про твої права

Усиновлення (удочеріння) дитини в Україні: документи

Дізнайтеся про те, який порядок усиновлення (удочеріння) дітей, де можна знайти базу даних і анкети дітей на усиновлення. Які документи потрібні для оформлення усиновлення дитини (хлопчика чи дівчинки) в Києві, Харкові та інших містах України.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Усиновителі й усиновлені
 2. Хто може усиновити дитину:
 3. Не можуть бути усиновлювачами:
 4. Загальні правила усиновлення
 5. Що необхідно для усиновлення дитини:
 6. Документи для усиновлення
 7. Як усиновити новонароджену дитину з пологового будинку
 8. Особливості усиновлення іноземцями
 9. Недійсність та скасування усиновлення
 10. Таємниця усиновлення
 11. Анкети дітей на усиновлення
 12. Прийомна сім'я
 13. Особливості розгляду судом справ про усиновлення

Процедура усиновлення дітей в Україні встигла обрости безліччю легенд і міфів.Ставлення до неї з боку громадян, м'яко кажучи, неоднозначне: одні кажуть, що усиновити дитину в Україні дуже просто, тому саме українські діти часто стають жертвами іноземних аферистів;інші, навпаки, вказують на занадто велику кількість бюрократичних процедур і правових колізій, пов'язаних з цим питанням.Розібратися в ситуації вирішив Prostopravo.com.ua.

Як скласти заяву про усиновлення дитини

Усиновителі й усиновлені

Усиновленням, відповідно до частини першої статті 207 Сімейного кодексу України є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.Таким чином, усиновлена ​​дитина набуває не тільки ті ж права (наприклад, право на спадщину), а й ті ж обов'язки щодо усиновлювача, які має дитина по відношенню до своїх батьків (наприклад, обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про батьків).

У той же час, з моменту усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між усиновленим та іншими її родичами за походженням.

З цього правила є два винятки:

 1. Винятком є ​​випадок, коли при усиновленні дитини однією особою ці права та обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновитель - чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка.
 2. Також, якщо після смерті одного з батьків дитини або розірвання шлюбу з особою визнаною судом недієздатною, другий з батьків дитини вступив у повторний шлюб і його дружина або чоловік у повторному шлюбі бажають усиновити дитину, баба, дід дитини з боку того з батьків, хто помер або визнаний недієздатним, рідні брати, сестри дитини мають право подати до суду заяву про збереження між ними та дитиною правового зв'язку.

За загальним правилом, усиновлена може бути дитина. Однак, у виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування.У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші обставини, які мають істотне значення.

Хто може усиновити дитину:

 1. Дієздатна особа не молодше двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.
 2. Усиновитель повинен бути старше дитини, яку він бажає усиновити, не менш, ніж на п'ятнадцять років.Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою ніж сорок п'ять років.
 3. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років.
 4. Усиновлювачами можуть бути подружжя.Виняток: якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.
 5. Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.
 6. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.
 7. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена ​​чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі. Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена ​​жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується.

Не можуть бути усиновлювачами:

 • особи, обмежені у дієздатності;
 • особи, визнані недієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • особи, що були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
 • знаходяться на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними речовинами;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я України;
 • іноземці, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних речовин, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;
 • є особами без громадянства;
 • перебувають у шлюбі з особою, яка не може бути усиновлювачем
 • особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Загальні правила усиновлення

Облік дітей, які можуть бути усиновлені, а також осіб, які бажають усиновити дитину, ведеться відповідними відділами і управліннями місцевих рад, місцевих державних адміністрацій, а також Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передачі їх під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян України, іноземців або осіб без громадянства в Україні заборонена.

Тому варто з великою обережністю ставитися до пропозицій про допомогу в питаннях усиновлення з боку усіляких агентств та інших організацій. Єдине, чим Вам можуть допомогти, - це кваліфікована правова консультація з питань усиновлення, а також представництво Ваших інтересів як усиновителя в суді при розгляді судом заяви про усиновлення. При цьому слід пам'ятати, що особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення особисто. Подання такої заяви через представника не допускається.

Що необхідно для усиновлення дитини:

 1. Письмова згода батьків дитини, засвідчена нотаріально.Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на усиновлення потрібна згода їхніх батьків.Згода батьків на усиновлення дитини не потрібна, якщо вони невідомі, визнані безвісно відсутніми, недієздатними або позбавлені батьківських прав.Усиновлення дитини може бути проведено без згоди повнолітніх батьків, якщо судом буде встановлено, що вони, чи не проживаючи з дитиною понад шість місяців без поважних причин, не проявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її.
 2. Згода дитини, якщо вона досягла того віку і рівня розвитку, при якому може її висловити.Згода дитини дається в формі, що відповідає її віку та стану здоров'я.Згода дитини на усиновлення не потрібна, якщо вона проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками.
 3. На усиновлення дитини одним із подружжя потрібна письмова згода другого з подружжя, засвідчена нотаріально.
 4. На усиновлення дитини, над якою встановлено опіку чи піклування, а також на усиновлення дитини, над батьками якої встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, незалежно від згоди батьків.Якщо опікун або піклувальник не дав згоду на усиновлення дитини, така згода може бути дана органом опіки та піклування.Усиновлення може бути проведено без згоди опікуна, піклувальника або органу опіки та піклування, якщо суд встановить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.
 5. На усиновлення дитини, яка не має батьків і перебуває у закладі охорони здоров'я або навчальному закладі, потрібна письмова згода цього закладу.Усиновлення може бути проведено без згоди цього закладу, якщо суд встановить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.

Суд, ухвалюючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, які мають істотне значення, зокрема:

 • стан здоров'я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання ставлення до виховання дитини;
 • мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;
 • мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення;
 • взаємна відповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується дитиною;
 • особистість дитини і стан її здоров'я;
 • ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити.

Суд не може відмовити особі  в усиновленні на тій підставі, що вона вже має або може народити дитину.

Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні.При наявності обставин, які мають істотне значення суд за згодою органу опіки та піклування може постановити рішення про усиновлення когось із них або усиновлення їх різними особами.Якщо усиновлення для дитини не є таємним, брат та сестра мають право знати про нове місце проживання один одного.

Документи для усиновлення

Заява про усиновлення дитини подається до суду за місцем її проживання.

Заява про усиновлення дитини повинна містити: найменування суду, до якого подається заява, ім'я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров'я дитини.Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір'ю або батьком дитини.

До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:

 • копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним з подружжя;
 • медичний висновок про стан здоров'я заявника;
 • довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • інші документи, визначені законом.

До заяви про усиновлення дитини особами без громадянства, які постійно проживають за межами України, або іноземцями, також додаються дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади, висновок компетентного органу відповідної держави про умови їх життя і можливість бути усиновлювачами, дозвіл компетентного органу відповідної держави на в'їзд усиновленої дитини та її постійне проживання на території цієї держави, зобов'язання усиновлювача, оформлене в нотаріальному порядку, про надання представникам дипломатичної установи України за кордоном інформації про усиновлену дитину та можливості спілкування з дитиною.

До заяви громадян України про усиновлення дитини, яка є громадянином іншої держави, додаються згода законного представника дитини та згода компетентного органу держави, громадянином якої є дитина.

Документи усиновлювачів, які є громадянами інших держав, мають бути у встановленому законодавством порядку легалізовані, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.Такі документи повинні бути перекладені на українську мову, а переклад має бути завірений нотаріально.

Заява про усиновлення повнолітньої особи також має містити відомості, про відсутність матері, батька або позбавлення піклування.До заяви має бути додана згода особи на усиновлення.

Як усиновити новонароджену дитину з пологового будинку

Дитина, кинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки, інші родичі, може бути усиновлена ​​після досягнення нею двомісячного віку.Також дитина, яку було підкинуто чи знайдено, може бути усиновлена ​​після спливу двох місяців з часу її знайдення.

На усиновлення дитини необхідна згода медичного закладу, де перебуває дитина.Однак суд може постановити рішення про усиновлення і при відсутності такої згоди, якщо встановить, що усиновлення відповідає її інтересам.

В іншому, порядок усиновлення новонародженої дитини з пологового будинку або іншого медичного закладу таке ж саме, як і в інших випадках.

Особливості усиновлення іноземцями

Україна дійсно є однією з небагатьох держав Європи, де дозволено усиновлення громадян іноземцями.Процедура усиновлення дітей іноземцями має деякі особливості.

Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена ​​іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, і досягла п'яти років.

Усиновлення може бути здійснено до закінчення зазначеного терміну, а також до досягнення дитиною п'яти років, якщо:

 • усиновлювач є родичем дитини;
 • дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
 • здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім'ю, якщо один з них досяг п'яти років і перебуває на обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, не менш як один рік;
 • іноземці виявили бажання усиновити дитину, яка є братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини.

Дитина може бути усиновлена ​​іноземцем, якщо не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім'ю.

Переважне право на усиновлення дитини - громадянина України мають іноземці, які є родичами дитини або громадянами держав, з якими Україна уклала договір про надання правової допомоги.

На усиновлення дитини іноземцем потрібна згода Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини направляє запит до Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки іноземців, які бажають усиновити дитину - громадянина України, на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах інших держав та Генеральному секретаріаті Інтерполу.

Усиновлення іноземцями здійснюється за умови забезпечення дитині прав в обсязі не меншому, ніж це встановлено законами України.За усиновленою дитиною зберігається громадянство України до досягнення нею вісімнадцяти років.

Усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, не є таємним, якщо у державі, в якій усиновлювач постійно проживає і в яку має переїхати дитина, усиновлення не є таємним.

Усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, і якщо ця особа в Україні постійно не проживає, не є таємним.

Якщо діти усиновлені іноземцями і проживають за межами України, відповідна консульська установа за дорученням Міністерства закордонних справ України веде облік цих дітей і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними вісімнадцяти років.

Недійсність та скасування усиновлення

Згодом усиновлення може бути визнане недійсним або скасовано судом.

Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду:

 • якщо воно було проведено без згоди дитини та її батьків, якщо така згода була необхідною;
 • якщо усиновлювач не бажав настання прав та обов'язків, які виникають в результаті усиновлення (фіктивне усиновлення);
 • якщо воно було проведено на підставі підроблених документів;
 • в разі відсутності згоди на усиновлення когось із подружжя, опікунів або піклувальників, а також охороноздоровчого або навчального закладу;
 • якщо одним із подружжя усиновлена ​​дитина другого з подружжя, усиновлення може бути визнане недійсним, якщо буде встановлено, що на момент усиновлення другий із подружжя не мав наміру продовжувати з ним шлюбні відносини.

Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:

 • воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання;
 • дитина страждає недоумством, на психічну або іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на момент усиновлення;
 • між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливим їх спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.

Скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття.Проте, усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім'ї, а також за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.

Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена ​​дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Таємниця усиновлення

Особа має право на таємницю перебування на обліку бажаючих усиновити дитину, пошуку дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення та її розгляду, рішення суду про усиновлення.Усиновлена ​​дитина має право на таємницю, в тому числі і від неї самої, факту її усиновлення.

Особа, яка була усиновлена, має право після чотирнадцяти років на одержання інформації щодо свого усиновлення.

Усиновитель має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка ним усиновлена, і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття.Усиновитель має право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам.

Якщо усиновлюється дитина, яка не досягла семи років, службові особи при виявленні її згоди на усиновлення зобов'язані вживати заходів щодо забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини.

Особи, яким у зв'язку з виконанням службових обов'язків доступна інформація щодо усиновлення, а також інші особи, яким стало відомо факт усиновлення, зобов'язані не розголошувати її, в тому числі і тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним.Відомості про усиновлення видаються судом лише за згодою усиновлювача, крім випадків, коли такі відомості потрібні правоохоронним органам, суду у зв'язку з цивільною справою чи кримінальним провадженням.

Особи, які розголосили таємницю усиновлення, несуть відповідальність, встановлену законом.

Анкети дітей на усиновлення

Облік дітей, які можуть бути усиновлені, здійснюється службами у справах дітей районних, районних у мм.Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, уповноваженим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики .

З анкетами дітей, які можуть бути усиновлені, можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики: https://www.msp.gov.ua/children/search.php

Прийомна сім'я

Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Рішення про створення прийомної сім'ї приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про створення прийомної сім'ї, на основі типового договору укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї.Орган, який прийняв рішення про створення прийомної сім'ї, зобов'язаний контролювати виконання прийомними батьками своїх обов'язків по вихованню та утриманню дітей.

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.

На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до прийомної сім'ї потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Згода дитини на  її пристрій в прийомну сім'ю з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона знаходиться, в присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.

Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації - до його закінчення.

За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування в прийомну сім'ю.

Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню.

Особливості розгляду судом справ про усиновлення

Справи про усиновлення розглядаються судами в порядку окремого провадження.

Суддя при підготовці справи про усиновлення дитини до розгляду вирішує питання про участь в ньому як зацікавлених осіб відповідного органу опіки та піклування, а у справах, провадження в яких відкрито за заявами іноземних громадян, - уповноваженого органу виконавчої влади.

Орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

До висновку органу опіки та піклування мають бути додані:

 • акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • медичний висновок про стан здоров'я дитини, про її фізичний і розумовий розвиток;
 • у випадках, встановлених законом, згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охорони здоров'я або навчального закладу, а також самої дитини на усиновлення.

Суд у разі необхідності може вимагати подання інших документів.

Суд розглядає справу про усиновлення дитини за обов'язковою участю заявника, органу опіки та піклування або уповноваженого органу виконавчої влади, а також дитини, якщо вона за віком і станом здоров'я усвідомлює факт усиновлення, з викликом заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за необхідне допитати.

Суд розглядає справу про усиновлення повнолітньої особи з обов'язковою участю заявника (заявників), усиновлюваної особи, з викликом заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за необхідне допитати.

Для забезпечення таємниці усиновлення у випадках, встановлених Сімейним кодексом України, суд розглядає справу в закритому судовому засіданні.

Суд перевіряє законність підстав для усиновлення, в тому числі наявність згоди усиновлюваної дитини, якщо така згода є необхідною, або наявність згоди усиновлюваної повнолітньої особи.

За результатами розгляду заяви про усиновлення суд ухвалює рішення.

У разі задоволення заяви суд зазначає у резолютивній частині рішення про усиновлення дитини або повнолітньої особи заявником (заявниками).

За клопотанням заявника (заявників) суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини, про зміну імені, прізвища, по батькові усиновленої повнолітньої особи, про запис усиновлювачів батьками.

Судові витрати, пов'язані з розглядом справи про усиновлення, відносяться на рахунок заявника (заявників).

Якщо після прийняття рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили батьки дитини відкликали свою згоду на її усиновлення, суд скасовує своє рішення і поновлює розгляд справи.

У разі відкликання заяви про усиновлення після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили, суд скасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду.

Усиновлення вважається здійсненим з дня набрання законної сили рішенням суду.Для внесення змін до актового запису про народження усиновленої дитини або повнолітньої особи копія рішення суду надсилається до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення, а у справах про усиновлення дітей іноземцями - також до уповноваженого органу виконавчої влади.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики