про твої права

Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних

Ще в 2017 році був прийнятий Закон України Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, яким передбачено створення єдиної електронної бази військовозобов'язаних (призовників). На формування реєстру було відведено два роки і на сьогоднішній день його наповнення ще не завершено. Про те, що таке Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, і як він буде функціонувати, - розповість Prostopravo


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке Єдиний реєстр військовозобов'язаних?
 2. Для чого створюється Реєстр?
 3. Хто веде Реєстр?
 4. Які відомості вносяться до Реєстру?
 5. Як формується і ведеться Реєстр?
 6. Як дізнатися про внесення відомостей до Реєстру?
 7. Вік військовозобов'язаних в Україні
 8. Як повинен бути організований облік призовників і військовозобов'язаних на підприємстві?
 9. Хто відповідає за військовий облік на підприємстві?
 10. Як організовується військовий облік на підприємстві?

Що таке Єдиний реєстр військовозобов'язаних?

Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних - це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збору, зберігання, обробки і використання даних про військовозобов'язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Для чого створюється Реєстр?

Основними завданнями Реєстру є:

 1. ведення військового обліку громадян України - військовозобов'язаних (призовників);
 2. планування та виконання заходів по мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом;
 3. інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Хто веде Реєстр?

Власником Реєстру є Міністерство оборони України, розпорядником - Генеральний штаб Збройних Сил України.Розпорядник Реєстру обробляє відомості про військовозобов'язаних від імені власника Реєстру.Для цього зі складу підпорядкованих йому органів визначаються органи адміністрування Реєстру та органи ведення Реєстру.

Органами ведення Реєстру визанчені районні (міські) військові комісаріати.Доступ до бази даних Реєстру матимуть районні, міські, обласні військові комісаріати та певні органи військового управління.

Порядок ведення Реєстру затверджено Наказом Міноборони від 08.08.2017 № 418, в якому встановлені процедури збору, зберігання, обробки та використання відомостей про військовозобов'язаних (призовників).

Які відомості вносяться до Реєстру?

До Реєстру вносяться і зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов'язаних:

 1. персональні дані;
 2. службові дані.

Згода військовозобов'язаних (призовників) на обробку їх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.У той же час, органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до реєстру і зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені Законом.

До персональних даних військовозобов'язаного (призовника) відносяться:

 1. прізвище;
 2. власне ім'я (усі власні імена)
 3. по-батькові (за наявності);
 4. дата народження;
 5. місце народження;
 6. стать;
 7. місце проживання і місце перебування;
 8. відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
 9. реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав, термін дії);
 10. відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою або безвісно відсутньою;
 11. відомості про визнання особи недієздатною (відновлення дієздатності)
 12. відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада)
 13. реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 14. оцифроване зображення обличчя людини;
 15. відомості про дату виїзду за межі України і дату повернення на територію України;
 16. відомості про освіту і спеціальності.

До службових даних військовозобов'язаного (призовника) відносяться відомості про виконання ним військового обов'язку та військово-облікові ознаки.До відомостей про виконання військовозобов'язаним (призовником) військових обов'язків відносяться дані про:

 • проходження військової служби;
 • участь в бойових діях, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
 • виконання військового обов'язку в запасі.

Військово-обліковими ознаками військовозобов'язаного (призовника) є:

 • військове звання;
 • військово-облікова спеціальність;
 • рівень військової освіти;
 • категорія запасу;
 • склад обліку військовозобов'язаного;
 • група обліку;
 • розряд обліку;
 • профіль;
 • державні нагороди;
 • знання іноземної мови;
 • спортивні розряди;
 • сімейний стан і склад сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові дружини, ім'я та дата народження дитини (дітей))
 • ступінь придатності до військової служби за станом здоров'я;
 • антропометричні дані;
 • група крові та резус фактор;
 • наявність або відсутність судимості;
 • відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Як формується і ведеться Реєстр?

Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія одноразово подає власнику Реєстру відомості, передбачені законом, щодо всіх громадян України у віці від 18 до 60 років.

Органи ведення Реєстру здійснюють постійне оновлення відомостей про військовозобов'язаних (призовників).Оновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються військовозобов'язаними, а також: центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних і міських рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Призовники та військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку (ч.10 ст. 38 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу»).

У разі якщо відомості про особу вносяться до Реєстру вперше, автоматично формується окремий номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата і відомості про особу, що здійснила запис (в електронній формі).

Видалення відомостей про особу проводиться після проходження 105 років від дня народження, з відповідним записом і особистим підписом в журналі знищення відомостей, і з дозволу посадової особи розпорядника Реєстру, яка відповідає за захист інформації.

Виправлення недостовірних відомостей Реєстру, а також виключення (включення) до Реєстру військовозобов'язаних (призовників) здійснюється за результатами розгляду мотивованої заяви військовозобов'язаного (призовника) із зазначенням підстав, передбачених законодавством, що подається до органів ведення Реєстру.

Інформація в Реєстрі зберігається у вигляді електронних облікових карток військовозобов'язаних (призовників) з можливістю формування необхідних відомостей.

Як дізнатися про внесення відомостей до Реєстру?

Отримання військовозобов'язаним (призовником) інформації про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, які внесені до Реєстру, здійснюється після письмового запиту (в якому вказується прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит) до органу ведення Реєстру (військовий комісаріат).

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Вік військовозобов'язаних в Україні

За військовим обов'язком громадяни України поділяються на такі категорії:

 • допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • призовники - особи, приписані до призовних дільниць;
 • військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;
 • військовозобов'язані - особи, які перебувають в запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
 • резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування в мирний і воєнний час.

До призовних дільниць щороку в січні - березні приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років.Приписка проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами за місцем проживання.

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

1) для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;

2) для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;

3) для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років;полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;

4) для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років;

5) для військовозобов'язаних і резервістів, призваних на військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період, і військовослужбовців, що проходять військову службу в особливий період - до досягнення граничного віку перебування в запасі і у військовому резерві.

Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до 5 років в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі:

Військовозобов'язані, які перебувають в запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

1) перший розряд - до 35 років;

2) другий розряд - до 60 років.

Особи офіцерського складу, які перебувають в запасі, поділяються на розряди за віком:

1) перший розряд:

молодший офіцерський склад - до 45 років;

старший офіцерський склад:

майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 50 років;

полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років;

вищий офіцерський склад - до 60 років;

2) другий розряд:

молодший і старший офіцерський склад - до 60 років;

вищий офіцерський склад - до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі і у військовому резерві

Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.

Як повинен бути організований облік призовників і військовозобов'язаних на підприємстві?

Крім державних органів і органів місцевого самоврядування, функції ведення військового обліку покладаються також на підприємства, організації, установи незалежно від їх форми власності.Так, на будь-якому підприємстві повинен бути співробітник відповідальний за ведення обліку військовозобов'язаних і взаємодія з військовими комісаріатами.Як здійснюється військовий облік на підприємстві?- розповість Prostopravo

Хто відповідає за військовий облік на підприємстві?

При наявності на військовому обліку на підприємстві менше 500 призовників та військовозобов'язаних обов'язки з ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якому встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.

Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку визначається виходячи з кількості призовників та військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку за станом на 1 січня поточного року:

 • від 500 до 2000 призовників та військовозобов'язаних - одна особа;
 • від 2000 до 4000 призовників та військовозобов'язаних - дві людини;
 • від 4000 до 7000 призовників та військовозобов'язаних - три людини, а на кожні наступні 3000 призовників та військовозобов'язаних - по одній людині додатково.

При наявності на підприємствах, в установах і організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об'єднують в окремий підрозділ - військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу і т.д.).Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів встановлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

Підприємства, установи та організації в семиденний термін інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

Як організовується військовий облік на підприємстві?

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники та військовозобов'язані працюють або навчаються.

Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

 • для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення.

Постановці на військовий облік призовників підприємствами, установами та організаціями підлягають громадяни у віці від 18 до 27 років, які:

 • НЕ приписані до призовних дільниць та не перебувають в запасі Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • приписані до призовних дільниць;
 • прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
 • набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць.

Постановці на військовий облік військовозобов'язаних підприємствами, установами та організаціями підлягають:

 • громадяни, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний і воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
 • особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення терміну її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
 • особи, звільнені зі служби в Національній поліції, МВС, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, які приймаються на службу цивільного захисту в порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
 • особи, які набули громадянство України та підлягають постановці на військовий облік військовозобов'язаних;
 • особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
 • військовозобов'язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • призовники, які відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" звільнені від призову на строкову військову службу;
 • особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
 • жінки, які мають спеціальність, споріднену з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Решта військовозобов'язаних знаходяться на загальному військовому обліку.

З метою ведення персонального обліку призовників та військовозобов'язаних на підприємства, установи і організації покладається виконання наступних заходів:

 • перевірка у громадян при прийомі на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць).

Прийом на роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних здійснюється тільки після постановки їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також в разі перебування на військовому обліку в СБУ і Служби зовнішньої розвідки;

 • направлення в семиденний термін до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) або звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);
 • оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;
 • забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов'язаних згідно з вимогами, встановленими документами первинного обліку відповідно до законодавства;
 • взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами за термінами і способам звірки даних особових карток, списків призовників і військовозобов'язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників та військовозобов'язаних;
 • організація періодичної звірки особових карток призовників і військовозобов'язаних з записами у військових квитках і посвідченнях про приписку до призовних дільниць.Не рідше одного разу на рік проведення звірки особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;
 • в п'ятиденний термін з дня подання відповідних документів внесення в особисті картки призовників та військовозобов'язаних змін за їх сімейним станом, місцем проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та відправки щомісяця до 5 числа до військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних;
 • складання та подання щорічно до 1 грудня військовим комісаріатам списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • приймання під розписку від призовників та військовозобов'язаних їх військово-облікових документів для подачі до військових комісаріатів для звірки з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
 • постійний контроль за виконанням посадовими особами підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов'язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз'яснювальної роботи;
 • постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян і посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності відповідно до закону;
 • ведення і зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників та військовозобов'язаних і звірка їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Персональний облік призовників і військовозобов'язаних на підприємствах, в установах і організаціях ведеться згідно з формою первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника", затвердженої спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25 грудня 2009 р № 495/656, в розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.

Звірка даних особових карток призовників і військовозобов'язаних, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах і організаціях, з обліковими даними документів районних (міських) військових комісаріатів здійснюється згідно з графіком звірки, який затверджується розпорядженням відповідної районної держадміністрації або міської ради.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку підприємств, установ і організацій, в визначені графіком звірки терміни відправляються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів і проводять звірки даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з їх обліковими документами.Результати звірки вносяться в журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку та звірки облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

У разі отримання розпоряджень військових комісаріатів з оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до призовних дільниць (пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані:

 • видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов'язаних і довести його до відома в частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом військового комісаріату у визначені ним терміни;
 • забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуття призовників та військовозобов'язаних у військові комісаріати;
 • письмово повідомити військовим комісаріатам про осіб, які не виконали наказ керівника підприємства, установи та організації і не прибули за викликом до військового комісаріату.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики