Реєстрація підприємства в Україні

Порядок державної реєстрації юридичної особи, приватного підприємця, ФОП, ПП, СПД в Україні. Процедура, документи і вартість реєстрації бізнесу онлайн. Дізнайтеся, як правильно створити власну справу і відкрити фірму, компанію або організацію.

 1. Реєстрація юридичної особи в ЄДР
 2. Документи для проведення державної реєстрації юридичної особи
 3. Реєстрація в податковій інспекції та соціальних фондах
 4. Печатка не обов'язкова
 5. Відкриття банківського рахунку юридичної особи
 6. Онлайн реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності
 7. Розмір реєстраційного збору у 2020 році
 8. Вартість юридичних послуг з реєстрації бізнесу

Відео путівник


Як створити свою компанію, починаючи від державної реєстрації як юридичної особи і закінчуючи відкриттям поточного розрахункового рахунку в банку, дізнавався Prostopravo.com.ua.Зареєструвати свій бізнес в Україні з кожним роком стає все простіше.

Реєстрація юридичної особи в ЄДР

Першим етапом на шляху до створення компанії є її реєстрація в Єдиному державному реєстрі .Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора за місцем знаходження майбутнього юридичної особи.

Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної або фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, яка проводиться незалежно від місця знаходження юридичної або фізичної особи в межах України.

За рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих в паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.

Процес реєстрації включає в себе перевірку документів, поданих для реєстрації, внесення відомостей про нову комерційну юридичну особу до Єдиного державного реєстру, оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру.

Всі документи, які подаються державному реєстратору, повинні бути складені державною мовою.Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами.Якщо документи для реєстрації надсилаються поштою, підпис заявника повинен бути нотаріально посвідчений.

Установчі документи юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом.Так, установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості, передбачені законом (ч.2 ст.82 ГКУ).

Згідно ст.11 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в статуті товариства з обмеженою відповідальністю зазначаються відомості про: 1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;3) порядок вступу і виходу з нього.Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Нагадаємо, що господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту.

Якщо господарське товариство створюється і діє на підставі модельного статуту в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту (ч.10 ст. 82 ГКУ).

Установчі документи юридичної особи викладаються письмово, прошиваються, нумеруються і підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами.

Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором.Державний реєстратор автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.

З 6 листопада 2014 року державний збір за реєстрацію суб'єкта господарювання не справляється.

Документи для проведення державної реєстрації юридичної особи:

 • Заповнена реєстраційна картка, до якої може бути представлено як додаток заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та / або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість;
 • Заява про включення до Реєстру неприбуткових організацій (при необхідності);
 • примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально завірена копія) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • установчий документ (оригінал);
 • інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ.

У випадках, передбачених законом, додатково подається копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

У разі державної реєстрації фермерського господарства додатково подається копія Державного акту на право приватної власності засновника на землю або копія державного акту на право постійного користування землею засновником, або копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ, що засвідчує його повноваження.

Термін державної реєстрації складає 24 години (не рахуючи святкових і вихідних днів) з моменту надходження документів для реєстрації.

Реєстрація в податковій інспекції та соціальних фондах

Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України , фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

У відповідний орган доходів і зборів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором передається електронна копія заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та / або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію в якості платника податку на додану вартість, виготовлену ​​шляхом сканування, якщо вони були представлені як доповнення до реєстраційної картки.

Так що необхідність додаткового самостійного звернення до відповідних органів і фондів суб'єктом господарювання з метою реєстрації та постановки на облік відпадає.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в контролюючих органах підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (п.64.3 ст.64 ПКУ).

Печатка не обов'язкова

У відповідності до статті 58-1 Господарського Кодексу України суб'єкт господарювання має право використовувати в своїй діяльності печатку. Використання підприємством печатки не є обов'язковим .

Відбиток печатки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.Копія документа, який подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається завіреною в установленому порядку, якщо на такий копії проставлений ​​підпис уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця.Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має права вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа в разі, якщо така вимога не встановлена законом.

Наявність або відсутність відбитку печатки підприємства на документі не створює юридичних наслідків.

Виготовлення, продаж та / або придбання печаток здійснюється без отримання будь-яких документів дозвільного характеру.

Відповідно, внесені зміни до законодавчих актів, що регулюють діяльність суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм щодо того, що печатка більш не є обов'язковим атрибутом юридичної особи.Крім того, якщо раніше законодавством було встановлено, що на печатці повинні бути відображені найменування та ідентифікаційний код суб'єкта господарювання, то тепер вимоги до змістовної частини печатки скасовані.

Відкриття банківського рахунку юридичної особи

Для початку повноцінної роботи юридичній особі необхідно відкрити поточний рахунок в будь-якому комерційному банку. Порівняти тарифи РКО можна тут .

Відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті (Постанова НБУ №492 від 12.11.2003 р.) Для відкриття рахунку потрібно надати в банк такі документи:

 • заяву про відкриття поточного рахунку.Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена особа;
 • копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акту/ положення).Юридичні особи, установчі документи яких розміщені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають.Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.Юридична особа, створена і / або така, що здійснює діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про здійснення діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;
 • картку зі зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену у нотаріуса.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває поточний рахунок, має пред'явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу.Представники юридичних осіб повинні також надати документи, що підтверджують їх повноваження.Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Для відкриття поточного рахунку для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду суб'єкта господарювання - юридичної особи будуть потрібні:

 • заява про відкриття поточного рахунку, підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками юридичної особи;
 • один примірник оригіналу установчого документа або його копія, завірена нотаріально.У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається договір / рішення про створення акціонерного товариства або його копія, завірена нотаріально;
 • рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком, яке оформляється у формі довіреності, посвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізичною особою).Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, завірена нотаріально.

У разі відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, подаються:

 • заява про відкриття поточного рахунку.Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку "Додаткова інформація" заяви про відкриття поточного рахунку;
 • один примірник оригіналу установчого документа або його копія, завірена нотаріально.У разі відкриття рахунку для формування (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про заснування акціонерного товариства або його копія, завірена нотаріально;
 • довіреність або копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально.Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.

На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду юридичної особи до його державної реєстрації.Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, і отримання банком відповідного повідомлення або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи.

Нагадаємо, що на даний момент для більшості організаційно-правових форм підприємств мінімальний розмір статутного капіталу законодавчо не встановлено.Це означає, що він може бути будь-яким.

Онлайн реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності

Даний тест-драйв Реєстраційного порталу від Prostopravo.com.ua покаже реалізацію державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ).

Для проведення процедури державної реєстрації суб'єкта підприємництва, в даному випадку ТОВ необхідно скористатися сервісом Міністерства юстиції за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/

Всього кілька нескладних операцій і Ви - засновник ТОВ.

Перше, що Вам знадобиться для проведення державної реєстрації суб'єкта підприємництва за допомогою інтернету - електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП). Якщо його у Вас немає, можете скористатися кнопкою «Отримати ЕЦП» внизу сторінки або перейти за адресою: https://online.minjust.gov.ua/ecp-information

Вся корисна інформація про отримання ЕЦП Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції по посиланню .

Можна отримати ЕЦП і будь-яким іншим способом: наприклад, в податкових органах або банку.

Авторизація та реєстрація нового користувача

Для того, щоб зареєструвати нового користувача на порталі електронних послуг «Он-лайн будинок юстиції» потрібно перейти за посиланням https://online.minjust.gov.ua

і в верхньому правому куті натиснути на кнопку «Вхід».

Після переходу на сторінку авторизації ( https://online.minjust.gov.ua/login ), необхідно прикріпити Електронний цифровий підпис, шляхом вибору Центру сертифікації ключів; далі слід натиснути кнопку «Обрати», знайти свою ЕЦП на комп'ютері і ввести пароль захисту ключа і натиснути кнопку «Зчитати».

Також користувач має можливість зареєструватися і надалі авторизуватися на порталі електронних послуг «Он-лайн будинок юстиції» за допомогою захищеного носія (Кристал / Алмаз і ін.), Для цього необхідно підключити захищений носій до комп'ютера, далі слід вибрати Центр сертифікації ключів вибрати тип носія і ввести пароль захисту ключа і натиснути кнопку «Зчитати».

Зміна ЕЦП

У разі необхідності зміни ЕЦП на електронному сервісі «Он-лайн будинок юстиції, необхідно виконати наступні дії:

На сторінці порталу https://online.minjust.gov.ua/login необхідно виконати авторизацію за допомогою нової ЕЦП, шляхом вибору Центру сертифікації ключів;

далі слід натиснути кнопку «Обрати», знайти свою ЕЦП на комп'ютері і натиснути кнопку «Зчитати». Після чого система перевірить ідентифікаційні дані і буде додана нова ЕЦП.

Також користувач має можливість зареєструватися і надалі авторизуватися на порталі електронних послуг «Он-лайн будинок юстиції» за допомогою захищеного носія.

Необхідно підключити захищений носій до комп'ютера, далі слід вибрати Центр сертифікації ключів вибрати тип носія і ввести пароль захисту ключа і натиснути кнопку Зчитати.

Реєстраційні дії здійснюється вже в Вашому особистому кабінеті. Вибираючи кнопку «Зареєструвати онлайн», Ви отримуєте можливість почати реєстрацію. Вибираєте зелену кнопку в лівому верхньому кутку екрану «Створення заяви» і вибираєте в випадаючому вікні, який із суб'єктів підприємництва Ви бажаєте зареєструвати (юридична особа або ФОП).

Для реєстрації юридичної особи заповнюєте дані:

Не забувайте натискати кнопку «Зберегти».

Далі, вкладка «Інформація». Заповнюється блок, обведений маркером:

І зберігаємо, натиснувши кнопку «Зберегти».

На вкладці «Зв'язок» заповнюємо дані про номери телефону, адресу електронної пошти, адреса сторінки в Інтернеті, якщо вона є, звичайно.

І, знову-таки, не забуваємо зберігати.

Далі, заповнюємо дані про заявника. Фактично тут вказуються дані власника електронного цифрового підпису, який в підсумку підпише і подасть заяву на реєстрацію.

Якщо Ви визначилися з видами діяльності Вашого підприємства, можете обмежитися введенням їх кодів, вибравши пункт «КВЕД». Система сама знаходить вид діяльності і після натискання кнопки «Зберегти» додає їх до заяви. Кількість видів діяльності, які можуть бути внесені в заяву, система не обмежує.

Вкладка «Документи», як і наступна вкладка «Скановані копії», має ряд секретів. Зверніть увагу на пункти, позначені червоним маркером. Це ті документи, які обов'язково повинні бути відзначені для подачі. Зеленим маркером позначені опціонні документи: довіреність (лише в тому випадку, коли власник ЕЦП НЕ засновник, а довірена особа), заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію платника ПДВ.

Якщо засновник (один з) Вашого ТОВ - юридична особа, відзначайте пункт про документ, що підтверджує структуру власників цієї юридичної особи.

Зверніть увагу на наступне. Адміністративний збір не стягується за проведення державної реєстрації суб'єкта підприємництва, однак вибрати пункт про документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору обов'язково, без цього система не пропустить Вас далі. Мабуть, розробники ще не встигли адаптувати портал під нові вимоги законодавства. Аналогічно, потрібно вибрати пункт про установчі документи навіть якщо Ваше ТОВ буде використовувати модельний статут, і Ви про це вказували вище.

Зберігайте свій список документів і переходите до наступної вкладки. Перш ніж почати працювати з наступним пунктом, необхідно відсканувати всі Ваші паперові документи. І в цьому розділі відбувається завантаження Ваших відсканованих паперових документів на портал. Врахуйте вимоги до завантажуваних документів:

 • формат зображення: чорно-біле;
 • дозвільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;
 • глибина кольору: 4 біт;
 • формат готового файлу: компресований багатосторінковий. TIFF розміром до 300-900 кБ; .
 • документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.
 • алгоритм стиснення даних: LZW.

Якщо файли, що містять відскановані документи не підписані ЕЦП, вибирайте пункт «Підписання завантаження файлу» та підписуєте кожен файл завантаження (вибираєте файл через функцію «Огляд» і «Шлях», вказуєте місцезнаходження сертифіката ЕЦП, вводите пароль до ключа і натискаєте кнопку «Підписати» ). Після підписання файлу натисніть кнопку «Зберегти» і, якщо все зробили правильно, файл з документом підвантажиться на портал. Для квитанції про оплату створіть порожній TIFF файл, підпишіть його і завантажте. Аналогічно і з Статутом, якщо будете використовувати модельний статут ТОВ. В іншому випадку, система не пропустить Вас до подальших реєстраційних дій, а саме до подачі заяви.

Завершивши завантаження документів, переходите до вкладки «Засновники». Додаєте, як показано на зображенні засновників юридичних і / або фізичних осіб, вибравши відповідні пункти.

Вкладку «Підписант» можна пропустити, якщо крім директора ніхто інший не має права підпису від імені Вашого ТОВ.

В останню чергу вносимо дані керівника:

Зберігаємо інформацію і минаючи вкладку «Відомості щодо сплати», можна переходити безпосередньо до кнопки «Підписати». Після натискання цієї кнопки (1) з'явиться вікно авторизації особистого ключа. Вводьте пароль (2) і натискайте в вікні авторизації кнопку «Підписати» (3).

Якщо всі файли документів підписані, завантажені, заповнені всі необхідні дані, то Ваша заява перейде в розряд «Підписані».

Далі, в випадаючому вікні залишиться лише вибрати опцію «Подати»:

Після відправки документа в обробку державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ повинна бути проведена протягом 24 годин, за умови, звичайно, правильного заповнення даних і оформлення відсканованих документів. Всі стадії проходження Вашої заяви Ви можете відстежувати в своєму особистому кабінеті.

Коли процедура державної реєстрації буде завершена, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців буде внесена інформація про Ваше ТОВ, включаючи дані про постановку на облік в ДФС, Ви зможете через онлайн сервіси Міністерства юстиції України замовити виписку і витяг з ЄДР.

Розмір реєстраційного збору у 2020 році

У 2020 році розмір адміністративного збору за здійснення державної реєстрації змін інформації щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в ЄДР розраховується від розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу станом на 01 січня 2020 року. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» це — 2102 гривні.

Отже, розмір адміністративного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі (зміни до статуту, зміна керівника, КВЕД, розмір статутного капіталу, зміна місцезнаходження тощо), крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою, — становить 630 гривень. Якщо відповідно до частини четвертої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» певним особам має надсилатися виписка з Єдиного державного реєстру, розмір адміністративного збору збільшується на добуток 0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кількості таких осіб, тобто на 21 гривню за одну виписку.

Фізичні особи-підприємці за державну реєстрацію зміни місцезнаходження, прізвища та/або імені, а також громадські об’єднання та благодійні організації за державну реєстрацію змін до відомостей про них заплатять 210 гривень.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію юридичної особи, фізичної особи — підприємця, змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами.

Пошук юридичних послуг з реєстрації бізнесу
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

17

кількість пропозицій

2 465,88

середня ціна, грн

13

кількість пропозицій

1 359,23

середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

3 883,33

середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

1 241,67

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

6 609,09

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

1 663,33

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

2 714,29

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

1 700,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

11 150,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

1 700,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

9 000,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

52 650,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

59 250,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

5 000,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

5 500,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

2 750,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

15 500,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

83 500,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

6 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

97 300,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах