про твої права

Реєстрація народження дитини, оформлення допомоги на дитину

Протягом місяця після появи новонародженого батьки повинні звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати малюка. Які документи потрібні для державної реєстрації дитини в різних, в тому числі і нестандартних ситуаціях, і який порядок і строки такої реєстрації дізнавався Prostopravo. Крім того, ми розповімо, як оформити допомогу на дитину онлайн, який розмір виплат на дитину, допомоги по вагітності та пологах, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку та піклування.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Реєстрація народження дитини

  1.1 Якщо дитина народилася в медичному закладі в Україні

  1.2 Якщо дитина народилася не в медичній установі (наприклад, вдома)

  1.3 Для реєстрації дитини у віці 1 рік і старше

  1.4 При народженні дитини в надзвичайних обставинах (на кораблі, в літаку і т.д.)

  1.5 Якщо дитина народилася в іншій країні

  1.6 Якщо дитина народжена сурогатною матір'ю

  1.7 Порядок реєстрації

  1.8 Вибір імені

  1.9 Як отримати свідоцтво про народження дитини

 2. Допомога при народженні дитини

  2.1 Кому виплачується?

  2.2 Ким виплачується?

  2.3 В якому розмірі виплачується?

  2.4 Які потрібні документи?

  2.5 В яких випадках виплати припиняються

 3. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

  3.1 Кому виплачується?

  3.2 Ким виплачується?

  3.3 В якому розмірі виплачується?

  3.4 Які потрібні документи?

  3.5 Як розрахувати допомогу по вагітності та пологах

 4. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування

  4.1 Умови призначення допомоги

  4.2 Розмір допомоги

  4.3 Терміни виплати допомоги

  4.4 Терміни та порядок виплати допомоги

  4.5 Терміни розгляду документів і виплати допомоги

  4.6 Порядок виплати допомоги

  4.7 Відповідальність і відрахування

 5. Розмір допомоги

Реєстрація народження дитини

Які документи потрібні для державної реєстрації дитини в різних, в тому числі і нестандартних ситуаціях, і який порядок і строки такої реєстрації дізнавався Prostopravo.Протягом місяця після появи новонародженого батьки повинні звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати малюка.

Якщо дитина народилася в медичному закладі в Україні

Підставою для реєстрації новонародженого буде медичне свідоцтво про народження (форма № 103 / о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024, що видається закладами охорони здоров'я незалежно від підпорядкування і форми власності, де приймаються пологи.

Якщо дитина народилася не в медичній установі (наприклад, вдома)

У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я державна реєстрація народження проводиться на підставі медичного свідоцтва про народження або медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1 / о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 8 серпня 2006 року № 545 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 за № 1150/13024, та висновку про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я за формою, встановленою в додатку 3 до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2013, № 9.

Для реєстрації дитини у віці 1 рік і старше

Подається медичне свідоцтво про народження та медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу заповнюється лікарем, під наглядом якого перебуває новонароджений, і засвідчується підписом керівника установи охорони здоров'я та круглою печаткою установи.

При народженні дитини в надзвичайних обставинах (на кораблі, в літаку і т.д.)

Подається акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потягу тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі).У разі відсутності лікаря або фельдшера державна реєстрація народження проводиться на підставі вказаного акту та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.

Якщо дитина народилася в іншій країні

Батьки можуть зареєструвати дитину в компетентному органі цієї держави або ж в дипломатичній або консульській установі України в країні перебування.

Підставою для проведення державної реєстрації новонародженого в Україні є медичний документ іншої держави, що підтверджує факт народження дитини, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Але і при відсутності перерахованих вище документів батькам не варто впадати у відчай. Реєстрація народження дитини може бути проведена на підставі судового рішення про встановлення факту народження дитини його матір'ю.

Якщо дитина народжена сурогатною матір'ю

На особливу увагу заслуговує реєстрація дитини, народженої жінкою, якій в організм було перенесено ембріон людини, зачатий подружжям у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.У цьому випадку державна реєстрація народження проводиться за заявою подружжя, яке дало згоду на таке перенесення.Одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається заява про згоду на запис подружжя батьками дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, а також довідка про генетичну спорідненість батьків (матері або батька) з плодом.

Порядок реєстрації

Державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них.

Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо із заявою про державну реєстрацію народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства.

Якщо державна реєстрація народження дитини провадиться за місцем проживання батьків або одного з них, то за їх бажанням місцем народження дитини в актовому записі про народження може бути визначене фактичне місце її народження, підтверджене одним з перерахованих вище документів або місце проживання батьків або одного з них.

Якщо місцем народження дитини вказується фактичне місце її народження, а не місце проживання її батьків, про це робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток" актового запису про народження, яка при державній реєстрації скріплюється підписами батьків або одного з них.

Державна реєстрація народження проводиться за усною або письмовою заявою батьків дитини або одного з них, а в разі смерті батьків або в разі якщо вони з інших причин не можуть зареєструвати народження - за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому в даний час вона знаходиться.

Державна реєстрація народження може також проводитися за заявою в електронній формі, яка подається через веб-портал Міністерства юстиції України батьком чи матір'ю дитини, які ідентифіковані шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» або засобом ідентифікації особистості, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника.

Державна реєстрації народження на підставі рішення суду про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення суду в день надходження копії такого рішення або будь-яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану в день її пред'явлення заявником.

Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня народження дитини.У разі несвоєчасної державної реєстрації народження батькам доведеться або доводити, що причини пропуску були поважними, або заплатити адміністративний штраф.

Крім заяви і одного з документів, перелічених вище, подаються і в актовому записі про народження зазначаються:

а) паспорта або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них).

Якщо документ, що засвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в державній реєстрації народження дитини.Відомості про іншого з батьків в цьому випадку вказуються на підставі свідоцтва про шлюб.

Дані про громадянство в актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються, про що робиться відповідний запис у графі "Для відміток" актового запису про народження.Надалі ці дані можуть бути доповнені відповідно до законодавства, що регулює порядок внесення змін до актових записів цивільного стану;

б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;

в) документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, спільна заява матері та батька дитини, заява матері).При відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його державну реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини.

Якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік - батьком дитини за заявою будь-якого з них.У разі встановлення в порядку, передбаченому чинним законодавством, режиму окремого проживання подружжя дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не вважається такою, що походить від її чоловіка.В цьому випадку при пред'явленні дружиною копії рішення суду про встановлення для подружжя режиму окремого проживання державна реєстрація народження дитини провадиться за заявою матері.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини про визнання батьківства.Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслано поштою за умови нотаріального засвідчення справжності підпису заявника на заяві.Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі і немає спільної заяви батьків, прізвище та громадянство батька дитини зазначається за прізвищем та громадянством матері, а власне ім'я та по батькові - за вказівкою матері в заяві про державну реєстрацію народження відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу (смерті, розірвання шлюбу) або визнання його недійсним, державна реєстрація народження дитини проводиться в тому ж порядку, як і державна реєстрація народження дитини, батьки якої перебувають між собою в шлюбі.

Якщо мати дитини, яка перебуває в зареєстрованому шлюбі, при державній реєстрації народження заявляє, що її чоловік не є батьком цієї дитини, і в зв'язку з цим просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження, її прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви подружжя (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини, а також заяви матері та батька дитини про визнання батьківства.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після державної реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, батьком дитини в актовому записі про народження зазначається чоловік матері в повторному шлюбі.У цих випадках батьківство колишнього чоловіка може бути визначене на підставі спільної заяви попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі про визнання батьківства та заяви матері та батька дитини про визнання батьківства або за рішенням суду.

Вибір імені

Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям.

При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька або матері або подвійне прізвище.У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають, з якого прізвища - батька чи матері - повинне починатися прізвище дитини.

При відсутності згоди дитині присвоюється прізвище на підставі рішення органу опіки та піклування або суду.

Власне ім'я дитини визначається за згодою батьків.Власне ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває в шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини.

При державній реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.У разі відсутності при державній реєстрації народження згоди батьків щодо присвоєння власного імені спір вирішується органами опіки і піклування.

По батькові дитині присвоюється за власним іменем батька.Якщо батько має подвійне власне ім'я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них на вибір батьків.На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватися взагалі.

По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває в шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за власним іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Як отримати свідоцтво про народження дитини

На підставі складеного актового запису про народження дитини, в повній відповідності з ним, органом державної реєстрації актів цивільного стану, яким проведена державна реєстрація народження, видається свідоцтво про народження дитини.Свідоцтво оформляється на бланку, підписується керівником органу, який його видав, та засвідчується печаткою такого органу.

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), районними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції та відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також дипломатичними представництвами і консульськими установами України.

Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану вкрадений, втрачений, пошкоджений або знищений, повторна видача свідоцтва здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану в такому випадку здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається представникам зазначених установ за дорученням установи і при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу.

Особам, яким виповнилося 16 років, свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану може повторно видаватися за наявності паспорта (паспортного документа).Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини.

Допомога при народженні дитини

Кому виплачується?

Одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживає  з дитиною.

Ким виплачується?

Органами праці та соціального захисту за місцем проживання.

В якому розмірі виплачується?

Розмір допомоги при народженні дитини не змінюється декілька років, оскільки з 1 липня 2014 року не залежить від прожиткового мінімуму і встановлений у фіксованому розмірі. Так, допомога при народженні дитини призначається в розмірі 41 280 гривень, незалежно від того, яка за рахунком дитина в сім'ї народилася.Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Таким чином: одноразова виплата 10 320 грн., щомісячні виплати - 860 грн.протягом 3-х років.

Які потрібні документи?

 1. Заява
 2. копія свідоцтва про народження дитини;
 3. виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини, видана відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка для призначення допомоги при народженні дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад.Жінки, які народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Особи, які звертаються за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини.

Рекомендуємо ознайомитись: зразок заяви на пакунок малюка

В яких випадках виплати припиняються

Лишитися допомоги можна в разі:

 • позбавлення батьківських прав;
 • відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
 • нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
 • відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;
 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
 • а також в інших випадках.

Рішення про припинення виплат приймає той же орган праці та соціального захисту населення, який призначив допомогу.

Зверніть увагу: у разі невідвідування батьками або опікуном дільничного лікаря-педіатра або сімейного лікаря, який спостерігає дитину у віці до 1 року, адміністрація лікувально-профілактичного закладу повідомляє про це орган праці та соціального захисту населення, який, у свою чергу, може прийняти рішення про припинення виплат.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

Кому виплачується?

Всім вагітним жінкам і жінкам які народили дитину за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами: 70 календарних днів до пологів і 56 після;в разі ускладнених пологів - 70 календарних днів до і 70 - після;жінкам, які віднесені до 1-4 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 90 календарних днів до пологів і 90 - після.

Ким виплачується?

Жінкам-найманим працівникам, а також підприємцям, застрахованим в добровільному порядку в фонді тимчасової втрати працездатності - Фондом тимчасової втрати працездатності.Усім іншим - органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

В якому розмірі виплачується?

 • працюючим жінкам - у розмірі середньомісячного заробітку;
 • підприємцям, застрахованим в добровільному порядку в фонді тимчасової втрати працездатності - у розмірі середньомісячного доходу, з якого сплачено страхові внески;
 • жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби - у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;
 • жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації - у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу.
 • жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні - у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;
 • аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - у розмірі місячної стипендії.
 • непрацюючим жінкам та жінкам-підприємцям, незастрахованим у Фонді тимчасової втрати працездатності - в розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, з розрахунку на місяць. 

Які потрібні документи?

Для працюючих - лист тимчасової непрацездатності, для інших - довідка з медичної установи і один з наступних документів:

 1. з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
 2. ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи або організації;
 3. центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
 4. Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем, полягає (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Жінкам, які не є найманими працівниками чи підприємцями, сплачують соціальні внески у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається в розмірі 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.Термін, за який виплачується допомога, становить: 126 календарних днів при нормальному перебігу пологів;140 календарних днів - при ускладнених пологах;190 календарних днів - для жінок-чорнобильців.

Як розрахувати допомогу по вагітності та пологах

 

У своєму листі від 21.03.2017 р № 2.4-38-479 Виконавча дирекція Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності розповіла як розраховувати допомогу по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Відповідно до статті 25 Закону допомога по вагітності та пологах жінці, яка застрахована у Фонді соцстрахування на випадок тимчасової втрати працездатності, виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів.Жінкам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів і 90 - після пологів).

Статтею 26 Закону передбачено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, і не може бути менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку.

Розрахунок середньої зарплати здійснюється відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від 26.09.2001 № 1266 (далі - Порядок).

Пунктом 3 Порядку визначено, що середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та / або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування на кількість календарних днів перебування в трудових відносинах, в розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова втрата працездатності, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Таким чином, суму допомоги по вагітності та пологах слід розраховувати наступним чином:

 1. Розрахувати середньоденну заробітну плату, виходячи з фактичних виплат.
 2. Порівняти фактичну середньоденну заробітну плату з середньоденною заробітною платою, обчисленою з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої в місяці настання страхового випадку (мінімальна заробітна плата / 30,44 - середньомісячна кількість календарних днів).
 3. У разі перевищення середньоденної заробітної плати, розрахованої з мінімальної заробітної плати над фактичною середньоденною заробітною платою, подальший розрахунок страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) здійснювати із середньоденної, обчисленої з мінімальної заробітної плати.

Рекомендуємо порівняти: Дитяча допомога в Білорусі: види і розміри виплат

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування

Умови призначення допомоги

Опіка та піклування , відповідно до ст.55 ЦКУ, встановлюються з метою захисту особистих немайнових і майнових прав дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (внаслідок хвороби батьків, позбавлення їх батьківських прав або з інших причин).При цьому, опіка встановлюється над малолітніми дітьми до 14 років, а піклування - над дитиною у віці від 14 до 18 років.Опікун або піклувальник призначається рішенням органу опіки та піклування або рішенням суду.

Незважаючи на те, що допомога призначається опікуну чи піклувальнику, вона вважається власністю дитини, над якою встановлено опіку чи піклування.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома з опікуном чи піклувальником, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу, про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.

Допомога на дітей, які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, призначається на загальних підставах.

Як скласти позовну заяву про визначення місця проживання дитини

Розмір допомоги

Розмір такої допомоги дорівнює двом прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку.

Документи, які подаються до органів соціального захисту для призначення допомоги:

 • заяву опікуна або піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, в якій зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей);
 • довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, які отримує на дитину опікун чи піклувальник (при отриманні пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);
 • медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

Якщо опікун або піклувальник проживає за місцем проживання дитини, яка перебуває під його опікою чи піклуванням, подається довідка, видана органом соціального захисту населення за місцем реєстрації опікуна чи піклувальника про те, що він не перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, і не одержує зазначеної допомоги.

У разі якщо батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, орган соціального захисту населення призначає допомогу без урахування їх суми.При цьому зазначений орган протягом десяти днів після подання опікуном, піклувальником заяви про призначення допомоги повідомляє про неотримання аліментів в службу у справах дітей.

Терміни виплати допомоги

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на шість місяців.Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, які отримує опікун або піклувальник дитини.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.

Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, є:

 • звільнення від виконання обов'язків опікуна чи піклувальника;
 • працевлаштування або одруження дитини до досягнення нею 18-річного віку;
 • усиновлення дитини, передача дитини батькам;
 • досягнення дитиною 18-річного віку;
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

У разі виникнення обставин, в результаті яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувачі, служба у справах дітей, виконавчий комітет сільської (селищної) ради зобов'язані в десятиденний термін повідомити про це органи соціального захисту населення.Виплата допомоги припиняється за рішенням органу соціального захисту населення з місяця, наступного за місяцем, в якому виникли відповідні обставини.

Терміни та порядок виплати допомоги

Нагадаємо, що такий вид допомоги як допомога по вагітності та пологах виплачується або органами соціального захисту населення за місцем проживання майбутньої мами, або фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.Решта видів допомоги призначаються і виплачуються органами соціального захисту (соцзабез).

Терміни розгляду документів і виплати допомоги

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, розглядаються органами соціального захисту населення протягом десяти днів з дня подачі заяви.

Про призначення допомоги або про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення заявнику видається або надсилається письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення.

У разі, якщо до заяви не додано всі необхідні документи, орган праці та соціального захисту населення повідомляє заявника, які документи повинні бути подані додатково.Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня отримання зазначеного повідомлення, днем ​​(місяцем) звернення за призначенням допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви.

При цьому, орган, що призначає і виплачує державну допомогу сім'ям з дітьми, повинен давати роз'яснення з питань її призначення і виплати та надавати допомогу заявникові в отриманні необхідних документів (п.45 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затверджений Постановою КМУ від 27.12 .2001р. № 1751).

Такий же порядок розгляду документів для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами органами Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.Документи розглядаються в термін не пізніше 10 днів після їх надходження, а в разі відмови повідомлення із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п'яти днів після його винесення.

Виплачується допомога по вагітності та пологах в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Порядок виплати допомоги

Державна допомога сім'ям з дітьми виплачується щомісяця за вибором матері (батька, опікуна, піклувальника або усиновителя), якій призначена допомога, Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" за місцем її проживання або через уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку.

У разі зміни місця проживання одержувача виплата допомоги продовжується органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання з дня (місяця) звернення, але не раніше, ніж з дня реєстрації.

Допомога, неодержана вчасно з вини одержувача виплачується за минулий з моменту призначення термін, але не більше ніж за три місяці з місяця звернення за її одержанням.Призначені, але своєчасно не одержані суми державної допомоги з вини органу, який призначає або виплачує зазначену допомогу, виплачуються протягом будь-якого часу без обмежень.При цьому виплата здійснюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на день її призначення.

Призначені суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги при усиновленні дитини, на дітей одиноким матерям, недоотримані у зв'язку зі смертю одержувача , виплачуються членам сім'ї померлого, які проживали разом з ним на день його смерті або опікуну (піклувальнику).Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше ніж протягом трьох місяців після смерті одержувача.

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, розмір допомоги по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, та допомоги на дітей одиноким матерям перераховуються без звернення осіб, яким вони призначені, з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум.

Приблизно такий же порядок виплати допомоги органами фонду соціального страхування.

Призначене, але не одержане у зв'язку із смертю застрахованої особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім'ї, які проживали разом з нею, або спадкоємцям.

Призначене, але не одержане застрахованою особою своєчасно матеріальне забезпечення виплачується за минулий час без обмеження будь-яким строком у розмірі, встановленому на момент настання страхового випадку, а суми матеріального забезпечення, не одержані з вини органу, який призначає матеріальне забезпечення, крім того, виплачуються застрахованій особі за минулий час з дотриманням вимог законодавства про індексацію грошових доходів населення.

Відповідальність і відрахування

Органи, які призначають і виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми, мають право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення допомоги, а також перевіряти матеріальне становище сімей з дітьми.

Особи ж, яким виплачується державна допомога сім'ям з дітьми, зобов'язані повідомляти в органи, що призначають і виплачують зазначену допомогу, про зміну всіх обставин, які впливають на виплату державної допомоги (зміни у складі сім'ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім'ї тощо) .

Суми державної допомоги сім'ям з дітьми, зайво виплачені внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни в складі сім'ї, приховування обставин, які впливають на призначення і виплату державної допомоги тощо), стягуються відповідно до закону.При цьому, відрахування на підставі рішень відповідних органів провадиться у розмірі не більше 20 відсотків суми виплачуваної допомоги.

Рішення органу, що призначає і виплачує державну допомогу сім'ям з дітьми, може бути оскаржено в порядку їх підпорядкованості до вищестоящих органів або в судовому порядку.

Що ж стосується зайво виплачених сум матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності внаслідок зловживань з боку застрахованої особи або членів його сім'ї, то вони стягуються з них в судовому порядку.

Розмір допомоги

Розмір такої допомоги дорівнює двом прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку

З 1 січня 2021 року допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі:

 • 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку  - на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування.

У разі якщо на дитину (на дитину з інвалідністю) виплачуються призначені у встановленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики