Розрахунково-платіжна відомість

Форма № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника"

У Наказі Держкомстату від 05.12.2008 № 489 немає ні слова про умови, коли використання цієї форми є обов'язковим. З самої форми можна зробити тільки висновок, що це документ, який треба готувати щомісяця і за кожним працівником окремо.

Форма складається з шапки, де вказуються:

  • дата заповнення,
  • П.І.Б.,
  • табельний номер,
  • стать,
  • індивідуальний ідентифікаційний номер,
  • професія (посада) за класифікатором професій працівника,
  • кількість відпрацьованих ним днів (годин)
  • власне таблиці «Розрахункова платіжна відомість працівника» за відповідний місяць.

Таблиця містить дві загальні колонки:

  • нараховано (за видами оплат: в т.ч. фонд основної зарплати, додаткової зарплати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати та інші виплати, що не належать до фонду оплати праці в розрізі видів нарахувань)
  • утримано (за видами утримань: аванс, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ПДФО, профспілкові внески, аліменти, аванс в банк) і підсумкові рядки разом за період (місяць).

Форма № П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)"

Ця відомість за складом інформації аналогічна попередній, проте відображає дані по нарахуваннях і утриманнях в цілому за місяць по організації.

На нашому сайті Ви можете скачати форму Розрахунково-платіжної відомості працівника і зведеної Розрахунково-платіжної відомості.

Типова форма N П-6 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      05.12.2008  N 489
 

 

------------------------------------------------------------------

|                                 Код ЄДРПОУ|                    |

------------------------------------------------------------------

 Найменування підприємства (установи, організації)

------------------------------------------------------------------

|Дата  |  П.І.Б.  |Стать|Табельний|Індивіду-  |Професія, |Відпра-|

|запов-|          |     |номер    |альний     |посада    |цьовано|

|нення |          |     |         |ідентифіка-|(код за   |днів   |

|      |          |     |         |ційний     |Класифіка-|(годин)|

|      |          |     |         |номер      |тором     |       |

|      |          |     |         |           |професій  |       |

|------+----------+-----+---------+-----------+----------+-------|

|      |          |     |         |           |          |       |

------------------------------------------------------------------
 

                 РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
                            працівника
                    за _______________ 20__ р.
 

--------------------------------------------------------------------

| N |Нараховано за видами оплат  | N |          Утримано           |

|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|

|   |  вид оплати    |нараховано,|   |  вид утримання    |утримано,|

|   |                |   грн.    |   |                   |  грн.   |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд основної   |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|1. |Тарифна ставка, |           |1. |Видано за I-у      |         |

|   |посадовий       |           |   |половину місяця    |         |

|   |оклад           |           |   |(аванс)            |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|2. |Комісійні від   |           |   |Внески на          |         |

|   |реалізації      |           |   |загальнообов'язкове|         |

|   |продукції       |           |   |державне соціальне |         |

|   |                |           |   |страхування:       |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|3. |Гонорар,        |           |2. |до Пенсійного      |         |

|   |авторська       |           |   |фонду              |         |

|   |винагорода      |           |   |                   |         |

|   |штатним         |           |   |                   |         |

|   |працівникам     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|4. |Оплата праці за |           |3. |до Фонду           |         |

|   |час перебування |           |   |зайнятості         |         |

|   |у відрядженні   |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|5. |Оплата за       |           |4. |до Фонду           |         |

|   |профнавчання    |           |   |соціального        |         |

|   |інших           |           |   |страхування з      |         |

|   |працівників     |           |   |тимчасової втрати  |         |

|   |                |           |   |працездатності     |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|6. |Вартість        |           |5. |Податок на доходи  |         |

|   |продукції,      |           |   |фізичних осіб      |         |

|   |виданої         |           |   |                   |         |

|   |працівникам при |           |   |                   |         |

|   |натуральній     |           |   |                   |         |

|   |формі оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|7. |Інші види       |           |6. |Профспілкові       |         |

|   |нарахувань      |           |   |внески             |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд додаткової |           |7. |Аліменти           |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|8. |Премія          |           |8. |Аванс в банк       |         |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|9. |Відсоткові або  |           |9. |Каса (належить до  |         |

|   |комісійні       |           |   |видачі)            |         |

|   |винагороди      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|10.|Оплата роботи в |           |   |                   |         |

|   |надурочний час, |           |   |                   |         |

|   |святкові та     |           |   |                   |         |

|   |неробочі дні    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|11.|Оплата днів     |           |   |                   |         |

|   |відпочинку      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|12.|Індексація      |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|13.|Компенсації     |           |   |                   |         |

|   |працівникам у   |           |   |                   |         |

|   |зв'язку з       |           |   |                   |         |

|   |порушенням      |           |   |                   |         |

|   |термінів виплати|           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|14.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |безкоштовний    |           |   |                   |         |

|   |проїзд          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|15.|Вартість        |           |   |                   |         |

|   |форменого одягу |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|16.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |поточний місяць |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|17.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |наступний       |           |   |                   |         |

|   |період          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|18.|Інші нарахування|           |   |                   |         |

|   |за              |           |   |                   |         |

|   |невідпрацьований|           |   |                   |         |

|   |час (простої,   |           |   |                   |         |

|   |медогляд та ін.)|           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|19.|Суміщення       |           |   |                   |         |

|   |професій        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|20.|Розширення зони |           |   |                   |         |

|   |обслуговування  |           |   |                   |         |

|   |або збільшення  |           |   |                   |         |

|   |обсягу робіт    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|21.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |обов'язків      |           |   |                   |         |

|   |тимчасово       |           |   |                   |         |

|   |відсутнього     |           |   |                   |         |

|   |працівника      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|22.|Робота у важких |           |   |                   |         |

|   |і шкідливих та  |           |   |                   |         |

|   |особливо важких |           |   |                   |         |

|   |і особливо      |           |   |                   |         |

|   |шкідливих умовах|           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|23.|Інтенсивність   |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|24.|Робота в нічний |           |   |                   |         |

|   |час             |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|25.|Керівництво     |           |   |                   |         |

|   |бригадою        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|26.|Висока          |           |   |                   |         |

|   |професійна      |           |   |                   |         |

|   |майстерність    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|27.|Класність водіям|           |   |                   |         |

|   |транспортних    |           |   |                   |         |

|   |засобів         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|28.|Високі          |           |   |                   |         |

|   |досягнення      |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|29.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |особливо        |           |   |                   |         |

|   |важливої роботи |           |   |                   |         |

|   |на певний       |           |   |                   |         |

|   |термін          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|30.|Знання та       |           |   |                   |         |

|   |використання в  |           |   |                   |         |

|   |роботі іноземної|           |   |                   |         |

|   |мови            |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|31.|Допуск до       |           |   |                   |         |

|   |державної       |           |   |                   |         |

|   |таємниці        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|32.|Дипломатичні    |           |   |                   |         |

|   |ранги,          |           |   |                   |         |

|   |персональні     |           |   |                   |         |

|   |звання службових|           |   |                   |         |

|   |осіб, ранги     |           |   |                   |         |

|   |державних       |           |   |                   |         |

|   |службовців,     |           |   |                   |         |

|   |кваліфікаційні  |           |   |                   |         |

|   |класи суддів    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|33.|Науковий        |           |   |                   |         |

|   |ступінь         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|34.|Нормативний час |           |   |                   |         |

|   |пересування у   |           |   |                   |         |

|   |шахті           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|35.|Робота на       |           |   |                   |         |

|   |територіях      |           |   |                   |         |

|   |радіоактивного  |           |   |                   |         |

|   |забруднення     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|36.|Інші надбавки та|           |   |                   |         |

|   |доплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|37.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати:        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|38.|Винагороди та   |           |   |                   |         |

|   |заохочення, що  |           |   |                   |         |

|   |мають           |           |   |                   |         |

|   |одноразовий     |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|39.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога, що має|           |   |                   |         |

|   |систематичний   |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|40.|Виплати         |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|41.|Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші виплати, що|           |   |                   |         |

|   |не належать до  |           |   |                   |         |

|   |фонду оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|42.|Допомоги та інші|           |   |                   |         |

|   |виплати, що     |           |   |                   |         |

|   |здійснюються за |           |   |                   |         |

|   |рахунок коштів  |           |   |                   |         |

|   |фондів          |           |   |                   |         |

|   |державного      |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|43.|Оплата перших 5 |           |   |                   |         |

|   |днів тимчасової |           |   |                   |         |

|   |непрацездатності|           |   |                   |         |

|   |за рахунок      |           |   |                   |         |

|   |коштів          |           |   |                   |         |

|   |підприємства    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|44.|Дивіденди,      |           |   |                   |         |

|   |відсотки,       |           |   |                   |         |

|   |виплати за      |           |   |                   |         |

|   |паями           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|45.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |відрядження     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|46.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога        |           |   |                   |         |

|   |разового        |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|47.|Внески          |           |   |                   |         |

|   |підприємств на  |           |   |                   |         |

|   |медичне та      |           |   |                   |         |

|   |пенсійне        |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|   |працівників     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|48.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |                |           |   |                   |         |

|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|

|Разом за весь       |           |   |                   |         |

|період:             |           |   |                   |         |

--------------------------------------------------------------------

 Бухгалтер              ____________    __________________________
                          (підпис)                 П.І.Б.
 

 

 

                                      Типова форма N П-7

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      05.12.2008  N 489
 

 

------------------------------------------------------------------

                            |     Код ЄДРПОУ|                    |

----------------------------+---------------+--------------------|

 Найменування підприємства  |Дата заповнення|                    |

                            --------------------------------------
 

                 РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
                            (зведена)
                    за _______________ 20__ р.
 

--------------------------------------------------------------------

| N |Нараховано за видами оплат  | N |          Утримано           |

|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|

|   |  вид оплати    |нараховано,|   |  вид утримання    |утримано,|

|   |                |   грн.    |   |                   |  грн.   |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд основної   |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|1. |Тарифна ставка, |           |1. |Видано за I-у      |         |

|   |посадовий       |           |   |половину місяця    |         |

|   |оклад           |           |   |(аванс)            |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|2. |Комісійні від   |           |   |Внески на          |         |

|   |реалізації      |           |   |загальнообов'язкове|         |

|   |продукції       |           |   |державне соціальне |         |

|   |                |           |   |страхування:       |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|3. |Гонорар,        |           |2. |до Пенсійного      |         |

|   |авторська       |           |   |фонду              |         |

|   |винагорода      |           |   |                   |         |

|   |штатним         |           |   |                   |         |

|   |працівникам     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|4. |Оплата праці за |           |3. |до Фонду           |         |

|   |час перебування |           |   |зайнятості         |         |

|   |у відрядженні   |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|5. |Оплата за       |           |4. |до Фонду           |         |

|   |профнавчання    |           |   |соціального        |         |

|   |інших           |           |   |страхування з      |         |

|   |працівників     |           |   |тимчасової втрати  |         |

|   |                |           |   |працездатності     |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|6. |Вартість        |           |5. |Податок на доходи  |         |

|   |продукції,      |           |   |фізичних осіб      |         |

|   |виданої         |           |   |                   |         |

|   |працівникам при |           |   |                   |         |

|   |натуральній     |           |   |                   |         |

|   |формі оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|7. |Інші види       |           |6. |Профспілкові       |         |

|   |нарахувань      |           |   |внески             |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд додаткової |           |7. |Аліменти           |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|8. |Премія          |           |8. |Аванс в банк       |         |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|9. |Відсоткові або  |           |9. |Каса (належить до  |         |

|   |комісійні       |           |   |видачі)            |         |

|   |винагороди      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|10.|Оплата роботи в |           |   |                   |         |

|   |надурочний час, |           |   |                   |         |

|   |святкові та     |           |   |                   |         |

|   |неробочі дні    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|11.|Оплата днів     |           |   |                   |         |

|   |відпочинку      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|12.|Індексація      |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|13.|Компенсації     |           |   |                   |         |

|   |працівникам у   |           |   |                   |         |

|   |зв'язку з       |           |   |                   |         |

|   |порушенням      |           |   |                   |         |

|   |термінів виплати|           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|14.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |безкоштовний    |           |   |                   |         |

|   |проїзд          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|15.|Вартість        |           |   |                   |         |

|   |форменого одягу |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|16.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |поточний місяць |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|17.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |наступний       |           |   |                   |         |

|   |період          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|18.|Інші нарахування|           |   |                   |         |

|   |за              |           |   |                   |         |

|   |невідпрацьований|           |   |                   |         |

|   |час (простої,   |           |   |                   |         |

|   |медогляд та ін.)|           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|19.|Суміщення       |           |   |                   |         |

|   |професій        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|20.|Розширення зони |           |   |                   |         |

|   |обслуговування  |           |   |                   |         |

|   |або збільшення  |           |   |                   |         |

|   |обсягу робіт    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|21.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |обов'язків      |           |   |                   |         |

|   |тимчасово       |           |   |                   |         |

|   |відсутнього     |           |   |                   |         |

|   |працівника      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|22.|Робота у важких |           |   |                   |         |

|   |і шкідливих та  |           |   |                   |         |

|   |особливо важких |           |   |                   |         |

|   |і особливо      |           |   |                   |         |

|   |шкідливих умовах|           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|23.|Інтенсивність   |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|24.|Робота в нічний |           |   |                   |         |

|   |час             |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|25.|Керівництво     |           |   |                   |         |

|   |бригадою        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|26.|Висока          |           |   |                   |         |

|   |професійна      |           |   |                   |         |

|   |майстерність    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|27.|Класність водіям|           |   |                   |         |

|   |транспортних    |           |   |                   |         |

|   |засобів         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|28.|Високі          |           |   |                   |         |

|   |досягнення      |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|29.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |особливо        |           |   |                   |         |

|   |важливої роботи |           |   |                   |         |

|   |на певний       |           |   |                   |         |

|   |термін          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|30.|Знання та       |           |   |                   |         |

|   |використання в  |           |   |                   |         |

|   |роботі іноземної|           |   |                   |         |

|   |мови            |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|31.|Допуск до       |           |   |                   |         |

|   |державної       |           |   |                   |         |

|   |таємниці        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|32.|Дипломатичні    |           |   |                   |         |

|   |ранги,          |           |   |                   |         |

|   |персональні     |           |   |                   |         |

|   |звання службових|           |   |                   |         |

|   |осіб, ранги     |           |   |                   |         |

|   |державних       |           |   |                   |         |

|   |службовців,     |           |   |                   |         |

|   |кваліфікаційні  |           |   |                   |         |

|   |класи суддів    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|33.|Науковий        |           |   |                   |         |

|   |ступінь         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|34.|Нормативний час |           |   |                   |         |

|   |пересування у   |           |   |                   |         |

|   |шахті           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|35.|Робота на       |           |   |                   |         |

|   |територіях      |           |   |                   |         |

|   |радіоактивного  |           |   |                   |         |

|   |забруднення     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|36.|Інші надбавки та|           |   |                   |         |

|   |доплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|37.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати:        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|38.|Винагороди та   |           |   |                   |         |

|   |заохочення, що  |           |   |                   |         |

|   |мають           |           |   |                   |         |

|   |одноразовий     |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|39.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога, що має|           |   |                   |         |

|   |систематичний   |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|40.|Виплати         |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|41.|Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші виплати, що|           |   |                   |         |

|   |не належать до  |           |   |                   |         |

|   |фонду оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|42.|Допомоги та інші|           |   |                   |         |

|   |виплати, що     |           |   |                   |         |

|   |здійснюються за |           |   |                   |         |

|   |рахунок коштів  |           |   |                   |         |

|   |фондів          |           |   |                   |         |

|   |державного      |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|43.|Оплата перших 5 |           |   |                   |         |

|   |днів тимчасової |           |   |                   |         |

|   |непрацездатності|           |   |                   |         |

|   |за рахунок      |           |   |                   |         |

|   |коштів          |           |   |                   |         |

|   |підприємства    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|44.|Дивіденди,      |           |   |                   |         |

|   |відсотки,       |           |   |                   |         |

|   |виплати за      |           |   |                   |         |

|   |паями           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|45.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |відрядження     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|46.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога        |           |   |                   |         |

|   |разового        |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|47.|Внески          |           |   |                   |         |

|   |підприємств на  |           |   |                   |         |

|   |медичне та      |           |   |                   |         |

|   |пенсійне        |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|   |працівників     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|48.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |                |           |   |                   |         |

|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|

|Разом за весь період|           |   |                   |         |

|по організації:     |           |   |                   |         |

--------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер       __________   ___________________________
                           (підпис)               П.І.Б.

Інші документи даної рубрики

Назва

Прибутковий касовий ордер

Форму прибуткового касового ордеру затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Рубрика: Первинні документи

Акт списання матеріалів

Ви можете завантажити Типову форму №3-2 Акта на списання будівельних матеріалів (фарби), малоцінних та швидкозношуваних предметів:

Рубрика: Первинні документи

Акт введення в експлуатацію

Типову форму введення в експлуатацію основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. №818.

Рубрика: Первинні документи

Платіжне доручення

Платіжне доручення - це розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, що містить письмове доручення платника банку про перерахування (переведення) з його рахунку певної суми на рахунок одержувача в тому ж або іншому банку.

Рубрика: Первинні документи

Товарна накладна: бланк, зразок

Товарна накладна - первинний бухгалтерський документ, що оформлює операції з відпуску і прийому товарно-матеріальних цінностей.

Рубрика: Первинні документи

Інвойс (зразок документа)

Інвойс (англ. Invoice) - в міжнародній комерційній практиці документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови поставки і відомості про відправника та одержувача. Виписка інвойсу свідчить про те, що (крім випадків, коли поставка здійснюється по передоплаті) у покупця з'являється обов'язок оплати товару відповідно до вказаних умов.

Рубрика: Первинні документи

Штатний розклад

Одним з документів, необхідних для вирішення кадрових питань на підприємстві, є штатний розклад. Штатний розклад - це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників.

Рубрика: Первинні документи

Табель обліку використання робочого часу

Форма П-5 затверджена Наказом Держкомстату від 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первинні документи

Акт виконаних робіт (зразок)

Акт виконаних робіт (наданих послуг) є первинним документом і відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» повинен містити такі реквізити:

Рубрика: Первинні документи

Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами затвреджені Наказом Міністерства фінансів №720 від 15.06.2011 і призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України та не зареєстровані платниками податку на додану вартість .

Рубрика: Первинні документи

Платіжна вимога-доручення

Платіжна вимога-доручення в Україні - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:

Рубрика: Первинні документи

Акт списання основних засобів

Типову форму Акта списання основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів від 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первинні документи

Довідка МСЕК (бланк)

Форми первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первинні документи

Довідка про доходи

Довідка про доходи є документом, що може подаватися до різних установ і з різною метою. Нижче наведена форма довідки для подання до органу соціального захисту для отримання соціальної допомоги (субсидії), але вона може використовуватись юридичними особами та фізичними особами-підприємцями і в інших випадках.

Рубрика: Первинні документи

Особова картка працівника

На підставі наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівник кадрової служби заповнює особисту картку працівника (форма № П-2) і робить відмітку про зарахування на роботу в трудовій книжці. Типова форма № П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Держкомстату України № 489.

Рубрика: Первинні документи

Меморіальний ордер

Меморіальний ордер - це обліковий документ, який вказує кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, в які повинна бути записана операція.

Рубрика: Первинні документи

Видаткова накладна

Видаткова накладна — це первинний документ постачальника, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей від постачальника до покупця.

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу

При оформленні трудових відносин слід дотримуватися такого порядку прийому на роботу:

Рубрика: Первинні документи

Товарно-транспортна накладна

Товарно-транспортна накладна (ТТН) є основним документом на вантаж, що повинен оформлятися при здійсненні вантажних автоперевезень по Україні. Одночасно з цим товарно-транспортна накладна (ТТН) виступає первинним документом бухгалтерського обліку.

Рубрика: Первинні документи

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт)

Зразок звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою Міністерством фінансів, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

Рубрика: Первинні документи

Рахунок-фактура

Рахунок-фактура - це господарський платіжний документ, на підставі якого проводяться грошові розрахунки покупця з продавцем товарів або виконавця з замовником робіт і послуг. Пропонуємо вашій увазі приклад рахунку-фактури

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

У наказі про надання відпустки за власний рахунок без збереження заробітної плати, на декретну відпустку по догляду за дитиною до 3 років вказують:

Рубрика: Первинні документи

Податкова накладна

На дату виникнення податкових зобов’язань зі сплати податку на додану вартість (ПДВ) платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рубрика: Первинні документи

Касова книга (зразок заповнення)

Касова книга є обов’язковою на підприємстві за умови наявності готівкових операції. РРО не замінює ведення касової книги. Не зобов’язані вести касову книгу фізичні особи- підприємці навіть за наявності готівкових операцій.

Рубрика: Первинні документи

Бланк акта звірки взаєморозрахунків

Акт звірки взаємних розрахунків — це документ, що підтверджує наявність або відсутність у суб'єкта підприємництва заборгованості. Залежно від сальдо розрахунків з контрагентом заборгованість, відображена в акті, може бути як дебіторською, так і кредиторською.

Рубрика: Первинні документи

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

У господарській діяльності підприємства часто використовують довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей. Відповідно до Цивільного Кодексу України довіреність є документом, що підтверджує повноваження особи, якій вона видана. Такі повноваження можуть ґрунтуватися на цивільно-правовому договорі, законі або акті юридичної особи.

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Типова форма затверджена Наказом Держкомстату 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первинні документи

Акт прийому передачі матеріальних цінностей (зразок)

Багато господарських операцій припускають, що товарно-матеріальні цінності можуть передаватися без передачі права власності. Такі операції можуть стосуватися процедур ремонту, модернізації, зберігання, переробки давальницької сировини і т.д. Пропонує зразок акту прийому передачі матеріальних цінностей (товару, авто, обладнання, основних засобів) від однієї особи іншій

Рубрика: Первинні документи

Інвентаризація

Інвентаризація на підприємстві незалежно від форми власності проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка.

Рубрика: Первинні документи

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах