сторінки, зазначає час відправлення копії заяви власнику веб-сторінки і надає посилання на умови публічної угоди, яка визначає правила користування сайтом третіми особами.

Власник веб-сторінки розглядає отриману від власника сайту заяву про припинення порушення і зобов'язаний дати відповідь власнику сайту із зазначенням гіперпосилання на веб-сторінку, на якій розміщена відповідна електронна (цифрова) інформація.

Власник сайту протягом 24 годин з моменту отримання від власника веб-сторінки відповіді на заяву про припинення порушення направляє його заявнику та постачальнику послуг хостингу за реквізитами, вказаними в заяві. У разі якщо протягом 48 годин з моменту направлення власнику веб-сторінки заяви про припинення порушення власник веб-сторінки не надав власнику сайту відповіді на підставах і за формою, встановленою законом, власник веб-сайту самостійно робить неможливим доступ до зазначеної в заяві про припинення порушення електронної (цифрової) інформації. Про вжиті заходи власник сайту повідомляє заявника і постачальника послуг хостингу протягом 72 годин з моменту отримання власником сайту заяви про припинення порушення. У разі якщо протягом 48 годин з моменту направлення власнику веб-сторінки заяви про припинення порушення власник веб-сторінки надав повідомлення про відмову, копія повідомлення надсилається власником сайту заявнику не пізніше ніж протягом 72 годин з моменту отримання власником сайту заяви про припинення порушення.

У яких випадках особа, авторське право якої порушено, може звернутися безпосередньо до постачальника хостингу?

Заявник має право звернутися безпосередньо до постачальника послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту, з заявою про припинення порушення, допущеного власником сайту, в наступних випадках:

 • а) власник сайту в установлені терміни не прореагував на звернення;
 • б) на веб-сайті та в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) відсутні відомості про власника сайту в обсязі, що дозволяє звернутися до нього із заявою про припинення порушення.

Відповідальність власника сайту і веб-сторінки

Власник сайту, веб-сторінки не несе відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав, вчинені з використанням мережі Інтернет, якщо він вчасно вчинив дії, передбачені законом «Про авторське право і суміжні права».

Виняток становлять випадки, коли:

а) власник сайту протягом трьох місяців, не дивлячись на отримані і задоволені заяви про припинення порушень, допустив не менше двох випадків використання на одній або декількох веб-сторінках, власником яких він є, одного і того ж об'єкта авторського права або суміжних прав на одному і тому ж веб-сайті;

б) власник веб-сторінки, який не є власником сайту, протягом трьох місяців, не дивлячись на отримані і задоволені заяви про припинення порушень, допустив не менше двох випадків використання одного і того ж об'єкта авторського права або суміжних прав на одному і тому ж сайті .

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики