Пенсія в Україні від А до Я

Як оформити і розрахувати пенсію за вислугою років в Україні. Мінімальна, максимальна і середня пенсія в країні. Пенсійний вік для чоловіків і жінок для виходу на пенсію, пенсійне законодавство. Види пенсій.

 1. Пенсійний вік
 2. Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком
 3. Розрахунок пенсії в Україні
 4. Як самостійно розрахувати пенсію на пенсійному калькуляторі
 5. Нарахування пенсії
 6. Мінімальна, максимальна і середня пенсія в Україні
 7. Пенсійне законодавство України
 8. Вартість юридичних послуг для пенсіонерів
 9. Види пенсій:
  1. Військові пенсії
  2. Пенсії переселенцям
  3. Пенсії чорнобильцям
  4. Пенсія по інвалідності
  5. Пенсія по втраті годувальника
  6. Пільгові пенсії

Відео путівник


Пенсійний вік

Пенсія за віком призначається і чоловікам, і жінкам після досягнення 60 років.

До досягнення цього віку, право на пенсію за віком при наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року і старше після досягнення ними такого віку:

 • 55 років - які народилися до 30 вересня 1956 включно;
 • 55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957;
 • 56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957;
 • 56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958;
 • 57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958;
 • 57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959;
 • 58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959;
 • 58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960;
 • 59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960;
 • 59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961;
 • 60 років - які народилися з 1 квітня 1961 по 31 грудня 1961 року.

Право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

 1. особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики - після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;
 2. особи з інвалідністю по зору I групи - сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи - після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;
 3. жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, - після досягнення 50 років і при наявності страхового стажу не менше 15 років.При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю у віці до 16 років.За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини з інвалідністю здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років і при наявності страхового стажу не менше 20 років;
 4. військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь в бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях в районах їх здійснення, а також ті, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язківвійськової служби, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби, захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов'язку або безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення,особи, яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з числа резервістів і військовозобов'язаних, яким надано статус учасника бойових дій, - після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;
 5. дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, що стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", згідно абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону - після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок

Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком і в порядку, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.Пенсія за вислугу років призначається і виплачується при звільненні з роботи, що дає право на таку пенсію.

Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

2) документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637. За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, структурний підрозділ, відповідальний за ведення персоніфікованого обліку, надає структурному підрозділу, відповідального за призначення пенсії, довідку з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру прозагальнообов'язкове державне соціальне страхування.

За період роботи до 01 січня 1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього СРСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої півночі або місцевостях, прирівняних до районів Крайньої півночі.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 1 липня 2000 підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 1 січня 2004 підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 1 січня 2004 року - довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.Для визначення права на призначення пенсії за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за період ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 1 січня 1998 по 30 червня 2000 включно надається довідка про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності.

Період перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується випискою з акту огляду медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).

Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01 січня 2010 року на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01 січня 2010 року - довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Період перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами в період з 01 січня 2004 року по 30 червня 2013 включно підтверджується свідоцтвом про народження дитини, наказом про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, довідкою з реєстру застрахованих осіб.

Якщо за відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінка не зверталася (в тому числі в разі смерті дитини до закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами або мертвонародження, про що додатково надається свідоцтво про смерть дитини), надається свідоцтво про народження дитини.У цьому випадку період перебування у відпустці визначається як період непрацездатності за відомостями реєстру застрахованих осіб.

Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 по 31 грудня 2004 підтверджується свідоцтвом про народження дитини та наказом про надання такої відпустки.

У разі якщо за період з 1 липня 2000 по 31 грудня 2016 року в реєстрі про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж і заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про проходження військовоїслужби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

3) для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року.За бажанням пенсіонера ним може подаватися довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року зі вказівкою в ній назв первинних документів, на підставі яких вона видана, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.У разі якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 становить менше 60 місяців, особою подається довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

За бажанням особи для додаткового виключення періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 01 липня 2000 року до 1 січня 2005 подається довідка з місця роботи про період такої відпустки.

4) документи про місце проживання (реєстрації) особи;

5) документи, що підтверджують особливий статус особи (при необхідності):

 • посвідчення інваліда війни, довідка МСЕК про групу та причину інвалідності, отриманої внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання , пов'язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов'язку, довідка про період (періоди) участі в бойових діях або в антитерористичній операції в районах її проведення;
 • посвідчення учасника бойових дій, довідка про період (періоди) участі в бойових діях або в антитерористичній операції в районах її проведення;
 • посвідчення члена сім'ї померлого (загиблого), висновок МСЕК про причинний зв'язок смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, отриманими під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов'язку;
 • документ, що свідчить про факт загибелі (смерті) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, отриманих під час участі в революції Гідності (при призначенні пенсії членам сімей померлих;
 • документ про присвоєння особі звання Героя України (посмертно) за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності;
 • довідка МСЕК про визнання особи особою з інвалідністю по зору I групи - сліпим;
 • документи установи охорони здоров'я про наявність відповідного захворювання: гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;
 • посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку;
 • документи про народження дитини, виховання її до шестирічного віку, про визнання дитини заявника особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю;
 • заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу державної реєстрації актів цивільного стану про смерть, рішення суду про визнання безвісно відсутньою тощо), в разі звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п'ятьох або більше дітей або дитини з інвалідністю;

6) документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалася пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, і особиста декларація про відсутність громадянства держави-окупанта.

Розрахунок пенсії в Україні

Для того щоб правильно розрахувати пенсію, потрібно використовувати формулу.

Розмір пенсії за віком визначається за такою формулою:

П = Зп Кс, де:

П - розмір пенсії, у гривнях;

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск: К), де

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.Тимчасово, з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 і 2017 роки;

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn)

К - страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою:

Кз = Зв: Зс, де:

Кз - коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), а в разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь.

Коефіцієнт страхового стажу, який застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:

Кс = (См * Вс) / (100% * 12), де:

Кс - коефіцієнт страхового стажу;

Див - сума місяців страхового стажу;

Нд - величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).За період участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1%.

Як самостійно розрахувати пенсію на пенсійному калькуляторі

Ще один спосіб розрахунку пенсії за віком - скористатися калькулятором Пенсійного фонду України. Для того щоб отримати доступ до калькулятору, необхідно зареєструватися на сайті ПФУ (за допомогою електронного цифрового підпису або коду заяви, який можна отримати в територіальному органі ПФ).

Після реєстрації в особистому кабінеті доступний сервіс пенсійного калькулятора (вкладка «Моя пенсія»).

У калькуляторі автоматично завантажуються дані для обчислення страхового стажу та заробітної плати, наявні в Реєстрі застрахованих осіб. Крім того, можна самостійно вручну ввести свої дані про трудову діяльність (періоди роботи і суми заробітної плати) - для цього в алгоритмі розрахунку виберіть рядок «за введеними даними». Програма також враховує стаж, який буде набуто на дату настання пенсійного віку.

Калькулятор пенсії автоматично підсумовує періоди трудової діяльності та визначає загальний страховий (трудовий) стаж. Після натискання кнопки «Зберегти та розрахувати» ви дізнаєтеся суму розрахованої пенсії, а також протокол розрахунку.

Якщо у вас виникнуть питання при введенні даних, натисніть кнопку «Інструкція» в правому верхньому кутку калькулятора.

Нарахування пенсії

Як нараховується пенсія в Україні:

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд за 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

У разі якщо страховий стаж становить менше 60 календарних місяців, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу, за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більше 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю у віці до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 7, 8 і 9 статті 11 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Мінімальна, максимальна і середня пенсія в Україні

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток. Наявний у особи наднормативний страховий стаж не може бути обмежений.

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків і 7,5 роки для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 відсотків заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2018 для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, виплачується по досягненні особою віку 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, на такий відсоток:

 • на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
 • на 0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Жінкам, які народилися в період до 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку, за умови , що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

За даними Пенсійного фонду України середній розмір пенсії в Україні на 1 січня 2018 виріс на 35,7%, або на 652,15 гривні, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить 2480 гривень.

Пенсійне законодавство України

Пенсійне законодавство України представлено цілою низкою законів і підзаконних нормативних актів.

Основні закони в сфері пенсійного забезпечення :

 • ЗУ «Про пенсійне забезпечення»
 • ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
 • ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»
 • ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб »
 • ЗУ «Про статус і соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
 • ЗУ «Про державну службу»
 • ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 • ЗУ «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»
 • ЗУ «Про підвищення престижності шахтарської праці» та інші

Основні підзаконні нормативні акти в сфері пенсійного забезпечення:

 • Постанова КМУ від 24 червня 2016 № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»
 • Постанова КМУ від 12 серпня 1993 року № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»
 • Постанова правління ПФУ № 22-1 від 25.11.2005 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України" Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування "

Постанова правління ПФУ від 03.11.2017 № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії» та інші.

Пошук юридичних послуг для пенсіонерів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

430,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах