про твої права

Недержавне пенсійне страхування

Недержавне пенсійне страхування та НПФ: добровільне накопичувальне страхування пенсій в Україні


Короткий зміст і посилання по темі

Останні зміни в державному пенсійному забезпеченні ясно дали зрозуміти українцям, що сподіватися тільки на державу в забезпеченні безбідної старості не варто.І якщо нинішнім пенсіонерам доводиться пристосовуватися до нових умов, то у молоді ще є шанси спробувати взяти ситуацію в свої руки.Сьогодні ми поговоримо про недержавні пенсійні фонди як альтернативі державній пенсії.Що таке НПФ, якими вони бувають і як працюють дізнавався Prostopravo.com.ua

Нагадаємо, що недержавне пенсійне забезпечення в Україні може здійснюватися трьома організаціями:

 • недержавними пенсійними фондами шляхом укладення пенсійного контракту з вкладником;
 • страховими організаціями шляхом страхування довічної пенсії, ризику настання інвалідності або смерті;
 • банками шляхом відкриття пенсійних депозитних рахунків.

Сьогодні ми поговоримо про недержавні пенсійні фонди.Їх діяльність регулюється Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003р.Незважаючи на те, що Закон діє вже майже десять років цей вид недержавного пенсійного забезпечення так і не став популярним серед українців, які віддають перевагу більш надійним і зрозумілим способам накопичення пенсії, як-то банківський депозит.У той же час, в основному, необізнаність є причиною недовіри до НПФ.

Що ж таке НПФ?

Недержавний пенсійний фонд є юридичною особою, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує і здійснює свою діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом порядку.

НПФ бувають трьох видів: відкриті, корпоративні та професійні.

Учасниками відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які фізичні особи, незалежно від місця і характеру їх роботи.

Корпоративний пенсійний фонд створюється однією або декількома юридичними особами-роботодавцями, в подальшому до нього можуть приєднуватися інші роботодавці-платники.Право участі в такому фонді належить усім співробітникам юридичної особи-засновника або платника, крім тих, які самі відмовилися від такої участі, працюють сезонно або прийняті на випробувальний термін.

Професійний пенсійний фонд засновується організаціями роботодавців, їх об'єднаннями, об'єднаннями громадян, професійні спілками, їх об'єднаннями або фізичними особами, пов'язаними за родом їхньої професійної діяльності.Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, а також фізичні особи, які є працівниками організацій роботодавців, їх об'єднань, членами або працівниками професійних спілок, їх об'єднань, які створили такий фонд.

10 причин, за якими недержавним пенсійним фондам можна довіряти:

 1. Недержавне пенсійне забезпечення є для фондів виключним видом діяльності.
 2. З метою захисту майнових інтересів учасників і запобігання банкрутства НПФ активи самого фонду та його учасників розмежовуються і враховуються окремо.У разі ліквідації НПФ кошти учасника з його рахунку переводяться на рахунок в іншому фонді, банку або страховій організації за його заявою.
 3. Розмір пенсійних виплат залежить від сум пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.
 4. Розміри тарифів на послуги, які надаються НПФ регулюється державою.
 5. Не рідше, ніж раз на рік проводиться аудиторська перевірка діяльності НПФ, результати якої підлягають оприлюдненню.
 6. НПФ не може бути припинений шляхом поділу або перетворення, не може бути проголошений банкрутом та ліквідований згідно законодавства про банкрутство.
 7. Інвестиційна декларація НПФ підлягає обов'язковій реєстрації в Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
 8. Існують законодавчі обмеження щодо складу та цілей використання пенсійних активів.
 9. Пенсійні активи не можуть бути предметом застави, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями засновників пенсійного фонду, роботодавців-платників, осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, адміністратора, зберігача такого фонду та страхової організації.
 10. Вимоги до складу інформації про фонд, яка підлягає оприлюдненню та її періодичності встановлюється Національною комісією.

Як працює НПФ

Учасниками НПФ можуть бути як громадяни України, так і іноземці, і особи без громадянства.При цьому, можна бути учасником одночасно декількох НПФ.

Вкладником пенсійного фонду на користь третьої особи може бути роботодавець, профспілка або профспілкове об'єднання, члени сім'ї (подружжя, діти, батьки, брати і сестри, бабусі і дідусі, діти і батьки подружжя).

З кожним вкладником укладається пенсійний контракт, в якому обов'язково повинні бути вказані: обрана вкладником фонду пенсійна схема;термін дії пенсійного контракту, умови його зміни та розірвання;порядок розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;права, обов'язки, відповідальність сторін та порядок вирішення спорів;розмір пенсійних внесків та умови їх зміни.

Разом з примірником (копією) пенсійного контракту вкладнику або учаснику надається:

 • пам'ятка з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту;
 • копія зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;
 • на вимогу вкладника або учасника - витяг з основних положень статуту або копія всього статуту пенсійного фонду.

Умови і порядок пенсійного забезпечення встановлюються пенсійними схемами, яких в кожному НПФ може бути кілька.Вкладник має право вибирати між існуючими пенсійними схемами, а також змінювати їх, але не частіше, ніж раз на півроку.

У НПФ можливі два види виплат: пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата.

Розміри пенсійних виплат визначаються виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк відповідно до методики, затвердженої Національною комісією.

Виплати здійснюються у разі:

 • досягнення учасником фонду пенсійного віку;
 • визнання учасника фонду інвалідом;
 • медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду;
 • виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України;
 • смерті учасника фонду.

Пенсійний вік визначається або за заявою учасника фонду, або умовами контракту.Якщо пенсійний вік визначається за заявою учасника фонду, він не може бути нижче пенсійного віку, встановленого законодавством для загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, більш ніж на 10 років.

Одноразова виплата здійснюється в разі:

 1. медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду;
 2. коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Національною комісією;
 3. виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України;
 4. успадкування пенсійних виплат.

Розділ та успадкування пенсійних активів

Потрібно враховувати, що пенсійні кошти, накопичені за час перебування у шлюбі одним з подружжя у пенсійному фонді є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом.У разі розподілу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу кожна із сторін визначає відповідно пенсійний фонд або банківську установу, яка має право на відкриття пенсійного депозитного рахунку, для передачі належної їй частини пенсійних коштів, про що повідомляє адміністратора пенсійного фонду.

Важливим аргументом на користь недержавного пенсійного забезпечення є і те, що пенсійні кошти успадковуються відповідно до цивільного законодавства України.

Якщо адміністратор має інформацію про смерть учасника фонду або оголошення особи померлою, він зобов'язаний письмово повідомити протягом 10 робочих днів з дня отримання зазначеної інформації осіб, зазначених таким учасником, а також державну нотаріальну контору за місцем проживання учасника фонду.

Спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов'язаний протягом двох місяців після закінчення терміну для прийняття спадщини подати адміністратору заяву про оформлення права на спадок.Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсійна виплата.

Довічна пенсія

Довічні пенсії (довічні ануїтети) виплачуються учасникам фондів страховими організаціями, з якими ці учасники уклали договір страхування довічної пенсії, за рахунок грошових коштів, перерахованих страховій організації.

Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником фонду та страховою організацією після настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду.

Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник фонду подає страховій організації довідку адміністратора про обсяг належних йому пенсійних коштів.

Учасник фонду повідомляє адміністратора про обрану ним страхову організацію та подає письмову заяву про перерахування в цю страхову організацію належних йому пенсійних коштів, повністю або частково.

Страхова організація розраховує розмір довічної пенсії, який вказується в договорі страхування довічної пенсії, на основі актуарних розрахунків згідно з сумою, що визначена особою, яка укладає договір, і довідкою, виданою адміністратором пенсійного фонду, про наявність у такої особи цієї суми пенсійних коштів.Страхова організація зобов'язана надати учаснику фонду, з яким укладено договір, письмове повідомлення про надходження грошових коштів від пенсійного фонду та їх розмір протягом семи робочих днів після їх отримання, а також про скоригований розмір довічної пенсії у разі проведення такого коригування.Для забезпечення виплати довічної пенсії страховою організацією адміністратор зобов'язаний на підставі заяви учасника фонду про перерахування пенсійних коштів страховій організації забезпечити перерахування відповідній страховій організації пенсійних коштів, належних учаснику фонду, протягом п'яти робочих днів після отримання заяви.

У разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів учасника фонду страховій організації адміністратор за власний рахунок сплачує учаснику фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягає перерахуванню, за кожний день прострочення платежу.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики