Табель обліку використання робочого часу

Форма П-5 затверджена Наказом Держкомстату від 05.12.2008 N 489.

Перша таблиця форми № П-5 містить перелік буквених і цифрових кодів умовних позначень, використовуваних в самому табелі (години (вечірні, понаднормові і т.п.), види відпусток, причини неявок, невідпрацьованого часу, дані по тимчасовій непрацездатності тощо .).

Друга таблиця Табеля обліку робочого часу складається з частин, де вказують, крім уже звичної інформації (табельний номер працівника, стать, ПІБ, посада, позначки про явку і неявку на роботу (по днях місяця) і сумарної кількості днів явок (неявок) на роботу ), такі дані:

  • сумарна кількість відпрацьованих за місяць днів і годин, з розшифровкою годин, відпрацьованих надурочно, нічних, вечірніх, вихідних (святкових)
  • сумарна кількість неявок на роботу (днів / годин) в розрізі кодів-причин таких неявок.

Ви можете завантажити типову форму табеля обліку використання робочого часу.

Типова форма N П-5
     Найменування підприємства
      (установи, організації)                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України

 _________________________________         05.12.2008  N 489
   назва структурного підрозділу

                                      -----------------------------

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ          |   Дата   |     Звітній    |

 _________________________________    |заповнення|     період     |

                                      |----------+----------------|

                                      |          |   з    |  по   |

                                      |          |--------+-------|

                                      |          |        |       |

                                      -----------------------------
 

 

             ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
 

 

---------------------------------------------------------------------------------

|    Умовні     |        Код      |         |      Умовні     |       Код       |

|  позначення   |-----------------|         |   позначення    |-----------------|

|               |буквений|цифровий|         |                 |буквений|цифровий|

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Години роботи, |    Р   |   01   |         |Відпустка у      |   ВП   |   16   |

|передбачені    |        |        |         |зв'язку з        |        |        |

|колдоговором   |        |        |         |вагітністю і     |        |        |

|               |        |        |         |пологами (стаття |        |        |

|               |        |        |         |17 Закону України|        |        |

|               |        |        |         |"Про відпустки") |        |        |

|               |        |        |         |та відпустка для |        |        |

|               |        |        |         |догляду за       |        |        |

|               |        |        |         |дитиною до       |        |        |

|               |        |        |         |досягнення нею   |        |        |

|               |        |        |         |трирічного віку  |        |        |

|               |        |        |         |(ст. 18 Закону   |        |        |

|               |        |        |         |України "Про     |        |        |

|               |        |        |         |відпустки")      |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Години роботи  |   РС   |   02   |         |Відпустка для    |   ДД   |   17   |

|працівників,   |        |        |         |догляду за       |        |        |

|яким           |        |        |         |дитиною до       |        |        |

|встановлено    |        |        |         |досягнення нею 6-|        |        |

|неповний       |        |        |         |ти річного віку  |        |        |

|робочий день   |        |        |         |(ст. 25 п. 3     |        |        |

|(тиждень)      |        |        |         |Закону України   |        |        |

|згідно з       |        |        |         |"Про відпустки") |        |        |

|законодавством |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Вечірні години |   ВЧ   |   03   |         |Відпустка без    |   НА   |   18   |

|роботи         |        |        |         |збереження       |        |        |

|               |        |        |         |заробітної плати |        |        |

|               |        |        |         |за згодою сторін |        |        |

|               |        |        |         |(стаття 26 Закону|        |        |

|               |        |        |         |України "Про     |        |        |

|               |        |        |         |відпустки")      |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Нічні години   |   РН   |   04   |         |Інші відпустки   |   БЗ   |   19   |

|роботи         |        |        |         |без збереження   |        |        |

|               |        |        |         |заробітної плати |        |        |

|               |        |        |         |(на період       |        |        |

|               |        |        |         |припинення       |        |        |

|               |        |        |         |виконання робіт) |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Надурочні      |   НУ   |   05   |         |Неявки у зв'язку |   НД   |   20   |

|години роботи  |        |        |         |з переведенням за|        |        |

|               |        |        |         |ініціативою      |        |        |

|               |        |        |         |роботодавця на   |        |        |

|               |        |        |         |неповний робочий |        |        |

|               |        |        |         |день (тиждень)   |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Години роботи у|   РВ   |   06   |         |Неявки у зв'язку |   НП   |   21   |

|вихідні та     |        |        |         |з тимчасовим     |        |        |

|святкові дні   |        |        |         |переведенням на  |        |        |

|               |        |        |         |роботу на інше   |        |        |

|               |        |        |         |підприємство на  |        |        |

|               |        |        |         |підставі         |        |        |

|               |        |        |         |договорів між    |        |        |

|               |        |        |         |суб'єктами       |        |        |

|               |        |        |         |господарювання   |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Відрядження    |   ВД   |   07   |         |Інший            |   ІН   |   22   |

|               |        |        |         |невідпрацьований |        |        |

|               |        |        |         |час, передбачений|        |        |

|               |        |        |         |законодавством   |        |        |

|               |        |        |         |(виконання       |        |        |

|               |        |        |         |державних і      |        |        |

|               |        |        |         |громадських      |        |        |

|               |        |        |         |обов'язків,      |        |        |

|               |        |        |         |допризовна       |        |        |

|               |        |        |         |підготовка,      |        |        |

|               |        |        |         |військові збори, |        |        |

|               |        |        |         |донорські,       |        |        |

|               |        |        |         |відгул і т.ін.)  |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Основна щорічна|    В   |   08   |         |Простої          |    П   |   23   |

|відпустка      |        |        |         |                 |        |        |

|(ст. 6 Закону  |        |        |         |                 |        |        |

|України "Про   |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Щорічна        |    Д   |   09   |         |Прогули          |   ПР   |   24   |

|додаткова      |        |        |         |                 |        |        |

|відпустка (ст. |        |        |         |                 |        |        |

|7, 8 Закону    |        |        |         |                 |        |        |

|України "Про   |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Додаткова      |    Ч   |   10   |         |Масові невиходи  |    С   |   25   |

|відпустка,     |        |        |         |на роботу        |        |        |

|передбачена    |        |        |         |(страйки)        |        |        |

|ст. 20, 21, 30 |        |        |         |                 |        |        |

|Закону України |        |        |         |                 |        |        |

|"Про статус і  |        |        |         |-----------------+--------+--------|

|соціальний     |        |        |         |Оплачувана       |   ТН   |   26   |

|захист         |        |        |         |тимчасова        |        |        |

|громадян, які  |        |        |         |непрацездатність |        |        |

|постраждали    |        |        |         |                 |        |        |

|внаслідок      |        |        |         |                 |        |        |

|Чорнобильської |        |        |         |                 |        |        |

|катастрофи"    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Творча         |   ТВ   |   11   |         |Неоплачувана     |   НН   |   27   |

|відпустка      |        |        |         |тимчасова        |        |        |

|(ст. 16 Закону |        |        |         |непрацездатність |        |        |

|України "Про   |        |        |         |у випадках,      |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |передбачених     |        |        |

|               |        |        |         |законодавством (у|        |        |

|               |        |        |         |зв'язку з        |        |        |

|               |        |        |         |побутовою травмою|        |        |

|               |        |        |         |та ін.           |        |        |

|               |        |        |         |підтверджена     |        |        |

|               |        |        |         |довідками        |        |        |

|               |        |        |         |лікувальних      |        |        |

|               |        |        |         |закладів)        |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Додаткова      |    Н   |   12   |         |Неявки з         |   НЗ   |   28   |

|відпустка у    |        |        |         |нез'ясованих     |        |        |

|зв'язку з      |        |        |         |причин           |        |        |

|навчанням (ст. |        |        |         |                 |        |        |

|13, 14, 15,    |        |        |         |                 |        |        |

|151 Закону     |        |        |         |                 |        |        |

|України "Про   |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |                 |        |        |

|Відпустка без  |   НБ   |   13   |         |                 |        |        |

|збереження     |        |        |         |                 |        |        |

|заробітної     |        |        |         |                 |        |        |

|плати у зв'язку|        |        |         |                 |        |        |

|з навчанням    |        |        |         |                 |        |        |

|(п. 12, 13, 17 |        |        |         |                 |        |        |

|ст. 25 Закону  |        |        |         |                 |        |        |

|України "Про   |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Додаткова      |   ДБ   |   14   |         |Інші види неявок,|   ІВ   |   29   |

|відпустка без  |        |        |         |передбачених     |        |        |

|збереження     |        |        |         |колективними     |        |        |

|заробітної     |        |        |         |договорами,      |        |        |

|плати в        |        |        |         |угодами          |        |        |

|обов'язковому  |        |        |         |-----------------+--------+--------|

|порядку (ст. 25|        |        |         |Інші причини     |    І   |   30   |

|крім п. 3, 12, |        |        |         |неявок           |        |        |

|13, 17 Закону  |        |        |         |                 |        |        |

|України "Про   |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Додаткова      |   ДО   |   15   |         |                 |        |        |

|оплачувана     |        |        |         |                 |        |        |

|відпустка      |        |        |         |                 |        |        |

|працівникам,   |        |        |         |                 |        |        |

|які мають      |        |        |         |                 |        |        |

|дітей (ст. 19  |        |        |         |                 |        |        |

|Закону України |        |        |         |                 |        |        |

|"Про           |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

---------------------------------------------------------------------------------

                   ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Та-  |Стать|П.І.Б.|           Відмітки про явки та неявки         |     Відпрацьовано за місяць     |Всого|                      з причин за місяць                                         |Оклад, |

|п/п|бель-|(ч/ж)|посада|            за числами місяця (годин)          |                                 |нея- |                                                                                 |тарифна|

|   |ний  |     |      |-----------------------------------------------+---------------------------------|вок  |---------------------------------------------------------------------------------|ставка,|

|   |но-  |     |      |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|Х |днів|            годин           |     |основ-|від-    |від-  |відпу-|пере- |тим-  |про-|про-|страй-|тим-   |інші |      |грн.   |

|   |мер  |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |----------------------------|     |на та |пустки  |пустки|стки  |вод на|часо- |стої|гули|  ки  |часова |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |всьо-|        з них         |     |додат-|у зв'яз-|без   |без   |непов-|вий   |    |    |      |непра- |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |го   |                      |     |кова  |ку з    |збере-|збере-|ний   |пере- |    |    |      |цездат-|     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |від-  |нав-    |ження |ження |робо- |вод на|    |    |      |ність  |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |пуст- |чанням, |заро- |з/п на|чий   |інше  |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |ки    |творчі, |бітної|період|день  |під-  |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |      |в обов. |плати |припи-|(тиж- |при-  |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |      |порядку |за    |нення |день) |ємство|    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |      |та інші |згодою|вико- |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |      |        |сторін|нання |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |      |        |      |робіт |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |----------------------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------|       |

|   |     |     |      |16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|    |     |над- |ніч-|ве- |вихід-|годи-|коди  |коди    |коди  |коди  |коди  |коди  |коди|коди|коди  |коди   |коди |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |уроч-|них |чір-|них,  |ни   |8-10  |11-15,  |18    |19    |20    |21    |23  |24  |25    |26-27  |28-30|      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |но   |    |ніх |свят- |     |      |17, 22  |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |кових |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |дні  |дні/  |дні/    |дні/  |дні/  |дні/  |дні/  |дні/|дні/|дні/  |дні/   |дні/ |дні/  |дні/   |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |год.  |год.    |год.  |год.  |год.  |год.  |год.|год.|год.  |год.   |год. |год.  |год.   |

|---+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|---+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|---+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|----------------------------------------------------------------------+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|                                                                РАЗОМ:|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Відповідальна особа __________________        Керівник структурного                         Працівник кадрової

 

                          (посада)             підрозділу           _________________        служби               _______________________

 

                                                                       (посада)                                         (посада)

 

 "__" _______ 20__ р. _________ _____________  "__" _______ 20__ р. _________ _____________  "__" _______ 20__ р. _________ _____________

 

                       (підпис)   (П.І.Б.)                           (підпис)   (П.І.Б.)                           (підпис)   (П.І.Б.)

 

     Примітка.

1. На   безперервно   діючих   підприємствах,   в
установах,  організаціях,  а також в окремих виробництвах,  цехах,
дільницях,  відділеннях  і  на  деяких видах робіт,  де за умовами
виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для  даної
категорії  працівників  щоденна  або щотижнева тривалість робочого
часу,  допускається за погодженням з  виборним  органом  первинної
профспілкової організації (профспілковим представником) розрахунок
підсумованого  фонду  робочого  часу   за   місяць,   по   кожному
працівнику.  При  цьому фонд робочого часу не повинен перевищувати
нормальної його тривалості.

2. Форма носить  рекомендаційний  характер  і складається із
мінімальної кількості показників,  необхідних для заповнення  форм
державних  статистичних спостережень.  При необхідності форма може
бути доповнена  іншими  показниками,  необхідними  для  обліку  на
підприємстві.
 

Інші документи даної рубрики

Назва

Прибутковий касовий ордер

Форму прибуткового касового ордеру затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Рубрика: Первинні документи

Акт списання матеріалів

Ви можете завантажити Типову форму №3-2 Акта на списання будівельних матеріалів (фарби), малоцінних та швидкозношуваних предметів:

Рубрика: Первинні документи

Акт введення в експлуатацію

Типову форму введення в експлуатацію основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. №818.

Рубрика: Первинні документи

Платіжне доручення

Платіжне доручення - це розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, що містить письмове доручення платника банку про перерахування (переведення) з його рахунку певної суми на рахунок одержувача в тому ж або іншому банку.

Рубрика: Первинні документи

Розрахунково-платіжна відомість

Форма № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника"

Рубрика: Первинні документи

Товарна накладна: бланк, зразок

Товарна накладна - первинний бухгалтерський документ, що оформлює операції з відпуску і прийому товарно-матеріальних цінностей.

Рубрика: Первинні документи

Інвойс (зразок документа)

Інвойс (англ. Invoice) - в міжнародній комерційній практиці документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови поставки і відомості про відправника та одержувача. Виписка інвойсу свідчить про те, що (крім випадків, коли поставка здійснюється по передоплаті) у покупця з'являється обов'язок оплати товару відповідно до вказаних умов.

Рубрика: Первинні документи

Штатний розклад

Одним з документів, необхідних для вирішення кадрових питань на підприємстві, є штатний розклад. Штатний розклад - це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників.

Рубрика: Первинні документи

Акт виконаних робіт (зразок)

Акт виконаних робіт (наданих послуг) є первинним документом і відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» повинен містити такі реквізити:

Рубрика: Первинні документи

Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами затвреджені Наказом Міністерства фінансів №720 від 15.06.2011 і призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України та не зареєстровані платниками податку на додану вартість .

Рубрика: Первинні документи

Платіжна вимога-доручення

Платіжна вимога-доручення в Україні - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:

Рубрика: Первинні документи

Акт списання основних засобів

Типову форму Акта списання основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів від 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первинні документи

Довідка МСЕК (бланк)

Форми первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первинні документи

Довідка про доходи

Довідка про доходи є документом, що може подаватися до різних установ і з різною метою. Нижче наведена форма довідки для подання до органу соціального захисту для отримання соціальної допомоги (субсидії), але вона може використовуватись юридичними особами та фізичними особами-підприємцями і в інших випадках.

Рубрика: Первинні документи

Особова картка працівника

На підставі наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівник кадрової служби заповнює особисту картку працівника (форма № П-2) і робить відмітку про зарахування на роботу в трудовій книжці. Типова форма № П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Держкомстату України № 489.

Рубрика: Первинні документи

Меморіальний ордер

Меморіальний ордер - це обліковий документ, який вказує кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, в які повинна бути записана операція.

Рубрика: Первинні документи

Видаткова накладна

Видаткова накладна — це первинний документ постачальника, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей від постачальника до покупця.

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу

При оформленні трудових відносин слід дотримуватися такого порядку прийому на роботу:

Рубрика: Первинні документи

Товарно-транспортна накладна

Товарно-транспортна накладна (ТТН) є основним документом на вантаж, що повинен оформлятися при здійсненні вантажних автоперевезень по Україні. Одночасно з цим товарно-транспортна накладна (ТТН) виступає первинним документом бухгалтерського обліку.

Рубрика: Первинні документи

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт)

Зразок звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою Міністерством фінансів, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

Рубрика: Первинні документи

Рахунок-фактура

Рахунок-фактура - це господарський платіжний документ, на підставі якого проводяться грошові розрахунки покупця з продавцем товарів або виконавця з замовником робіт і послуг. Пропонуємо вашій увазі приклад рахунку-фактури

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

У наказі про надання відпустки за власний рахунок без збереження заробітної плати, на декретну відпустку по догляду за дитиною до 3 років вказують:

Рубрика: Первинні документи

Податкова накладна

На дату виникнення податкових зобов’язань зі сплати податку на додану вартість (ПДВ) платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рубрика: Первинні документи

Касова книга (зразок заповнення)

Касова книга є обов’язковою на підприємстві за умови наявності готівкових операції. РРО не замінює ведення касової книги. Не зобов’язані вести касову книгу фізичні особи- підприємці навіть за наявності готівкових операцій.

Рубрика: Первинні документи

Бланк акта звірки взаєморозрахунків

Акт звірки взаємних розрахунків — це документ, що підтверджує наявність або відсутність у суб'єкта підприємництва заборгованості. Залежно від сальдо розрахунків з контрагентом заборгованість, відображена в акті, може бути як дебіторською, так і кредиторською.

Рубрика: Первинні документи

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

У господарській діяльності підприємства часто використовують довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей. Відповідно до Цивільного Кодексу України довіреність є документом, що підтверджує повноваження особи, якій вона видана. Такі повноваження можуть ґрунтуватися на цивільно-правовому договорі, законі або акті юридичної особи.

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Типова форма затверджена Наказом Держкомстату 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первинні документи

Акт прийому передачі матеріальних цінностей (зразок)

Багато господарських операцій припускають, що товарно-матеріальні цінності можуть передаватися без передачі права власності. Такі операції можуть стосуватися процедур ремонту, модернізації, зберігання, переробки давальницької сировини і т.д. Пропонує зразок акту прийому передачі матеріальних цінностей (товару, авто, обладнання, основних засобів) від однієї особи іншій

Рубрика: Первинні документи

Інвентаризація

Інвентаризація на підприємстві незалежно від форми власності проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка.

Рубрика: Первинні документи

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах