про твої права

Новий механізм нарахування пенсій чорнобильцям

Порядок призначення пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи затверджено Постановою Кабінету Міністрів №1210 від 23.11.2011 року. Prostopravo.com.ua розповість про розрахунок, оформлення, розміри пенсії ліквідаторам ЧАЕС.


Короткий зміст і посилання по темі

Дія Постанови поширюється на тих, хто отримує пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання або пенсію у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 і 57 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» .

Порядок визначення заробітної плати для нарахування пенсій

Заробітна плата для нарахування пенсії чорнобильцям враховується за будь-які 12 місяців поспіль такої роботи. Крім того, якщо людина пропрацювала в зоні відчуження:

 • з дня аварії не менш 12 місяців поспіль за її бажанням пенсія може нараховуватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні;
 • на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менше 12 місяців в період з 26 квітня 1986 року по 1 серпня 1987 року, за її бажанням пенсія може нараховуватися за будь-який повний календарний місяць роботи в зоні відчуження.Якщо такий пенсіонер виводився із зони Чорнобильської АЕС за медичними показниками у зв'язку з переопроміненням, за його бажанням пенсія може бути нарахована виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС;
 • менше 12 місяців поспіль, пенсія нараховується виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці підряд у зоні відчуження;
 • менше ніж календарний місяць в 1986-1990 роках, за бажанням пенсія може бути нарахована виходячи із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження.В такому випадку заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4.У разі, якщо кількість відпрацьованих днів становить більш 25,4 пенсія нараховується виходячи із заробітної плати за фактично відпрацьований час;
 • менше місяця і захворла на променеву хворобу, пенсія як і раніше буде нараховуватися відповідно до статті 57 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Якщо робота проводилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи в зоні відчуження і заробітної плати для нарахування пенсії здійснюється виходячи з того, що одна вахта (не менше 14 робочих днів поспіль) вважається повним місяцем.

Пенсії військовозобов'язаних, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали в зоні відчуження в 1986-1990 роках, призначаються виходячи із заробітної плати, яку вони отримували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу в зоні відчуження, характеру роботи, місця і тривалості робочого дня.

У всіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для нарахування пенсії за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.

Розрахунок пенсії чорнобильцям

Відповідно до Постанови № 1210 пенсія інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховується за формулою:

П = Зс * КЗС * Кв / 100%, де

П - розмір пенсії;

Зс - середня заробітна плата в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік;

КЗС - середньомісячний коефіцієнт заробітної плати;

Кв - розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, в свою чергу, розраховується таким чином:

КЗС = Ск / К, де

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (Кз1 + Кз2 + Кзn), за кожен місяць роботи в зоні відчуження в 1986-1990 роках;

К - кількість місяців.

Коефіцієнт заробітної плати дорівнює: Кз = Зв / Зсм, де Зв - сума заробітної плати за місяць Зсм - показник середньомісячної заробітної плати працівників і службовців в галузях економіки за відповідний місяць (затверджені Постановою КМУ від 20.11.2003 року № 1783).

За бажанням осіб, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, за формулою:

П = Зс * КЗС * Кв / 100%,

де П - розмір пенсії;

Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, яка визначається як середній показник за 2014, 2015 і 2016 роки;

КЗС - середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується при обчисленні пенсії;

Кв - розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується при обчисленні пенсії (КЗС), визначається за формулою:

КЗС = (Зп (мин) * 5) / ЗС1,

де Зп (мин) - розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року;

ЗС1 - середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує відповідному році.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається як відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи.

У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати проводиться перерахунок зазначених пенсій виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Мінімальний розмір пенсії

Мінімальний розмір пенсії складає:

 • для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:
  • 1 групи інвалідності - 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • 2 групи інвалідності - 160% прожиткового мінімуму;
  • 3 групи інвалідності - 145% прожиткового мінімуму;
 • для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок з Чорнобильською катастрофою:
  • 1 групи інвалідності - 100% прожиткового мінімуму з 1 січня і 150% - з 1 липня 2012 року;
  • 2 групи інвалідності - 100% прожиткового мінімуму з 1 січня 2012 року і 125% - з 1 липня 2012 року;
  • 3 групи інвалідності - 100% прожиткового мінімуму з 1 січня і 110% - з 1 липня 2012 року;
 • для дітей-інвалідів - 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були у нього на утриманні:
  • на одного непрацездатного члена сім'ї - 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника;
  • на двох і більше непрацездатних членів сім'ї - 100% пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними в рівних частинах.

У разі якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат) не досягає для інвалідів - учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, 1 групи - 285%, 2 групи - 255%, 3 групи - 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

Додаткова пенсія

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виплачується у таких розмірах:

1) особам, які належать до категорії 1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи - 474,5 гривні;

особам з інвалідністю II групи - 379,6 гривні;

особам з інвалідністю III групи - 284,7 гривні;

для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи - 341,64 гривні;

особам з інвалідністю II групи - 227,76 гривні;

особам з інвалідністю III групи - 170,82 гривні;

2) особам, які належать до категорій 2-4:

особам, які належать до категорії 2 - 170,82 гривні;

особам, які належать до категорії 3 - 113,88 гривні;

особам, які належать до категорії 4 - 56,94 гривні;

3) дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 170,82 гривні.

Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в розмірі 113,88 гривні.

Підвищення пенсій непрацездатним пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення складає:

 • тим, хто проживає в зоні безумовного (обов'язкового) відселення - 13,2 грн .;
 • тим, хто проживає в зоні гарантованого добровільного відселення - 10 грн .;
 • тим, хто проживає в зоні посиленого радіо екологічного контролю - 5,2 грн.

Про встановлення інвалідності чорнобильцям

Питання: Мій чоловік ліквідатор аварії на ЧАЕС 2 категорії.Зараз він очікує призначення інвалідності.Чи будуть після призначення інвалідності якісь зміни в пенсійному забезпеченні?

Відповідь: Особи, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і які віднесені до 2 категорії, мають право на зменшення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в залежності від року, в якому проводилися роботи в зоні відчуження і періоду проживання в зоні безумовного (обов'язкового) відселення (стаття 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон)).

Інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, відносяться до 1 категорії.

Відповідно до ст.54 Закону, пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.

Умови, порядок призначення і мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначено механізм обчислення пенсій, зокрема, по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і встановлені мінімальні розміри пенсій по інвалідності.

Підставою для обчислення пенсії по інвалідності відповідно до частини 1 статті 54 Закону є довідка про заробітну плату, видана підприємством, установою, організацією або їх правонаступником.Зазначена довідка видається на підставі первинних документів: особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів, що містять відомості про нараховану заробітну плату, місце роботи (населений пункт, № зони, кратність або об'єкт), період роботи в зоні відчуження, конкретні дні роботи або їх загальну кількість, тривалість робочого дня.Копії первинних документів додаються до довідки про заробітну плату.Визначальними є ті документи, які складені в період роботи в зоні відчуження.

У мінімальному розмірі пенсія такій категорії осіб призначається якщо немає зазначеної вище довідки про заробітну плату.

З огляду на зазначене, органи Пенсійного фонду України визначають розміри пенсій відповідно до зазначених нормативно-правових актів та з урахуванням інших вимог, передбачених чинним законодавством.

При цьому, якщо інвалідність не пов'язана з Чорнобильською катастрофою, то встановлюється надбавка на догляд за дотримання умов, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики