Трудове право в Україні

ЧЩо таке трудове право, які трудові правовідносини існують в Україні

  1. Трудове право, трудові правовідносини, суб'єкти, принципи трудового права
  2. Право на працю
  3. Зайнятість населення
  4. Вартість юридичних послуг в сфері трудового права

Відео путівник


Трудове право, трудові правовідносини, суб'єкти, принципи трудового права

Трудове право - галузь права, яка регулює правовідносини між працівником і роботодавцем.

Трудовим правом регулюються питання, пов'язані з усім процесом трудової діяльності: робочого часу, відпочинку, заробітної плати, охорони праці, соціального страхування, роботи жінок і неповнолітніх, функціонування профспілок, вирішення трудових конфліктів.

Суб'єктами трудових правовідносин є фізичні та юридичні особи, держава, органи місцевого самоврядування. Сторонами відносин в сфері трудового права виступають роботодавець і працівник. Підстава для виникнення трудових правовідносин - укладення трудового договору як в усній, так і в письмовій формі. Між роботодавцем і працівником, який виконує завдання на підставі цивільно-правового договору (фрілансером) трудових відносин не виникає.

До принципів трудового права відносяться: свобода праці; рівноправність у трудовому праві; договірний характер праці; визначеність трудової функції; стабільність трудових відносин; матеріальна зацікавленість в результатах праці; безпека праці; участь трудових колективів і профспілок у вирішенні питань встановлення умов праці і здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю; свобода об'єднання для здійснення і захисту прав і свобод; матеріальне забезпечення в разі непрацездатності, при хворобі і у зв'язку з материнством.

Право на працю

Права громадянина України на працю та на оплату цієї праці гарантовані Конституцією України. Так, згідно зі ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служби, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Стаття 44 Конституції України гарантує кожному працюючому право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в страйку. Заборона страйку можлива лише на підставі закону.

Крім того, кожен працюючий має право на відпочинок (ст. 45 Конституції України). Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Зайнятість населення

Зайнятість - не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою отримання доходу (заробітної плати) в грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, в тому числі безоплатно.

Згідно ст.3 Закону України «Про зайнятість населення» кожен має право на вільно обрану зайнятість. Примус до праці в будь-якій формі забороняється. Добровільна незайнятість особи не може бути підставою для притягнення її до відповідальності.

Зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), здійснення підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом.

Таким чином, поняття «зайнятість» ширше поняття «праця» і включає в себе роботу не тільки на підставі трудового договору, а й на підставі цивільно-правових договорів, підприємницьку діяльність, ведення сільського (фермерського) господарства і т.п.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, визнані особами, які потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що отримали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному українським законодавством, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Пошук юридичних послуг в сфері трудового права
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

14

кількість пропозицій

621,43

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

3 933,75

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

971,43

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

4 333,33

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

510,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

4 000,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

6 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Тема дня

Революція у оподаткуванні. ПДВ перестануть враховувати за першою подією

Податок на додану вартість (ПДВ) нараховуватимуть не за першою подією, як зараз, а з оплати. Зміни, які переводять ПДВ до обліку за касовим методом, анонсував голова парламентського податкового комітету Данило Гетьманцев. Бізнес одностайно вітає такі зміни як революційні та пророкує, що це розвантажить витрати підприємців.

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах