про твої права

Припинення і підстави набуття громадянства України: порядок, документи

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не мають підстав для набуття українського громадянства по праву крові або грунту, можуть прийняти громадянство України. Який порядок і які документи потрібні для отримання громадянства, куди звертатися дізнавався prostopravo.com.ua. Крім того, юрист розповідає про припинення громадянства у разі наявності подвійного громадянства.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Умови прийняття до громадянства України
 2. Не може бути прийнятий до громадянства України:
 3. Порядок звернення
 4. Перелік документів для прийняття громадянства:
 5. Порядок розгляду заяви
 6. Набуття громадянства України за народженням і територіальним походженням: підстави, порядок, перелік документів
 7. Придбання громадянства України за народженням
 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням
 9. Припинення громадянства України: підстави, порядок, документи
 10. Вихід з громадянства України
 11. Підстави для втрати громадянства України

Умови прийняття до громадянства України

Зовсім не кожен іноземець або апатриди може бути прийнятий в громадяни України. Стаття 9 Закону України «Про громадянство» встановлює такі умови для прийняття до громадянства України:

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2) надання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства), декларації про відмову від іноземного громадянства (для біженців та осіб, яким надано притулок в Україні) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для інших іноземців).

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці , передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України.

Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.

Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають в шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, що в'їхали в Україну особами без громадянства , - на три роки з моменту в'їзду в Україну.

4) отримання дозволу на імміграцію.

Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, і на іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до вступу в силу Закону України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

6) наявність законних джерел існування.

Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Умови 3), 4), 5), 6) не поширюються на осіб, які мають видатні заслуги перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, в тому числі тих, хто проходить службу в Збройних Силах України .

Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні, один з батьків якої або інший законний представник має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов 1), 3) -6).Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, або іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.

Не може бути прийнятий до громадянства України:

 1. Той, хто вчинив злочин проти людства або геноцид;
 2. засуджений в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
 3. той, хто зробив на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Порядок звернення

Заява про прийняття в громадяни України подається на ім'я Президента.

Із заявою необхідно звернутися в управління (відділ) міграційної служби в районі, районі в місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення за місцем проживання в Україні.Якщо ж заявник проживає за кордоном йому слід звернутися до дипломатичного представництва або консульської установи України в країні перебування.

Перелік документів для прийняття громадянства:

 1. заява про прийняття до громадянства України (в двох примірниках);
 2. три фотографії (розміром 35 x 45 мм);
 3. один з наступних документів:
 • Декларація про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;
 • Зобов'язання припинити іноземне громадянство - для іноземців.
 • Заява про зміну громадянства - для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
 1. Один з наступних документів:
 • Документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років, - для особи, яка в'їхала в Україну іноземцем (копія паспортного документа);
 • Документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх трьох років, разом з документом, що підтверджує, що особа в'їхала в Україну особою без громадянства, - для особи, яка в'їхала в Україну особою без громадянства (копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, або копія проїзного документа особи без громадянства, або копія посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон);
 1. Один з наступних документів:
 • Копію документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну;
 • Копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку на території України або для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію", - копію посвідки на постійне проживання;
 1. Один з наступних документів:
 • Документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування;
 • Копію атестата або виписку із залікової відомості диплома - для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови;
 • Документ, що підтверджує інвалідність, - для особи, яка має фізичні вади (сліпа, глуха, німа);
 • документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести місяців на момент подачі заяви про прийняття до громадянства України.У разі подання особою документа про наявність власних фінансових заощаджень сума коштів на банківському рахунку повинна бути не менше за дванадцять прожиткових мінімумів на одну людину (виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент подачі заяви про прийняття до громадянства України).

Для біженців та осіб, яким надано притулок в Україні:

 • декларацію про відсутність іноземного громадянства або декларацію про відмову від іноземного громадянства;
 • документи, які підтверджують статус біженця або надання притулку в Україні, а також факт безперервного проживання на законних підставах на території України протягом 3 років.

Для осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином України:

 • копію документа, який підтверджує громадянство чоловіка (дружини);
 • документ, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України понад 2 роки.

Для дітей додатково подаються:

 • копія свідоцтва про народження;
 • заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на прийняття громадянства України.

Порядок розгляду заяви

Заяви про прийняття до громадянства України спочатку перевіряються управліннями міграційної служби, потім, протягом двох тижнів, передаються до Головного управління міграційної служби в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.Звідти документи потрапляють в Державну міграційну службу і вже звідти - в Комісію при Президентові з питань громадянства.

Документи, подані через дипломатичні або консульські установи, передаються спочатку до Міністерства закордонних справ, а вже потім - в Комісію.

Якщо Комісія на своєму засіданні приймає рішення про задоволення заяви, це рішення разом з проектом Указу Президента передаються останньому на підпис.

Датою набуття громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України.

Набуття громадянства України за народженням і територіальним походженням: підстави, порядок, перелік документів

Prostopravo.com.ua вирішив з'ясувати в якому порядку і на яких підставах відбувається набуття громадянства України за народженням (право крові) і за територіальним походженням (право грунту).

Почнемо з того, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про громадянство» громадянство України може набуватися на таких підставах:

 1. за народженням;
 2. за територіальним походженням;
 3. внаслідок прийняття до громадянства;
 4. в результаті відновлення в громадянстві;
 5. внаслідок усиновлення;
 6. внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя;
 7. внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 8. в зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 9. внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
 10. з інших підстав, передбачених міжнародними договорами України.

Розглянемо процедуру провадження за заявами про набуття громадянства України на цих умовах докладніше.

Придбання громадянства України за народженням

Відповідно до ст.7 ЗУ «Про громадянство» особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.

Також громадянами України є ті, що:

 • народилися на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України
 • народилися за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, якщо така особа не набула за народженням громадянства іншої держави
 • народилися на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, якщо така особа не набула за народженням громадянства жодного з батьків
 • народилися на території України, якщо одному з батьків надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, і така особа не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні або притулок в Україні
 • народилися на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, якщо така особа не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем
 • а також новонароджені діти, знайдені на території України, обоє з батьків якої невідомі.

Діти, що мають право на набуття громадянства України за правом народження, є громадянами України з моменту свого народження.

Для оформлення набуття громадянства за народженням необхідно звернутися в управління (відділ) міграційної служби в районі, районі в місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення за місцем проживання в Україні.Якщо заявник проживає за кордоном йому слід звернутися до дипломатичного представництва або консульської установи України в країні перебування.

Необхідні документи:

 • заява про оформлення набуття громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує громадянство, - якщо один з батьків є громадянином України;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні або інших документів, які підтверджують, що на момент народження дитини її батьки проживали в Україні на законних підставах та декларація про не набуття дитиною громадянства іншої держави по народженню - якщо батьки є особами без громадянства;
 • копії документів, які підтверджують факт перебування батьків у громадянстві інших держав, копії документів, які підтверджують факт їх проживання на законних підставах в Україні на момент народження, декларація про не набуття дитиною громадянства іншої держави - якщо батьки є іноземцями;
 • копія посвідчення біженця або документа, що підтверджує факт надання одному з батьків притулку в Україні, декларація про не набуття дитиною громадянства іншої держави або про набуття громадянства того з батьків, якому надано статус біженця або притулок в Україні.

Набуття громадянства України за територіальним походженням

Особи, а також їхні неповнолітні діти можуть набути громадянства України за територіальним походженням, якщо:

 • сама особа, або хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України"
 • сама особа або хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, які входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західно -Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).

І, при цьому, є особами без громадянства або іноземцями, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство і заяву про набуття громадянства України.

Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав.Іноземці, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Дитина, що народилася на території України після 24 серпня 1991 року, якщо вона не набула за народженням громадянство України та є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за клопотанням одного з її законних представників.

Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України.Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці , передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та осіб без громадянства.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Датою набуття громадянства України по праву територіального походження є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

Для оформлення громадянства за територіальним походженням до органів міграційної служби потрібно надати такі документи:

 • Заяву
 • дві фотокартки розміром 35х 45 мм
 • декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;
 • зобов'язання про припинення іноземного громадянства - для іноземців;
 • декларацію про відмову від іноземного громадянства і документ, що підтверджує статус - для біженців та осіб, яким надано притулок в Україні;
 • заяву про зміну громадянства - для іноземців - громадян держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
 • копію свідоцтва про народження або інший документ, який підтверджує факт народження заявника або його родича на зазначених територіях, а також документ, що підтверджує родинні зв'язки заявника з таким родичем;
 • заяву про згоду на набуття громадянства України дитиною від 14 до 18 років.

Припинення громадянства України: підстави, порядок, документи

Сьогодні prostopravo.com.ua з'ясовував на яких підставах і в якому порядку припиняється громадянство України.Громадянство України може бути припинене як за бажанням самого громадянина (вихід з громадянства України), так і за поданням компетентних органів (втрата українського громадянства), якщо, наприклад, громадянство було придбано шляхом обману та використання неправдивих відомостей, або особа прийняла громадянство іншої держави.У будь-якому випадку, вихід з громадянства не відбувається автоматично, для цього необхідно витримати визначену процедуру.

Громадянство України припиняється з таких підстав:

 • внаслідок виходу з громадянства України;
 • внаслідок втрати громадянства України;
 • з підстав, передбачених міжнародними договорами України.

Вихід з громадянства України

Громадянин України, який постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за власним клопотанням.Дитина, яка виїхав на постійне проживання за кордон з батьками і батьки (або один з них) виходять з українського громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків.Також, за клопотанням одного з батьків з українського громадянства може вийти дитина, яка постійно проживає за кордоном.

Дитина, яка набула українське громадянство за народженням, якщо на момент її народження батьки або хоча б один із них були іноземцями або громадянами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини.

Дитина, усиновлена ​​подружжям, один з яких є громадянином України, а інший - іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем.Дитина, усиновлена ​​іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.

Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.

Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.

Вихід з громадянства України не допускається, якщо особі, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що вступив законної сили і підлягає виконанню.

Для виходу з громадянства України необхідно подати такі документи:

а) заяву про вихід з громадянства України (в двох примірниках);

б) дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм);

в) копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про виписку з території України.У разі якщо у заявника відсутній один з цих документів, на підтвердження факту перебування у громадянстві України та факту постійного проживання за кордоном подаються відповідні довідки, видані органом міграційної служби або дипломатичним представництвом чи консульською установою України;

г) один з наступних документів:

 • документ, який свідчить, що заявник набув громадянства іншої держави (держав);
 • документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що громадянин України набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України.

Для виходу з громадянства України дитини подають:

а) копію свідоцтва про народження дитини;

б) копію документа, що підтверджує перебування дитини у громадянстві України;

в) один з наступних документів:

 • документ, який свідчить, що дитина набула громадянство іншої держави (держав);
 • документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України.Такий документ не вимагається, якщо законодавство держави, громадянство якої набуває дитина, передбачає набуття громадянства цієї держави дитиною внаслідок набуття громадянства її батьками або одним з них;

г) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України;

д) документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон (якщо потрібно);

е) документ, що підтверджує, що батьки дитини вийшли з громадянства України (за потреби);

ж) копію рішення суду або дипломатичного представництва чи консульської установи України про усиновлення дитини або рішення органу держави, на території якої проживає дитина, про усиновлення дитини, яке визнається дійсним в Україні (за потреби).

Підстави для втрати громадянства України

Стаття 25 Конституції України проголошує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

У той же час, згідно зі ст.19 ЗУ «Про громадянство України» підставою для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

2) набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою.

При цьому, Законом встановлено, що громадянство не припиняється на підставі п.1 і п.3, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.

Незважаючи на те, що норми Конституції України є нормами прямої дії і мають вищу юридичну силу, в Україні мали місце випадки втрати громадянства (фактично його позбавлення) на підставах, передбачених п.2 ст.19 (придбання особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів).

 





Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики