про твої права

Підтвердження трудового стажу для призначення пенсії

Prostopravo.com.ua розповідає, як підтвердити стаж по догляду за людьми похилого віку, як підтвердити трудовий стаж без трудової книжки і т.д.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Документи, що підтверджують трудовий стаж
 2. Підтвердження періоду зайняття підприємницькою діяльністю
 3. Підтвердження періоду творчої діяльності
 4. Підтвердження періоду військової служби
 5. Підтвердження часу навчання
 6. Підтвердження періоду тимчасової непрацездатності, інвалідності
 7. Підтвердження періоду догляду за дитиною
 8. Час перебування під вартою, відбування покарання
 9. Проживання дружини військовослужбовця разом з чоловіком
 10. Перебування на окупованих територіях, в таборах і гетто 
 11. Особливості підтвердження трудового стажу на пільгових умовах
 12. Підтвердження стажу роботи для окремих категорій працівників

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. З 2004 року страховий стаж для призначення пенсії визначається за даними персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. Таким чином, для підтвердження стажу роботи після 01.01.2004 року ніякі документи подавати не потрібно.

До 2004 року, за відсутності трудової книжки або відповідних записів у  ній трудовий стаж   встановлюється   на  підставі   інших  документів, виданих за місцем роботи,  служби,  навчання,  а  також  архівними  установами.
У разі коли документи про трудовий  стаж  не  збереглися,  підтвердження  трудового  стажу  здійснюється  органами Пенсійного  фонду на підставі показань свідків. 

Документи, що підтверджують трудовий стаж

За  відсутності  трудової книжки,  а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні  необхідні  записи  або  містяться  неправильні чи    неточні   записи   про   періоди   роботи,   для підтвердження  трудового  стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих   осіб   Державного   реєстру  загальнообов’язкового державного  соціального  страхування, довідки, виписки із наказів, особові   рахунки   і   відомості   на  видачу  заробітної  плати,
посвідчення,  характеристики,  письмові трудові договори і угоди з відмітками  про  їх  виконання  та  інші  документи,  які  містять відомості  про періоди роботи.      За відсутності  зазначених  у  цьому  пункті  документів  для підтвердження трудового    стажу   приймаються   членські   квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише  за  той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.  Документи,  що  подаються  для   підтвердження   трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою (у разі наявності).Для підтвердження трудового  стажу  приймаються  лише  ті відомості про  період  роботи,  які  внесені в довідки на підставі документів.

Довідки, видані  колгоспами  при  залишенні  членом  колгоспу роботи, а також довідки,  видані в більш пізній період колгоспами, які згодом припинили свою діяльність,  можуть братися до  уваги  й тоді, коли вони не містять підстав видачі.

У  тих  випадках,  коли  періоди  роботи зараховуються до  трудового стажу  на  підставі  показань  свідків,  один  із   яких свідчить про   роботу   заявника  за  більший  період,  ніж  інші, встановленим вважається  період,  який  підтверджений  двома   або
більше свідками.

Якщо  ім'я,  по  батькові  та  прізвище,  які зазначені в  документі, що підтверджує трудовий стаж, не збігаються з ім'ям, по батькові або  прізвищем  особи  за  паспортом  або  свідоцтвом про народження, факт приналежності цього документа  даній  особі  може
бути встановлено у судовому порядку.

У  тих  випадках,  коли  в  поданому  документі  про стаж  указано лише роки без зазначення точних дат,  за дату  береться  1 липня відповідного року,  а якщо не зазначено число місяця, то ним вважається 15 число відповідного місяця.  

Підтвердження трудового стажу показаннями свідків

За  відсутності  документів  про  наявний  стаж роботи та неможливості їх одержання у зв'язку з  воєнними  діями,  стихійним лихом, аваріями,  катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж  роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі  колгоспі)  або в одній системі. 

В такому  ж  порядку  показаннями свідків підтверджується час роботи громадян із числа національних меншин,  примусово виселених з місць  постійного проживання в 30-40 роки,  а також час роботи в колгоспі до  1965  року  у  випадках,  коли   неможливо   одержати документи  про  наявний  стаж   роботи,   незалежно   від   причин відсутності необхідних документів.

У разі коли в трудовій книжці є записи з виправленнями або   недостовірні   чи  неточні  записи  про  періоди  роботи  на  підприємствах,  в установах, організаціях або їх правонаступниках,  розташованих  на  тимчасово  окупованих  територіях у Донецькій та Луганській  областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, стаж  роботи,  який  дає право на пенсію, зараховується у порядку,  визначеному    Пенсійним   фондом   України   за   погодженням   з Мінсоцполітики.За  відсутності документів  про  наявний  стаж  роботи  і  неможливості одержання        їх        внаслідок       ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних, трудовий стаж установлюється на підставі показань не  менше   двох свідків, які  б  знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі,  організації (в тому числі колгоспі) або  в одній системі і мали документи про свою роботу за час,  стосовно якого вони  підтверджують  роботу заявника.

За   відсутності   документів  про  час  перебування  у фашистських   концтаборах,   гетто  та  інших  місцях  примусового утримання  в  період  війни  осіб,  у  тому числі дітей, примусово вивезених   з  тимчасово  окупованої  території  у  період  Другої  світової  війни, проживання в м. Ленінграді в період його блокади з  8  вересня  1941  р.  по 27 січня 1944 р. зазначені періоди можуть бути  встановлені  на підставі показань одного або більше свідків, які  мають  у  своєму розпорядженні відповідні документи (довідки,  видані  архівними  установами,  органами  Служби  безпеки,  Служби зовнішньої  розвідки або МВС за місцем прибуття зазначених осіб до України,   евакуаційні  посвідчення,  мобілізаційні  розпорядження тощо).  

Підтвердження періоду зайняття підприємницькою діяльністю

Час    роботи   осіб,   які   займаються   підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній власності та на виключно їхній праці, за період до 1 травня 1993 р., а також час роботи осіб, які займаються    веденням    особистого    селянського   господарства зараховується  до  трудового стажу за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків. Періоди    провадження    підприємницької    діяльності    із застосуванням  спрощеної  системи  оподаткування,  в тому числі із застосуванням  фіксованого податку, з 1 січня 1998 р. по 31 грудня 2003   р.   зараховуються  до  трудового  стажу  фізичних  осіб  - підприємців  на  підставі довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької  діяльності,  а  з  1  січня  2004 р. по 31 грудня 2017  р.  за  бажанням  особи  - за умови сплати страхових внесків (єдиного  внеску)  незалежно  від суми сплачених коштів.  

Підтвердження періоду творчої діяльності

Для  підтвердження  часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників,  які  не  є  членами  творчих спілок, приймаються довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.

До 1 квітня 1992 р.  час  творчої  діяльності  членів  Спілки письменників, Спілки   художників,   Спілки  композиторів,  Спілки кінематографістів, Спілки  театральних  діячів,  а   також   інших  творчих працівників,  які не є членами творчих спілок України, але об'єднані відповідними  професійними  комітетами,  підтверджується  довідками (виписками  з  постанов)  секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого стажу.  

Підтвердження періоду військової служби

Для  підтвердження  військової  служби, служби цивільного захисту,   служби  в  органах  державної  безпеки,  розвідувальних органах,  Держспецзв'язку  приймаються:

 • військові квитки;
 • довідки  військових комісаріатів, військових частин і установ системи  Міноборони,  МВС,  МНС,  Мінінфраструктури,  СБУ,  Служби зовнішньої    розвідки,   ДПС,   Управління   державної   охорони, Держспецзв'язку,           Держприкордонслужби,          Державної кримінально-виконавчої  служби,  ДСНС;
 • довідки архівних і військово-лікувальних установ.

Час перебування в партизанських загонах і з'єднаннях у період Другої   світової   війни   встановлюється   за  довідками  штабів партизанського    руху   або   архівів   (за   місцем   діяльності партизанських загонів і з'єднань).

Військова служба у складі діючої армії в період бойових  дій, в тому  числі  під  час  виконання  інтернаціонального  обов'язку, зараховується до трудового стажу на  підставі  довідок  військових комісаріатів, які видаються в порядку, що визначається  Міноборони.     

Для   підтвердження   служби   в  органах  внутрішніх  справ, Національній поліції приймаються довідки, які видаються в порядку, що  визначається  МВС.

Підтвердження часу навчання

Час   навчання    у    вищих    навчальних,    професійних навчально-виховних закладах,    навчальних   закладах   підвищення кваліфікації   та   перепідготовки    кадрів,    в    аспірантурі, докторантурі і  клінічній  ординатурі  підтверджується  дипломами,
посвідченнями,  свідоцтвами,   а   також   довідками   та   іншими документами, що  видані  на  підставі  архівних  даних  і  містять відомості про періоди навчання.

     За відсутності    в    документах    таких   відомостей   для підтвердження часу навчання  приймаються  довідки  про  тривалість навчання в  навчальному  закладі у відповідні роки за умови,  що в документах є дані про закінчення повного навчального  періоду  або окремих його етапів.  

Підтвердження періоду тимчасової непрацездатності, інвалідності

Тривалість тимчасової непрацездатності,  яка розпочалася в період роботи,  встановлюється на  підставі  довідок,  виданих  за місцем цієї роботи.

Час  догляду за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю  віком  до  16  років,  а  також пенсіонером, який за висновком   медичного   закладу  потребує  постійного  стороннього догляду,  встановлюється  на підставі:      акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду;

     документів,  що  засвідчують перебування на інвалідності (для осіб  з  інвалідністю  I групи і дітей з інвалідністю) і вік (осіб похилого віку і дітей з інвалідністю).      Акт   обстеження   фактичних   обставин   здійснення  догляду складається   органами   Пенсійного   фонду  України  на  підставі відомостей житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації), сільських, селищних рад, опитування осіб, за  якими здійснюється догляд, та їх сусідів, інших даних.      Документами, які підтверджують перебування  на  інвалідності, можуть бути виписка із акта  огляду  медико-соціальної  експертної комісії,  медичні  висновки,  пенсійне  посвідчення,   посвідчення одержувача  допомоги  або  довідка  органів  праці  та соціального
захисту  населення або Пенсійного фонду та інші документи.      Документами, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження  або  паспорт  чи  довідка  житлово-експлуатаційних або інших  організацій  за  місцем  проживання  (реєстрації)  та інші.  

Підтвердження періоду догляду за дитиною

Час  догляду  непрацюючої  матері  за малолітніми дітьми встановлюється на підставі:

     свідоцтва про  народження  дитини або паспорта (у разі смерті дитини - свідоцтва про смерть);

     документів про те,  що до досягнення дитиною  3-річного  віку мати не працювала.

     Час догляду  одного  з  батьків  за  потерпілою  дитиною  від  Чорнобильської  катастрофи  до  досягнення  нею  12-річного   віку
встановлюється на підставі:

     свідоцтва про  народження  дитини або паспорта (у разі смерті дитини - свідоцтва про смерть);

     посвідчення дитини,   яка   потерпіла   від    Чорнобильської катастрофи або довідки про видачу такого посвідчення;

     заяви особи,  яка звернулася за призначенням пенсії,  про те, що ніхто з батьків не скористався пільгою, передбаченою пунктом 13  статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ;

     документів про те,  що до досягнення дитиною 12-річного  віку один з батьків не працював.

     Документами, які  підтверджують те,  що до досягнення дитиною  3-річного віку мати не працювала,  і те,  що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював, є:

     виписка з трудової книжки;

     відомості   про  відсутність  в  Єдиному  державному  реєстрі юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  -  підприємців інформації про державну  реєстрацію  фізичної  особи  -  підприємця,  отримані  в порядку  взаємного  обміну інформацією;      інформація із  системи  персоніфікованого  обліку  Пенсійного фонду України.  

Час перебування під вартою, відбування покарання

Час  утримання  під  вартою,  час відбування покарання в місцях  позбавлення  волі  та  час  перебування  в  засланні  й на примусовому    лікуванні    підтверджується    довідками   МВС   і зараховується  до  трудового  стажу  за  наявності  документів про реабілітацію  (довідки  суду,  органів  прокуратури  чи досудового розслідування  про  закриття кримінального провадження або довідки суду про ухвалення виправдувального вироку).      Робота  в'язнів  підтверджується  довідкою МВС і довідкою про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.  

Проживання дружини військовослужбовця разом з чоловіком

Період   проживання  дружини  військовослужбовця  (крім військовослужбовців  строкової  служби) з чоловіком у місцевостях, де  не  було  можливості для її працевлаштування за спеціальністю, підтверджується  довідками ,  виданими командирами (начальниками)  військових  частин, військових навчальних закладів на підставі документів, які підтверджують зазначений період.

     При  цьому  для  дружини  військовослужбовця,  звільненого  з військової  служби,  період  проживання  до  1  січня  2004  р.  з чоловіком   у   місцевостях,   де   не   було  можливості  для  її працевлаштування  за спеціальністю, підтверджується довідками, які
видаються військовими комісаріатами, за період проживання:

     у  гарнізонах,  розташованих  за кордонами колишнього СРСР та України,    -    на    підставі    особової   справи   звільненого військовослужбовця  та  документів  про перетин державного кордону дружиною військовослужбовця;

     у  гарнізонах,  розташованих у межах колишнього СРСР, України  та  країн  - членів Співдружності незалежних держав, - на підставі особової  справи  звільненого військовослужбовця, довідки місцевих органів   влади  про  період  фактичного  проживання  (реєстрації, прописки)  дружини  військовослужбовця у відповідній місцевості та
довідки  установи  державної  служби  зайнятості  про неможливість працевлаштування  дружини  військовослужбовця  за  спеціальністю у відповідній місцевості.

     Період    проживання    дружини    військовослужбовця   (крім військовослужбовців  строкової  служби)  після  1  січня 2004 р. з чоловіком   у   місцевостях,   де   не   було  можливості  для  її працевлаштування  за  спеціальністю,  зараховується  до страхового стажу   відповідно  до  Закону  України  "Про  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 

Перебування на окупованих територіях, в таборах і гетто 

Період проживання в м.Ленінграді в період його блокади в роки Другої світової війни з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. установлюється  на  підставі  довідки  органу  управління житловим фондом,   виписки   з  домової  книги  або  поквартирних  списків, прописної  картки,  довідки  про  термін евакуації з м.Ленінграда, евакуаційного посвідчення, мобілізаційного розпорядження тощо.

     Робота у м.Ленінграді в період його блокади встановлюється на загальних підставах.

     Для   підтвердження   часу  перебування  на  окупованій території  України  та інших держав у період Другої світової війни приймаються  довідки  сільських  (селищних), міських Рад або їхніх виконкомів та районних державних адміністрацій.
Час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях  примусового  утримання  в  період війни осіб, у тому числі дітей,  примусово  вивезених  з  тимчасово  окупованої території у період   Другої   світової   війни,   підтверджується   будь-якими
документами того часу, в яких містяться необхідні відомості.

     У  разі  відсутності  таких  документів  приймаються довідки, видані  архівними  установами, органами державної безпеки, МВС або розвідувальними  органами  за  місцем  прибуття зазначених осіб до України, а також Службою розшуку Національного комітету товариства Червоного  Хреста  України. 

Особливості підтвердження трудового стажу на пільгових умовах

У   тих   випадках,   коли  в  трудовій  книжці  відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових  умовах  або за вислугу  років,  установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження   спеціального   трудового   стажу   приймаються уточнюючі   довідки   підприємств,  установ,  організацій  або  їх правонаступників.     У довідці має бути вказано:  періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;  професія або посада;  характер виконуваної роботи; розділ,  підрозділ,  пункт,  найменування  списків  або їх номери, куди  включається  цей  період  роботи; первинні документи
за час   виконання  роботи,  на  підставі  яких  видана  зазначена довідка.

     Додатково в довідці наводяться такі відомості:

     стосовно трактористів-машиністів    підприємств    сільського господарства (в   тому   числі   колгоспів)   -  про  безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції;

     стосовно жінок,  які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами    на   підприємствах   сільського господарства (в  тому  числі  в   колгоспах)   -   про   виконання встановлених норм обслуговування;

     стосовно жінок,  які  працюють  на  вирощуванні,  збиранні та післязбиральному  обробленні   тютюну,   -   про   зайнятість   на перелічених роботах протягом повного сезону.

     У  разі  коли  підприємства,  установи,  організації  або  їх правонаступники  розміщуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій  та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі,  спеціальний  трудовий  стаж може підтверджуватися за даними,  наявними  в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового  державного соціального страхування.      У  разі  відсутності  правонаступника  підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремих категорій   працівників,   здійснюється   у  порядку,  визначеному Пенсійним  фондом  України  за  погодженням  з  Мінсоцполітики  та Мінфіном.     

Підтвердження стажу роботи для окремих категорій працівників

За  відсутності  трудових книжок у осіб,  які працювали у громадян за  договорами  (домашні  робітниці,   няні,   секретарі, друкарки, стенографістки,  сторожі, садівники, шофери та ін.), час їх роботи  в  домашньому  господарстві  підтверджується  довідками
профспілкових організацій,  за  участю яких було укладено трудовий договір між наймачем і  працівником,  або трудовими  договорами  з відміткою про їх виконання.

     За відсутності  у  профспілкових  організаціях відомостей про укладення договору про роботу у окремих громадян для підтвердження стажу приймаються довідки, видані наймачем, а у разі його смерті - одним із подружжя або іншим членом сім'ї,  який проживав  разом  з ним у  даний  період  (крім  тих  родичів,  які  в  цей  час  були
неповнолітні), та  довідки  про  сплату   страхових   внесків   до Пенсійного фонду України.

     Справжність підпису  особи,  яка  видала  довідку про роботу, засвідчується в установленому порядку.

     Аналогічно підтверджується і стаж роботи пастухом за трудовим договором з   колективом   громадян  -  власників  худоби.  У  тих випадках,  коли  трудовий  договір   було   укладено   за   участю виконкомів  сільських, селищних Рад, до уваги беруться видані ними
довідки.Стаж роботи громадян України за її межами підтверджується документами,  легалізованими  відповідно  до  законодавства  (крім роботи  на  території  колишнього  СРСР і держав, з якими колишнім СРСР  було укладено угоди про соціальне забезпечення, до укладення
відповідних двосторонніх угод).

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики