про твої права

Що таке медіація в бізнесі і в господарському процесі

Медіація (від англ. Mediation - посередництво) - вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Переваги медіації:
 2. Етапи процедури медіації:
 3. Врегулювання спору за участю судді в господарському процесі

Медіатор, на відміну від судді / третейського судді / арбітра, не виносить ніяких рішень, він, перш за все, підтримує сторони на шляху вироблення ними свого рішення.

Переваги медіації:

 • економія часу
 • Зниження вартості процесу вирішення спору
 • Можливість впливати на результат
 • конфіденційність процедури
 • Можливість збереження або відновлення ділових відносин з партнерами
 • Можливість запобігти виникненню подібних конфліктів у майбутньому
 • Гарантія виконання рішення (у разі успішної медіації).

Етапи процедури медіації:

 1. Підготовка до медіації

Підготовка є вирішальним етапом у процесі медіації.Етап підготовки до спільної зустрічі передбачає роботу з двома важливими компонентами: налагодження контактів зі сторонами і організації простору для проведення медіації.

Медіатор попередньо розмовляє з кожним учасником конфлікту окремо.Така розмова проводиться з тим, щоб:

проінформувати учасників про процедуру медіації, ролі медіатора і учасників в ній і отримати згоду на участь в медіації;

пояснити принципи і правила медіації та отримати згоду сторін дотримуватися цих правил;

упевнитися, що час, призначений для зустрічі, зручний для всіх;

відповісти на запитання учасників конфлікту.

 1. Вступна частина медіації (вступне слово медіатора)

На цьому етапі медіатор знайомить учасників з процедурою медіації та її принципами, обговорює зі сторонами правила медіації, відповідає на питання сторін.Перш ніж безпосередньо перейти до обговорення змісту конфліктної ситуації, необхідно переконатися, що сторони розуміють суть процедури, її принципи та погоджуються дотримуватися правил і брати участь в медіації.Медіатор пояснює незрозумілі моменти ще раз і пропонує сторонам підписати Згоду на участь в медіації.

 1. Пояснення сторін

Цей етап починається з прохання медіатора описати конфліктну ситуацію, пояснити, що сталося.Медіатор може звернутися до одного з учасників або запропонувати сторонам визначитися, хто буде починати розповідь.Завданням цього етапу є надання сторонам можливості висловитися з конфліктної ситуації і їхнє ставлення до неї.Важливо, перш ніж перейти до вирішення конфлікту, детально визначити і погодити між сторонами суть проблеми і ключові моменти, які потребують вирішення.Якщо даний етап буде пропущений або не буде сформульовано основних питань для обговорення, існує ризик, що подальший процес переговорів затягнеться в часі або, в гіршому випадку, конфлікт не матиме перспективи бути врегульованим.

Важливість цього етапу також полягає в тому, що він є базовим у побудові діалогу між сторонами, оскільки вони є основними суб'єктами комунікації, а роль медіатора полягає виключно в полегшенні процесу спілкування між учасниками.

Цей етап закінчується тільки тоді, коли повністю визначені всі проблеми і інтереси, зазначені сторонами, і сторони повністю задоволені цими результатами.

 1. Рішення проблеми

Завдання цього етапу - визначити шляхи вирішення проблеми і знайти варіант, який задовольнить обидві сторони конфлікту.Для цього медіатор повинен допомогти сторонам визначити, які питання потрібно вирішити в першу чергу, щоб створити основу для подальших рішень і розглянути питання від найважливіших до менш суттєвих, коли атмосфера не дуже напружена.Коли напруженість значна, вибирати першими до обробки легкі пункти.

Важливим елементом етапу вирішення проблеми є визначення переліку проблем.Варто пам'ятати, що сторони повинні спочатку досягти згоди у визначенні проблем, а потім намагатися розробити рішення.Не варто відразу «зациклюватися» на якомусь одному варіанті рішення.Обговорення шляхів вирішення конфлікту передбачає визначення переваг і недоліків кожного із запропонованих варіантів.Крім того доречно визначити реалістичність виконання зазначених способів виходу з конфліктної ситуації для обох учасників.Також варто обговорити до яких наслідків призведе виконання того чи іншого плану для сторін.

 1. Висновок і підписання угоди

Останній етап процедури медіації присвячений підписанню документа, який офіційно закріплює досягнуте протягом попереднього етапу розуміння.Розуміння саме по собі - це завжди добре, однак, поки воно залишається словесною декларацією, немає впевненості, що сторони дійсно знайшли спільну мову як конкретно (до деталей) вони будуть виконувати спільний план виходу з конфліктної ситуації.Угода повинна містити чіткий план виходу з конфліктної ситуації з зазначеними часовими рамками і розподілом відповідальності між учасниками конфлікту.Формулювання угоди повинні бути чіткими і зрозумілими учасникам.

Врегулювання спору за участю судді в господарському процесі

Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті відповідно до вимог Господарського процесуального Кодексу України.

Проведення врегулювання спору за участю судді не допускається в суперечках (справах):

1) про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

2) за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

3) в разі вступу в справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

Про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

У разі недосягнення сторонами мирного врегулювання спору за результатами проведення врегулювання спору повторне проведення врегулювання спору за участю судді не допускається.

Врегулювання спору за участю судді проводиться суддею-доповідачем одноособово незалежно від того, в якому складі розглядається справа.

Проведення врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі спільних і (або) закритих нарад.Сторони мають право брати участь в таких нарадах в режимі відеоконференції.

Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їх представників і судді.Закриті наради проводяться з ініціативи судді з кожною зі сторін окремо.

Суддя направляє проведення врегулювання спору за участю судді для досягнення сторонами згоди.З урахуванням конкретних обставин проведення наради суддя може оголосити перерву в межах терміну проведення врегулювання.

На початку проведення першої спільної наради з врегулювання спору суддя роз'яснює сторонам мету, порядок проведення врегулювання спору за участю судді, права і обов'язки сторін.

Під час проведення спільних нарад суддя з'ясовує підстави і предмет позову, підстави заперечень, роз'яснює сторонам предмет доказування у категорії розглянутого спору, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору і здійснює інші дії, спрямовані на мирне врегулювання сторонами спору.Суддя може зажадати від сторін можливий шлях мирного врегулювання спору.

При закритих нарадах суддя вправі звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні можливі шляхи мирного врегулювання спору.

При проведенні врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, давати оцінку доказів у справі.

Інформація, отримана будь-якою стороною, а також суддею під час проведення врегулювання спору, є конфіденційною.Під час проведення врегулювання спору за участю судді протокол наради не ведеться і не проводиться фіксування технічними засобами.

При необхідності до участі в нарадах залучається перекладач.Перекладач попереджається про конфіденційний характер інформації, отриманої при проведенні врегулювання спору за участю судді.

Під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати портативні аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис.

Врегулювання спору за участю судді припиняється:

1) у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді;

2) у разі закінчення терміну врегулювання спору за участю судді;

3) з ініціативи судді в разі затягування врегулювання спору кожною зі сторін;

4) у разі укладення сторонами мирової угоди і звернення до суду із заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду, або в разі відмови позивача від позову або визнання позову відповідачем.

Про припинення врегулювання спору за участю судді виноситься ухвала, яка оскарженню не підлягає.Одночасно суддя вирішує питання про поновлення провадження у справі.

Врегулювання спору за участю судді проводиться протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня винесення постанови про його проведення.Термін проведення врегулювання спору за участю судді продовженню не підлягає.

 

Пошук юридичних послуг в договірних відносинах

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики