про твої права

Пенсійна реформа

Пенсійна реформа в Україні: зміни для жінок і чоловіків, шахтарів, інвалідів


Короткий зміст і посилання по темі

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збільшення пенсій»

3 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збільшення пенсій».Що зміниться в нарахуванні та перерахунку пенсій?- дізнавався prostopravo.

По-перше, розмір всіх пенсій буде приведений у відповідність з прожитковим мінімумом.Таким чином, всі, хто має право на мінімальну пенсію, отримуватимуть не менше 1312 грн., З грудня 2017 року - 1373 грн., з грудня 2018 року - 1497 грн.

По-друге, скасовується несправедливе положення про довічне зниження пенсій для жінок, що вийшли на пенсію достроково, в 55 років.Тепер, після досягнення певного віку, вони будуть отримувати ту пенсію, яку заслужили за роки роботи.

Скасовується і зниження на 15% пенсій працюючих пенсіонерів.Після вступу Закону в силу, працюючі пенсіонери отримуватимуть пенсії в повному розмірі.

Крім того, всі раніше призначені пенсії перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати по Україні за 2014, 2015 і 2016 роки.Автоматично (а не з волі уряду) буде проводитися індексація пенсій, відповідно до зростання споживчих цін і середньої заробітної плати по Україні.

Але у тих, хто ще поки не збирається на пенсію, приводів для радості менше.По-перше, поступово буде збільшуватися розмір страхового стажу, необхідний для виходу на пенсію.До 2028 року, для того, щоб претендувати на пенсію за віком в 60 років, потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу.

По-друге, зменшується коефіцієнт оцінки одного року стажу в солідарній системі-з 1,35% до 1%.Що стосується накопичувальної системи пенсійного страхування, то поки до кінця не зрозуміло, коли вона запрацює.

По-третє, деякі категорії працюючих більше не зможуть виходити на пенсію достроково.Як, наприклад, вчителі, медики, соціальні працівники за вислугою років.

Величина оцінки страхового стажу знижена

На сьогоднішній день коефіцієнт страхового стажу працівника, який застосовується при визначенні розміру його пенсії, розраховується за формулою:

Кс = См * Вс / 100% * 12, де: Кс - коефіцієнт страхового стажу;См - сума місяців страхового стажу;Вс - визначена відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

Так, згідно з раніше діючим законодавством, за період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%, а за період участі в солідарній і накопичувальній (нагадаємо, що накопичувальна система в Україні все ніяк не запрацює) системах пенсійного страхування - 1,08%.

Після вступу в силу «пенсійної реформи» величина оцінки одного року страхового стажу в солідарній системі становить 1%.

Сама ж пенсія розраховується за такою формулою: П = Зп * Кс, де Зп - заробітна плата, визначена відповідно до законодавства;Кс - вже відомий нам коефіцієнт страхового стажу.

Оскільки розмір пенсії безпосередньо залежить від коефіцієнта страхового стажу, щоб не заявляв уряд, зменшення значення коефіцієнта з 1, 35% до 1% спричинить і зменшення розміру нарахованої пенсії.

Розмір стажу, який дає право на призначення пенсії, збільшується

Тепер українцям буде недостатньо мати страховий стаж 15 років для виходу на пенсію за віком в 60 років.

Тільки до 31 грудня 2017 року мінімальний розмір страхового стажу для виходу на пенсію складав 15 років.

Починаючи з 1 січня 2018 року для призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років потрібно буде мати такий стаж:

 • з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 - не менше 25 років;
 • з 1 січня 2019 по 31 грудня 2019 - не менше 26 років;
 • з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року - не менше 27 років;
 • з 1 січня 2021 по 31 грудня 2021 - не менше 28 років;
 • з 1 січня 2022 по 31 грудня 2022 - не менше 29 років;
 • з 1 січня 2023 по 31 грудня 2023 - не менше 30 років;
 • з 1 січня 2024 по 31 грудня 2024 - не менше 31 року;
 • з 1 січня 2025 по 31 грудня 2025 - не менше 32 років;
 • з 1 січня 2026 по 31 грудня 2026 - не менше 33 років;
 • з 1 січня 2027 по 31 грудня 2027 - не менше 34 років;
 • починаючи з 1 січня 2028 - не менше 35 років.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 років матимуть українці при наявності страхового стажу:

 • до 31 грудня 2018 - від 15 до 25 років;
 • з 1 січня 2019 по 31 грудня 2019 - від 16 до 26 років;
 • з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року - від 17 до 27 років;
 • з 1 січня 2021 по 31 грудня 2021 - від 18 до 28 років;
 • з 1 січня 2022 по 31 грудня 2022 - від 19 до 29 років;
 • з 1 січня 2023 по 31 грудня 2023 - від 20 до 30 років;
 • з 1 січня 2024 по 31 грудня 2024 - від 21 до 31 року;
 • з 1 січня 2025 по 31 грудня 2025 - від 22 до 32 років;
 • з 1 січня 2026 по 31 грудня 2026 - від 23 до 33 років;
 • з 1 січня 2027 по 31 грудня 2027 - від 24 до 34 років;
 • починаючи з 1 січня 2028 - від 25 до 35 років.

А з 1 січня 2019 року, в разі відсутності необхідного страхового стажу, право на призначення пенсії за віком у 65 років буде у тих, хто має такий стаж:

 • з 1 січня 2019 по 31 грудня 2019 - від 15 до 16 років;
 • з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року - від 15 до 17 років;
 • з 1 січня 2021 по 31 грудня 2021 - від 15 до 18 років;
 • з 1 січня 2022 по 31 грудня 2022 - від 15 до 19 років;
 • з 1 січня 2023 по 31 грудня 2023 - від 15 до 20 років;
 • з 1 січня 2024 по 31 грудня 2024 - від 15 до 21 років;
 • з 1 січня 2025 по 31 грудня 2025 - від 15 до 22 років;
 • з 1 січня 2026 по 31 грудня 2026 - від 15 до 23 років;
 • з 1 січня 2027 по 31 грудня 2027 - від 15 до 24 років;
 • починаючи з 1 січня 2028 - від 15 до 25 років.

А всім іншим доведеться виходити на пенсію в тому віці, в якому «дозволить» стаж або ж отримувати соціальну допомогу.

А ось починаючи з 1 січня 2028, при наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія призначатиметься незалежно від віку.

У період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 особам, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не мають страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності у них не менше 15 років страхового стажу, буде призначена тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату.Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами соціального захисту населення та виплачується до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату, призначається з урахуванням її майнового стану і середньомісячного сукупного доходу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і виплачується за рахунок коштів державного бюджету.

Чи зміниться порядок визначення заробітної плати для обчислення пенсій

Згідно з чинним законодавством, заробітна плата (другий показник, від якого залежить розмір пенсії, нарівні з коефіцієнтом стажу), розраховується за такою формулою:

Зп = Зс х (Ск: К), де Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, державної політики в сферах економічного розвитку, статистики;

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn)

К - страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Згідно зі змінами, в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії буде визначатися з середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2016 і 2017 роки, а не за три попередні роки (2015, 2016 і 2017), але з коефіцієнтом оцінки одного року страхового стажу 1% (а не 1, 35% як зараз).

Раніше призначені пенсії з 1 жовтня 2017 перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати по Україні, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 і 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.

З 1 жовтня 2017 по 31 грудня 2017 при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата, обчислена як середній показник за 2014, 2015 і 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1, 35%.

Індексація пенсії буде проводитися автоматично

Ще одна новела, яка відіб'ється на добробуті пенсіонерів в кращу сторону: автоматична індексація пенсій.До цього індексація проводилася за рішенням Кабінету Міністрів.

Після впровадження пенсійної реформи, для забезпечення індексації пенсії щорічно буде проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який буде застосовуватися для обчислення пенсії, буде щорічно збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення в порівнянні з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.Однак повною мірою це правило почне діяти з 2021 року, 2019-2020 роках рішення буде прийматися на рік, відповідно до можливостей державного бюджету.

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, може бути збільшений до 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні.Таке збільшення вже буде відбуватися за рішенням Кабінету Міністрів.

Також з 1 січня 2016 року в разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, а також в разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, підвищується розмір мінімальної пенсії (крім працюючих пенсіонерів) .

Перерахунок пенсії проводить ся з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати.Пенсіонерам, які працюють, після звільнення з роботи пенсія буде перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність / мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення.

Таким чином, всі непрацюючі пенсіонери повинні почати отримувати пенсію не нижче прожиткового мінімуму.

Зниження пенсій працюючим пенсіонерам скасовується з 1 жовтня 2017 року

Нагадаємо, що в 2015 році було введено тимчасове зниження пенсій до 85% працюючим пенсіонерам, чий розмір пенсії перевищує 150% прожиткового мінімуму (крім інвалідів 1,2 групи, інвалідів війни 3 групи, учасників бойових дій).Також тимчасово не виплачувалися пенсії пенсіонерам - державним службовцям.Тимчасовий захід був введений до 31 грудня 2017 року, уряд же порахував можливим скасувати його вже з 1 жовтня 2017 року.

Важливо також, що зменшення розміру пенсії жінкам, які вийшли на пенсію достроково, в 55 років, буде застосовуватися не довічно, а до досягнення пенсійного віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», і протягом періоду, що дорівнює кількості повних і неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою пенсійного віку.Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем ​​завершення цього періоду.

Осіб, які отримують пільгові пенсії і пенсії за вислугу років стане менше

Право виходу на пенсію на пільгових умовах збережеться за особами, які працювали в особливо тяжких та тяжких умовах (за Списками №1 і №2).Причому фінансування таких пенсій відбуватиметься через професійні та корпоративні фонди.Також право на пільгову пенсію (тобто можливість вийти на пенсію раніше) збережеться за трактористами-машиністами, доярками, робітницями текстильного виробництва, зайнятими на сільськогосподарських роботах матерями 5 дітей, водіями, шахтарями.

Право на пенсію за вислугою років зберігається за артистами (при наявності страхового стажу від 25 до 30 років).А ось іншим категоріям, які мають право на пенсію за вислугою років згідно з чинним законодавством (в тому числі: педагогам, медикам, соціальним працівникам, спортсменам) про можливість дострокового виходу на пенсію доведеться забути.Виняток становлять ті, у кого на момент вступу змін в пенсійне законодавство в силу вже буде необхідний для призначення пенсії за вислугою років стаж.Такі працівники зможуть вийти на пенсію за вислугою років за їх заявою.

Уточнено періоди, які будуть входити до страхового стажу

До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» будуть включатися (крім безпосередньо періодів сплати страхових внесків) такі періоди:

1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 включно, при підтвердженні довідкою про реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення (відмови) від сплати єдиного внеску)

2) проходження військової служби до 31 грудня 2017 включно;

3) перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 включно;

4) перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до моменту введення сплати страхових внесків жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

5) навчання у вищих навчальних закладах з денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі і докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 включно.

Накопичувальна система повинна запрацювати з 1 січня 2019 року

Учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування будуть всі ті, хто за станом на 1 січня 2019 будуть підлягати загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Застраховані особи, яким на 1 січня 2019 залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, зможуть прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.

Також не будуть платниками страхових внесків до Накопичувального фонду ті, хто на 1 січня 2019 року, досягне пенсійного віку.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики