Податкова накладна

На дату виникнення податкових зобов’язань зі сплати податку на додану вартість (ПДВ) платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

 • а) порядковий номер податкової накладної;
 • б) дата складання податкової накладної;
 • в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;
 • г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);
 • д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;
 • е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
 • є) ціна постачання без урахування податку;
 • ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
 • з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
 • і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду;
 • й) індивідуальний податковий номер.

Форма податкової накладної:

Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

Не видається покупцю

(тип причини)

 

 

22 вересня 2014 року № 957

(у редакції наказу Міністерства

фінансів України

 

 

(потрібне виділити поміткою "Х")

 

 

 

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

    від ________________2014 року №_____)

         

 

 

    Дата складання податкової накладної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Порядковий номер

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

                                  Продавець

 

                                                                                                            (¹)              (номер філії)

                                                                                     Покупець

 

Особа (платник
податку) – продавець

 

 

Особа (платник
податку) – покупець

 

 

 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи –підприємця)

 

 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи –підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        (індивідуальний податковий номер продавця)

 

                                                                                      (індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження  (податкова адреса)

продавця


______________________________

 

Місцезнаходження (податкова адреса) покупця


________________________________

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид  цивільно – правового

договору

 

 

від

 

 

 

 

 

 

 

 

     №

 

Форма проведених
розрахунків

                                                                              (вид договору)
____________________________________________________________________________
                         (бартер, готівка, оплата з поточного рахунка, чек тощо)

 

                                                                         

 

Розділ

Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання (оплати²))

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру товару/ послуги

Кількість (об'єм, обсяг)

Ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування ПДВ

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками

Загальна сума коштів, що підлягає сплаті

умовне позначення (українське)

код

основна ставка

ставка 7 %

нульова ставка

звільнення

від ПДВ³

постачання на митній території України

 експорт

1

2

3

4

5.1

5.2

6

7

8

9

10

11

12

13

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

II

Зворотна (заставна) тара

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

ІІІ

Податок на додану вартість

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

0

0

 

 

IV

Загальна сума з ПДВ

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

 

 

 


__________________________________________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну)

____________
¹ Зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю.

² Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг  відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.

³

 

               (відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи  Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування)

 

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку                                                                                                                        М.О. Чмерук

                                                                                                                                    М.О.

 

Оригінал (видається покупцю)

 

 

 

Додаток 1
до податкової накладної

Копія (залишається у продавця)

 

 

(Непотрібне виділити поміткою "Х")

 

 

 

 

Додаток до податкової накладної

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 

від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

                (дата заповнення додатка)

 

№ з/п

Номер  договору, найменування/прізви– ще,  ім'я,  по батькові – для фізичної особи – підприємця продавця

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Належить до постачання

Перелік частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг

Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити

одиниця виміру

ціна одиниці товару/послуги без урахування ПДВ

кількість,

загальна сума

умовне позначення (українське)

код

об'єм, обсяг

коштів без ПДВ

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

1

2

3

4

5.1

5.2

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

 

_________________________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка склала додаток)

 

 

 

 

Додаток 2
до податкової накладної

Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем

 

 

Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції

 

 

Не видається покупцю

(тип причини)

 

 

 

 

 

(потрібне виділити поміткою "Х")

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК №

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 

 


від

                                                                 

      (порядковий номер)       (¹)         (номер філії)                              (дата складання)

 

коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 

за договором від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          (дата складання)                             (порядковий номер)           (¹)        (номер філії)

 

 

                Продавець

 

                    Покупець

Особа (платник
податку) – продавець

 

 

 

 

Особа (платник
податку) – покупець

 

 

 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(індивідуальний податковий номер продавця)

(індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження

 (податкова адреса)
       продавця                       ______________________________

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження

(податкова адреса)
        покупця                         _____________________________

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (продавця)

 

 

 

        (покупця)

 

 

 Вид цивільно – правового

              договору                   

 

 

 

від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

___________

¹ Зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2, або  3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю.

Дата коригу-
вання

Причина коригу-
вання

Номенклатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригується

Код товару згідно з     УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Коригування кількості

Коригування вартості

Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ, що

 

умовне позначення (українське)

код

зміна кількості, об'єму, обсягу
(-) (+)

ціна постачання товарів/ послуг

оподатко-вуються за основною ставкою
(-) (+)

оподатко-вуються за ставкою 7% (-) (+)

оподатко-вуються за нульовою ставкою (-) (+)

звільнені від ПДВ 
(-) (+)

 

зміна ціни
(-) (+)

кількість постачання товарів/ послуг

 

1

2

3

4

5.1

5.2

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту

 

 

Х

Х

 

 

Суми ПДВ, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

 

 

                                                                                                                       ____________________________________________________________________
                                                                                                                                         (ініціали та прізвище особи, яка склала розрахунок коригування)

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1129 від 14.11.2014 ; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

Інші документи даної рубрики

Назва

Прибутковий касовий ордер

Форму прибуткового касового ордеру затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Рубрика: Первинні документи

Акт списання матеріалів

Ви можете завантажити Типову форму №3-2 Акта на списання будівельних матеріалів (фарби), малоцінних та швидкозношуваних предметів:

Рубрика: Первинні документи

Акт введення в експлуатацію

Типову форму введення в експлуатацію основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. №818.

Рубрика: Первинні документи

Платіжне доручення

Платіжне доручення - це розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, що містить письмове доручення платника банку про перерахування (переведення) з його рахунку певної суми на рахунок одержувача в тому ж або іншому банку.

Рубрика: Первинні документи

Розрахунково-платіжна відомість

Форма № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника"

Рубрика: Первинні документи

Товарна накладна: бланк, зразок

Товарна накладна - первинний бухгалтерський документ, що оформлює операції з відпуску і прийому товарно-матеріальних цінностей.

Рубрика: Первинні документи

Інвойс (зразок документа)

Інвойс (англ. Invoice) - в міжнародній комерційній практиці документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови поставки і відомості про відправника та одержувача. Виписка інвойсу свідчить про те, що (крім випадків, коли поставка здійснюється по передоплаті) у покупця з'являється обов'язок оплати товару відповідно до вказаних умов.

Рубрика: Первинні документи

Штатний розклад

Одним з документів, необхідних для вирішення кадрових питань на підприємстві, є штатний розклад. Штатний розклад - це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників.

Рубрика: Первинні документи

Табель обліку використання робочого часу

Форма П-5 затверджена Наказом Держкомстату від 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первинні документи

Акт виконаних робіт (зразок)

Акт виконаних робіт (наданих послуг) є первинним документом і відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» повинен містити такі реквізити:

Рубрика: Первинні документи

Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами затвреджені Наказом Міністерства фінансів №720 від 15.06.2011 і призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України та не зареєстровані платниками податку на додану вартість .

Рубрика: Первинні документи

Платіжна вимога-доручення

Платіжна вимога-доручення в Україні - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:

Рубрика: Первинні документи

Акт списання основних засобів

Типову форму Акта списання основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів від 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первинні документи

Довідка МСЕК (бланк)

Форми первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первинні документи

Довідка про доходи

Довідка про доходи є документом, що може подаватися до різних установ і з різною метою. Нижче наведена форма довідки для подання до органу соціального захисту для отримання соціальної допомоги (субсидії), але вона може використовуватись юридичними особами та фізичними особами-підприємцями і в інших випадках.

Рубрика: Первинні документи

Особова картка працівника

На підставі наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівник кадрової служби заповнює особисту картку працівника (форма № П-2) і робить відмітку про зарахування на роботу в трудовій книжці. Типова форма № П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Держкомстату України № 489.

Рубрика: Первинні документи

Меморіальний ордер

Меморіальний ордер - це обліковий документ, який вказує кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, в які повинна бути записана операція.

Рубрика: Первинні документи

Видаткова накладна

Видаткова накладна — це первинний документ постачальника, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей від постачальника до покупця.

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу

При оформленні трудових відносин слід дотримуватися такого порядку прийому на роботу:

Рубрика: Первинні документи

Товарно-транспортна накладна

Товарно-транспортна накладна (ТТН) є основним документом на вантаж, що повинен оформлятися при здійсненні вантажних автоперевезень по Україні. Одночасно з цим товарно-транспортна накладна (ТТН) виступає первинним документом бухгалтерського обліку.

Рубрика: Первинні документи

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт)

Зразок звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою Міністерством фінансів, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

Рубрика: Первинні документи

Рахунок-фактура

Рахунок-фактура - це господарський платіжний документ, на підставі якого проводяться грошові розрахунки покупця з продавцем товарів або виконавця з замовником робіт і послуг. Пропонуємо вашій увазі приклад рахунку-фактури

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

У наказі про надання відпустки за власний рахунок без збереження заробітної плати, на декретну відпустку по догляду за дитиною до 3 років вказують:

Рубрика: Первинні документи

Касова книга (зразок заповнення)

Касова книга є обов’язковою на підприємстві за умови наявності готівкових операції. РРО не замінює ведення касової книги. Не зобов’язані вести касову книгу фізичні особи- підприємці навіть за наявності готівкових операцій.

Рубрика: Первинні документи

Бланк акта звірки взаєморозрахунків

Акт звірки взаємних розрахунків — це документ, що підтверджує наявність або відсутність у суб'єкта підприємництва заборгованості. Залежно від сальдо розрахунків з контрагентом заборгованість, відображена в акті, може бути як дебіторською, так і кредиторською.

Рубрика: Первинні документи

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

У господарській діяльності підприємства часто використовують довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей. Відповідно до Цивільного Кодексу України довіреність є документом, що підтверджує повноваження особи, якій вона видана. Такі повноваження можуть ґрунтуватися на цивільно-правовому договорі, законі або акті юридичної особи.

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Типова форма затверджена Наказом Держкомстату 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первинні документи

Акт прийому передачі матеріальних цінностей (зразок)

Багато господарських операцій припускають, що товарно-матеріальні цінності можуть передаватися без передачі права власності. Такі операції можуть стосуватися процедур ремонту, модернізації, зберігання, переробки давальницької сировини і т.д. Пропонує зразок акту прийому передачі матеріальних цінностей (товару, авто, обладнання, основних засобів) від однієї особи іншій

Рубрика: Первинні документи

Інвентаризація

Інвентаризація на підприємстві незалежно від форми власності проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка.

Рубрика: Первинні документи

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах