про твої права

Електронні гроші як засіб платежу в Україні

Розвиток інформаційних технологій призводить до появи нових можливостей для ведення бізнесу. Одним з таких нововведень є можливість розраховуватися за поставлені товари або надані роботи і послуги електронними грошима. Для проведення таких розрахунків досить мати комп'ютер, підключений до глобальної мережі Інтернет, а сам платіж здійснюється в один «клік» мишею. Як правило, заважає оцінити перевагу електронних платежів елементарний брак знань. Що таке сучасні електронні гроші, як ними розраховуватися в інтернет-магазинах, як їх обміняти і які особливості українських платіжних систем розбирався Prostopravo.com.ua.


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Що це таке і чим регулюється
  2. Особливості українських систем електронних грошей
  3. Електронні гроші і єдиний податок
  4. Обмін електронних грошей
  5. Інтернет-магазин і електронні гроші

Що це таке і чим регулюється

Питання, пов'язані з випуском, обігом та погашенням електронних грошей в Україні регулюються Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим Постановою Національного банку України від 04.11.2010 № 481 (далі - Положення) .

Електронними грошима в Україні визнаються одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, є грошовими зобов'язаннями емітента і приймаються як одиниці платежу іншими, відмінними від емітента особами.

Електронні гроші слід відрізняти від таких засобів платежу, як дисконтні карти, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в транспорті, які приймаються для оплати виключно їх емітентами.

Учасниками правовідносин, пов'язаних з використанням електронних грошей в Україні є:

  • емітент - особа, яка здійснює випуск електронних грошей і приймає на себе зобов'язання щодо їх погашення;

В Україні здійснювати випуск електронних грошей можуть тільки банки.

  • агент - особа, яка на підставі договору з емітентом здійснює поширення електронних грошей (агент з розповсюдження);надає кошти поповнення електронними грошима електронних пристроїв (агент з поповнення);здійснює обмінні операції з електронними грошима (агент за обмінними операціями);приймає електронні гроші в обмін на готівкові або безготівкові кошти (агент по розрахунках);
  • оператор - особа, яка на підставі договору з емітентом виконує операційні та інші технологічні функції в системі електронних грошей;
  • користувач - фізична особа або суб'єкт господарювання, який є власником електронних грошей і має право їх використовувати для придбання товарів і здійснення платежів;
  • торговець - господарюючий суб'єкт, зареєстрований відповідно до законодавства України, який на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків, приймає електронні платежі як засіб платежу за товари.

Користувачі - фізичні особи мають право використовувати електронні гроші для розрахунків з торговцями за товари, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам - фізичним особам.Тоді як користувачі - суб'єкти господарювання мають право використовувати електронні гроші, отримані виключно в обмін на безготівкові кошти, і тільки для розрахунків з торговцями за товари в електронному вигляді, придбані на виробничі (господарські) потреби.

Таким чином, господарюючий суб'єкт може виступати в правовідносинах, пов'язаних з використанням електронних грошей в двох іпостасях: як користувача, який використовує електронні гроші як засіб платежу за товари, придбані для власних господарських потреб;і в якості торговця, що приймає електронні гроші як оплату за продавані їм товари (роботи або послуги).

Особливості українських систем електронних грошей

Відповідно до Положення особа, яка бажає створити систему електронних грошей в Україні і здійснювати їх випуск, зобов'язана узгодити правила цієї системи з Національним банком України до випуску електронних грошей.

З актуальним Переліком українських банків, які мають право випускати електронні гроші, можна ознайомитися за посиланням: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66296&cat_id=66292

Банк, який має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов'язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей в Україні.

Банк, який є членом / учасником платіжної системи та внесений Національним банком до Реєстру і має намір здійснювати випуск електронних грошей на території України з використанням цієї платіжної системи, зобов'язаний узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей до здійснення випуску електронних грошей.

Заявник для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку такі документи:

1) заяву про погодження правил використання електронних грошей;

2) підписані головою правління / ради директорів (далі - керівник) і прошиті правила використання електронних грошей, які мають містити положення про:

порядок здійснення операцій між емітентом, оператором, агентами, користувачами і торговцями, який повинен включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

організацію контролю за фінансовими і технічними ризиками при використанні електронних грошей;

систему безпеки і захисту інформації та розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів при використанні електронних грошей;

заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до законодавства України (в тому числі щодо виявлення та зупинення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодонабувачами за ними є особи, які включені в перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види і умови застосування санкцій передбачають призупинення або заборону фінансових операцій);

3) інформаційну довідку про принципи технічної реалізації здійснення розрахунків з використанням електронних грошей, підписану керівником;

4) зразки договорів, що укладаються з користувачами.

Заявник, який має намір при здійсненні випуску електронних грошей, до яких надають доступ заздалегідь оплачені картки платіжних систем, внесених до Реєстру, взаємодіяти з цими системами, зобов'язаний в правилах використання електронних грошей надати опис такої взаємодії, який повинен містити загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків ;

5) одночасно з документами в паперовому вигляді в Національний банк обов'язково подаються копії цих документів в електронному вигляді.

Заявник - член / учасник платіжної системи для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку інформацію, яка повинна містити опис:

порядку здійснення операцій з електронними грошима між емітентом, іншими учасниками платіжної системи, агентами, користувачами і торговцями, який повинен включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків.

Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про погодження або відмову в погодженні правил використання електронних грошей в строк до 60 днів з дня подання документів і письмово повідомити заявника / заявника - члена / учасника платіжної системи про прийняте рішення.

Національний банк розміщує інформацію про узгодження правил використання електронних грошей на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Електронні гроші і єдиний податок

Не можна не торкнуться і проблеми використання електронних грошей в якості оплати за товари і послуги суб'єктами господарювання - платниками єдиного податку. Адже згідно з п. 291.6 ст. 291 ПКУ платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за товари (роботи або послуги) виключно в грошовій формі (готівковій або безготівковій).А якщо вірити Положенню № 481 електронні гроші не можна віднести ні до готівкової, ні до безготівковій формі розрахунків.На думку ДФС, проведення розрахунків з використанням електронних грошей є порушенням перебування на спрощеній системі оподаткування і звітності.

Відповідно до пп.4 п. 298.2.3 ст.298 ПКУ платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначений в пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків.

Обмін електронних грошей

Відповідно до п.4 Положення емітент зобов'язаний здійснювати погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред'явника.Емітент може здійснювати погашення електронних грошей, пред'явлених користувачами - фізичними особами, готівковими коштами через операційну касу або шляхом переведення на банківський рахунок пред'явника.

Емітент зобов'язаний здійснювати погашення електронних грошей, пред'явлених користувачами - суб'єктами господарювання, продавцями, агентами, виключно шляхом переведення на їх банківські рахунки.

Електронні гроші є погашеними емітентом з моменту зарахування суми переказу на рахунок пред'явника або видачі йому готівкових коштів.

Інтернет-магазин і електронні гроші

Для того щоб інтернет-магазин міг офіційно приймати електронні гроші як засіб платежу за товар, у нього повинен бути укладений відповідний договір або з емітентом електронних грошей, або з агентом по розрахунках (суб'єктом господарювання, які приймають електронні гроші в обмін на готівкові або безготівкові кошти) .

Торговці мають право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на безготівкові кошти або повертати електронні гроші користувачам в разі повернення ними відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" товарів, придбаних за електронні гроші.

Користувачі - фізичні особи мають право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам - фізичним особам.Користувачі - фізичні особи мають право переводити електронні гроші іншим користувачам - фізичним особам з використанням передплачених карт в сумі до 500 гривень в день і не більше 4000 гривень протягом одного місяця.

Користувачі - суб'єкти господарювання мають право отримувати електронні гроші тільки в обмін на безготівкові кошти.Користувачі - суб'єкти господарювання мають право використовувати електронні гроші тільки для здійснення оплати товарів.

 

Пошук юридичних послуг в договірних відносинах

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики