Бланки, документи, договори

Зразки популярних бланків, документів, договорів

Назва документу
Автобіографія (біографія)

Автобіографія (біографія)

Автобіографія - це документ, в якому особа, яка його складає, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності. Пропонуємо бланк і приклад, як правильно пишеться автобіографія на роботу, для військкомату, до особової справи

Рубрика: Інші документи

Адвокатський запит (зразок)

Адвокатський запит (зразок)

Відповідно до ст.24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р., адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. Пропонуємо зразок адвокатського запиту до лікарні, поліції, МРЕВ та інших органів про надання інформації.

Рубрика: Інші документи

Акт введення в експлуатацію

Акт введення в експлуатацію

Типову форму введення в експлуатацію основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. №818.

Рубрика: Первинні документи

Акт виконаних робіт (зразок)

Акт виконаних робіт (зразок)

Акт виконаних робіт (наданих послуг) є первинним документом і відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» повинен містити такі реквізити:

Рубрика: Первинні документи

Акт обстеження житлових умов

Акт обстеження житлових умов

Акт обстеження житлових умов складається для призначення соціальної допомоги, надання висновку про можливість проживання дитини в сім’ї тощо.

Рубрика: Діти і батьки

Акт прийому-передачі документів

Акт прийому-передачі документів

Акт прийому-передачі оригіналів кадрових, бухгалтерських документів є підтвердженням факту передання та отримання документації. Часто використовується у господарському обороті для передання технічної документації відповідно до умов Договору.

Рубрика: Інші документи

Акт прийому передачі матеріальних цінностей (зразок)

Акт прийому передачі матеріальних цінностей (зразок)

Багато господарських операцій припускають, що товарно-матеріальні цінності можуть передаватися без передачі права власності. Такі операції можуть стосуватися процедур ремонту, модернізації, зберігання, переробки давальницької сировини і т.д. Пропонує зразок акту прийому передачі матеріальних цінностей (товару, авто, обладнання, основних засобів) від однієї особи іншій

Рубрика: Первинні документи

Акт про не проживання фізичної особи за місцем реєстрації

Акт про не проживання фізичної особи за місцем реєстрації

Акт про те, що особа не проживає (відсутня) за місцем реєстрації часто використовують як доказ у справах про виселення. Такий документ складається і підписується комісією ЖЕКу, ОСББ або ЖБК.

Рубрика: Інші документи

Акт про нещасний випадок

Акт про нещасний випадок

Акт про нещасний випадок (форма Н-1) складається за результатами розслідування нещасного випадку на виробництві та надається потерпілому, членам його сім’ї або уповноваженій особі. Форму Акта про нещасний випадок пов'язаний з виробництвом затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 17 квітня 2019 р. № 337.

Рубрика: Трудові відносини

Акт про фактичне проживання

Акт про фактичне проживання

Акт про фактичне проживання особи складається у випадках, коли фізична особа не проживає за адресою реєстрації, а є необхідність встановити її реальне (фактичне) місце проживання.

Рубрика: Інші документи

Акт службового розслідування + зразок

Акт службового розслідування + зразок

Службове розслідування проводиться з метою визначення наявності вини, характеру та тяжкості дисциплінарного правопорушення, вчиненого працівником на підприємстві.

Рубрика: Для кадровика

Акт списання матеріалів

Акт списання матеріалів

Ви можете завантажити Типову форму №3-2 Акта на списання будівельних матеріалів (фарби), малоцінних та швидкозношуваних предметів:

Рубрика: Первинні документи

Акт списання основних засобів

Акт списання основних засобів

Типову форму Акта списання основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів від 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первинні документи

Апеляційна скарга + зразок

Апеляційна скарга + зразок

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково. Апеляційна скарга на рішення суду, на ухвалу слідчого судді подається протягом:

Рубрика: У суд

Бланк акта звірки взаєморозрахунків

Бланк акта звірки взаєморозрахунків

Акт звірки взаємних розрахунків — це документ, що підтверджує наявність або відсутність у суб'єкта підприємництва заборгованості. Залежно від сальдо розрахунків з контрагентом заборгованість, відображена в акті, може бути як дебіторською, так і кредиторською.

Рубрика: Первинні документи

Бланк декларації з сімейним лікарем

Бланк декларації з сімейним лікарем

Пацієнт має обрати сімейного лікаря (терапевта, педіатра) незалежно від зареєстрованого місця проживання, з тих медичних установ (або фізичних осіб-підприємців), які уклали договір з Національною службою охорони здоров’я для підписання медичної декларації.

Рубрика: Інші документи

Будівельний паспорт (зразок)

Будівельний паспорт (зразок)

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (паспорт будівництва) визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці.

Рубрика: Інші документи

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс - документ, що характеризує загальний стан активів і пасивів підприємства на певний момент (дату) в грошовому вираженні. Баланс містить узагальнені дані про фінансовий стан організації.

Рубрика: Фінансова звітність

Видаткова накладна

Видаткова накладна

Видаткова накладна — це первинний документ постачальника, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей від постачальника до покупця.

Рубрика: Первинні документи

Висновок органу опіки і піклування + зразок

Висновок органу опіки і піклування + зразок

Участь органів опіки та піклування обов'язкова в судовому засіданні для надання висновку по спору в таких випадках:

Рубрика: У суд

Відзив на апеляційну скаргу + зразок

Відзив на апеляційну скаргу + зразок

Відповідно до вимог ст. 360 ЦПК України учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.

Рубрика: У суд

Відзив на позовну заяву

Відзив на позовну заяву

У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. Відзив підписується відповідачем або його представником. Пропонуємо бланк для написання відзиву на позовну заяву про стягнення заборгованості, про стягнення аліментів, про розірвання шлюбу і т.д. згідно ЦПК.

Рубрика: У суд

Відмова від щеплення (зразок)

Відмова від щеплення (зразок)

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Рубрика: Інші документи

Відомість нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість)

Відомість нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість)

Форму відомості про нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжної відомості П-7) працівнику затверджено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489. Проте використання цієї форми не є обов’язковим, суб’єкт господарювання може розробити і використовувати свою форму. Приклад заповнення:

Рубрика: Інші документи

Відомість розподілу чисельності працівників: бланк, додаток

Відомість розподілу чисельності працівників: бланк, додаток

Відомість розподілу чисельності працівників за видами економічної діяльності затверджено Постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010р. №30.

Рубрика: Інші документи

Відповідь на адвокатський запит + зразок

Відповідь на адвокатський запит + зразок

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Рубрика: Інші документи

Відповідь на відзив (зразок)

Відповідь на відзив (зразок)

У відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення.

Рубрика: У суд

Відповідь на звернення громадян + зразок

Відповідь на звернення громадян + зразок

Згідно зі ст. 40 Конституції України усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Рубрика: Інші документи

Відповідь на претензію

Відповідь на претензію

Відповідь на претензію складається у довільній формі і підписується уповноваженою особою. Пропонуємо приклад, як оформити лист-відповідь на претензію.

Рубрика: Договори

Гарантійний лист (шаблон)

Гарантійний лист (шаблон)

Гарантійний лист часто використовується у діловому обороті, за ним одна сторона дає гарантію іншій щодо виконання певних, взятих на себе зобов’язань. Гарантійний лист може стосуватися зобов’язань з оплати, постачання товарів, працевлаштування тощо. Пропонуємо зразок написання гарантійного листа

Рубрика: Інші документи

Декларація відповідності

Декларація відповідності

Декларація відповідності технічним регламентам – це документ, оформлений виробником, постачальником або продавцем, що гарантує якість товарів, їх відповідність установленим законом нормам.

Рубрика: Інші документи

Декларація про доходи та майновий стан

Декларація про доходи та майновий стан

Фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які отримають доходи з джерелом їх походження з України не від податкових агентів, подають електронну декларацію про доходи та майновий стан за результатами звітного року. Податкову декларацію про майновий стан і доходи фізичної особи, чиновника, депутата можна подати особисто, надіслати поштою або в електронній формі.

Рубрика: Податкові документи

Декларація про початок будівельних робіт

Декларація про початок будівельних робіт

Після набуття права на земельну ділянку та відповідно до її цільового призначення замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами і правилами, з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю. Форму повідомлення про початок виконання підготовчих робіт затверджено Кабінетом Міністрів України.

Рубрика: Інші документи

Депутатське звернення + зразок

Депутатське звернення + зразок

Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, про надання інформації, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Пропонуємо приклад депутатського звернення

Рубрика: Інші документи

Депутатський запит

Депутатський запит

Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Рубрика: Інші документи

Дефектний акт

Дефектний акт

Дефектний акт - це документ, який підтверджує необхідність ремонту матеріального об'єкта і містить перелік робіт, які необхідно з цією метою виконати, засвідчений членами кваліфікованої комісії.

Рубрика: Інші документи

Діловий лист + зразок

Діловий лист + зразок

Листування між підприємствами, установами, організаціями може носити інформаційний характер, обмін думками, пропозиціями, ідеями, містити у собі вимоги, відповіді та претензії.

Рубрика: Інші документи

Довідка з місця навчання

Довідка з місця навчання

Довідка з місця навчання студента, учня оформлюється на фірмовому бланку навчального закладу, підписується керівником та скріплюється печаткою установи (за наявності).

Рубрика: Інші документи

Довідка з місця роботи (зразок)

Довідка з місця роботи (зразок)

Довідка з місця робота зазвичай оформлюється на бланку підприємства/установи/організації, підписується керівником роботодавця та скріплюється печаткою (за наявності). Пропонуємо ознайомитись з прикладом написання довідки з основного місця роботи про займану посаду в Пенсійний фонд, жіночу консультацію, для отримання візи чи субсидії, для університету

Рубрика: Трудові відносини

Довідка МСЕК (бланк)

Довідка МСЕК (бланк)

Форми первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первинні документи

Довідка ОК-5: форма, зразок довідки з Пенсійного фонду, як отримати

Довідка ОК-5: форма, зразок довідки з Пенсійного фонду, як отримати

Довідка ОК-5 — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Довідка формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, та містить, зокрема, дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків. Така довідка надається територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій та в електронній формі. Довідку ОК-5 можливо також згенерувати на Порталі Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Довідка ОК-7

Довідка ОК-7

Довідка ОК-7 формується за період з 2011 року і містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок та страховий стаж. Зазначена довідка видається територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій та в електронній формі, яка дає змогу перевірити страховий стаж працівника, за яким визначають, яким буде відсоток нарахування сум. Як правило,використовується задля визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних або нарахування допомоги по безробіттю та інше. Довідку ОК-7 можливо також згенерувати на Порталі Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Довідка про відсутність заборгованості (зразок)

Довідка про відсутність заборгованості (зразок)

Довідка ДФС містить інформацію щодо відсутності заборгованості за податковими та іншими платежами до бюджету. Пропонуємо зразок довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету.

Рубрика: Для бухгалтера

Довідка про доходи

Довідка про доходи

Довідка про доходи є документом, що може подаватися до різних установ і з різною метою. Нижче наведена форма довідки для подання до органу соціального захисту для отримання соціальної допомоги (субсидії), але вона може використовуватись юридичними особами та фізичними особами-підприємцями і в інших випадках.

Рубрика: Первинні документи

Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії

Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Рубрика: Трудові відносини

Довідка про реєстрацію місця проживання (форма 13)

Довідка про реєстрацію місця проживання (форма 13)

Довідка про реєстрацію місця проживання дитини, дорослої особи - документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. Для отримання довідки варто звернутись до ЦНАПу. Пропонуємо бланк довідки форми 13.

Рубрика: Інші документи

Довідка про склад сім’ї

Довідка про склад сім’ї

Довідка про склад сім’ї надається до органів соціального захисту для отримання соціальної допомоги (наприклад, допомоги малозабезпеченим сім’ям). Форму довідки затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 р. N 204.

Рубрика: Трудові відносини

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

У господарській діяльності підприємства часто використовують довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей. Відповідно до Цивільного Кодексу України довіреність є документом, що підтверджує повноваження особи, якій вона видана. Такі повноваження можуть ґрунтуватися на цивільно-правовому договорі, законі або акті юридичної особи.

Рубрика: Первинні документи

Договір доручення зразок

Договір доручення зразок

За договором доручення одна сторона зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони певні юридичні дії. Сторонами договору є Повірений та Довіритель. Пропонуємо зразок договору доручення між фізичними, юридичними особами на надання послуг, представництво інтересів, підписання договорів

Рубрика: Договори

Договір зберігання зразок

Договір зберігання зразок

За договором зберігання одна сторона (Зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (Поклажодавцем), і повернути її останньому в цілості.

Рубрика: Договори

Договір купівлі-продажу автомобіля

Договір купівлі-продажу автомобіля

Договір купівлі-продажу машини укладається в письмовій формі. Придбаний автомобіль підлягає реєстрації в сервісному центрі МВС протягом 10 днів. Пропонуємо зразок, бланк договору купівлі-продажу транспортного засобу в сервісному центрі або в нотаріуса.

Рубрика: Договори

Договір підряду (зразок)

Договір підряду (зразок)

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Рубрика: Договори

Договір підряду (зразок)

Договір підряду (зразок)

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Рубрика: Договори

Договір позики

Договір позики

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Пропонуємо зразок договору позики між фізичними особами, між фізичною та юридичною особою, договір безвідсоткової позики грошей, товару працівнику підприємства.

Рубрика: Договори

Договір про надання послуг муніципальної няні + зразок

Договір про надання послуг муніципальної няні + зразок

Урядовий проект «Муніципальна няня» передбачає щомісячне надання безповоротної фінансової допомоги сім’ям у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, що встановлюється на початок кожного календарного року. Нижче ви дізнаєтесь, як укласти договір з муніципальною нянею, а також зможете скачати приклад (зразок) типового договору.

Рубрика: Договори

Додаткова угода зразок

Додаткова угода зразок

Додаткова угода укладається у разі необхідності внести зміни до основного договору. В додаткові угоді викладаються лише ті положення, які Сторони договору бажають змінити або доповнити.

Рубрика: Договори

Дозвіл на виїзд дитини за кордон

Дозвіл на виїзд дитини за кордон

Якщо дитина проживає з одним з батьків, дозвіл другого з батьків не потрібно одержувати для виїзду з дитиною за кордон на строк до 1 місяця з метою: лікування; навчання; участі у дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких туристичних, дослідницьких, спортивних заходах; оздоровлення та відпочинок.

Рубрика: Діти і батьки

Доповідна записка (зразок)

Доповідна записка (зразок)

Доповідна записка - це документ, адресований керівникові структурного підрозділу, установи, організації, в якому викладається інформація про факти, події, ситуацію, що склалася, виконану роботу, про про порушення техніки безпеки тощо, а також наводяться власні висновки та пропозиції.

Рубрика: Інші документи

Запрошення для іноземця в Україну (зразок)

Запрошення для іноземця в Україну (зразок)

Запрошення іноземця в Україну є підставою для оформлення короткострокової візи. Запрошення від імені юридичної особи оформлюється на офіційному бланку, запрошення від фізичної особи посвідчується нотаріально.

Рубрика: Інші документи

Заява + декларація на виплату соціальної допомоги

Заява + декларація на виплату соціальної допомоги

Для отримання будь-якого виду соціальної допомоги особа звертається до органів соціального захисту з відповідною заявою та подає декларацію про доходи та майновий стан.

Рубрика: Інші документи

Заява до виконавчої служби про невиплату аліментів

Заява до виконавчої служби про невиплату аліментів

Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів може знадобитися, якщо дитині потрібно виїхати за кордон на термін більше 1 місяця, а той з батьків, який живе окремо від сім'ї, не бажає надавати відповідний дозвіл. Така довідка видається за вимогою стягувача органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем протягом трьох робочих днів і обмежується одним місяцем. Пропонуємо зразок заяви про неотримання аліментів для отримання довідки

Рубрика: Інші документи

Заява до кіберполіції (зразок)

Заява до кіберполіції (зразок)

До завдань кіберполіції входить протидія кіберзлочинності, завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинців.

Рубрика: Інші документи

Заява до Національної поліції про вчинення злочину (зразок)

Заява до Національної поліції про вчинення злочину (зразок)

Відповідно до частини першої статті 244 Кримінального процесуального Кодексу слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви в поліцію про шахрайство, вчинення злочину, крадіжку, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення …, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Рубрика: Інші документи

Заява на відгул

Заява на відгул

Законодавство не містить чіткого визначення терміну «відгул». За своєю суттю, це додатковий вихідний, який може надаватися з різних підстав: як компенсація раніше відпрацьованого часу; як додаткова відпустка без збереження заробітної плати; за рахунок щорічної відпустки; в якості компенсації донорам за здачу крові. Попонуємо ознайомитись, як правильно писати заяву на відгул.

Рубрика: Інші документи

Заява на пакунок малюка + зразок

Заява на пакунок малюка + зразок

Якщо Ви не отримали допомогу «пакунок малюка» (бебі бокс) у пологовому будинку, зверніться із заявою до органу соціального захисту за місцем проживання.

Рубрика: Інші документи

Заява на податкову соціальну пільгу

Заява на податкову соціальну пільгу

Заяву про застосування податкової соціальної пільги подає працівник працедавцю, зазначивши підставу застосування такої пільги

Рубрика: Для бухгалтера

Заява про видачу виконавчого листа

Заява про видачу виконавчого листа

Примусове виконання рішення суду розпочинається державним або приватним виконавцем на підставі виконавчого листа. Виконавчий лист видається судом, який прийняв рішення на підставі заяви стягувача. Пропонуємо зразок заяви про видачу дубліката виконавчого листа про стягнення аліментів, судового збору і т.д.

Рубрика: У суд

Заява про видачу судового наказу

Заява про видачу судового наказу

Наказне провадження є самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення.

Рубрика: У суд

Заява про вихід з профспілки

Заява про вихід з профспілки

Участь у профспілковій організації є добровільною. В будь-який час особа може вийти з профспілки за власним бажанням, не пояснюючи причин. Пропонуємо зразок заяви про звільнення з профспілки

Рубрика: Інші документи

Заява про вихід / переривання декретної відпустки

Заява про вихід / переривання декретної відпустки

Працівниця має право перебувати у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо вона має намір перервати відпустку достроково — подає заяву про вихід з відпустки на ім’я директора, із зазначенням дати, з якої працівниця бажає приступити до роботи. Пропонуємо зразок заяви про достроковий вихід на роботу з декретної відпустки

Рубрика: Для кадровика

Заява про відвід судді у цивільному процесі

Заява про відвід судді у цивільному процесі

Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

Рубрика: У суд

Заява про залишення позову без розгляду у цивільному процесі: зразок

Заява про залишення позову без розгляду у цивільному процесі: зразок

Суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо:

Рубрика: У суд

Заява про застосування податкової соціальної пільги

Заява про застосування податкової соціальної пільги

Платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

Рубрика: Інші документи

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку. Пропонуємо бланк заяви про перехід, обрання, відмову від спрощеної системи

Рубрика: Для бухгалтера

Заява про зняття арешту з рахунку

Заява про зняття арешту з рахунку

Загальний розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 20%, в окремих випадках – 50%. Накладення арешту на зарплатну картку/рахунок є неправомірним. Пропонуємо зразок позовної заяви до виконавчої служби про зняття арешту з банківського рахунку

Рубрика: Інші документи

Заява про надання права на шлюб. Інструкція щодо заповнення

Заява про надання права на шлюб. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до ст.22 Сімейного Кодексу України шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Заява про отримання допомоги на поховання

Заява про отримання допомоги на поховання

Статтею 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" передбачено, що матеріальна допомога на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування України надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

Рубрика: Інші документи

Заява про переведення на іншу посаду

Заява про переведення на іншу посаду

Заява викладається у довільній формі і підписується працівником. Пропонуємо типову форму заяви про переведення на іншу посаду, на повну ставку, на неповний робочий день.

Рубрика: Для кадровика

Заява про перегляд заочного судового рішення

Заява про перегляд заочного судового рішення

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача про перегляд рішення за нововиявленими обставинами

Рубрика: У суд

Заява про передачу земельної ділянки у власність

Заява про передачу земельної ділянки у власність

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність.

Рубрика: Інші документи

Заява про повернення судового збору

Заява про повернення судового збору

Відповідно до статті 7 Закону України «Про судовий збір», сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

Рубрика: У суд

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги

Форму Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 21.04.2015 р. №441 (зі змінами та доповненнями).

Рубрика: Інші документи

Заява про прийняття на роботу

Заява про прийняття на роботу

Зазвичай трудовий договір укладається шляхом подання заяви про прийняття на роботу майбутнім працівником та видання керівником наказу про прийняття на роботу. Типової форми заяви про прийняття на роботу не існує, проте в заяві мають бути принаймні зазначені істотні умови трудового договору, за яким працюватиме особа (безстроковий чи строковий трудовий договір, робота основна чи за сумісництвом, ФОП, посада, дата початку роботи тощо).

Рубрика: Інші документи

Заява про прийняття спадщини

Заява про прийняття спадщини

Заява про прийняття спадщини подається державному або приватному нотаріусу за місцем відкриття спадщини протягом 6 місяців після її відкриття. Якщо заява про прийняття спадщини надсилається поштою, на ній повинна бути нотаріально засвідчена справжність підпису спадкоємця

Рубрика: Інші документи

Заява про розгляд справи за відсутності

Заява про розгляд справи за відсутності

Учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

Рубрика: У суд

Заява про скасування судового наказу

Заява про скасування судового наказу

Наказне провадження є самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення.

Рубрика: У суд

Заява про усиновлення дитини. Інструкція щодо заповнення

Заява про усиновлення дитини. Інструкція щодо заповнення

Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду (ст.207 СК України). Пропонуємо зразок позовної заяви про усиновлення дитини дружини

Рубрика: Діти і батьки

Заява про усунення недоліків позовної заяви (зразок)

Заява про усунення недоліків позовної заяви (зразок)

У разі наявності недоліків у позовній заяві, суд надасть строк для їх виправлення. У разі виправлення недоліків протягом цього строку, позов вважається поданим в день подання первісної заяви.

Рубрика: У суд

Заява-розрахунок лікарняних

Заява-розрахунок лікарняних

Форму заяви-розрахунку лікарняних та виплат потерпілим на виробництві затверджено Постановою Правління Фонду Соціального Страхування України від 19.07.2018 № 12.

Рубрика: Інші документи

Заява та декларація для призначення субсидії

Заява та декларація для призначення субсидії

Форму заяви та декларації про доходи особи, що звертається за призначенням житлової субсидії затверджено Наказом Міністерства соціальної політики від 03 травня 2018 р. за N 548/32000. Пропонуємо бланк для заповнення

Рубрика: Інші документи

Звіт з ЄСВ

Звіт з ЄСВ

Форми звіту про суму нарахованого єдиного соціального внеску(місячний та річний) затверджено Наказом Міністерства фінансів від 15.05.2018 № 511.

Рубрика: Єдиний соціальний внесок

Звіт неприбуткових організацій

Звіт неприбуткових організацій

Прибуткові організації, що відповідають вимогам, встановленим п.133.4 ст.133 ПКУ та включені до Реєстру неподаткових операцій подають річний звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, встановленою Міністерством фінансів.

Рубрика: Податкові документи

Звіт про виконання договору про закупівлю + форма, зразок

Звіт про виконання договору про закупівлю + форма, зразок

Пропонуємо звіт про результати проведення процедури закупівлі. Відповідно до ст.42 Закону України «Про публічні закупівлі» звіт про виконання договору про закупівлю повинен містити таку інформацію:

Рубрика: Договори

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт)

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт)

Зразок звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою Міністерством фінансів, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

Рубрика: Первинні документи

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Форма № 10-ПІ "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", що заповнюється за рік, поширюється на всі підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи, від 8 і більше осіб.

Рубрика: Інші документи

Звіт РРО

Звіт РРО

Форму звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій затверджено Наказом Міністерства фінансів від 21.01.2016 № 13.

Рубрика: ДПІ

Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку персональних даних

Заява згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене в письмовій або електронній формі. Пропонуємо бланк листа згоди на збір та обробку персональних даних

Рубрика: Інші документи

Зразок агентського договору

Зразок агентського договору

Агентський договір укладається лише між суб’єктами господарської діяльності. Сторони Агентського договору називаються – Принципал та Агент. Агент діє від імені і в інтересах Принципала. Предметом може бути як вчинення правочину, так і послуги, що сприяють його вчиненню.

Рубрика: Договори

Зразок (бланк) довіреності

Зразок (бланк) довіреності

На нашому сайті Ви можете завантажити зразок довіреності на представництво інтересів (підписання договорів, отримання пошти та документів, право підпису, на продаж квартири і т.д.). Довіреність від імені юридичної особи оформлюється на фірмовому бланку.

Рубрика: Інші документи

Зразок договору поставки

Зразок договору поставки

За договором поставки одна сторона (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк товар у власність іншої сторони (покупця) для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Рубрика: Договори

Зразок заяви для участі у конкурсі на державну службу (на заміщення вакантної посади)

Зразок заяви для участі у конкурсі на державну службу (на заміщення вакантної посади)

Заява підписується кандидатом власноруч, до неї додаються документи за переліком.

Рубрика: Для кадровика

Зразок заяви на відпустку

Зразок заяви на відпустку

Як правильно написати заяву на відпустку за свій рахунок, на додаткову чи соціальну відпустку, на один день, по вагітності та пологам? Надання працівникам організації відпусток будь-якого виду і різної тривалості обов'язково має оформлятися на підставі написаної ними заяви, що містить відповідне прохання. Функціональне призначення такого документа полягає в ініціації процедури надання працівникові відпустки, з подальшим виданням наказу. Пропонуємо приклад, бланк заяви на відпустку директора чи працівника.

Рубрика: Інші документи

Зразок заяви на звільнення

Зразок заяви на звільнення

Тут Ви можете завантажити зразки, приклади заяв про звільнення: за власним бажанням без зазначення причини і без відпрацювання; за згодою сторін; у зв'язку з переведенням; з поважної причини. Дізнайтесь, як правильно писати заяву на звільнення з роботи

Рубрика: Інші документи

Зразок звернення до міського голови, органу місцевого самоврядування (міської ради), депутата

Зразок звернення до міського голови, органу місцевого самоврядування (міської ради), депутата

Письмові колективні звернення громадян до народного депутата, мера (міського голови), депутата міської ради про допомогу садочку (школі), ремонт дороги, на лікування та інші потреби направляються на адресу відповідного органу поштою, або через мережу Інтернет в електронній формі. Як правильно написати заяву звернення громадян, розказує Prostopravo.com.ua.

Рубрика: Інші документи

Зразок зовнішньоекономічного контракту (двома мовами)

Зразок зовнішньоекономічного контракту (двома мовами)

Зовнішньоекономічний договір - угода між двома контрагентами, що знаходяться в різних країнах. Предметом такого договору можуть бути поставки товару, надання послуг, посередницька діяльність тощо Укладається зовнішньоекономічний контракт в простій письмовій формі.

Рубрика: Договори

Зразок листа-скарги на неповернення депозиту фізичної особи

Зразок листа-скарги на неповернення депозиту фізичної особи

Увага! Лист наводиться як приклад. Для кожної конкретної ситуації кожного конкретного вкладника бажано його адаптувати і доповнити своїми індивідуальними даними.

Рубрика: В банк

Зразок наказу про встановлення надбавки

Зразок наказу про встановлення надбавки

Пропонуємо зразок наказу про встановлення надбавки за вислугу років педпрацівникам, за інтенсивність праці. Нагадуємо, надбавка до заробітної плати може встановлюватись за:

Рубрика: Для кадровика

Зразок пояснювальної записки

Зразок пояснювальної записки

Пояснювальна записка є документом, який пояснює керівництву підприємства причини невиконання доручення, завдання чи роботи, факт порушення трудової або технологічної дисципліни, про травму. Пропонуємо бланк для написання пояснювальної записки про запізнення на роботу, невиконання роботи, а також зразок пояснювальної записки про помилку в роботі

Рубрика: Інші документи

Інвентаризація

Інвентаризація

Інвентаризація на підприємстві незалежно від форми власності проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка.

Рубрика: Первинні документи

Інвойс (зразок документа)

Інвойс (зразок документа)

Інвойс (англ. Invoice) - в міжнародній комерційній практиці документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови поставки і відомості про відправника та одержувача. Виписка інвойсу свідчить про те, що (крім випадків, коли поставка здійснюється по передоплаті) у покупця з'являється обов'язок оплати товару відповідно до вказаних умов.

Рубрика: Первинні документи

Інструкція: як скласти заяву на дострокове зняття депозиту + Зразок заяви

Інструкція: як скласти заяву на дострокове зняття депозиту + Зразок заяви

Відповідно до чинної редакції статті 1060 Цивільного Кодексу України ( в редакції Закону № 424-VIII від 14.05.2015) договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).

Рубрика: В банк

Інструкція: як скласти заяву на зняття депозиту по закінченні його терміну + Зразок заяви

Інструкція: як скласти заяву на зняття депозиту по закінченні його терміну + Зразок заяви

Заяву на зняття депозиту можна писати в довільній формі до відділення, у якому ви розміщували депозит. Краще якщо вона буде написана на ім'я голови правління банку, але можна писати і на ім'я начальника відділення.

Рубрика: В банк

Інструкція: як скласти заяву на реструктуризацію кредиту / кредитні канікули + Зразок заяви

Інструкція: як скласти заяву на реструктуризацію кредиту / кредитні канікули + Зразок заяви

Заява на реструктуризацію кредиту / кредитні канікули по кредиту можна писати в довільній формі в будь-яке відділення банку-кредитора. Але краще, якщо воно буде складено грамотно і написано на ім'я голови правління банку, надіслано на юридичну адресу головного офісу - це підвищить ваші шанси на позитивне вирішення питання.

Рубрика: В банк

Інструкція: як скласти заяву про скасування пені або штрафу за кредитом + Зразок заяви

Інструкція: як скласти заяву про скасування пені або штрафу за кредитом + Зразок заяви

Заява про скасування штрафів або пені за прострочення по кредиту можна писати в довільній формі до будь-якого відділення банку-кредитора. Але краще, якщо воно буде складене грамотно і написане на ім'я голови правління банку - це підвищить ваші шанси на позитивне вирішення питання.

Рубрика: В банк

Інструкція: як скласти позовну заяву + Зразок

Інструкція: як скласти позовну заяву + Зразок

Подання позовної заяви до суду супроводжується попереднім етапом підготовки всіх необхідних документів і розрахунками.

Рубрика: Права споживача

Інформаційний запит зразок

Інформаційний запит зразок

Порядок складання запиту на інформацію визначений ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Запит на інформацію - це прохання особи надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні органу, до якого звертаються.

Рубрика: Інші документи

Касаційна скарга в адміністративному судочинстві + зразок

Касаційна скарга в адміністративному судочинстві + зразок

Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Верховний Суд.

Рубрика: У суд

Касаційна скарга у цивільному процесі + зразок

Касаційна скарга у цивільному процесі + зразок

Судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.

Рубрика: У суд

Касова книга (зразок заповнення)

Касова книга (зразок заповнення)

Касова книга є обов’язковою на підприємстві за умови наявності готівкових операції. РРО не замінює ведення касової книги. Не зобов’язані вести касову книгу фізичні особи- підприємці навіть за наявності готівкових операцій.

Рубрика: Первинні документи

Клопотання про визнання доказів недопустимими

Клопотання про визнання доказів недопустимими

Відповідно до статті 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про виклик свідка

Клопотання про виклик свідка

Згідно ст. 91 ЦПК України виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час підготовчого судового засідання, а якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження – до початку першого судового засідання у справі. В заяві про виклик свідка обов’язково зазначається про які обставини такий свідок може повідомити суд, які можуть вплинути на правильне вирішення судової справи.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про витребування доказів в цивільному процесі

Клопотання про витребування доказів в цивільному процесі

Позивач подає клопотання про витребування доказів обов’язково разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 84, ч. 2 ст. 83 ЦПК України), а відповідач – разом з відзивом на позовну заяву, у строк встановленний судом для подання відзиву. В іншому випадку суд залишить клопотання без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про відкладення розгляду справи

Клопотання про відкладення розгляду справи

Клопотання про відкладення розгляду справи (заява про перенесення судового засідання на інший день) можна подати як у цивільному, так і у господарському або адміністративному процесі. У клопотанні слід вказати причину неможливості явки у судове засідання та підтвердити її документально.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про долучення доказів + зразок

Клопотання про долучення доказів + зразок

Сторони та інші учасники справи подають докази, документи у справі безпосередньо до суду.

Рубрика: У суд

Клопотання про закриття кримінального провадження

Клопотання про закриття кримінального провадження

Відповідно до частини першої статті 284 Кримінального процесуального Кодексу України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо:

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про зміну запобіжного заходу

Клопотання про зміну запобіжного заходу

Відповідно до статті 201 КПК підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи

Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи

Учасники справи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги та копії. Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи слід подавати на ім’я судді, який розглядає справу.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження

Клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження

Відповідно до статті 354 ЦКУ апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про призначення експертизи

Клопотання про призначення експертизи

Відповідно до статті 103 Цивільного процесуального Кодексу України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про проведення слідчих дій

Клопотання про проведення слідчих дій

Відповідно до статті 223 КПК слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Рубрика: Процесуальні документи

Клопотання про скасування арешту майна

Клопотання про скасування арешту майна

Відповідно до статті 174 КПК арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Рубрика: Процесуальні документи

Комерційна пропозиція (зразок)

Комерційна пропозиція (зразок)

Комерційна пропозиція – лист потенційному партнеру чи замовнику, що містить ділову пропозицію щодо подальшої співпраці.

Рубрика: Інші документи

Конституційна скарга

Конституційна скарга

Згідно зі статтею 55 Закону України «Про Конституційний суд» конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу.

Рубрика: У суд

Лист-повідомлення про припинення договору оренди

Лист-повідомлення про припинення договору оренди

Якщо договором оренди майна передбачена його автоматична пролонгація на новий строк, варто вчасно подбати про те, щоб повідомити іншу сторону договору про своє бажання його розірвати. Таке повідомлення направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Рубрика: Договори

Лікарняний лист (листок непрацездатності), бланк + зразок заповнення

Лікарняний лист (листок непрацездатності), бланк + зразок заповнення

1 травня 2021 року діє електронний лікарняний. Паралельно з ним, певний час діятиме і паперова форма. Згодом залишиться тільки електронна. Лікар вносить лікарняний у базу в системі EHealth, підписує електронним підписом. Бухгалтер отримуватиме доступ до лікарняних у базі й подаватиме в електронній формі заяву-розрахунок лікарняних до ФСС. Пропонуємо ознайомитись, як виглядає лікарняний лист і як його потрібно заповнювати.

Рубрика: Для бухгалтера

Меморіальний ордер

Меморіальний ордер

Меморіальний ордер - це обліковий документ, який вказує кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, в які повинна бути записана операція.

Рубрика: Первинні документи

Митна декларація (для письмового декларування громадянами для особистих потреб)

Митна декларація (для письмового декларування громадянами для особистих потреб)

Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу. Пропонуємо бланк, щоб правильно заповнити митну декларацію.

Рубрика: Інші документи

Мотиваційний лист (зразок)

Мотиваційний лист (зразок)

Мотиваційний лист – це супровідний лист, що надається разом з резюме. Його мета – справити потрібне враження на потенційного роботодавця, звернути увагу на ваш професійний досвід, знання, вміння, рівень обізнаності щодо напрямків діяльності підприємства, та довести, що саме ви маєте отримати вакантне місце.

Рубрика: Інші документи

Наказ про відкликання з відпустки

Наказ про відкликання з відпустки

У наказі обов’язково має бути зазначено: дату, з якої працівник має стати до роботи; кількість невикористаних днів відпустки; строк надання невикористаних днів відпустки. Пропонуємо зразок наказу про відкликання з щорічної відпустки державного службовця, працівника на один день чи на інший період часу

Рубрика: Для кадровика

Наказ про затвердження, внесення змін до штатного розпису

Наказ про затвердження, внесення змін до штатного розпису

Штатний розпис затверджується наказом керівника, так само наказом затверджують зміни до штатного розпису або викладають його в новій редакції.Пропонуємо зразок наказу про введення в дію штатного розпису, а також про внесення змін.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про затвердження, перегляд посадових інструкцій

Наказ про затвердження, перегляд посадових інструкцій

У Наказі про затвердження посадових інструкцій, зазвичай видають, окрім безпосередньо затвердження документа, можуть бути вирішені інші питання: визначено дату початку дії затвердженого документа — якщо вона не збігається з датою затвердження; встановлено строк дії затвердженого документа; окреслено перелік заходів з уведення документа в дію; призначено відповідальних осіб за виконання документа тощо. Новий документ може зумовлювати внесення змін у вже чинні документи підприємства або скасування низки таких документів.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про зміну графіка роботи

Наказ про зміну графіка роботи

У випадку виробничої або іншої необхідності роботодавець може змінити графік роботи працівників, встановлений трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку. Зауважте, що зміна графіка є істотною зміною трудового договору із застосуванням наслідків, передбачених ст.32 Кодексу законів про працю.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про облікову політику

Наказ про облікову політику

Облікова політика підприємство - уся сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону про бухоблік). Вона затверджується окремим документом — наказом керівника. Пропонуємо зразок (приклад) наказу про облікову політику малого підприємства, бюджетної установи, неприбуткової організації

Рубрика: Для кадровика

Наказ про преміювання працівників

Наказ про преміювання працівників

Наказ про преміювання видає керівник юридичної особи. В ньому зазначається розмір премії, її вид, за що премійовано працівників. Пропонуємо зразок наказу про преміювання працівників, директора у зв'язку з професійним святом, з нагоди ювілею, до 8 березня, до дня бухгалтера та інших нагод.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про призначення директора

Наказ про призначення директора

Директор підприємства призначається і звільняється з посади на підставі статутних документів. Пропонуємо зразок наказу про призначення директора новоствореного підприємства, ТОВ, про призначення засновника директором, а також наказ про призначення на посаду заступника директора

Рубрика: Для кадровика

Наказ про скасування надбавок до заробітної плати

Наказ про скасування надбавок до заробітної плати

В бюджетних установах працівникам часто встановлюються надбавки та доплати до посадових окладів. Оскільки надбавки та доплати працівникам установлюються в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, працівники можуть одержувати виплати залежно від фінансових можливостей установи, організації. Пропонуємо приклад наказу про зняття надбавки

Рубрика: Для кадровика

Наказ про скорочення штату

Наказ про скорочення штату

Звільнення у зв’язку із скороченням штату допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. Не допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.

Рубрика: Для кадровика

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

У наказі про надання відпустки за власний рахунок без збереження заробітної плати, на декретну відпустку по догляду за дитиною до 3 років вказують:

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу

При оформленні трудових відносин слід дотримуватися такого порядку прийому на роботу:

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Типова форма затверджена Наказом Держкомстату 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первинні документи

«Нульова» декларація про доходи + зразок

«Нульова» декларація про доходи + зразок

«Нульове» (одноразове) декларування проводиться з вересня 2021 року по березень 2022 року в рамках програми «податкової амністії». Пропонуємо зразок нульової податкової декларації про майновий стан і доходи.

Рубрика: Для бухгалтера

Облік платників податків та зборів

Облік платників податків та зборів

Форми обліку у редакції Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011 № 1588.

Рубрика: ДПІ

Огляд місця події + шаблон

Огляд місця події + шаблон

Огляд – це слідча (розшукова) дія, яка проводиться слідчим або прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення. Пропонуємо приклад бланку протоколу огляду місця події за новим КПК.

Рубрика: Інші документи

Особова картка працівника

Особова картка працівника

На підставі наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівник кадрової служби заповнює особисту картку працівника (форма № П-2) і робить відмітку про зарахування на роботу в трудовій книжці. Типова форма № П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Держкомстату України № 489.

Рубрика: Первинні документи

Особовий листок з обліку кадрів

Особовий листок з обліку кадрів

Особовий листок зберігається в особовій справі працівника. Заповнюється працівником власноручно, в одному примірнику. Затвердженої форми особового листка з обліку кадрів немає, нижче наведений приклад.

Рубрика: Для кадровика

Передавальний акт

Передавальний акт

Передавальний акт складається в разі реорганізації підприємства і затверджується власником та правонаступником.

Рубрика: Для бухгалтера

Платіжна вимога-доручення

Платіжна вимога-доручення

Платіжна вимога-доручення в Україні - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:

Рубрика: Первинні документи

Платіжне доручення

Платіжне доручення

Платіжне доручення - це розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, що містить письмове доручення платника банку про перерахування (переведення) з його рахунку певної суми на рахунок одержувача в тому ж або іншому банку.

Рубрика: Первинні документи

Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Після проведення виплат працівникам за рахунок коштів Фонду соціального страхування підприємство надсилає повідомлення про проведення виплат за встановленою Постановою ФССУ від 19.07.2018 № 12 формою. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом з повідомленням, або надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення. Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат.

Рубрика: Фінансова звітність

Повідомлення про прийняття на роботу

Повідомлення про прийняття на роботу

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови Кабінету Міністрів від 17 червня 2015 р. № 413.

Рубрика: Трудові відносини

Податкова декларація з плати за землю

Податкова декларація з плати за землю

Податкова декларація з плати за землю затверджена Наказом Міністерства фінансів від 23.01.2017 № 9.

Рубрика: Податкові документи

Податкова декларація з податку на прибуток

Податкова декларація з податку на прибуток

Податкова декларація з податку на прибуток, в тому числі уточнююча, подається платниками податку у строк до 40 днів після закінчення звітного кварталу. Форму декларації затверджено Наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. №897 (зі змінами, внесеними наказом від 14.11.2019 р. №481).

Рубрика: Податкові документи

Податкова декларація платників єдиного податку

Податкова декларація платників єдиного податку

У нас на сайті ви можете скачати форми податкових декларацій платників єдиного податку для 1, 2, 3 і 4 групи, затверджені Наказом Міністерства фінансів від 19.06.2015 # 578.

Рубрика: ДПІ

Податкова накладна

Податкова накладна

На дату виникнення податкових зобов’язань зі сплати податку на додану вартість (ПДВ) платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рубрика: Первинні документи

Позовна заява надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон дитини без дозволу одного з батьків. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон дитини без дозволу одного з батьків. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до частини 5 статті 161 Сімейного Кодексу України, той із батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини, крім того з батьків, до якого застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця, з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, та у разі, якщо йому відомо місце проживання іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов’язки, інформує його шляхом надсилання рекомендованого листа про тимчасовий виїзд дитини за межі України, мету виїзду, державу прямування та відповідний часовий проміжок перебування у цій державі.

Рубрика: Діти і батьки

Позовна заява позбавлення батьківських прав. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява позбавлення батьківських прав. Інструкція щодо заповнення

Відподвідно до статті 164 Сімейного кодексу України Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житлом

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житлом

Відповідно до ч.2 статті 405 Цивільного Кодексу України член сім’ї власника житла втрачає право користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Рубрика: Права споживача

Позовна заява про визначення місця проживання дитини (дітей). Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про визначення місця проживання дитини (дітей). Інструкція щодо заповнення

Відподвідно до статті 160 Сімейного кодексу України місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди

Відповідно до статті 22 Цивільного Кодексу України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Пропонуємо приклад, як написати позовну заяву про відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої залиттям квартири, крадіжкою, злочином, внаслідок ДТП

Рубрика: У суд

Позовна заява про захист прав споживачів. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про захист прав споживачів. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про захист прав споживачів для заміни неякісного товару на аналогічний якісний, відшкодування усунення недоліків товару, повернення грошових коштів за неякісний товар (послугу), відшкодування завданих збитків подається до загального суду за вибором позивача:

Рубрика: Права споживача

Позовна заява про зменшення розміру аліментів. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про зменшення розміру аліментів. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до ст.192 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про поділ спільного майна подружжя. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про поділ спільного майна подружжя. Інструкція щодо заповнення

Відповідно до статті 69 Сімейного кодексу України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про поновлення на роботі та виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про поновлення на роботі та виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про поновлення на роботі та виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу подається до загального суду за вибором позивача:

Рубрика: Трудові відносини

Позовна заява про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Позовна заява про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі. Інструкція щодо заповнення заяви

Позовна заява про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі. Інструкція щодо заповнення заяви

Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини у частці від доходу відповідача. Інструкція щодо заповнення заяви

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини у частці від доходу відповідача. Інструкція щодо заповнення заяви

Позов про стягнення аліментів може подаватися як за місцем проживання відповідача, так і за місцем проживання позивача.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини. Інструкція щодо заповнення заяви

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини. Інструкція щодо заповнення заяви

Відповідно до ст.84 Сімейного кодексу України Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка - батька дитини до досягнення дитиною трьох років. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання. Інструкція щодо заповнення заяви

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання. Інструкція щодо заповнення заяви

Відповідно до ст.199 Сімейного Кодексу України, якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Положення про оплату праці

Положення про оплату праці

Положення про оплату праці на підприємстві затверджується директором та узгоджується з профспілковою організацією.

Рубрика: Для кадровика

Посвідчення про відрядження

Посвідчення про відрядження

Наразі оформлювати посвідчення про відрядження не обов’язково, достатньо наказу, яким визначається кількість днів у відрядженні.

Рубрика: Інші документи

Пояснювальна записка в школу

Пояснювальна записка в школу

Пояснювальна записка в школу складається у довільній формі, на ім’я директора навчального закладу. Пропонуємо зразок, як парвильно написати записку українською мовою про відсутність дитини в школі.

Рубрика: Інші документи

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку — локальний нормативний акт, що регулює внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в організаціях, установах (школах, ДНЗ), інших організаційно-правових формах юридичних осіб незалежно від форми власності.

Рубрика: Для кадровика

Претензія до продавця щодо обміну/повернення неякісного  товару. Інструкція та зразок

Претензія до продавця щодо обміну/повернення неякісного товару. Інструкція та зразок

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

Рубрика: Права споживача

Прибутковий касовий ордер

Прибутковий касовий ордер

Форму прибуткового касового ордеру затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Рубрика: Первинні документи

Протокол адміністративного затримання зразок

Протокол адміністративного затримання зразок

Адміністративне затримання є одним з обмежувальних заходів адміністративного примусу, який застосовується всупереч волі та бажанню порушника і полягає у тимчасовому обмеженні свободи пересування і місцезнаходження. Пропонуємо зразок протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину

Рубрика: Інші документи

Протокол батьківських зборів (шаблон)

Протокол батьківських зборів (шаблон)

Протокол батьківських зборів має містити його номер, дату, перелік питань порядку денного та ухвалених рішень. Підписують протокол Голова та секретар зборів. До протоколу варто додати список присутніх батьків. Пропонуємо шаблон протоколу батьківських зборів молодшої, середньої групи в ДНЗ, 1-11 класів НУШ

Рубрика: Інші документи

Протокол допиту свідка + зразок

Протокол допиту свідка + зразок

Свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.

Рубрика: Інші документи

Протокол загальних зборів

Протокол загальних зборів

Протокол загальних зборів підписують обрані Голова зборів та секретар. Обов’язково мають бути вказані дата та місце проведення, явка учасників, кворум, порядок денний, хід голосування та його результат. Пропонуємо зразок протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Рубрика: Інші документи

Протокол зборів трудового колективу зразок

Протокол зборів трудового колективу зразок

Протокол загальних зборів трудового колективу підприємства, ДНЗ , школи підписують голова та секретар зборів.

Рубрика: Для кадровика

Протокол про адміністративне правопорушення (зразок)

Протокол про адміністративне правопорушення (зразок)

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.

Рубрика: Інші документи

Протокол розбіжностей до договору

Протокол розбіжностей до договору

Договір вважається укладеним, коли договірні сторони в належній формі доходять згоди щодо всіх істотних умов договору. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проєкт договору, може скласти протокол розбіжностей та направити його іншій стороні. Інша сторона, отримавши протокол розбіжностей, вживає заходів до їх врегулювання. Прийняті пропозиції включаються до договору, додаткової угоди тощо. Пропонуємо зразок протоколу розбіжностей до договору про надання послуг, до договору поставки продукції і т.д.

Рубрика: Договори

Рахунок-фактура

Рахунок-фактура

Рахунок-фактура - це господарський платіжний документ, на підставі якого проводяться грошові розрахунки покупця з продавцем товарів або виконавця з замовником робіт і послуг. Пропонуємо вашій увазі приклад рахунку-фактури

Рубрика: Первинні документи

Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств

Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами затвреджені Наказом Міністерства фінансів №720 від 15.06.2011 і призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України та не зареєстровані платниками податку на додану вартість .

Рубрика: Первинні документи

Рекомендаційний лист (зразок)

Рекомендаційний лист (зразок)

Рекомендаційні листи складаються в довільному стилі на корпоративному бланку, завіряються підписом рекомендателя і додаються до резюме. Печаткана рекомендаційному листі необов'язкова.

Рубрика: Інші документи

Розрахунково-платіжна відомість

Розрахунково-платіжна відомість

Форма № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника"

Рубрика: Первинні документи

Скарга до Держпродспоживслужби щодо порушення прав споживача. Інструкція щодо заповнення та зразок звернення

Скарга до Держпродспоживслужби щодо порушення прав споживача. Інструкція щодо заповнення та зразок звернення

Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

Рубрика: Права споживача

Скарга до Міністерства соціальної політики України про відмову у виплаті державної допомоги сім'ям с дітьми

Скарга до Міністерства соціальної політики України про відмову у виплаті державної допомоги сім'ям с дітьми

Приклад скарги в Міністерство соціальної політики про відмову у виплаті державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми

Рубрика: Права споживача

Скарга на бездіяльність слідчого

Скарга на бездіяльність слідчого

Відповідно до ст.303 Кримінального процесуального Кодексу, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора:

Рубрика: У суд

Скарга на дії державного виконавця + зразок

Скарга на дії державного виконавця + зразок

З метою оскарження дій, рішень, або бездіяльності державного виконавця можна звернутися до:

Рубрика: У суд

Скарга на роботодавця до інспекції з питань праці

Скарга на роботодавця до інспекції з питань праці

Скарга на роботодавця з питань порушення законодавства про працю спрямовується до територіального управління Держпраці (на ім’я Голови управління). Анонімні звернення не розглядаються, тож скарга має бути підписана, зазначено ПІБ та адреса скаржника. Скаргу можна подати особисто, відправити поштою або на електронну адресу управління. За результатами скарги органи Держпраці мають право провести позапланову перевірку та притягнути порушника до відповідальності (накласти штраф).

Рубрика: Трудові відносини

Службова записка

Службова записка

Службова записка – документ внутрішнього використання на підприємстві, установі, організації. Як правило, використовується для спілкування всередині ланки або підрозділу.

Рубрика: Інші документи

Спільна заява подружжя, яке має дітей, про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Спільна заява подружжя, яке має дітей, про розірвання шлюбу. Інструкція щодо заповнення

Стаття 109 Сімейного кодексу України передбачає можливість розірвання шлюбу за рішенням суду на підставі спільної заяви подружжя, яке має дітей.

Рубрика: Шлюб, розлучення, аліменти

Супровідний лист (зразок)

Супровідний лист (зразок)

Супровідний лист є допоміжним документом до резюме і має бути стислим викладом резюме з метою обгрунтувати свої професійні і особистісні якості на ту посаду, на яку претендуєте. Текст супровідного листа без досвіду роботи для різних вакансій і організацій може видозмінюватися, і складатися відповідно до запитуваної вакансії.

Рубрика: Інші документи

Табель обліку використання робочого часу

Табель обліку використання робочого часу

Форма П-5 затверджена Наказом Держкомстату від 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первинні документи

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги затверджено Постановою КМУ від 27 червня 2003 р. N 976.

Рубрика: Договори

Товарна накладна: бланк, зразок

Товарна накладна: бланк, зразок

Товарна накладна - первинний бухгалтерський документ, що оформлює операції з відпуску і прийому товарно-матеріальних цінностей.

Рубрика: Первинні документи

Товарний чек (бланк)

Товарний чек (бланк)

Товарний чек – розрахунковий документ, що використовується суб’єктами господарювання, які не зобов’язані застосовувати РРО. Законодавчо затвердженої форми товарного чека немає, проте він повинен містить певні обов’язкові реквізити. Далі наводимо шаблон бланка товарного чека на товари, послуги для ФОП та інших підприємств

Рубрика: Для бухгалтера

Товарно-транспортна накладна

Товарно-транспортна накладна

Товарно-транспортна накладна (ТТН) є основним документом на вантаж, що повинен оформлятися при здійсненні вантажних автоперевезень по Україні. Одночасно з цим товарно-транспортна накладна (ТТН) виступає первинним документом бухгалтерського обліку.

Рубрика: Первинні документи

Фінансовий звіт малого підприємства

Фінансовий звіт малого підприємства

Найпоказовішим і якісним результатом діяльності всієї бухгалтерської служби будь-якого підприємства є річний фінансовий звіт. Він містить інформацію про фінансовий стан суб'єкта економічної діяльності, результати її діяльності та зміни у фінансовому становищі. Фінансова звітність для суб'єктів малого підприємництва складається відповідно до П (С) БО 25. Дана звітність має більш скорочений вигляд у порівнянні з загальноприйнятою річною фінансовою звітністю і складається всього з двох форм: форма № 1-м «Баланс» і форма № 2-м «Звіт про фінансові результати діяльності підприємства».

Рубрика: Фінансова звітність

Фіскальний чек

Фіскальний чек

Фіскальний чек - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний чек) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій.

Рубрика: Для бухгалтера

Форма 20-ОПП

Форма 20-ОПП

Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків. Повідомлення за формою №20-ОПП мають подавати всі платники податків - як юридичні, так і фізичні особи - підприємці в разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування.

Рубрика: Фінансова звітність

Форма заяви 1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

Форма заяви 1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

Форма Заяви 1-ОПП про реєстрацію платника податків затверджена Наказом Міністерства фінансів від 24.06.2020 № 323.

Рубрика: Фінансова звітність

Характеристика

Характеристика

Характеристика - це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника (учня / студента).

Рубрика: Інші документи

Характеристика з місця проживання зразок

Характеристика з місця проживання зразок

Характеристика з місця проживання може знадобитися у кримінальному провадженні, при розгляді справи про опіку та піклування, усиновлення тощо. Складається характеристика у довільній формі. Пропонуємо приклад написання позитивної характеристики з місця проживання для суду

Рубрика: У суд

Цивільно-правовий договір (зразок)

Цивільно-правовий договір (зразок)

Цивільно-правовий договір укладається між Замовником та Виконавцем (фрілансером). Предметом договору є надання послуг або виконання робіт.

Рубрика: Інші документи

Штатний розклад

Штатний розклад

Одним з документів, необхідних для вирішення кадрових питань на підприємстві, є штатний розклад. Штатний розклад - це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників.

Рубрика: Первинні документи

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах