про твої права

Порядок переведення працівників підприємства

Переведення працівника на інше підприємство, роботу, іншу посаду: порядок, оформлення, зразок наказу


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Правила переведення співробітника
 2. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором
 3. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою
 4. Переведення на роботу в іншу місцевість
 5. Як оформити переведення працівника?
 6. Зразок наказу про переведення на іншу посаду, на повний робочий день, на основне місце роботи
 7. Зразок заяви про переведення на іншу посаду

Правила переведення співробітника

Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків тимчасового переведення на іншу роботу для ліквідації аварій і стихійних лих, в порядку передбаченому статтею 33 Кодексу законів про працю.

Переведення на іншу роботу слід відрізняти від переміщення співробітника (частина друга статті 32 КЗпП).Так, не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації або посади, обумовленої трудовим договором.Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.

У зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП.

При переведенні працівника на іншу постійну менш оплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника (частина друга статті 32 КЗпП) зменшується заробіток з не залежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення.

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.

Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій , а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижче середнього заробіткуза попередньою роботою.

Але і в таких випадках забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину з інвалідністю або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди.

Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою

Простий - це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій же місцевості на строк до одного місяця.

Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Переведення на роботу в іншу місцевість

Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість.

Працівникам при переведенні на іншу роботу, коли це пов'язано з переїздом в іншу місцевість, виплачуються:

 • вартість проїзду працівника і членів його сім'ї;
 • витрати по перевезенню майна;
 • добові за час перебування в дорозі;
 • одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім'ї, який переїжджає;
 • заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі.

Як оформити переведення працівника?

Переведення співробітника на іншу посаду на тому ж підприємстві оформлюється наказом, з яким співробітник повинен бути ознайомлений під розписку.

Зразок наказу про переведення на іншу посаду, на повний робочий день, на основне місце роботи

НАКАЗ

 

«__»_____ 2019 року                                                                       м. Київ                                                                                                       

№ __

 

Про переведення

Іванова І.І.

на іншу роботу

 

Іванова Івана Івановича, (посада) відділу ____, перевести, за його згодою, постійно до ___ відділу на посаду ______ з «__»______ 2019 року з посадовим окладом ________ грн. на місяць.

Підстава: подання начальника відділу персоналу від «__»_______ 2019 року

 

 

Директор    (підпис)

 

З наказом ознайомлений                                        (підпис працівника)                     «__» _______ 2019 року

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики