про твої права

Новий порядок оформлення посвідчення водія

Що змінилося в порядку оформлення, відновлення і заміни водійського посвідчення міжнародного зразка, який термін дії і які категорії водійських прав існують в Україні, дізнавався prostopravo.com.ua


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Порядок оформлення міжнародного посвідчення водія
 2. Порядок оформлення і видачі посвідчення водія
 3. Видача і обмін посвідчення водія
 4. Які категорії водійських прав існують в Україні?
 5. Як обміняти або відновити втрачене посвідчення водія через Електронний Кабінет?

Порядок оформлення міжнародного посвідчення водія

Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 8 травня 1993 року № 340 із наступними змінами та доповненнями.Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія затверджена Наказом МВС від 07.12.2009 р.№515.

Особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії, крім випадків встановлення особам тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами.

Національне посвідчення водія України на право керування транспортними засобами (далі - посвідчення водія) відповідної категорії дійсно протягом 30 років з дати його видачі.

Посвідчення водія, видане особі вперше, дійсно протягом двох років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом.

Посвідченням водія, виданим вперше, є документ, що підтверджує право його власника на керування транспортним засобом, отримане після проходження особою, що раніше не мала водійського посвідчення або яка була позбавлена ​​права на керування транспортним засобом або яка здійснила обмін посвідчення водія протягом двох років з дати його видачі, медичного огляду в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я, а також підготовки відповідно до планів і програм та після складання теоретичного і практичного іспитів в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС.

Обмеженим правом керування транспортним засобом є заборона перевищувати швидкість 70 кілометрів на годину.

Централізоване оформлення, видача, повернення і обмін водійських посвідчень здійснюється територіальними органами з надання сервісних послуг МВС у визначені законодавством терміни.

Порядок оформлення і видачі посвідчення водія

Посвідчення водія на право керування транспортним засобом однієї з категорій видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм та здала теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Документом, що засвідчує проходження підготовки і перепідготовки водіїв транспортних засобів, є свідоцтво (зразок затверджено Постановою КМУ№340).

Якщо людина з яких-небудь причин не здала іспити в сервісному центрі МВС, видане свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів вважається дійсним протягом 10 років з дня закінчення закладу.

Бажаючі отримати права на керування транспортним засобом здають іспити, необхідні для отримання водійського посвідчення, в сервісних центрах МВС незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

Посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В, С1, С, D1 і D видаються особам, які здали в сервісному центрі МВС теоретичний і практичний іспити, категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE - практичний, а на право керування трамваєм або тролейбусом - теоретичний іспити.

Під час теоретичного іспиту перевіряється знання Правил дорожнього руху та інших предметів, передбачених програмою підготовки.Результати зданого теоретичного іспиту вважаються дійсними протягом трьох місяців.

Під час практичного іспиту перевіряються навички керування транспортними засобами відповідних категорій.

Якщо особа під час теоретичного іспиту не підтвердила знання Правил дорожнього руху, то посвідчення водія повертається після успішного складання повторного іспиту, призначеного не раніше, ніж через п'ять днів.

Позбавлення водіїв права на керування транспортними засобами проводиться відповідно до законодавства.

Повернення водійських посвідчень особам, позбавленим права керування транспортними засобами, проводиться після складання теоретичного і практичного іспитів.При цьому практичний іспит приймається екзаменаційною комісією на транспортному засобі тієї категорії, яка була вказана в рішенні суду про позбавлення права керування транспортним засобом.

Особам, позбавленим права керування транспортними засобами за керування такими засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, водійське посвідчення повертається після обов'язкового проходження позачергового медичного огляду і складання теоретичного і практичного іспитів.

Вилучені посвідчення водія зберігаються в сервісному центрі МВС за місцем проживання особи, позбавленої права на керування транспортним засобом.

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше і позбавлені права на керування транспортними засобами, не здійснюється.Таке посвідчення передається в сервісний центр МВС за зареєстрованим місцем проживання для його знищення.Відновлення права на керування транспортними засобами в такому випадку здійснюється шляхом отримання нового водійського посвідчення, яке вважається виданим вперше після проходження позачергового медичного огляду, підготовки відповідно до планів і програм та після складання теоретичного і практичного іспитів в сервісному центрі МВС.

Видача і обмін посвідчення водія

Особам, які склали теоретичний і практичний іспити, сервісними центрами МВС видається посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

Учням, які закінчили навчання в технікумі (училищі), коледжі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі третього ступеня, а також призовникам, що залучаються Міноборони для навчання керування транспортними засобами, але не досягли встановленого віку, при якому надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановленого зразка.

Посвідчення водія видається після здачі особою теоретичного і практичного іспитів в сервісних центрах МВС.

Посвідчення водія видається особисто під розписку після пред'явлення паспорта або іншого документа, що його замінює.

У разі видачі посвідчення водія з отриманням права на керування транспортними засобами іншої категорії посвідчення водія підлягає обміну на нове із зазначенням в графі "12" нового посвідчення інформації про обмеження в разі їх наявності.

У такому випадку при обміні водійського посвідчення, отриманого вперше, до закінчення терміну його дії особі видається нове посвідчення, яке вважається виданим вперше, із зазначенням терміну дії посвідчення, яке підлягає обміну.

Обмін посвідчення водія проводиться без складання іспитів.При отриманні нового посвідчення у водія вилучається посвідчення водія, яке підлягає обміну.

При обміні водійського посвідчення, отриманого вперше, до закінчення терміну його дії, особі видається нове посвідчення, яке вважається виданим вперше, із зазначенням терміну дії посвідчення.

Обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення терміну його дії проводиться без складання іспитів за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

У разі вчинення особою протягом двох років з дня видачі вперше водійського посвідчення трьох і більше адміністративних правопорушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху обмін такого посвідчення здійснюється зі складанням теоретичного і практичного іспитів в сервісному центрі МВС.

Обмін посвідчення водія, в тому числі виданого вперше, непридатного для використання (зіпсованого, записи в якому не читаються тощо), проводиться без складання іспитів.

Обмін посвідчення водія, в тому числі виданого вперше, в зв'язку зі зміною особистих даних власника (прізвище, ім'я та по-батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну, і також без складання іспитів.

Посвідчення водія, видане до набрання чинності Законом України від 24 вересня 2008 р. №586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", може бути обміняно на нове.При цьому в новому посвідченні водія зазначаються категорії:

А1, А - відповідає категорії А;

В1, В - відповідає категорії В;

С1, С - відповідає категорії С;

D1, D - відповідає категорії D

BЕ - відповідає категоріям В і Е;

C1E, СЕ - відповідає категоріям C і Е;

D1E, DЕ - відповідає категоріям D і Е;

Т - відповідає категорії Трамвай, тролейбус.

Обмін посвідчення водія, в тому числі виданого вперше, проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи за умови подання:

 • паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
 • копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (при його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • посвідчення водія;
 • медичної довідки встановленого зразка.

Про втрату посвідчення водія, в тому числі виданого вперше, особа повідомляє до сервісного центру МВС, а в разі крадіжки – до територіального органа Національної поліції.

Замість втраченого або викраденого посвідчення водія сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, котра заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія.

У таких випадках власнику посвідчення водія, отриманого вперше, в разі звернення до закінчення терміну його дії, видається нове посвідчення, яке вважається виданим вперше, із зазначенням терміну дії втраченого або викраденого посвідчення.

Особи, які тимчасово перебувають на території України, мають право на керування транспортними засобами за наявності міжнародного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту.

Посвідченням водія іноземної держави вважається також посвідчення водія з розпізнавальним знаком "SU" (СРСР), видане в республіках колишнього Союзу РСР.

Посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, дійсне на території України протягом 60 днів з дати видачі органами і підрозділами ДМС документів на постійне проживання в Україні і після цього підлягає заміні.Заміна таких посвідчень проводиться після проходження особою медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.

Видані громадянам України за кордоном міжнародні посвідчення та посвідчення водія іноземної держави, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, підлягають обміну на національні посвідчення за умови, що зазначені громадяни України постійно проживають на території України.

Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія, паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон сервісним центром МВС за заявою особи.

Які категорії водійських прав існують в Україні?

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та Положенням про порядок видачі свідоцтва водія і допуску громадян до керування транспортними засобами (затверджено Постановою КМУ від 08.05.1993 р. №340 з наступними змінами та доповненнями) в Україні, в залежності від категорії транспортного засобу видаються такі посвідчення водія:

А1 - мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

А - мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 куб.см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

В1 - квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена маса яких не перевищує 400 кг;

В - автомобілі, максимальна маса яких не перевищує 3500 кг, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, - восьми;

С1 - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена маса яких становить від 3500 до 7500 кг;

С - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена маса яких перевищує 7500 кг;

D1 - призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;

D - призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16;

ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - состави транспортних засобів з причепом категорій В, С1, С, D1 або D, яким водій має право керувати, але які не належать до зазначених категорій транспортних засобів;

Т - трамваї та тролейбуси.

У посвідченні водія, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 в графі "10" вказується дата відкриття відповідної категорії на право керування транспортними засобами, а в графі "11" - дата закінчення дії відповідної категорії

Водіям транспортних засобів категорій В, С1, С, D1 і D дозволяється керувати такими засобами також з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів.При цьому водіям транспортних засобів категорії В дозволяється керувати такими засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу та причепа не перевищує 3500 кг.

До керування транспортними засобами категорій С1, С, D1 і D з причепами, повна маса яких становить понад 750 кілограмів і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу та причепа перевищує 3500 кілограмів, а також зчепленими автобусами допускаються водії, які мають право на керування транспортними засобами категорій С1Е, СЕ, D1E і DE.

Право на керування транспортними засобами надається з такого віку:

 • з 16 років - категорії А1, А;
 • з 18 років - категорії В1, В, С1, С;
 • з 19 років - категорії BE, C1E, СЕ;
 • з 21 року - категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Як обміняти або відновити втрачене посвідчення водія через Електронний Кабінет?

З 27.11.2019 року обміняти посвідчення водія або отримати нове замість викраденого або втраченого можна  через Електронний Кабінет водія у разі коли відцифрований образ обличчя водія міститься в Єдиному державному реєстрі МВС (посвідчення водія видавалося після 1 січня 2013 р.).

Функціональні можливості електронного кабінету водія дають можливість замовити послугу з:

 • обміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії - за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та невчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286Кримінального кодексу України;
 • обміну посвідчення водія в разі непридатності його для подальшого користування;
 • обміну посвідчення водія в разі зміни персональних даних власника;
 • отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого.

Для обміну посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення особа подає через електронний кабінет водія заяву в електронній формі, зразок якої затверджується наказом МВС.

До заяви особа додає електронні копії документа, що підтверджує зміну персональних даних особи (за потреби), та дійсну на дату подання заяви медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій. Оформлення заяви завершується створенням кваліфікованого електронного підпису особи відповідно до Законів України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Під час опрацювання заяви про обмін або отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого, отриманої через електронний кабінет водія, відомості про особу, яка подала документи, перевіряються за Єдиним державним реєстром МВС, Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають у розшуку, осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві, Державним реєстром актів цивільного стану громадян (за потреби).

Після подання через електронний кабінет водія заяви про отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого до Єдиного державного реєстру МВС вноситься інформація про те, що викрадене або втрачене посвідчення водія вважається недійсним.

В обміні або видачі посвідчення водія замість втраченого чи викраденого відмовляється через електронний кабінет водія в разі, коли:

 • в Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя водія;
 • у поданих особою документах або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця її проживання;
 • до електронної заяви особа не прикріпила або прикріпила не в повному обсязі чи у формі, непридатній для візуалізації та сприйняття людиною змісту документів, визначених цим пунктом, внаслідок їх низької якості;
 • під час перевірки інформації про особу за відповідними реєстрами та базами даних виявлено її невідповідність інформації, що міститься у документах, що додаються до електронної заяви;
 • установлено факт тимчасового обмеження особи у праві керування транспортними засобами.

Якщо через електронний кабінет водія за обміном або видачею посвідчення водія замість втраченого чи викраденого звернулася особа, яка позбавлена в установленому порядку права на керування транспортними засобами або перебуває в розшуку, такій особі відмовляється в отриманні послуги, а про встановлений факт повідомляється відповідному органові Національної поліції за місцем проживання особи, зазначеним в електронній заяві.

Обмін посвідчення водія провадиться за умови здачі посвідчення водія, що обмінюється.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики