про твої права

Тимчасова допомога пенсіонерам, які не мають необхідного стажу для виплати пенсії

Prostopravo розповість: хто має право на виплату тимчасової допомоги, в якому розмірі вона виплачується, куди і з якими документами слід звертатися для виплати допомоги особам, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного стажу для призначення соціальної пенсії.


Короткий зміст і посилання по темі

Відповідно до частини першої статті 26 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» громадянин України набуває право на пенсію після досягнення 60-річного віку і за наявності страхового стажу не менше 15 років до 31 грудня 2017 року.Починаючи з 1 січня 2018 року, страховий стаж, необхідний для набуття права на пенсію, буде постійно збільшуватися і до 1 січня 2028 року сягне 35 років.

Українцю, який досяг пенсійного віку, але не має права на пенсію у зв'язку з відсутністю необхідного страхового стажу, може виплачуватиметься тимчасова допомога.На сьогоднішній день існує механізм виплати такої допомоги в період з 1 січня 2018 по 31 грудня 2020 року.

Призначення тимчасової допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, виконавчими органами рад об'єднаних територіальних громад, з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу особи, що звернулася по допомогу.

Тимчасова допомога перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Порядок призначення допомоги

При досягненні пенсійного віку громадянин звертається до органів Пенсійного фонду України із заявою про видачу довідки про наявний страховий стаж.

Довідка про наявний страховий стаж видається органами Пенсійного фонду України за заявою особи, до якої додаються копія трудової книжки та в разі необхідності документи, що підтверджують трудовий стаж.

Органи Пенсійного фонду України надсилають (або надають під особистий підпис у журналі реєстрації видачі довідок) особі довідку про наявний страховий стаж в двох примірниках і пам'ятку про порядок призначення тимчасової допомоги, як правило, в день звернення, але не пізніше ніж через п'ять робочих днів.

Копія трудової книжки, документи, що підтверджують трудовий стаж, представлені особою органу Пенсійного фонду України, зберігаються в особовій справі до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Для призначення допомоги потрібно подати органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання наступні документи:

 • Заяву;
 • документ, що засвідчує особу;
 • інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адреса місця фактичного проживання)
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;
 • декларацію про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;
 • копію рішення про призначення опікуна (для особи, яка була визнана недієздатною).

Інформація про склад сім'ї особи, яка звернулася за призначенням допомоги, відзначається в декларації про доходи та майновий стан.

Якщо особа звертається за призначенням допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Терміни виплати допомоги

Тимчасова допомога призначається з дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку.

Якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося пізніше, ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, тимчасова допомога призначається з дня звернення за нею.Днем звернення за призначенням допомоги вважається день реєстрації органом соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.

Одиноким особам, які не мають інших джерел існування, тимчасова допомога призначається з урахуванням їх майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується таким особам до досягнення віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на розмір або порядок отримання посібників, особа зобов'язана не пізніше ніж через десять днів повідомити про це орган соціального захисту населення, який призначив таку тимчасову допомогу.

Рішення про призначення тимчасової допомоги або про відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом десяти календарних днів з дня звернення.

Про відмову в призначенні тимчасової допомоги орган соціального захисту населення письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення.

Коли в допомозі буде відмовлено

Тимчасова допомога не призначається в разі, якщо:

 • середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • особа отримує пенсію або державну соціальну допомогу, яка призначається відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" або "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
 • особа або члени її сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату покупки (оплати) перевищує 50 тис. гривень;
 • особа працює, веде іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу;
 • за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (здача в оренду або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини, один або кілька членів сім'ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів і т.п.);
 • у власності особи або членів його сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв.метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв.метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, іншого транспортного засобу.

При наявності обставин, перерахованих в четвертому - шостому пункті, тимчасова допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень утворених ними комісій, якщо в складі сім'ї є людина з інвалідністю.Рішення про призначення тимчасової допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Розмір тимчасової допомоги

Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, органи соціального захисту населення проводять перерахунок раніше призначеної тимчасової допомоги з місяця встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, без звернення особи, якій призначено тимчасову допомогу.

При обчисленні середньомісячного сукупного доходу до складу сім'ї включаються:

 • чоловік, дружина, діти, в тому числі усиновлені, у віці до 18 років, які перебувають на їх утриманні;
 • діти - студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та закладів професійної (професійно-технічного) освіти з денною формою навчання у віці до 23 років, які не мають власних сімей, в тому числі, які отримують стипендію, незалежно від того, де вони проживають ( разом з батьками або перебувають на навчанні в іншому населеному пункті);
 • особи, які спільно проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

До складу сім'ї не включаються:

 • батьки, дід, баба, брати, сестри;
 • батьки, позбавлені батьківських прав;
 • опікуни, піклувальники та члени їх сімей;
 • діти, які перебувають на повному державному забезпеченні;
 • діти, що знаходяться під опікою або піклуванням.

Виплата призначеної тимчасової допомоги припиняється:

 • якщо особою приховано відомості або навмисно представлені недостовірні дані про дохід та майновий стан, що вплинуло на призначення грошової допомоги та визначення її розміру і в результаті чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, наступного за тим, в якому виявлені зазначені факти;
 • в разі працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю - з місяця, в якому людина працевлаштувався або зайнялася підприємницькою діяльністю;
 • в разі призначення пенсії - з дати її призначення;
 • в разі виїзду на постійне місце проживання за кордон - з першого числа місяця, наступного за місяцем виїзду
 • в разі смерті особи - з місяця, наступного за тим, в якому людина померла.

У разі неотримання допомоги протягом шести місяців поспіль її виплата припиняється.

У разі смерті особи, яка отримує тимчасову допомогу, допомога на поховання виплачується особам, які провели поховання, у розмірі двомісячної суми допомоги, призначеної на день смерті.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики