про твої права

Як відновити втрачені документи?

Що робити, якщо загублено паспорт громадянина України та інші важливі документи? Куди, з якими документами, слід звертатися в разі втрати паспорта, свідоцтва про народження, трудової книжки, диплома, правовстановлюючих документів на квартиру, будинок, землю, авто і т.п., а також які часові та грошові витрати на їх відновлення?


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Якщо втрачено свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб або інший документ, що видається органами реєстрації актів цивільного стану (РАЦС)?
 2. Якщо втрачено паспорт громадянина України?
 3. Якщо втрачено довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (картку платника податків)?
 4. Якщо втрачено водійське посвідчення?
 5. Якщо втрачено документи про освіту (диплом, аттестат)?
 6. Якщо втрачено трудову книжку?
 7. Якщо втрачено документ, посвідчений нотаріусом (заповіт, довіреність,договір)?
 8. Якщо втрачено документ про право власності на нерухоме майно?

Якщо втрачено свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб або інший документ, що видається органами реєстрації актів цивільного стану (РАЦС)?

Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, повторна видача свідоцтва здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії. Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану у такому випадку здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається представникам зазначених установ за довіреністю установи та при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу.

Особам, яким виповнилося 16 років, свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану може повторно видаватися за наявності паспорта (паспортного документа).

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, у разі документального підтвердження його повноважень.

На свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану, що повторно видаються, робиться відмітка "Повторно".

У паперовому носії актового запису цивільного стану, на підставі якого повторно видано свідоцтво, проставляються серія, номер та дата його видачі.

У заяві щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану зазначаються: прізвище, власне ім'я, по батькові та адреса заявника; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке необхідне свідоцтво; коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту цього свідоцтва та проставляється особистий підпис заявника.

Якщо витребовується свідоцтво про народження, то додатково зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові батьків.

При витребовуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначаються прізвища, власні імена, по батькові обох з подружжя.

Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа.

За заявою щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, яка надійшла поштою, свідоцтво надсилається в 15-денний строк до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома.

На заяві зазначаються назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого надіслано свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану, дата надіслання, а також номер і серія свідоцтва.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану пересилаються тільки рекомендованими листами.

Державне мито за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану складає 0,03 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (0,51 грн.).

Якщо втрачено паспорт громадянина України?

У разі втрати або викрадення паспорта громадянина України особі замість втраченого або викраденого оформляється та видається новий паспорт.

Оформлення замість втраченого або викраденого паспорта у вигляді ID-картки

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта здійснюються:

1) особі, яка досягла 14-річного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;

2) особі, яка досягла 14-річного віку та яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників;

3) особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, - через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу .

Паспорт видається:

не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для  його отримання;

не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для  його термінового отримання.

За оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта справляється адміністративний збір:  

 • 345 грн. – у разі оформлення паспорта протягом 20 робочих днів;
 • 471 грн. – у разі оформлення паспорта протягом 10 робочих днів.

У разі оформлення ID-картки замість втраченого або зіпсованого паспорту громадянина України (книжечки або ID-картки) необхідно крім адміністративного збору додатково сплатити державне мито у сумі 34 грн.

Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються:

 • до центрів надання адміністративних послуг;
 • державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів;
 • територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

До територіального органу ДМС документи подаються лише в разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру (паспорт у вигляді ID картки).

Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою  до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за зареєстрованим місцем проживання особи.

Документи для оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, можуть подаватися заявником до будь-якого територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта.

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого заявник подає такі документи:

заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року (далі - заява про втрату паспорта);

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);

посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);

документ, що посвідчує особу законного представника/ уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;

документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;

документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів): 

 • про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка;
 • про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;
 • про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків  або повідомлення про відмову від його прийняття;
 • одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Оригінали документів (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України, паспорта, що підлягає обміну та квитанції про сплату обов’язкових платежів) повертаються особі або її законному представнику/уповноваженій особі після оформлення заяви-анкети.

Оформлення замість втраченого або викраденого паспорта зразка 1994 року

Державна міграційна служба до законодавчого врегулювання питання завершення оформлення та видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого заявник подає:

1) заяву про втрату/викрадення паспорта;

2) рішення суду;

3) заяву;

4) дві (три - у разі одержання втраченого паспорта в іншому територіальному підрозділі ДМС) фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см;

5) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (34 грн.) або оригінал документа про звільнення від його сплати (у разі втрати паспорта);

6) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);

7) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

8) посвідчення про взяття на облік бездомної особи, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб).

У разі оформлення паспорта замість втраченого/викраденого, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив свою діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи. Для оформлення паспорта замість втраченого/ викраденого, рішення суду не подається, якщо паспорт, який було втрачено/викрадено оформлювався на підставі рішення суду.

До видачі паспорта територіальний підрозділ ДМС видає особі тимчасове посвідчення.

Строк розгляду заяви про втрату паспорта становить 30 календарних днів з дня подання заяви. За потреби проведення додаткової перевірки за матеріалами справи про втрату паспорта або у разі несвоєчасного надходження відповіді на направлені запити строк розгляду продовжується не більше ніж на 30 календарних днів.

Якщо втрачено довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (картку платника податків)?

Державний реєстр платників податків-фізичних осіб веде Центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику.

Для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру використовуються дані документа, що посвідчує особу:

1) для громадян України:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання (для громадян України, які виїжджають за кордон на постійне проживання чи постійно проживають за кордоном);

тимчасове посвідчення громадянина України;

2) для іноземців та осіб без громадянства:

паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною;

посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні;

посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні;

посвідчення біженця - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує додаткового захисту.

Якщо в документах, що посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія, який імплантовано у зазначені  документи, особа пред’являє:

 • довідку про внесення інформації до Реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з Реєстру;
 • довідку про реєстрацію місця проживання / перебування особи, видану органом реєстрації, якщо після формування витягу з Реєстру змінилися дані щодо місця проживання особи;
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або довідку, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї (за наявності таких документів).

Якщо документи надсилаються до контролюючого органу рекомендованим листом, підпис фізичної особи на Обліковій картці, Заяві про внесення змін та/або Заяві про отримання відомостей повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. До зазначених Заяв фізична особа додає ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу.

Документи, надіслані для проведення реєстрації, внесення змін або отримання відомостей з Державного реєстру засобами електронного зв’язку, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.

Громадяни України подають документи до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання в Україні, - до будь-якого контролюючого органу. Документи  також можуть бути подані через центри надання адміністративних послуг.

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які проживають або перебувають за кордоном та не можуть прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, у разі необхідності реєстрації / внесення змін до Державного реєстру та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, можуть надіслати поштою на адресу ДФС Облікову картку/Заяву про внесення змін та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків), надається  протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи, її представника до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи. Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа пред’являє документ, що посвідчує особу.

Також зверніть увагу: будь-яким контролюючим органом на прохання фізичної особи до паспорта у формі книжечки можуть бути внесені (сьома, восьма або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру.

Якщо втрачено водійське посвідчення?

Про втрату посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, особа повідомляє сервісному центру МВС, а в разі його викрадення - територіальному органу Національної поліції.

Замість втраченого або викраденого посвідчення водія сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія.

У таких випадках власнику посвідчення водія, отриманого вперше, у разі звернення до закінчення строку його дії, видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії втраченого або викраденого посвідчення.

У разі звернення власника втраченого або викраденого посвідчення водія, отриманого вперше, після закінчення строку його дії, нове посвідчення водія видається в порядку, передбаченому для обміну такого посвідчення. Обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії проводиться без складення іспитів за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. У разі вчинення особою протягом двох років з дня видачі вперше посвідчення водія трьох і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху обмін такого посвідчення здійснюється із складенням теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

За видачу дублікату посвідчення водія на право керування транспортними засобами справляється плата у розмірі 219,00 гривня.

Для отримання посвідчення водія замість викраденого або втраченого треба звернутись до територіального органу сервісного центру МВС з такими документами:

 • паспорт
 • ідентифікаційний код
 • медична довідка.

Якщо втрачено документи про освіту (диплом, аттестат)?

Замовити дублікат документа про освіту замість пошкодженого або втраченого може власник цього документа. Заява подається до закладу освіти.

У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження документа, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа, назва закладу освіти та дата його закінчення, інші відомості, якщо власник Картки Документа або Замовник уважають їх суттєвими для видачі дубліката.

До заяви додаються:

оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника Документа, у якому мають бути зазначені назва Документа, його номер та дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким закладом освіти, та про визнання його недійсним;

підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката Документа.

Якщо втрачено трудову книжку?

Особа,  яка  загубила трудову  книжку (вкладиш до неї), зобов'язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а у разі ускладнення в інші строки власник або  уповноважений  ним
орган  видає  працівнику  іншу  трудову  книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом "Дублікат"  в  правому  верхньому  кутку першої сторінки.

Дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за загальними   правилами.   У  розділи  "Відомості  про  роботу", "Відомості про нагородження"  і  "Відомості  про  заохочення"  при заповненні дубліката  вносяться  записи  про роботу,  а також  про нагородження і заохочення за місцем останньої роботи  на  підставі раніше виданих наказів (розпоряджень).

Якщо працівник до влаштування  на  це  підприємство  вже працював, то  при  заповненні  дубліката  трудової книжки в розділ "Відомості про роботу" у графу  3  спочатку  вноситься  запис  про загальний стаж його роботи до влаштування на це підприємство, який
підтверджується документами.     Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається загальна кількість років,  місяців,  днів роботи без уточнення, на якому підприємстві,  в які періоди часу і на яких посадах працював у минулому власник трудової книжки. Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими
документами, записується  по  окремих  періодах  роботи  в  такому порядку: у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу;  у графі 3 пишеться найменування підприємства,  де  працював  працівник,  а також цех  (відділ)  і  посада  (робота),  на  яку  було  прийнято
працівника. Запис  у  дублікаті  трудової  книжки  відомостей  про роботу за  сумісництвом  та  за суміщенням професій провадиться за бажанням працівника.      Якщо з  поданих документів видно, що працівник переводився на іншу постійну роботу на тому ж  самому  підприємстві,  то  про  це робиться відповідний запис.

Після цього у графі 2 записується дата звільнення,  а у графі 3 -  причина  звільнення,  якщо у поданому працівником документі є такі дані.

     У тому  разі,  коли  документи не містять повністю зазначених вище даних про  роботу у  минулому,  в  дублікат  трудової  книжки вносяться тільки ті дані, що є у документах.      У графі 4 зазначаються найменування,  дата і номер документа, на   підставі  якого  проведено відповідні  записи  у  дублікаті. Документи, що підтверджують стаж роботи, повертаються їх власнику. Власник   або   уповноважений   ним   орган  зобов'язаний  сприяти
працівникові в одержанні документів,  які підтверджують стаж  його роботи, що передував влаштуванню на це підприємство.

Якщо трудова книжка (вкладиш до неї)  стала  непридатною (обгоріла, розірвана,   забруднена   і  т.інш.),  то  власник  або  уповноважений ним орган за останнім місцем роботи видає працівнику дублікат трудової книжки (вкладиш до неї).     При цьому  на  першій  сторінці  трудової  книжки,  що  стала непридатною, робиться  надпис "Замість видано дублікат",  а книжка повертається її  власнику.  При  працевлаштуванні  на  нове  місце роботи працівник зобов'язаний пред'явити дублікат трудової книжки.При  виписуванні  трудової книжки,  або вкладиша до неї, або дубліката трудової книжки власник або уповноважений  ним орган стягує з працівника суму її вартості.У разі  невірного  первинного  заповнення трудової книжки або вкладиша до неї,  а також псування їх бланків внаслідок  недбалого зберігання, вартість зіпсованих бланків сплачується підприємством. 

Якщо втрачено документ, посвідчений нотаріусом (заповіт, довіреність,договір)?

У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом, за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких учинялася нотаріальна дія, нотаріусом видається дублікат утраченого або зіпсованого документа.

Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У цьому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, які підтверджують їх родинні стосунки (свідоцтво виконавця заповіту).

До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання.

Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.

До заяви про видачу дубліката заповіту або видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним фотокопію свідоцтва про смерть та засвідчені фотокопії інших документів, які підтверджують їх родинні стосунки (фотокопію свідоцтва виконавця заповіту). Дублікат секретного заповіту не видається.

Нотаріус при видачі дубліката втраченої довіреності перевіряє дійсність цієї довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей. Дублікати втрачених довіреностей підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Якщо втрачено документ про право власності на нерухоме майно?

З 2013 року не видаються державні акти про право власності на землю.

З 2016 року не видаються свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Підтвердженням права власності на нерухоме майно є запис в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Якщо речове право на нерухоме майно зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, отримати інформацію з Реєстру можна в електронному вигляді або в паперовій формі в будь-який момент.

Отримати інформацію з Реєстру можна в режимі он-лайн: https://online.minjust.gov.ua/information/

Або завітати до Центру надання адміністративних послуг.

Послуга з надання виписки з Реєстру надається протягом одного робочого дня. Їі вартість складає:  0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отриманння виписки в паперовій формі; 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання виписки в електронній формі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики