про твої права

Пенсії військовим в Україні. Пенсія військовослужбовців і учасників бойових дій

Prostopravo.com.ua розповідає про пенсійну реформу для військовослужбовців та учасників бойових дій: якою буде пенсія військових в цьому році, коли перерахують і підвищать змішані пенсії військовим пенсіонерам, як розрахувати пенсію військовослужбовця, які права і пільги є у військовослужбовців в Україні.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Пенсії військовослужбовцям за вислугу років: кому, коли і скільки

  1.1 Умови виплати

  1.2 Вік і термін вислуги, необхідний для призначення пенсії

  1.3 Розмір пенсії

  1.4 Як розрахувати пенсію військовослужбовця

  1.5 Надбавки до військових пенсій

  1.6 Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам

 2. Змішана пенсія військовослужбовців в Україні
 3. Коли підвищать пенсії військовим в Україні
 4. Пенсії військовослужбовцям по інвалідності: умови, терміни, розміри

  4.1 Умови призначення

  4.2 Категорії інвалідів

  4.3 Розміри пенсій по інвалідності

  4.4 Надбавки і виплати до пенсії по інвалідності

  4.5 Терміни виплати

  4.6 Підвищення і перерахунок пенсій по інвалідності

 5. Пенсії сім'ям військовослужбовців в разі втрати годувальника: умови, розміри, терміни

  5.1 Умови призначення

  5.2 Члени сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника

  5.3 Розміри пенсій у зв'язку з втратою годувальника

  5.4 Термін, на який призначається пенсія

 6. Пенсії учасникам бойових дій: кому, коли і скільки

  6.1 Хто відноситься до категорії учасників бойових дій

  6.2 Право виходу на пенсію

  6.3 Документи, що підтверджують статус

  6.4 Розмір пенсій учасникам бойових дій

 7. Права і пільги для військовослужбовців в Україні

  7.1 Грошове забезпечення військовослужбовців

  7.2 Інші забезпечення

  7.3 Право на відпустку для військовослужбовців

  7.4 Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями

  7.5 Інші пільги військовослужбовцям та членам їх сімей

  7.6 Грошова допомога при звільненні

  7.7 Одноразова грошова допомога у разі загибелі або інвалідності військовослужбовця

  7.8 Соціальні гарантії для членів сімей військовослужбовців

 8. Включення періоду військової служби до пенсійного стажу

Пенсії військовослужбовцям за вислугу років: кому, коли і скільки

Пенсії військовослужбовцям є одним з видів спеціальних пенсій, які призначаються і виплачуються відповідно до окремого закону.Кому, в якому розмірі і на яких умовах виплачуються пенсії за вислугою років на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб" з'ясовував Prostopravo.com.ua.

Умови виплати

Перш за все, потрібно мати на увазі, що військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб» (далі - Закон) пенсії за вислугою років призначаються і виплачуються тільки після їх звільнення зі служби.

У разі повторного прийняття на військову службу до Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування та Державну спеціальну службу транспорту, службу в органи внутрішніх справ, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється.При наступному звільненні зі служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, в тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних сили України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів і підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на термін до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсії неприпиняється.Після звільнення зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років з часу призову їх на військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, в тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби , по день фактичного звільнення.Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим, ніж розмір, який вони отримували до призову або повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється в розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу в особливий період.

Не варто забувати і про те, що пенсіонеру може призначатися один з видів пенсій, на які він має право, за його вибором. Так, військовим пенсіонерам, за їхнім бажанням, може виплачуватися так звана «громадянська» пенсія на умовах передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" .При цьому для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, які отримував пенсіонер перед звільненням зі служби.

Відповідно до частини першої статті 1-2 право на пенсійне забезпечення на умовах Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб" мають звільнені зі служби (крім випадків призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника дружині (чоловікові) з урахуванням вимог частини п'ятої статті 30 цього Закону, яка призначається незалежно від звільнення зі служби):

а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом;

б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

в) особи з числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;

г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

д) громадяни інших держав з числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;

е) особи з числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом та інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;

ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних установ і науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які за станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ і мали календарну вислугу не менше п'яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, установах і закладах) на посадах, що займаються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних установах і науково-дослідних установах - на будь-яких посадах.

Вік і термін вислуги, необхідний для призначення пенсії

Пенсія за вислугу років призначається:

а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д", "ж" статті 1-2 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і деяких інших категорій осіб ", незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:

по 30 вересня 2011 року і на день звільнення мають вислугу 20 років і більше;

з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 20 календарних років і 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;

з 1 жовтня 2013 по 30 вересня 2014 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2014 по 30 вересня 2015 і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2015 по 30 вересня 2016 і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2016 по 30 вересня 2017 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2017 по 30 вересня 2018 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2019 по 30 вересня 2020 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2020 або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше.

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 1-2 цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45 річного віку, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національної поліції, службі судової охорони, державної пожежної охорони, державній службі спеціального зв'язкуі захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Особам, які є особами з інвалідністю внаслідок війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку;

в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом при досягненні 45-річного віку і за наявності у них вислуги 20 календарних років і більше, які звільняються з військової служби відповідно до Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей";

г) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 1-2 цього Закону, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних сил не менше 20 років, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше.

Зберігається право на пенсію за вислугу років особам, які були звільнені зі служби до вступу в силу Закону України від 8 липня 2011 року № 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" і мають вислугу 20 років, в разі призову їх на службу в зв'язку з мобілізацією і подальшою демобілізацією або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на термін до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію

Розмір пенсії

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

 1. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим, прирівняним до них особам: за вислугу 20 років - 50 відсотків, а звільненим у відставку за віком або станом здоров'я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію", звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком або по хвороби-55 відсотків відповідних сум грошового забезпечення, за кожен рік вислуги понад 20 років - 3 відсотки відповідних сум грошового забезпечення.
 2. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, службі судової охорони, державної пожежної охорони, державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції чи державної кримінально-виконавчої служби України: за страховий стаж 25 років - 50 відсотків і за кожний повний рік стажу понад 25 років - 1 відсоток відповідних сум грошового забезпечення.
 3. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей »: за вислугу 20 років - 50 відсотків відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 відсотки за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більш, ніж 65 відсотків відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 70 відсотків відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 - 100 відсотків, до категорії 2 - 95 відсотків.

Мінімальний же розмір пенсії колишнім військовослужбовцям встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як розрахувати пенсію військовослужбовця

Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:

 • відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, встановлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;
 • щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), встановлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років відповідно до законодавства і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії.Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Для осіб, звільнених зі служби в 2008 році і пізніше або померлих (загиблих) в зазначений період і таких, що на момент звільнення (смерті) мають менше 24 календарних місяці служби, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з січня 2008 на кількість таких місяців.

Особам з числа резервістів, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та членам їх сімей пенсія нараховується на розмір грошового забезпечення з урахуванням окладів за посадою, військовим (спеціальним ) званням, відсоткової надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій, встановлених законодавством для військовослужбовців відповідних прирівняних посад, в розмірах, чинних на день звільнення зі служби у військовому резерві, загибелі, смерті або оголошення резервіста померлим.

Для осіб, які на день набрання чинності Законом України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжують проходити службу на посадах поліцейських, в разі звільнення зі служби після 7 листопада 2015 року, якщо у них немає 24 календарних місяців служби на посаді поліцейського, або померлих (загиблих) в зазначений період, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці службипідряд перед звільненням (смертю) починаючи з 7 листопада 2015 на кількість таких місяців.При цьому для поліцейських, звільнених у листопаді 2015 року, сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення зі служби з розрахунку таких виплат за повний місяць.

Для осіб, звільнених зі служби, в тому числі військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, відряджених до органів державної влади, органи місцевого самоврядування та інші підприємства, установи та організації, в тому числі в довгострокові закордонні відрядження, в разі, коли термін військової служби по поверненні з відрядження до звільнення на пенсію становив менше 24 календарних місяців, з 1 березня 2018 і пізніше, або осіб, які померли (загинули) в зазначений період і на момент звільнення (смерті) мають менше 24 календарних місяці служби, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з 1 березня 2018 на кількість таких місяців.

Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським, відрядженим до органів державної влади, органи місцевого самоврядування та інших цивільних підприємства, установи та організації, в тому числі в довгострокові закордонні відрядження, в разі, коли термін військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менше 24 календарних місяці, пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" обчислюється виходячи окладів попосаді, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання), відсоткової надбавки за вислугу років, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за останньою штатною військовою посадою за місцем служби перед звільненням.

При цьому щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премії враховуються в середніх розмірах фактичних виплат за аналогічною посадою (посадами) у тому органі, з якого особа була відряджена за календарний місяць, що передує даті звільнення зі служби.

Надбавки до військових пенсій

Крім основної пенсії, Законом передбачені такі надбавки і допомоги, які виплачуються додатково до пенсії:

 1. Надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не отримують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога на дітей одиноким матерям.
 2. Державна соціальна допомога на догляд за інвалідом I групи або одиноким пенсіонерам, які за висновком ЛКК потребують догляду, у порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам ".
 3. Надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , а особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - у порядку і на умовах, передбачених статтею 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" .

Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам

Відповідно до статті 63 Закону всі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, в порядку і розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.У разі якщо в результаті перерахунку пенсій, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію стануть нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Пенсійний фонд України після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про перерахунок пенсій і отримання відповідного повідомлення від Мінсоцполітики повідомляє своїм головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі (далі - головні управління Пенсійного фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, і направляє відповідну інформацію Міноборони, МВС, Національної поліції, Мін'юсту, Мінінфраструктури, СБУ, Службі зовнішньої розвідки , ДФС, Управлінню державної охорони, Адміністрації Держспецзв'язку, Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС.

Головні управління Пенсійного фонду України в десятиденний термін з моменту надходження зазначеного повідомлення складають списки і подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

На підставі списків уповноважені органи готують довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, для будь-якої людини, зазначеної в списку, і в місячний термін подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.

Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у терміни, передбачені частинами другою і третьою статті 51 Закону.Так, перерахунок пенсій, призначених особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, провадиться з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії.Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш ніж за 12 місяців.

Перерахунок пенсій у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок відповідно до цього Закону, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат , підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, що не проведена з вини органів Пенсійного фонду України та / або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії,проводиться з дати виникнення права на нього без обмеження терміну.

Якщо в результаті перерахунку розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

При перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою і військовим (спеціальним) званням.

Змішана пенсія військовослужбовців в Україні

Пенсія за змішаним стажем (і «військовим», і «цивільним») призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, а також:

 • особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу податкової міліції, особам начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особам начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
 • особам з числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
 • особам начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особам начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;-

в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45 річного віку, за наявності у них загального страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національної поліції, службі судової охорони, державної пожежної охорони, державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи державній кримінально-виконавчій службі України.

Особам, які є особами з інвалідністю внаслідок війни, пенсія на визначених цих умовах призначається незалежно від віку.

Коли підвищать пенсії військовим в Україні

Крім випадків перерахунку пенсій у зв'язку з підвищенням розміру грошового забезпечення, призначені військовослужбовцям та членам їх сімей пенсії підвищуються відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення". Актуальну інформацію про індексацію пенсії читайте тут.

Пенсії військовослужбовцям по інвалідності: умови, терміни, розміри

Військовослужбовці мають право не тільки на спеціальне пенсійне забезпечення за вислугою років, але і на випадок інвалідності.Дізнаємося, в яких випадках, в якому розмірі і на який термін призначається пенсія по інвалідності військовослужбовцям та деяким іншим, прирівняним до них, категоріям осіб.

Умови призначення

Питання, пов'язані з призначенням і виплатою пенсій по інвалідності військовослужбовцям регулюються Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб» (далі - Закон про пенсії військовим).Нагадаємо, що відповідно до Закону про військові пенсії, право на пенсійне забезпечення, крім військовослужбовців, мають інші категорії осіб.

Отже, військовослужбовці та інші категорії осіб, відповідно до Закону про військові пенсії мають право на пенсію по інвалідності в таких випадках:

 • інвалідність настала в період проходження служби;
 • інвалідність настала не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби;
 • інвалідність настала пізніше 3-місячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії і т. п.), яке виникло в період проходження служби або перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільними і особа, яка має право на пенсію, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

Групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними експертними комісіями.

Категорії інвалідів

Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військовослужбовців, а також осіб, які мають право на пенсію за Законом про військові пенсії поділяються на такі категорії:

 1. Інваліди війни - при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових ділянках залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз і аеродромів у період громадянської та Велико й Вітчизняної воєн або в зв'язку участю в бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» .
 2. Інші інваліди з числа військовослужбовців, а також осіб, які мають право на пенсію за Законом про військові пенсії - при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби.

Розміри пенсій по інвалідності

Розмір пенсій по інвалідності військовослужбовцям, а також іншим, прирівняним до них категоріям осіб, становить:

 • інвалідам війни I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
 • іншим інвалідам I групи - 70 відсотків, II групи - 60 відсотків, III групи - 40 відсотків відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Крім того, статтею 22 Закону про пенсії військовим встановлені такі мінімальні розміри пенсій по інвалідності :

 • інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 120 відсотків, II групи - 110 відсотків, III групи - 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 110 відсотків, II групи - 105 відсотків, III групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;;
 • інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі 110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально- виконавчої служби України та державної пожежної охорони - 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони - 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.

У разі наявності у інваліда з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію військовослужбовцям, вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності може призначатися в розмірі пенсії за вислугу років відповідно вислузі.

Надбавки і виплати до пенсії по інвалідності

До пенсії по інвалідності нараховуються такі надбавки:

 1. Надбавка непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не отримують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям.

При наявності одночасно права на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку до пенсії по інвалідності на непрацездатного члена сім'ї за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім'ї надбавку.

При наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів, кожен непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором.

 1. Державна соціальна допомога на догляд у порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"
 2. Надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - у порядку і на умовах, передбачених статтею 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Терміни виплати

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються на весь час інвалідності, встановленої медико-соціальною експертною комісією, а інвалідам, які досягли пенсійного віку - довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться тільки за їх заявою.

У разі визнання пенсіонера, який не досяг пенсійного віку, працездатним пенсія виплачується йому до кінця місяця, в якому він визнаний працездатним, але не більше, ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

Підвищення і перерахунок пенсій по інвалідності

Підвищення пенсій по інвалідності, а також пенсій за вислугою років, військовослужбовцям прямо пов'язане з підвищенням розміру грошового забезпечення.

Змінюється розмір пенсії по інвалідності та зі зміною групи інвалідності. Якщо при цьому у інваліда війни здоров'я погіршується у зв'язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, пенсія перераховується за новою групою інвалідності із збереженням її причини.

У разі порушення інвалідом строку повторного огляду в медико-соціальних експертних комісіях виплата йому пенсії зупиняється, а при визнанні його знову інвалідом - поновлюється з дня зупинення, але не більш ніж за один місяць до дня повторного огляду.

У разі пропуску інвалідом строку повторного огляду з поважної причини виплата йому пенсії поновлюється з дня зупинення, але не більш ніж за 3 роки до дня повторного огляду, якщо медико-соціальна експертна комісія визнає його за цей період інвалідом.Якщо в цих умовах при повторному огляді встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений час виплачується за попередньою групою інвалідності.

Пенсії сім'ям військовослужбовців в разі втрати годувальника: умови, розміри, терміни

Хто з членів сім'ї загиблого військовослужбовця має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, на яких умовах і в якому розмірі вона призначається вдовам військових.

Умови призначення

Як і завжди, коли мова йде про пенсійне забезпечення військовослужбовців звернемося до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших категорій осіб» (далі - Закон про пенсії військовим).Відразу обмовимося, що право на пенсію в разі по втраті годувальника на цих же умовах мають інші категорії осіб, перераховані в статті 1-2 Закону (сім'ї працівників органів внутрішніх справ, податкової міліції, пенітенціарної служби та т. д.).

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ям цих категорій осіб призначаються, якщо:

 • годувальник помер у період проходження служби;
 • не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби;
 • пізніше цього терміну, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби;
 • сім'ям пенсіонерів - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

При цьому сім'ї військовослужбовців, зниклих без вести в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Члени сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника

Право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або зниклих без вести військовослужбовців, які перебували на їх утриманні.

Члени сім'ї померлого вважаються такими, що на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:

 • непрацездатним дітям;
 • непрацездатним батькам і подружжю, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування,
 • непрацездатним батькам і подружжю військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що мали місце під час служби.

Батьки військовослужбовців, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, особистої участі в антитерористичній операції в районах її проведення або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, безпосередньої участі в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, забезпеченням здійснення зазначених заходів, перебуваючи безпосередньо в районах і в період їх здійснення, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, по досягненні чоловіками 55 років, жінками - 50 років, за наявності страхового стажу неменше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок.

До непрацездатних членів сім'ї належать:

 • діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.При цьому братам, сестрам і онукам право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків;
 • батьки та дружини, якщо вони досягли пенсійного віку (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) або є інвалідами;
 • батьки і дружина (чоловік), якщо вони не взяли повторний шлюб, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, особистої участі в антитерористичнійоперації в районах її проведення або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, безпосередньої участі в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, забезпеченням здійснення зазначених заходів, перебуваючи безпосередньо в районах і в період їх здійснення, мають право на пенсію не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", або якщо вони є особами з інвалідністю
 • дід і бабуся - при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати;
 • подружжя, один з батьків або дідусь, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вони зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працюють.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом в інший навчальний заклад або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання в іншому за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більше ніж до досягнення ними 23 років.Діти-сироти мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Право на пенсію в разі втрати годувальника незалежно від того, працюють вони чи ні мають подружжя годувальника, який помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, в партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових ділянках залізниць, на спорудженні обороннихрубежів, військово-морських баз і аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн (ВВВ) або за участю в бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» .

У разі смерті осіб, зазначених у пунктах "а" - "д" статті 1-2 цього Закону, які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків під час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національної поліції, Службі судової охорони, державної пожежній охороні, державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції чи державної кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманогопід час виконання цих обов'язків, і були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, непрацездатні члени їх сім'ї, що мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, мають також право на встановлення до пенсії надбавки на умовах і в розмірах, що встановлюються Законом України " Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Розміри пенсій у зв'язку з втратою годувальника

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника призначаються в процентному відношенні від заробітку померлого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї.

Членам сімей військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час пенсія призначається в розмірі 40 відсотків від заробітку годувальника.В таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

Сім'ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби пенсія призначається в розмірі 30% від заробітку годувальника.

Мінімальний розмір таких пенсій не може бути нижим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Термін, на який призначається пенсія

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім'ї померлого вважається непрацездатним, а пенсіонерам - довічно.

Якщо в складі сім'ї, якій було призначено пенсію у разі втрати годувальника, станеться зміна, внаслідок якої окремі члени сім'ї або сім'я в цілому втратять право на пенсію, перерахунок пенсії або припинення її виплати провадиться з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися такі зміни.

Пенсія, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при повторному одруженні пенсіонера.

Пенсії учасникам бойових дій: кому, коли і скільки

Коли можуть вийти на пенсію громадяни, які брали участь у військових діях, хто відноситься до цієї категорії, на які пенсії, доплати та підвищення вони можуть розраховувати.

Хто відноситься до категорії учасників бойових дій

Для того, щоб з'ясувати, хто відноситься до категорії учасників бойових дій, звернемося до Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» .

Згідно статті 5 цього Закону до учасниками бойових дій відносяться особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і в мирний час.Перелік підрозділів, які входили до складу діючої армії та інших формувань визначається Кабінетом Міністрів.

А саме:

 • учасники бойових дій на території інших країн - військовослужбовці Радянської Армії, Військово-Морського флоту, Комітету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ колишнього Союзу РСР (включаючи військових та технічних спеціалістів і радників), працівники відповідних категорій, які за рішенням уряду колишнього Союзу РСР проходили службу, працювали чи перебували у відрядженні в державах, де в цей період велися бойові дії, і брали участь в бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ (флотів);
 • військовослужбовці Збройних сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії.
 • військовозобов'язані, які призивалися на навчальні збори і направлялися до Афганістану в період ведення там бойових дій;
 • військовослужбовці автомобільних батальйонів, які направлялися до Афганістану для доставки вантажів у цю країну в період ведення там бойових дій;
 • військовослужбовці льотного складу, які здійснювали вильоти на бойові завдання до Афганістану з території колишнього Союзу РСР;
 • військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового і начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику всфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законами України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і бралибезпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах і в період здійснення зазначених заходів та інші.

Право виходу на пенсію

Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» учасники бойових дій користуються правом дострокового виходу на пенсію.

Так, військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь в бойових діях, а також стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання , пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страховогостажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Таким же правом користуються дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули в період проходження військової служби або виконання службових обов'язків, або після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби, захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку.

Документи, що підтверджують статус

Документом, який підтверджує статус учасника бойових дій є посвідчення учасника бойових дій.

А також (на підставі Постанови Кабінету Міністрів від 16 лютого1994 р № 94 ):

 • "Посвідчення учасника війни"
 • "Свідоцтво про право на пільги"
 • "Посвідчення" (при наявності штампу «Україна. Учасник бойових дій»)
 • довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби внутрішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства закордонних справ.

Розмір пенсій учасникам бойових дій

Пенсії учасникам бойових дій розраховуються відповідно до ст.27, 28 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і залежить від тривалості страхового (трудового) стажу і заробітної плати (доходу).

Крім того, відповідно до Постанови КМУ від 28 липня 2010 року № 656 з 1 січня 2012 року інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких розмір пенсійних виплат не досягає: у інвалідів 1 групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність , 2 групи - 255%, 3 групи - 225%, у учасників бойових дій і постраждалих учасників Революції Гідності - 165%, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у розмірі, що не дісталася до зазначених розмірів.У разі зміни прожиткового мінімуму проводиться перерахунок.

Відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» передбачена щомісячна виплата цільової грошової допомоги: інвалідам війни 1 групи в розмірі 70 грн., інвалідам 2 і 3 груп - у розмірі 50 грн., учасникам бойових дій - в розмірі 40 грн., незалежно від розміру пенсій, надбавок, підвищень, додаткової пенсії і т.д.

Права і пільги для військовослужбовців в Україні

Рrostopravo розповідає про права і пільги для військовослужбовців і членів їх сімей в Україні.

Перш за все, потрібно сказати, що час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Крім того, час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, відповідно до Закону України "Про оборону України", зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу в особливий період, людина вчилася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за фахом або займала посаду, яка дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, за винятком випадків, коли їхня служба припиняється у зв'язку із закінченням терміну контракту, в зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням, за станом здоров'я, через службову невідповідність,в зв'язку з скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, позбавлення військового звання, позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", в зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі незаконного звільнення з військової служби або переміщення по службі військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом або перебуває на кадровій військовій службі, підлягає відновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді.У разі заподіяння йому таким звільненням моральної шкоди вона може бути відшкодована за рішенням суду.

У разі поновлення на військовій службі орган, який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує питання про виплату військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці за час виконання військового обов'язку на посаді з нижчою оплатою.Цей період зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і у пільговому обчисленні) та в термін, встановлений для присвоєння чергового військового звання.

За військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, зберігається при звільненні з військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний термін на те ж підприємство, в установу чи організацію або їх правонаступника на посаду не нижче тієї, яку вони займали до призову на військову службу. Протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання військовий комісаріат в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи за рахунок коштів державного бюджету. Вони користуються за інших рівних умов переважним правом на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років з дня звільнення з військової служби.

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, мають переважне право на укладення договору на проходження військової служби після закінчення особливого періоду.

Грошове забезпечення військовослужбовців

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби.

До складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця і підлягає індексації відповідно до закону.

За військовослужбовцями, які тимчасово проходять військову службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім'ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, в розмірах, встановлених військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності.

Інші забезпечення

Продовольче і речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, які встановлюються Кабінетом Міністрів України.

При переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі, на нове місце військової служби в інший населений пункт, в зв'язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв'язку з передислокацією військової частини їм виплачується:

 1. підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;
 2. добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

Право на відпустку для військовослужбовців

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів;від 10 до 15 років - 35 календарних днів;від 15 до 20 років - 40 календарних днів;більше 20 календарних років - 45 календарних днів.Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається.Святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:

 1. укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;
 2. тяжкий стан здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:
  1. а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад;
  2. б) інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад;
 • пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад;
 • в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідно, за рішенням командира (начальника) військової частини - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.

За рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями

Військовослужбовці строкової військової служби і призвані на службу по мобілізації розміщуються в казармах.За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу.Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими житловими приміщеннями, які повинні відповідати вимогам житлового законодавства.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація для отримання житлового приміщення.Такі житлові приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках.Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, що пред'являються в гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян.Для інших військовослужбовців військова частина зобов'язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім'ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за наймання житлового приміщення.

Особам, звільненим з військової служби і визнаним інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби, або захворювання, отриманого під час проходження військової служби, жилі приміщення в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку, надаються позачергово черги за рахунок військових формувань або органів виконавчої влади, в яких вони перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються жилі приміщення сім'ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Забезпечення житловими приміщеннями в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення, в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях або забезпеченні їх здійснення і загинули (померли) або пропали безвісти, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному доподаних на розгляд України.

Військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в житлових будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством.

Особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за установку і користування квартирним телефоном.

Ці пільги надаються військовослужбовцям та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років і потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку.

Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше і які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного житлового будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби.

Інші пільги військовослужбовцям та членам їх сімей

Військовослужбовці мають право на безкоштовний проїзд:

 • залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:
 1. а) у відрядження;
 2. б) у відпустку в межах України;
 3. в) при переведенні на нове місце військової служби або у зв'язку з передислокацією військової частини;
 4. г) до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України;
 • усіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) - тільки військовослужбовці строкової військової служби.

Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули або померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безкоштовного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів.Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.

Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.

Військовослужбовці строкової військової служби мають право безкоштовно відправляти і отримувати листи.Безкоштовними поштовими посилками відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військову службу.

Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам і військовозобов'язаним - з моменту призову по мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, в тому числі банками, і фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються.

Грошова допомога при звільненні

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцям-жінкою, яка має дитину (дітей) у віці до 18 років одноразова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік службии виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.

Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, які мають вислугу 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі або інвалідності військовослужбовця

Цей вид допомоги виплачується в наступних випадках:

 1. загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби;
 2. смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби;
 3. загибелі (смерті) військовозобов'язаного або резервіста, якого призвали на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, що настала при виконанні обов'язків військової служби або служби у військовому резерві;
 4. встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, або встановлення інвалідності після звільнення з військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;
 5. встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення від військової служби або після закінчення трьох місяців, але в результаті захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби;
 6. встановлення військовозобов'язаного або резервісту, якого призвали на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному або резервісту при виконанні обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цихзборів, служби у військовому резерві;
 7. отримання військовослужбовцям поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;
 8. отримання військовослужбовцям строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) в період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;
 9. отримання військовозобов'язаним або резервістом, якого призвали на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

Одноразова допомога призначається і виплачується в розмірі:

 • а) 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі загибелі військовослужбовця при виконанні обов'язків військової служби (пункт 1)
 • 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 2-3;
 • б) 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (підпункт 4).

Одноразова допомога у випадках, зазначених у підпунктах 5-9, призначається і виплачується в залежності від встановленої військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. Розмір допомоги в цьому випадку не може бути менше 70-кратного розміру прожиткового мінімуму.

Соціальні гарантії для членів сімей військовослужбовців

Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийомі на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки з відривом від виробництва і на виплату на період навчання середньої заробітної плати .

Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, виплачується за місцем роботи грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати при розірванні ними трудового договору у зв'язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість.

При тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, до загального стажу роботи, необхідний для призначення пенсії за віком, зараховується період проживання разом з чоловіком (дружиною) в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.

Включення періоду військової служби до пенсійного стажу

Загалом, відповідно до ЗУ «Про військовий  обов’язок та військову службу», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Є особливості зарахування служби в армії до стажу для призначення пенсії на пільгових умовах.

Так, час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію Закону України «Про пенсійне забезпечення» або на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання чинності Законом України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі і час проходження строкової військової служби, які зараховують до пільгового стажу, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховується до їхньої вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Статтею 57 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено пільги щодо обчислення стажу за час перебування у складі діючої армії та встановлено, що час служби зараховується до стажу роботи на пільгових умовах, у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсії за вислугою років військовослужбовцям.

Таким чином, час проходження служби, упродовж якого особа брала участь в антитерористичній операції, зараховується на пільгових умовах — один місяць служби за три.

Існує проблема, пов’язана з підтвердженням страхового стажу під час військової служби для призначення пенсії.

Платниками ЄСВ для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу», є військові частини, які виплачують грошове забезпечення Однак військові частини не подавали персоніфікованих відомостей про грошове забезпечення до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що унеможливлювало зарахування страхового стажу для зазначеної категорії осіб.

Із внесенням змін наказом Мінфіну від 11.04.2016 р. № 441 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, військові частини подають персоніфіковані відомості про грошове забезпечення до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування з 01 червня 2016 р.

Питання зарахування до страхового стажу періоду проходження військової служби в особливий період, оголошений відповідно до Закону № 1932, врегульовано Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148-VIII, який набув чинності 11 жовтня 2017 р.

Цим законом до ч. 2 ст. 24 Закону № 1058 внесено доповнення, згідно з яким, у разі якщо за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2016 р. в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків. Вказана довідка видається за місцем проходження військової служби.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики